Kirsin kanssa työ sujuu kuin leikki, Seijalle pitää vääntää rautalangasta ja Karin lähellä on varottava sanojaan. Erilaiset temperamentit hiovat toisiaan töissäkin.

Kun ymmärtää omaa ja muiden temperamenttia, rikastuttaa ihmissuhteitaan ja on parempi työkaveri. Koska kyse on vain erilaisista tavoista toimia ja reagoida, voi oppia suvaitsemaan niitäkin, joiden kanssa henkilökemiat tuntuvat törmäävän heti kättelyssä. Temperamentti on persoonamme osa, joka pysyy lähes samana varhaislapsuudesta saakka. Se tupsahtaa esiin, kun ajattelemme tai toimimme.

Psykologi ja ja kirjailija Tony Dunderfelt kertoo, että temperamenttia voi pitää hyvin aitona ja alkuperäisenä osana persoonallisuuttamme, sillä ihminen syntyy temperamenttinsa kanssa. Sitä ei opita eikä se juuri muutu elämän varrella.

– Temperamentti on silti vain yksi ulottuvuus koko ihmisyydestämme. Muita persoonallisuuden osa-alueita ovat rooliminä ja kasvatettu minä, jotka syntyvät oppimisen kautta. Lisäksi meissä on ydinminä, jonka perusluonteen voi nähdä henkisenä, Dunderfelt selittää.

Hän tähdentää, että temperamentti ei kerro, kuka sinä olet vaan se, kuinka sinä toimit. Temperamentteja ei voi ja olisikin aivan järjetöntä panna paremmuusjärjestykseen, sillä kullakin temperamenttityypillä on vahvuutensa ja heikkoutensa. Haittaa temperamentista koituu ihmiselle vasta, jos hän jämähtää temperamenttiinsa ilman, että osaa käyttää sen rikkaita voimakkuus- ja sävyasteita.

Neljä loistavaa väriä

Temperamentteja on jaoteltu kymmenin eri tavoin, mutta mallista riippumatta esiin seuloutuu lähes aina neljä eri tyyppiä. Niitä on nimetty muun muassa kirjaimin, numeroin ja eläinsymbolein. Dunderfelt on nimennyt eri temperamentit värein: punainen ja keltainen, sininen ja vihreä. Kaksi ensimmäistä väriä edustavat ulospäin suuntautuneita, ekstroverttejä ja kaksi jälkimmäistä sisäänpäin suuntautuneita, introvertteja, temperamentteja.

– Yleensä on niin, että ihmisessä on yksi selkeä pääväri, kaksi sivuväriä ja yksi väri, joka tuntuu hänestä kaikkein vieraimmalta. Kun hän kohtaamme tätä vierasta väriä päävärinään edustavan ihmisen, saatamme todeta heti, ilman mitään näkyvää syytä, että emme pidä hänestä tai että henkilökemiamme eivät kohtaa.

Paitsi että emme ole yksivärisiä, temperamentissamme voi olla sävyeroja eri tilanteiden mukaan.

Voimakastahtoinen punainen voi olla umpipunainen työpaikalla, mutta vaaleanpunainen tai jopa vihreä kotona lastensa kanssa. Sininen voi tummua yönsiniseksi oudossa seurassa, mutta vaihtaa sävyään kevyempään vaaleansiniseen ja löytää itsestään jopa ripauksen keltaista luotettujen ystävien keskellä. Moni kokeekin ehkä olevansa pikemminkin kooste erilaisista tyypeistä, mutta Dunderfeltin mukaan tiukoissa tilanteissa turvaudumme kuitenkin aina pääväriimme. Johonkin väriin samaistuminen ei sulje pois yksilöllisyyttä.

– Yksilöllisyys tule esiin kun ihminen tiedostaa persoonallisuutensa ja osaa muuttaa reagointityyliään esimerkiksi tilanteen mukaan.  Oman värinsä tunteva ei arvostele kärkevästi muita värejä, vaan pystyy vieläpä kokeilemaan tyylejä, jotka ovat hänelle vieraita.

Viisikko ja värien salaisuus

Näyttelijän ammattitaitoa on vaihtaa väriä, osata olla uskottavasti sitä temperamenttia, jota roolihahmo edustaa. Varsin usein kuitenkin näyttelijän luontainen temperamentti näyttää vaikuttavan siihen, mitä rooleja hän saa; siviilissä suulasta, vilkasta, rempseää ja kovaäänistä komediennea on jopa vaikea kuvitella suuren murhenäytelmän sielullisten ristiriitojen repimäksi sankarittareksi.

Temperamentit esiintyvät usein kirkkain värein myös kirjallisuudessa. Tony Dunderfelt sanoo, että esimerkiksi Viisikossa kukin jäsen – Tim-koira pois lukien – edustaa selkeästi yhtä temperamenttiväriä. Jane Austen -klassikossa Järki ja tunteet jo romaanin nimi kertoo päähenkilöiden temperamentista.

Ylenkatseesta ymmärrykseen

Työssä emme pääsee valikoimaan työkavereita, eikä sukulaisiaankaan saa vaihtoon. Hyvä vuorovaikutus onnistuu silti, jos osaamme välttää vaikka vain kaksi tavallisinta temperamentti-kompastuskiveä.

Vuorovaikutus tökkii taatusti, jos tarkkaillemme maailmaan vain oman väristen lasiemme läpi. Se saa meidät vaatimaan, että toisen pitäisi ajatella, toimia ja tuntea kuten minä. Toiseksi voimme hankalassa tilanteessa kaivautua poteroon oman mielipiteemme kanssa, ja voimistaa omaa reaktiotapaamme. Introvertti kääntyy yhä enemmän sisäänpäin kun ekstrovertti pimahtaa ja touhuaa entistä kuumeisemmin. Pian kumpikin pitää toistaan pelkästään mahdottomana ja viimein sietämättömänä.

Työyhteisössä näkee nopeasti, mikä toista ärsyttää. Vaikeampaa on ehkä eläytyä siihen, mitä toinen arvostaa. Työkaverin temperamentin ymmärtäminen olisi kuitenkin asioiden sujumiselle suotuisampaan ja sitä paitsi myös kasvattavaa aikuisuusharjoitusta.

Huomaat ehkä, että vihreälle tärkeää on avoimuus, rehellisyys, huumorintaju ja tasa-arvoisuus.  Asiallinen ja aito lähestyminen saa hänet hymyilemään.

Punainen kehrää, kun asiat sujuvat järjestelmällisesti ja kuten on sovittu. Hänelle sopii paremmin kuin hyvin oma-aloitteisuus ja uudet ajatukset.

Sininen taas arvostaa suunnitelmallisuutta, yhteistyökykyä ja asiallista keskustelutaitoa. Henkisyys on hänelle ominaista.

Ja jos haluat saada keltaisen hehkumaan, on hyvä tietää, että hän elää ystävällisyydestä, avarakatseisuudesta ja spontaaniudesta. Teeskennellä ei tarvitse, vaan kaivaa itsestä esiin sivuvärejä.

Tunnusta montaa väriä

  1. Havainnoi, mitkä ovat värisi ylilyöntejä, ja koita vähentää niitä.
  2. Nosta esiin sivuvärejäsi.
  3. Tutustu rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ihmisiin, jota edustavat täysin eri temperamenttia kuin sinä.

Tunnistatko oman värisi?

Syvällinen sininen

Sinistä ajaa elämässä eteenpäin totuus. Hän on asiallinen, järjestelmällinen ja syvällinen ajattelija. Hän on asioiden pyörittäjä: hän haluaa muodostaa tehtävistä hyvän yleiskuvan ennen kuin hän tarttuu työhön.

Työssään sininen on täydellisyyden tavoittelija, jota muiden suurpiirteisyys saattaa ahdistaa. Hän on luotettava ja pitkäjännitteinen puurtaja. Sininen tuntee syvästi, mutta hän ei näytä tunteitaan helposti eikä ole valmis käsittelemään niitä julkisesti. Hän on ihmissuhteissaan hillitty jopa siinä määrin, että hän saattaa vaikuttaa etäiseltä. Kovin fyysinen hän ei ole, vaikka esimerkiksi urheilullinen harrastus voi olla hänelle elämää tasapainottava tekijä älyllisen ja sisäänpäin kääntyneen työn lomassa.

Sininen on uskollinen, pitää kiinni periaatteistaan ja suuntaa kohden ihanteitaan ja suuria tavoitteitaan. Hän loistaa tehtävissä, joissa tarvitaan harkintaa, perusteellisuutta, kykyä analysoida ja ajatella rationaalisesti. Hänen on helppo huomioida asioihin ja ilmiöihin vaikuttavat monet tekijät ja yhdistää sekä vertailla niitä mielessään.

Sinisen ongelmaksi voivat tulla liiallinen kriittisyys itseään ja muita kohtaan. Hänelle luontainen vaiteliaisuus voi pitkälle vietynä vaikuttaa tylyltä ja ylimieliseltä. Käytännön fyysisissä töissä sininen on harvoin kaikista kätevin.

Ketterä keltainen

Keltaisen tunnussana elämässä on harmonia. Hän nauttii aistimuksista, luonnon elävyydestä ja ihmisten läheisyydestä. Hän on puhelias, nopea ja pystyy työssään helponoloisesti tuottamaan uusia ajatuksia. Koska keltaiselle muut ihmiset ovat tärkeitä, hän on usein se, joka luo työpaikalla valoisaa ja lämmintä ilmapiiriä. Hän on spontaani ja sosiaalinen, mutta ei ole vahvimmillaan loogisessa ajattelussa. Tunteitaan hän ilmaisee vapaasti, mutta välttelee mieluummin ”rumia” riitoja.

Keltainen on usein kotonaan esiintyjänä, PR-ihmisenä sekä auttajan ja sovittelijan rooleissa. Hän on valloittava seuralainen, joka osaa ottaa huomioon myös muut. Hänelle on tärkeää, ettei toisten ihmisten tunteita ja oikeuksia poljeta jäykkien periaatteiden ja tulosten tekemisen kustannuksella.

Äärimmilleen vietynä keltaisuus voi merkitä epävakautta tunteissa ja kyvyttömyyttä viedä asioita järjestelmällisesti loppuun. Keltainen saattaa sortua hössöttämiseen ja aiheuttaa kaaosta työpaikalla. Tämä tyyppi pyörittää asioita vain siihen saakka, kun se on hänestä hauskaa.

Lempeä vihreä

Vihreälle tärkeää elämässä on oikeudenmukaisuus. Hän on ihmisläheinen, käytännöllinen ja hän tulee yleensä työpaikalla hyvin toimeen kaikkien kanssa. Vaikka vihreä on hieman sisäänpäin kääntynyt, hän on hyvä kuuntelija ja osaa eläytyä muiden kertomaan. Hän ilmaisee omia tunteitaan hillitysti ja hänestä saa usein hyvin tasapainoisen ja miellyttävän kuvan.

Vihreä on tunnollinen toimensa hoitaja, diplomaatti, ajattelussaan huolellinen ja parhaimmillaan ryhmän hyvä henki. Vihreän tahtominen on vakaata eli kun hän päättää viedä jonkun asian loppuun, näin myös tapahtuu turhia hötkyilemättä.

Vihreä ei aina ole etunenässä uusien ajatusten keksijänä, sillä hän arvostaa vanhoja hyväksi havaittuja käytäntöjä ja arvoja. Vihreän pitääkin varoa, ettei hän ala pelätä muutoksia niin, että vastustaa niitä aina ikään kuin periaatteesta.

Ponteva punainen

Punaisen vaalilause on vapaus. Punainen on voimakastahtoinen oman tiensä kulkija, joka tietää mitä tahtoo. Hän on usein aloitteentekijä eikä pelkää olla huomion keskipisteenä. Työnsä hän hoitaa antaumuksella, suoraviivaisesti ja tehokkaasti. Teoreettiset keskustelut ja asioiden vatvominen eivät ole punaisen makuun, hän on enemmän halki, poikki ja pinoon -tyyppiä. Tämä pätee tavallaan myös tunteisiin, sillä olipa kyseessä viha tai rakkaus, punainen tekee selväksi, miltä hänestä tuntuu. Punainen voi olla nopea suuttumaan, mutta hän myös leppyy tuota pikaa.

Tätä väri edustava ihminen on omiaan johtajaksi, innoittajaksi ja vetojuhdan roolin. Häntä tarvitaan työyhteisössä hänen energisyytensä, rehellisyytensä ja voimakastahtoisuutensa takia.

Punainen saattaa pahimmillaan olla aggressiivinen ja itsekeskeinen jyrä. Hän ei aina osaa ottaa huomioon muiden tunteita eikä välttämättä osaa ottaa vastaan hyviäkään ehdotuksia vaan pitää itsepäisesti kiinni omasta kannastaan.

Voi vitsi mikä tyyppi!

Jos ensireaktiosi johonkin ihmiseen on ilman selkeää syytä torjuva tai tunnet jopa vastenmielisyyttä, älä tee hänestä hätiköityjä johtopäätöksiä. Anna ensitapaamisen vaikutelmien haihtua, sillä kyse on voinut olla temperamenttien törmäämisestä. Se ei salli sinun nähdä, mitkä ovat tämän uuden ihmisen tavoitteet, tahto ja arvot elämässä. Ne ovat hänen ydinminäänsä ja teidän kahden ydinminät voivat hyvinkin olla samalla asiallisella aallonpituudella, vaikka temperamentiltanne olette eri planeetoilta.

Jos toinen ärsyttää sinua jatkuvasti, mieti tilanne toispäin: sinun temperamenttisi käy taatusti jonkun muun värin hermoille, mutta kuinka toivoisin itseäsi kohdeltavan? Haluaisit varmaan tulla silti kuulluksi ja kunnioittavasti kohdelluksi.

Työyhteisössä näkee nopeasti, mikä toista ärsyttää. Vaikeampaa on eläytyä siihen, mitä toinen arvostaa.


voimaannuttava kirjoittaminen ja kirjallisuusterapia apuna muutoksessa

Voimaannuttava kirjoittaminen on ikkuna omaan mieleen. Se voi olla hyvä apu myös silloin, kun kaipaa elämäänsä muutosta.

Junnaako elämäsi paikoillaan? Kaipaatko arkeesi uusia tuulia, muttet tiedä, mistä lähtisit niitä etsimään? Aloita vaikka itsestäsi.

Näin kehottaa voimaannuttavaa kirjoittamista opettava Tarja Kerttula. Kerttulan mukaan etenkin kriiseissä ja elämän muutostilanteissa itselleen kirjoittamisesta voi olla suurta hyötyä. Joskus kirjoittaminen toimii ratkaisun avaimena, sillä se avaa sisäiset lukkomme, voi antaa rohkeutta ja sysätä meidät lempeästi kohti muutosta.

- Avioeron tai läheisen sairastumisen aikaansaamaa tunnekuormaa voi tarkastella uusin silmin, kun pukee ajatukset paperille.

Kirjoittaa voi mistä tahansa. Jos et keksi, mistä aloittaa, kysy itseltäsi vaikka, mitä minulle kuuluu juuri nyt. Kirjaa ajatuksia ylös sellaisina, kuin ne tulevat, älä suodata. Kun saa luvan kirjoittaa tajunnanvirtaa vapaasti, tekstit syntyvät aina siitä, mikä itselle on tärkeää.

Tekstejään voi tutkiskella ystävällisesti ja uteliaasti. Kirjoittaminen tekee armolliseksi itselle, kun ymmärtää, mitä tuntee ja käy läpi. Mitä enemmän kirjoitat, sitä avoimemmaksi tulet ja sitä paremmin opit tuntemaan itsesi ja voimavarasi.

- Hyvät asiat elämässä tulevat näkyviksi, ja ikävät kutistuvat sen kokoisiksi, että niiden kanssa voi elää, kirjallisuusterapiaohjaaja Kerttula sanoo.

nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
  1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
  2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
  3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.