Ystäväni on reilu parikymppinen nainen. Meillä on hyvin tiivis ystäväpiiri, joka nyt on kuitenkin jo pitkään ollut lukossa. Tuntematon mies raiskasi ystäväni reilu pari vuotta sitten, onnistui siinä toisenkin kerran ja yritti vielä kerran uudestaan. Koko tapahtumasarja oli kamala, ja menimme kaikki jonkinlaiseen sokkiin, ehkä olemme siinä vieläkin.

Meidän olisi ystävinä ehkä pitänyt ottaa ohjat tiukemmin käsiimme, sillä emme saaneet ystäväämme menemään heti poliisin puheille, ja kun tutkintailmoitus viimein tehtiin, miestä ei enää saatu kiinni. Ystäväni on päättänyt unohtaa koko asian ja jatkaa elämää eteenpäin. Toki juttelemme aiheesta aina silloin tällöin, mutta se on aika vaikeaa.

Jollain tasolla ystävämme on pettynyt meihin ja reaktioomme, sillä tapaus taisi olla teinityttölaumalle hyvin vaikea paikka. Olimme ehkä liian pehmeitä satutetun ihmisen omia mielihaluja kohtaan.

Nykyään ongelma on se, että ystäväni tuntuu törmäävän tähän mieheen jatkuvasti eri tilanteissa. Raiskausten käsittely, unohtaminen ja niiden yli pääseminen käyvät mahdottomiksi. Psykologille hän ei koe voivansa mennä. Ystäväni on luonteeltaan melko ujo ja vaikeasti lähestyttävä, eikä hän usko kykenevänsä juttelemaan asioista tuntemattomalle, vaikka tähän häntä olemme patistaneet.

On vaikeaa katsoa, kuinka ystäväni oma elämä rajoittuu, ja normaalit arkielämän tilanteet muodostuvat mahdottomiksi vain tämän yhden ihmisen läsnäolon takia. Mekään emme pääse asiaan enää käsiksi, sillä silminnäkijöitä ja näyttöä ei ole, on vain tieto.

Käsittääkseni ystäväni mieli on jo alkanut reagoida tilanteeseen kehon kautta: törmätessään tähän mieheen hän pian oksentaa tai lamaantuu toimintakyvyttömäksi. Hän tuntee olonsa täysin puolustuskyvyttömäksi. Me ystävät näemme oireet, mutta emme tiedä, mitä hänen päässään liikkuu.

Kaipaan kipeästi neuvoa ystävälleni, itselleni, meille kaikille: kuinka tästä liian pitkälle päätyneestä tilanteesta päästään eteenpäin, miten löydämme ratkaisun?

Ystäväsi on joutunut traumaattisen tapahtuman uhriksi. Tilanteen vaikeutta ja vakavuutta lisää tilanteen uusiutuminen. Yksikin raiskaus riittää tuhoamaan uhrin elämän pitkäksi aikaa ja jättää syvät arvet hänen sisimpäänsä lopuksi ikää.
Seksuaalinen väkivalta vahingoittaa uhrin elämää hyvin kokonaisvaltaisesti ja vaikuttaa minäkuvaan, mielenterveyteen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, työkykykyyn ja elämänhallintaan.

Seksuaalisen väkivallan kokeminen on aina traumaattista. Uhri voi yrittää unohtaa ja torjua koko asian. Muistot ja kokemukset ovat niin ahdistavia ja järkyttäviä, että ihmisen mieli tavallaan suojautuu ylivoimaiselta tuskalta torjumalla ja yrittämällä unohtaa. Asia on liian kauhea työstettäväksi tietoisella tasolla.

Valitettavasti asia ei ratkea unohtamalla eikä trauma parane torjumalla. Uhri saattaa selviytyä jonkin aikaa, joskus vuosiakin, mutta yleensä tapahtuma tunkeutuu tajuntaan jonkin muun elämänkriisin yhteydessä ja aiheuttaa silloin monenlaisia oireita.

Asioiden välttäminen ja torjuminen vie valtavasti psyykkistä energiaa, mikä on siten poissa muusta elämästä.
Jo muutenkin vaikea tilanne vaikeutuu edelleen, kun ystäväsi joutuu kohtaamaan raiskaajansa. Ilmeisesti he asuvat samalla paikkakunnalla. Kerrot kuinka ystäväsi lamaantuu toimintakyvyttömäksi ja tuntee olevansa täysin puolustuskyvytön näissä tilanteissa. Tämä kuvaa myös raiskauksen aiheuttamaa traumaa. Tilanteen traumaattisuutta lisää se, jos uhri kokee olevansa täysin avuton ja toimintakyvytön. Hänellä ei silloin tunnu olevan mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä hänelle tapahtuu.

Suojakeinona lamaantuminen

Yksi tapa suojautua tällaisessa sietämättömässä tilanteessa on "itsestään irtautuminen": uhri katsoo tilannetta ulkopuolisena (dissosiaatio). Tällöin ihminen reagoi paitsi mielen tasolla myös fysiologisella tasolla.
Ihminen lamaantuu, ja jälkeenpäin uhri voi kokea monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Ystäväsi kärsii selvästi traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD). Sen oireita ovat mieleen väkisin tunkeutuvat muistumat itse tilanteesta, joita ihminen ei voi itse hallita.

Välttämiskäyttäytyminen on myös tavallista: uhri pyrkii välttämään ihmisiä, paikkoja tai asioita, jotka voivat laukaista tilanteeseen liittyvät muistot. Uhri kärsii usein ylivireystilasta, missä hän tarkkailee jatkuvasti ympäristöään ja säpsähtelee esimerkiksi kovia ääniä. Samalla hän pelkää, että jotain pahaa tapahtuu taas. Unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet ja painajaisunet ovat tavallisia. Tunne-elämässä uhrilla on usein voimakkaita ahdistustiloja, ärtyisyyttä ja hermostuneitta.
Hänellä saattaa olla myös ulkopuolisuuden tunteita ja keskittymisvaikeuksia. Mielenkiinto normaaleihin asioihin vähenee, ja ihmisen on vaikea tuntea mielihyvää ja nautintoa.

Koska raiskaus on nimenomaan väkivaltaa ja siihen usein liittyy kuolemanvaara tai ainakin kuolemanpelko, tilanteen vaarallisuus laukaisee äärimmäisen voimakkaan tunnetilan, joka puolestaan vaikuttaa tapaan, miten muistiaines jäsentyy aivoissa.

Traumaattiset kokemukset tallentuvat muistiin eri tavalla kuin arkipäivän tapahtumat. Voimakkaat tunteet voivat aiheuttaa jopa muistihäiriöitä. Toisaalta voimakkaassa pelkotilassa havainnot voivat terävöityä ja piirtyä mieleen hyvinkin tarkasti. Tällöin muistiaines ei menekään normaaliin kielelliseen päivämuistiin vaan painuu syvemmälle ei-kielelliseen muistiin, johon liittyy hyvin vahvat kehonaistimukset ja tunnetilat.

Traumaattista tapahtumaa onkin usein vaikea käsitellä kielellisellä tasolla, varsinkin jos se on onnistuttu torjumaan päivätietoisuudesta. Mieli ei anna uhrille kuitenkaan rauhaa, vaan asia tunkeutuu öisin uniin tai päiväsaikaan ahdistavina takaumina.

Ystävien vaikea auttaa

Kirjoitat kuinka koko ystäväpiirinne joutui aikanaan eräänlaiseen sokkiin tai toimintakyvyttömyyden tilaan. Syytät itseäsi, että teidän olisi pitänyt ottaa ohjaat tiukemmin käsiinne ja epäilet teidän olleen liian pehmeitä asian viemiseksi eteenpäin.
Ymmärrettävästi tilanne on ollut teille kaikille vaikea, kaikista vaikein tietenkin itse raiskauksen uhrille. Nuorilla ei ole valmiuksia vielä käsitellä ja kohdata tällaisia asioita, kun ne ovat usein aikuisillekin ylivoimaisen vaikeita.

Ketään ei tietenkään voi väkisin pakottaa hakemaan apua, jos hän ei itse sitä halua. Voisitteko silti sinnikkäästi yrittää saada ystäväänne ymmärtämään, että asian sulkeminen sisään vain pahentaa hänen tilannettaan nyt ja tulevaisuudessa.
Olet syystäkin huolestunut ystäväsi tilanteesta, sillä hän yrittää selviytyä elämässä eteenpäin omin voimin unohtamalla koko asian.

Se ei kuitenkaan ole paras keino käsitellä asiaa. Parhaiten traumaattisista tapahtumista selviävät henkilöt, jotka ovat itse valmiita tekemään paljon työtä asian eteen ja käyttävät siihen useita eri tapoja. Raiskaukseen liittyy aina paljon vaikeita tunteita, mm. syyllisyyttä, häpeää, vihaa, pelkoa ja avuttomuutta. Näiden tunteiden työstäminen on usein pitkä ja monivaiheinen prosessi.

Trauman selvittely asiantuntijan kanssa jäsentää tapahtuman kaoottisesta möykystä erillisiksi asioiksi, jolloin se antaa ihmiselle parempia keinoja käsitellä ja hallita traumaattiseen tapahtumaan liittyviä muistoja ja tunteita. Trauman hoito vaatii kuitenkin paljon aikaa, taitoa ja kärsivällisyyttä.

Onneksi traumojen hoidon merkitys on kymmenen viime vuoden aikana tiedostettu entistä paremmin, ja ainakin suuremmilla paikkakunnilla on saatavissa asiantuntevaa apua ja hoitoa. Monilla paikkakunnilla on myös ryhmiä, jotka on tarkoitettu nimenomaan raiskauksen uhreille. Voisitko auttaa ystävääsi ja etsiä tietoa paikkakunnallanne olevista hoitopaikoista ja mahdollisista ryhmistä.

Traumaterapiaa

Toivon, että ystäväsi saa asiantuntevaa apua, esimerkiksi juuri traumaterapiaa. Traumaterapiakeskuksen toimipisteet ovat Oulussa ja Helsingissä, ja nettisivuilta löydät paikkakuntaasi lähinnä toimivat traumaterapeutit. Raiskauskriisikeskus Tukinainen järjestää erilaisia ryhmiä raiskauksen tai raiskausyrityksen kokeneille. Viikonloppuryhmissä tavoitteena on työstää omia kokemuksia ja etsiä uusia voimavaroja selviytymiseen. Joissakin ryhmissä käytetään menetelmänä myös psykodraamaa tai kognitiivisen terapian periaatteita.

Vaikeissa elämän kriisitilanteissa ihminen tarvitsee apua ja tukea. Aina sitä ei kuitenkaan ole helppo pyytää tai ottaa vastaan. On tärkeintä, että pysytte ystävänne vierellä ettekä jätä häntä yksin, vaikka hän pyrkisikin eristäytymään eikä osaisikaan arvostaa ponnistelujanne.

Hienotunteisuus on aina paikallaan silloin, kun puhutaan näin vaikeista asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että olette hänen saatavillaan silloin, kun hän teitä tarvitsee, ja kuuntelette silloin, kun hän itse haluaa asiasta puhua. Usein vaikeista asioista on parempi puhua vieraan ja tässä tapauksessa ammatti-ihmisen kanssa. Raiskaukseen liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää, mikä myös estää avun hakemisen. Monet ovat kokeneet helpottavana puhua omista kokemuksista toisten saman kokeneen kanssa.

Epäilet ettei ystäväsi pysty puhumaan asiasta ventovieraalle. Itsehoitovinkkinä voisit neuvoa ystävääsi kokeilemaan parantavaa kirjoittamista. Parantavan kirjoittamisen menetelmää on tutkinut amerikkalainen psykologi James W. Pennebaker, joka on todennut sen vaikuttavan myönteisesti ihmisen terveyteen.

Omasta kokemuksesta kirjoitetaan mahdollisimman paljaasti. Myös siihen liittyvät syvimmät tunteet ja ajatukset on hyvä saada paperille. Kirjoitusrupeamat voivat olla esimerkiksi 20 minuuttia kerrallaan neljän viiden päivän ajan. Kirjoituksia ei tarvitse näyttää kenellekään. Tai sitten ne voi – toivottavasti – työstää myöhemmin jonkun luotettavan ihmisen kanssa.

Raiskaustukipisteistä lisää tietoa löytyy verkosta Raiskauskriisikeskus Tukinaisen sivuilta sekä Traumaterapiakeskuksen sivuilta. Tukinaisen päivystävä kriisipuhelin vastaa numerossa 0800-97899.

Psykologi Teija Jokipii

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Merivuokosta uusia lääkkeitä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin

Valtamerissä, sademetsissä ja talojen takapihoilla voi piillä parannus niin MS-tautiin kuin HIViin. Luontaistuote ei silti ole yhtä kuin lääke: vuosien tutkimus ja kehittely muovaavat luonnon yhdisteet uudenlaisiksi.

Lääkkeet vastaan luonto, tiede vastaan usko. Väittely on tuttu, mutta todenvastainen. Tieteessä lääkkeet ja luonto kulkevat tiiviisti käsikkäin — tulevaisuudessa ehkä vielä tiiviimmin.

Luonto osaa sekoittaa tappavan myrkyllisiä kemikaaleja, mutta myös rohtoja vakaviin sairauksiin. Näissä yhdisteissä saattaa piillä ratkaisu moniin nykylääketieteen merkittävimpiin haasteisiin, kuten autoimmuunisairauksiin ja antibioottiresistenssiin.

Farmakognosian dosentti Yvonne Holm puhuu luontotrendistä: tutkijat kartoittavat koluamattomia maailmankolkkia uusien lääkkeiden toivossa ja seulovat kehittyneillä tekniikoilla yhdisteitä tutuista eliölajeista.

— Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi betuliinihappoa, jota saadaan koivun kaarnasta. Se saattaa tehota ihosyöpään ja HIViin, Holm kertoo.

Maapallolla elelee arviolta noin 250 000 kasvilajia, 30 miljoonaa hyönteislajia ja vastaavat määrät sieniä, leviä ja bakteereita. Valtaosa niissä lymyävistä yhdisteistä on vielä tutkimatta. Toisinaan uusi lääke löytyy läheltä: vastikään yhdysvaltalaistutkijat löysivät
tehokkaan antibiootin tuiki tavallisesta maaperänäytteestä.

— Luonnon potentiaali on valtava. Uusia aineita löytyy kaiken aikaa suurennuslasin alle.

Syvyydet syynissä

Nykytutkijoita kiehtovat pimeät syvyydet. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtamerten peitossa, ja nuo kolkat ovat vielä pitkälti tutkimattomia.

Teknologian kehitys on helpottanut merenpohjien tavoittamista. Tutkimuskohde on hankala, mutta hedelmällinen: monilla merenelävillä on esimerkiksi antibakteerisia ja syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia.

— Alan konferensseissa puhutaan jatkuvasti merestä ja kaikesta, mitä sieltä löytyy: kasveista, kotiloista, molluskeista, mikrobeista, Holm sanoo.

Yhdysvalloissa on menossa tutkimus, jossa testataan merivuokon myrkystä eristettyä lääkettä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin sekä tulehduksellisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin ja punahukkaan.

Osa merenpohjasta on jo ongittu apteekin hyllylle. Merietanan myrkystä, konotoksiinista, onnistuttiin 2000-luvulla valmistamaan tuhat kertaa morfiinia vahvempi kipulääke.

— Toinen merkittävä tutkimuskohde ovat sademetsät. Hirveän pieni osa metsien lajeista tutkitaan kemiallisesti, ja vain murto-osasta kartoitetaan vaikutukset.

Luonnon lääkeaineiden metsästyksestä saattaa kuitenkin tulla kilpajuoksu ajan kanssa. Sademetsiä harvennetaan kiihtyvää tahtia, ja liikakalastus ja saastuminen uhkaavat merien rikasta eliöstöä.

Kaarnasta pilleriksi

Lääkekaappimme sisällöstä suuri osa on alun perin luonnon omia yhdisteitä. Yhä useampi lääke valmistetaan teollisesti, mutta ilman luontoa lääketiede tuskin olisi kehittynyt nykyisenlaiseksi.

— Vastikään kaksi yhdysvaltalaistutkijaa kävi läpi viimeisten 20 vuoden aikana lanseerattujen lääkkeiden molekyylit. He päättelivät, että noin puolet on peräisin luonnosta, Holm kertoo.

Kaikista syöpälääkkeistä noin 65 prosenttia on ainakin välillisesti luonnosta peräisin, antibiooteista peräti 75 prosenttia.

Lääkeaineita etsitään luonnosta kahta reittiä: näytteitä poimimalla ja niiden tehoa testaamalla tai kansanlääkintäperinnettä tutkimalla.

Tuhatvuotinen käyttöperinne ei vielä yksinään todista aineen tehoa, mutta toisinaan kokemustieto osuu oikeaan.
Näin kävi esimerkiksi aspiriinin kohdalla. Muinaiset egyptiläiset pureksivat pajunkaarnaa kuumeeseen ja päänsärkyyn autuaan tietämättöminä siitä, että he nielivät samalla salisiinia, joka muuntuu kehossa salisyylihapoksi. Salisiini onnistuttiin eristämään pajusta 1800-luvulla. Asetyylisalisyylihappo, maailman yleisin tulehduskipulääke, tuli markkinoille saman vuosisadan vaihteessa.

Tie metsänreunasta apteekin hyllylle on kuitenkin pitkä ja mutkikas: aikaa kuluu keskimäärin 15—20 vuotta ja karsinta on armoton. Matkan varrella tuhannet ja taas tuhannet lääkeainekokelaat hylätään, jos ne eivät osoita toivottua tehoa ihmisillä tai myrkyllisyys peittoaa hyödyt. Arviolta noin yksi tuhannesta testatusta yhdisteestä osoittaa jonkinlaista tehoa, ja näistäkin vain murto-osa päätyy lääkkeinä markkinoille.

Joskus luonnon seos on mysteeri, jota lääketiede ei pysty jäljittelemään. Esimerkiksi mäkikuisman tehosta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa on näyttöä, mutta vaikuttavia aineita ei ole onnistuttu selvittämään. Mäkikuisma näyttäisi olevan sellaisenaan ainutkertainen sekoitus yhdessä toimivia, toisiaan tehostavia aineita.

Terveyden ylläpitoon

Jos luonto on niin verraton lääketehdas, miksi emme hylkäisi teollisia lääkkeitä kokonaan ja popsisi vaivoihimme luontaistuotteita?
Yvonne Holm muistuttaa, ettei lääkeyrtti ole yhtä kuin tutkittu ja testattu lääke. Luontaistuotteet ovat usein teollisesti valmistettuja seoksia tai uutteita, joissa on monia vaikuttavia aineita. Noiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat, eikä teho ole yhtä ennustettava kuin lääkkeellä.

— Päälinjaus on, että luontaistuotteita käytettäisiin terveyden ylläpitämiseen, lääkkeitä sairauksiin. Tätä kautta molemmat löytäisivät oman kolonsa, Holm toteaa.

Luontaistuotteiden pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti, eikä niitä valvota kuten lääkkeitä. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa ovat riski etenkin sairaille ja useita lääkkeitä käyttäville. Luontaistuotteen käyttö on esimerkiksi johtanut verenohennushoidon vaaralliseen tehostumiseen. Leikkauksiin meneviä neuvotaankin toisinaan lopettamaan omega 3 -valmisteiden käyttö, koska ne lisäävät vuotoriskiä.

Lääkeaineen kerääminen luonnosta on hidasta ja usein kallista. Siksi lääkkeiden valmistaminen teollisesti on monella tapaa järkevää. Jos lääke on vaikkapa yhden harvinaisen kasvilajin varassa, sekä lääkkeen että kasvin tulevaisuus saattavat vaarantua.

Toisinaan luonnosta eristetyt molekyylit ovat niin mutkikkaita, että niiden valmistaminen laboratorioissa on hankalaa tai mahdotonta. Avuksi ovat tulleet biotekniikan keksinnöt: Suomessakin tutkitaan paraikaa, miten kasvisolut voitaisiin valjastaa lääketehtaiksi, jotka tuottaisivat haluttuja yhdisteitä nopeasti ja suuria määriä. Jo nyt monet mikrobilajit on saatu tuottamaan antibiootteja.

Kuplia ja uusia lupauksia

Raflaaviin väitteisiin luontaistuotteiden sairauksia parantavasta voimasta kannattaa Holmin mukaan suhtautua kriittisesti. Vaikka jokin pakurikäävän tai valkosipulin yhdiste tappaisi tiettyjä syöpäsoluja laboratoriokokeissa, se ei välttämättä tehoa muihin solutyyppeihin saati kukista syöpää ihmiselimistössä.

— Esimerkiksi trooppisesta noni-hedelmästä kehkeytyi aikanaan iso kohu, kun sen mainostettiin tehoavan syöpään ja moneen muuhun sairauteen. Ihmiskokeista saatua näyttöä ei kuitenkaan ollut.

Sama pätee toisinkin päin: jos luontaistuotteen tehoa ei vielä olisi todettu tutkimuksissa, se ei automaattisesti tarkoita, että tuote ei tehoaisi.

Luonnosta löytyy jatkuvasti uusia yhdisteitä, jotka voidaan valjastaa tehokkaiksi lääkkeiksi. Aina ei tarvitse mennä kotikeittiötä kauemmas. Yksi lupaavimmista on hunaja, joka on jo sellaisenaan superruokaa antioksidantteineen ja antibakteerisine ominaisuuksineen. Tulevaisuudessa teekupillisen makeuttajasta saattaa olla aseeksi jopa pelättyjä superbakteereja vastaan.  

Mikä on sarkoidoosi, miten sitä hoidetaan?

Minulla on todettu sarkoidoosi. Lääkäri ilmoitti, että seurataan sairautta. Missä vaiheessa hoito aloitetaan? Yli vuoteen en ole tuntenut itseäni terveeksi.

Sarkoidoosi on tulehdussairaus, jossa elimiin muodostuu tulehdussolukertymiä eli granuloomia. Niitä voi esiintyä lähes missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa ja ihossa. Sarkoidoosin aiheuttamat oireet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, missä tulehdussolu­kertymiä on.
Sarkoidoosiin sairastuu vuosittain Suomessa noin 500 henkilöä ja yleisin sairastumisikä on 20—40 vuotta. Kysymyksestä ei ilmene minkä elimen sarkoidoosi kysyjällä on. Kaikista potilaista yli puolet paranee ilman hoitoa. Akuutissa taudissa lähes kaikki paranevat ilman hoitoa.

Hoito aloitetaan yleensä aina jos todetaan sydän-, neuro-, silmä- tai ylähengitysteiden sarkoidoosi sekä oireisessa tai etenevässä keuhkosarkoidoosissa.
Hoito aloitetaan yleensä suun kautta otettavalla kortisonilla. Myös muita lääkkeitä voidaan käyttää jos kortisonille ei tule toivottua vaikutusta. Aktiiviin tai etenevään tautiin sairastunutta seurataan yleensä erikoissairaanhoidossa kunnes tauti on sammunut. Suosittelen kysyjää keskustelemaan hoitavan lääkärinsä kanssa asiasta.   
 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Tinnitusta helpottaa luonnon äänien kuuntelu

Tinnituksessa korvissa kuuluu ääntä, esimerkiksi huminaa, kohinaa, suhinaa tai vihellystä. Sitä ei kannata jäädä kuuntelemaan.

Tinnitus saattaa liittyä kuulojärjestelmän sairauksiin, kuten  Ménièren tautiin, mutta usein sille ei löydy selkeää syytä.

Joskus korvat alkavat soida melualtistuksen tai tapaturman jälkeen.

Myös purentahäiriöt tai niskalihasten jännitys voivat olla yhteydessä korvien soimiseen. Korva voi humista myös nuhassa tai jos korvakäytävä on täynnä vaikkua.

Hoito

Tinnituksesta tulee herkästi itseään ruokkiva kierre. Jos tinnituspotilas alkaa suojautua kaikilta ääniltä, hän päätyy ojasta allikkoon.

Parasta lääkettä on äänimaailman rikastaminen, koska se vie huomion muualle ja poistaa tinnitukseen liittyviä negatiivisia tunnelatauksia. Myös luonnon äänet, kuten sateen ropina tai veden liplatus, rauhoittavat.

Sekin helpottaa, kun lääkäri kertoo, ettei vaiva ole vaarallinen. Jos tinnitukseen liittyy kuulon alenema, kuulokoje helpottaa.