Miksi pari-kolmekymppinen ahdistuu, vaikka hänen maailmansa on mahdollisuuksia täynnä? Ehkä juuri siksi.

Nuorena aikuisena eläminen on nykymaailmassa helposti sekapäistä puuhaa. Mielessä pyörii tavoitteita, unelmia, vaatimuksia ja pakkoja, joiden lähteitä ei pysty hahmottamaan. Tenttikirjojen, ansioluetteloiden, matkusta maailman ympäri -oppaiden, asuntolainatarjousten ja projektipapereiden seasta elämäntaitogurut huhuilevat: Voit tehdä mitä tahansa, kunhan valitset oikein…

Kaikki on periaatteessa hyvin, mutta ei kuitenkaan. Nuoren onkin vaikea ymmärtää ahdistuksensa syitä samoin kuin hänen vanhempiensa: miksi ihmeessä se tuskailee noin, vaikka ikinä ei ole lyöty eikä nälässä pidetty, koulutusta on enemmän kuin uskalsi toivoakaan, puhuu montaa kieltäkin ja koko maailma on avoinna.

Mistä oikein on kysymys? Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtava psykiatri Kari Pylkkänen on hoitanut nuorten mielenterveysongelmia koko lääkärinuransa ajan. Hän sanoo, että mielenterveyden häiriöiden määrä ei sinänsä ole kasvanut. 2000-luvulla ei vain pärjää samoilla kyvyillä ja voimilla kuin 60-luvulla. Tarvitaan yhteistyötaitoja, itsenäisyyttä ja oppimiskykyä. Piiloon ei pääse – suorituskyvyn puute huomataan nopeasti.

Vaikeita psykiatrisia sairauksia nuorilla on nykyään vähemmän kuin ennen, mutta yhä suurempi joukko taistelee masennusta, ahdistusta ja päihdeongelmia vastaan. Nykyisin lähes joka neljännellä lukion käyneellä 20–24 vuotiaalla on jokin mielenterveyden häiriö.

Isän vai äidin jalanjäljissä?

Nuorten mielenterveyden ongelmat kumpuavat usein juurettomuudesta: ketä pitäisi uskoa, mihin minä pystyn, mitä saa ja pitäisi tehdä, mitä merkitystä millään on? Selkeät rajat eli säännöt, normit ja tavat ovat vähentyneet sekä perheissä, kouluissa että työpaikoilla.

– Yhteiskunnasta puuttuu isällinen auktoriteetti, varsinkin pojilta. Ennen auktoriteetteja olivat paitsi vanhemmat, myös pysyvät työnantajat ja yhteisöt. Roolitkin ovat hämärtyneet: ei ole mallia siitä, mitä kuuluu miehen, entä naisen tehtäviin, kun kummankin roolin pitäisi lähestyä toista. Silti pitäisi tuntea kuuluvansa johonkin, olevansa samankaltainen jonkun kanssa. Isänkö? Äidinkö?

– Voi olla, että elinympäristömme muuttuu nopeammin kuin ihmisen psyykkinen sopeutumiskyky.

Muutos on pääasiassa positiivinen, sehän antaa uusia mahdollisuuksia. Mutta se luo myös uusia haasteita. Yhä useampi nuori kokee olevansa liiaksi tyhjän päällä, yksin ja hukassa.

Ikinuori jää paikalleen

Pylkkäsen mielestä nuorten ongelmien taustoja voi etsiä myös lastenkamareista ja olohuoneista. Esimerkiksi stressin kanssa pärjäämisen kyky pohjustetaan lapsuudessa vanhempien turvallisessa opastuksessa. Nyt nuoruuttaan elävän sukupolven vanhemmilla on ollut 90-luvun alun laman ja työelämän kourissa taistellessa yhä vähemmän aikaa olla lastensa kanssa. Televisiot ovat olleet lastenvahteina, ja lapsilta on odotettu itsenäisyyttä varhain.

Jos lapsuus onkin nykyään lyhyt, niin seuraava kehitysvaihe, nuoruus, pitenee. Pätkätyöt, ammatti-identiteetin etsintä ja opiskelujen pitkittyminen, ehkä useaankin ammattiin opiskelu jatkavat vaihetta, jolloin ei olla enää lapsia, mutta ei vielä oikein aikuisiakaan. Häilyvyys ei ole mielelle helppo haaste.

Pylkkänen määrittelee, että nuoruus vaihtuu aikuisuudeksi silloin, kun on halua ja kiinnostusta ottaa vastuuta seuraavasta sukupolvesta eli omista lapsista. Perheen perustamisen ajankohta kuitenkin siirtyy jatkuvasti, ensisynnyttäjien ikä nousee.

– Oman itsen etsintä on siirtynyt lapsuudesta ja nuoruudesta yhä enemmän myös varhaisaikuisuuteen, sillä elämänpolku ei rajaudu selvästi.

Tähän liittyy postmoderni ahdistus. Kun yksilön mahdollisuudet lisääntyvät rajattomasti, paineetkin kasvavat liian suuriksi. Jotkut yrittävät ratkaista etsintäongelmat jatkamalla nuoruusikää välttäen sitoumuksia ja vastuuta muista. Pylkkäsen mukaan ikinuoruus merkitsee kuitenkin psyykkisen kehityksen kannalta paikalleen jättäytymistä.

Irti riippuvuudesta

Pari-kolmekymppisten ihmissuhteiden tavallisimpia ongelmia ovat esimerkiksi hylätyksi tulemisen pelko seurustelusuhteissa, riippuvuus omasta kumppanista tai vanhemmista. Lyhyet seurustelu- ja työsuhteet eivät anna kiinnekohtia. Jos itsenäistyminen on kesken, se voi näkyä myös suhteessa esimieheen ja muihin auktoriteettehin.

– Nykyään yksi häiriöille herkimmistä suhteista on suhde esimiehen ja alaisen välillä. Sitä rasittavat jatkuvat pätkätyöt ja muutokset organisaatioissa ja työmuodoissa. Vanhasta kokemuksesta ei tule mallia, vaan suhde on jatkuvasti määriteltävä uudestaan.

Mieli vuosihuoltoon?

Nuori mieli voi toipua synkästäkin vaiheesta. Toipumisessa auttaa oikea hoito, useimmiten se on keskustelevaa psykoterapiaa. Terapiassa saa tukea tunteiden ja ajatusten ymmärtämisessä, uuteen elämänvaiheeseen siirtymisessä ja sitoumusten tekemisessä: tämä työ sopii minulle, tämän ihmisen kanssa haluan elää.

Pylkkänen pahoittelee, että edelleen mielenterveysasioihin liittyy leima, josta ei ehkä koskaan tulla pääsemään täysin eroon. Leimautumisen pelko estää avun hakemisen. Hänen mielestään konsultoiva käynti mielenterveysammattilaisen luona voisi olla yhtä luonnollinen asia kuin vuosittainen hammastarkastus.

– Ihmiset säikähtävät ajatusta, että mielenterveyttä pitäisi jotenkin vaalia. Se, että menet käymään ammattilaisen luona, ei kuitenkaan tarkoita, että olet sen jälkeen tästä riippuvainen. Voit mennä konsultoimaan, neuvottelemaan. Yksikin käynti saattaa muuttaa elämää vuosiksi.

– Jos asia on jäsentämätön möykky, sen uhriksi jää helposti. Kun sitä voi katsella ja pyöritellä ammattilaisen kanssa, sen voi saada hallintaan.

Mies ei löydä apua

Valitettavasti kysyntää suurempi kynnys nuorten hoitamisessa on tarjonta. Apua on liian vähän, sillä tarve hoitaa itseä on kasvanut, mutta palvelujen määrä ei. Pylkkänen harmitteleekin, että on helppo kehottaa ihmisiä hakemaan ammattiapua, mutta tosiasiassa sitä on vaikea saada. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössäkin psykoterapiapalveluja joutuu jonottamaan kuukausia.

Hoitoon hakeutumisen mahdollisuuksissa on myös epätasa-arvoa, sillä Pylkkäsen mielestä palvelut eivät tavoita etenkään nuoria miehiä. Hänen mukaansa miehillä on yhtä paljon mielenterveyden ongelmia kuin naisilla, mutta he hakevat paljon vähemmän apua. YTHS:n mielenterveyspalveluiden käyttäjistä 70 prosenttia on naisia.

– Miesten on vaikeampi nöyrtyä tässä asiassa, ja heillä leimautumisen pelko on naisia suurempi. Silti tiedetään, että miesten mielenterveysongelmat, kuten itsemurhat ja alkoholismi, ovat vakavampia kuin naisten. Valitettavasti naiset ovat myös näissä asioissa alkaneet elää yhä enemmän miesten lailla.

Myös eri opiskelualojen välillä on eroja. Humanististen alojen opiskelijat hakeutuvat helpommin hoitoon kuin ”kovien alojen”, esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijat.

Pidä yhteyttä, mutsi!

Mielen vaalimista ei tarvitse jättää vain ammattilaisille. Kantavia voimia nuoruusiän etsintävaiheessa ovat ystävät ja ryhmät, tunne kuulumisesta johonkin. Katse kääntyy jälleen myös vanhempiin. Kari Pylkkänen tietää, että myös nuoret aikuiset kaipaavat apua vanhemmiltaan, vaikka eivät sitä ehkä osaa pyytää.

– Vanhempien merkitys nuorille on arvaamattoman suuri. Heidän vain on usein vaikeaa vastata tähän kaipaukseen toivotulla tavalla. Vanhemmatkin tuntevat olevansa eksyksissä muutosten nopeassa tahdissa. Ihmisten ei kuitenkaan pitäisi aliarvioida mahdollisuuksiaan olla toinen toistensa tukena.

Suomessa etäisyydet nuorten ja vanhempien asumapaikkakuntien välillä saattavat olla suuret. Pylkkänen kannustaa sitäkin tiiviimpään yhteydenpitoon, kyläilyyn, soitteluun ja kirjoitteluun. Kannattaa etsiä myös uusia tapoja yhdessäoloon, etenkin kun eletään muotoaan etsivää vaihetta, jossa nuori on jo muuttanut kotoa mutta hänellä ei ole vielä omaa perhettä. Esimerkiksi juhlat saattavat turhaan jäädä pitämättä, jos niitä on ajateltu vain perinteisten ydinperheiden kannalta, vaikka sukuun kuuluu myös sinkkuja ja liikkuvaisia nuoria aikuisia.

Jotta vanhemmat ja nuoret voisivat tukea toisiaan, sukupolvien pitäisi opetella antamaan toiselle tilaa. Luopua arvostelemisesta ja kertoa, että täällä päässä välitetään, meni elämässä juuri nyt miten tahansa.

Vierailija

Ahdistus nuorella aikuisella

Eikö ole paljon aikuisempaa jos osaa itse arvioida onko aika sopiva lasten hankkimiselle vai ei? Tai että sopiiko lasten hankkiminen ylipäätään? Vastuuttomampaa se on lähteä lapsia pyöräyttään sillon kun ei ole taloudellisesti ja henkisesti siihen valmis. Syyllistetään naisia ny sitte myöhäisestä ensisynnyttäjäiästä, joopajoo....
Lue kommentti
nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
  1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
  2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
  3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.