Nyt välähti! Jokainen on joskus turvautunut intuitioon, mutta onko siinä järkeä?

”Ajattelin sinua juuri äsken, ja nyt törmäsimme.”

Osaamme kuvata intuitiivisen tietämisen hetken. Se on siis olemassa. Mutta mitä se on? Kannattaako siihen luottaa? Ja mitä siitä seuraa? Lehtori Asta Raami opettaa luovaa prosessia Aalto-yliopistossa ja tutkii intuitiota Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa. Hänen mielestään intuitiivinen ajattelu ja rationaalinen ajattelu ovat kuin kaksi toisiaan tukevaa jalkaa.
— Kun niitä oppii käyttämään yhdessä, ajattelun hedelmät paranevat. Intuitiivinen ja rationaalinen ajattelu nivoutuvat yhteen, sekoittuvat ja toimivat samanaikaisesti tiedostamattamme arjen päätöksenteossa ja valinnoissa, Asta Raami sanoo.

Hän selvittää yhdessä Samu Mielosen kanssa, miten suunnittelijat käyttävät intuitiota.
— Intuitio ei ole vain taiteilijoiden ja tieteili­jöiden kyky, vaan se on meillä kaikilla synnynnäisesti.

Raamin ja hänen tutkijakollegansa Samu Mielosen mielestä intuitiivista ajattelua tulisi opettaa koulussa, jotta se nykyistä paremmin tiedostettaisiin korvaamattomana osana ajattelua: uuden keksimisessä, ongelmia ratkottaessa ja empatian kehittymisessä.Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
intuitiiviset vaikutelmat ovat ykkössijalla. Intuition avulla ymmärrämme toisia ihmisiä ja  itseämme.

— Monissa tutkimuksissa on havaittu, että empaattinen ihminen on myös intuitiivinen ja intuitiivinen on empaattinen. Kun ihminen kehittää toista kykyä itsessään, niin toinenkin kehittyy.

Fusillia vai spaghettia?

Intuitio vaikuttaa kaikessa, missä luodaan ja keksitään: bisneksessä, musiikissa ja teatterissa, lastenkasvatuksessa, matemaattisten ongelmien ratkaisussa ja jopa parisuhteen virkistämisessä.
— Sanattomalla, intuitiivisella tiedolla voimme hahmottaa nopeasti isoja kokonaisuuksia, Asta Raami sanoo.

Intuitio osallistuu jokaisella myös arkiseen päätöksentekoon. Ostanko pehmeää vai kovaa juustoa, fusillia, spaghettia vai maccheronia?
— Ne, joilla intuitiivisen ajattelun alue aivoissa on tuhoutunut, seisovat kaupan hyllyjen välissä kykenemättä päättämään, mitä juustoa ostaisivat, Asta Raami sanoo.

On hämmästyttävää, miten valtaisa voima intuitiolla on. Tämä sisäinen viisaus ohjaa myös elämäntaparatkaisuihin, kuten ryhtymään kasvissyöjäksi, lopettamaan tupakanpolton tai muuttamaan ulkomaille. Sysäyksen antaa intuitio, sanalliset selitykset ja todistelut seuraavat perässä.

Väsyneenä ja stressaantuneena intuitio mykistyy ja päätöksenteko hidastuu. Myös liiallinen järkeily tukahduttaa sitä.
— Pienet lapset ovat hyvin intuitiivisia, sillä rationaalinen mieli ei ole saanut ajattelusta vielä ylivaltaa. Toisaalta lapset eivät pysty käyttämään intuitiota tarkoitushakuisesti, pohtimaan sen oikeellisuutta tai vertaamaan sitä rationaalisen ajattelun tuottamaan tietoon, Asta Raami vertaa.

Kun tietoon hukkuu

Asta Raami toteaa, että maailma on täynnä ongelmia, joita rationaalinen järki ei pysty ratkaisemaan. Hänen mukaansa intuitiivinen ajattelu voi tuottaa parempia ratkaisuja silloin, kun tietoa on liikaa tai liian vähän.
— Ongelma on helppo ratkaista rationaalisesti, jos se on hyvin määritelty. Intuitiolla on iso osuus, jos ongelma on huonosti määritelty tai se on niin sanotusti pirullinen ongelma, kuten ilmaston muutos, köyhyys tai Euroopan velkakriisi, joissa monia ongelmia nivoutuu yhteen.

Jos ihminen on hyvin kosketuksissa intuitiiviseen ajatteluunsa, hän voi tietoisesti valita, kumpaa tietoa, intuitiivista vai rationaalista, hän missäkin tilanteessa tarvitsee ja kumpi on luotettavampaa ja käyttökelpoisempaa.

Intuitio on korvaamaton tietämisen muoto, mutta siitä voi erehtyä ja se voi viedä harhapoluille.
— Se on syytä erottaa toiveajattelusta, oman edun tavoittelusta ja mielihaluista. Mutu, perstuntuma ja fiilikset pohjaavat toiveisiin, haluihin ja pelkoihin ja vievät harhaan, Asta Raami sanoo.

Hän huomauttaa, että toisin kuin inho tai innostus, intuitiivinen havainto ei yleensä tunnu miltään.

— Vaikka intuitioon itsessään ei liity tunteita, sen antama oivallus voi laukaista tunne­reaktion, Raami lisää.

Tunne voi olla palavaa ihastusta, kuten sen oikean rakkauden löytäneellä, tai riemua, kuten fyysikolla, jota intuitiivinen havainto auttoi kehittämään uuden teorian. Sitä voi seurata myös helpotuksen tunne, kun rattaiden puuttuva pyörä löytyy, tai selkeys ja vapautuminen, kun ristiriita ratkeaa.

Intuitiota voi herkistää

Jotkut ovat harjaantuneet kuuntelemaan ja käyttämään suoraa tietämisen kykyä, eli erästä intuition muotoa, paremmin kuin toiset. Kyse on ennen kaikkea harjoittelusta. Intuitio kehittyy, kun sitä käyttää.
— Aistijärjestelmämme kautta virtaa joka sekunti lukemattomia erilaisia ärsykkeitä. Saamme tietoa aisteillamme, tunnekokemuksina, mielen kerroksista ja mielen ulkopuolelta.

— Mieli on kuin Las Vegas, jossa vilkkuu ja välkkyy. Silti vain pieni osa saamistamme ärsykkeistä ylittää tietoisen rajan. Tätä herkkyyttä voi kehittää ja oppia tunnistamaan oma intuitio esimerkiksi peloista, mielihaluista ja toive­ajattelusta.

Raami konkretisoi vertaamalla ihmismieltä radiovastaanottimeen.
— Voimme virittää itsemme vastaanottamaan intuitiivista tietoa ja erottamaan radioaaltojen kohinasta oikeat signaalit.

Tuota herkkyyttä Asta Raami pyrkii kehittämään kaiken aikaa myös omassa elämässään opettajana, tutkijana ja kolmen lapsen äitinä.
— Vaikka kysymykseni kumpuavat rationaalisen ajattelun puolelta, käytän vastausten etsimiseen intuitiota, hän sanoo.

Se vaatii rauhoittumista. Kiireisessä, suorituspainotteisessa elämässä intuitiota on vaikeampi huomata. Asta Raami rauhoittaa mieltään joogalla ja meditaatiolla.
— Mieltä voi harjoittaa myös puuronkeiton lomassa ja tiskatessa.

Intuitiivinen ajattelu on

▶ sanatonta
▶ automaattista
▶ tiedostamatonta
▶ nojaa henkilökohtaisiin kokemuksiin
▶ nopeaa, välähdyksenomaista
▶ kehollista eli sidoksissa siihen,
mitä näemme, kuulemme, haistamme, maistamme ja tunnemme

Rationaalinen ajattelu on

▶ kielellistä
▶ tietoista
▶ loogista
▶ hidasta
▶ seuloo tietoa tosi–epätosi-akselilla
▶ suhteellista
▶ työlästä
▶ muuttuu lisätiedon myötä

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että

ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa. Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.

 

ylihuolehtiva äiti ja tytär kuinka suhde paremmaksi

Olen 30-vuotias yksinasuva nainen, jolla on ylihuolehtiva äiti. Olen asunut 6 vuotta poissa kotoa, mutta äiti ei luota että pärjään. Olen esikoinen ja minulla on perheellinen pikkuveli. Äitini älytön tarve paapoa näkyy niin, että hän ostaa minulle usein tavaroita, vaikka olen kieltänyt sen - sekä lempeästi että napakasti. Hänen intohimonsa on kirpputorien kiertely ja sieltä sitten löytyy aina jotain - milloin tarpeellista ja milloin tarpeetonta. Tavaran tuputtamisen lisäksi minua ärsyttää hänen paimentamisensa. Kauhea poru tulee siitä, jos en ole pariin päivään soittanut. Olen sanonut että olen aikuinen ja hoidan asiani ja ostokseni, mutta viesti ei mene perille. Asumme 4 kilometrin päästä toisistamme ja näemme viikoittain. Mitä tulisi tehdä, ettei tämä loppuisi välirikkoon? MINNA

Ongelmaasi voi tarkastella saksalais-amerikkalaisen Erik H. Eriksonin elämänkaariteorian näkökulmasta. Eriksonin mukaan meidän täytyy ihmisinä kohdata kahdeksan kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen antaa eväät selvitä elämän muista haasteista ja muodostaa eheä minuus.

Aikuisuuteen liittyvät kriisit ovat oman identiteetin muodostaminen ja läheisyyden haasteen ratkaiseminen. Näitä teemoja sinä joudut nyt käsittelemään. Äitisi kehitysteemoja taas tuntuvat olevan haasteet, jotka liittyvät toisista huolehtimiseen ja elämänviisauden saavuttamiseen.

Äitisi ei luota, että sinä olisit yksinasuvana kolmekymppisenä ratkaissut kysymyksen siitä, kuka olet. Ilmeisesti pikkuveljesi perhe edustaa hänelle "oikeampaa" ratkaisua identiteetin kannalta.

Äitisi mielipidettä tärkeämpää on, että itse koet valinneesi nykyisen tiesi ja että käsittelet tietoisesti läheisyyden teemaa elämässäsi. Kaikkien ei tarvitse valita parisuhdetta, mutta jokaisen meistä täytyy lopulta tehdä valinta, haluammeko sellaista vai emme. Muuten seurauksena on jatkuva hämmennyksen tila, läheisyyden välttäminen, energian suuntaaminen korvaaviin toimintoihin elämässä kuten liialliseen työntekoon ja yksinoloon.

Eriksonin mukaan "Terveen lapsen ei tarvitse pelätä elämää jos hänen vanhempansa ovat tarpeeksi tasapainoisia ollakseen pelkäämättä kuolemaa".

Voiko olla niin, että äitisi toimintatavan taustalla on turvattomuutta, joka näyttäytyy ylihuolehtimisena. En tiedä minkä ikäinen äitisi on, mutta voi olla, että hänellä ei ole motivaatiota lähteä läpikäymään näitä omia elämänteemojaan. Mutta toivottavasti tietoisuus niistä helpottaa sinua olemaan ärsyyntymättä hänen käytöksestään.

Paapomiselle, tai pikemminkin sinun kontrolloinnillesi, voit alkaa asettamaan rajoja. Sinun on syytä selkeyttää äidillesi, että toivot aikuista suhdetta välillenne, jossa avainsanoja ovat luottamus ja kunnioitus toista kohtaan. Äitisi ei varmaankaan muutu kauheasti, mutta sinä voit sen sijaan muokata suhdettanne ja ennen kaikkea elämääsi tyydyttävämmäksi. Mikäli tarpeen, voisi olla hyvä, jos kävisit jonkun ammattilaisen kanssa vähän läpi suhdettanne ja nykyistä elämäntilannettasi.

Äitien ja tyttärien välisiä suhteita on kuvattu paljon. Hyvä kirja aloittaa on Tuula Vainikaisen Äidit ja aikuiset tyttäret - matkalla ymmärrykseen (WSOY 2011). Ingmar Bergmanin Syyssonaatti (1978) lienee yksi tunnetuimpia kuvauksia. Klassikkoja hyvistä, vaikka välillä ristiriitaisista, äideistä löytyy elokuvista Hellyyden ehdoilla (1983) ja Abba-elokuvasta Mamma Mia (2008).

Näin eteenpäin

  • Kirjoita harjoituskirjeitä (älä lähetä) äidillesi, joissa kerrot tunteesi ja toiveesi tulevasta yhteydenpidostanne.
  • Harjoittele mindfulnessin tai meditaation (YouTube) avulla tulemaan paremmin toimeen tunteittesi kanssa.
  • Opettele sanomaan ei, olemaan vastaamatta puhelimeen ja olemaan vähemmän tekemisissä äitisi kanssa.

Mikael Saarinen

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Hyvän terveyden psykologit Sanna Aulankoski ja Mikael Saarinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksesti tästä.