Anna Honkamäki, 22, ei ole antanut lukihäiriön estää unelmiensa toteutumista. Työtä, aikaa ja ennakkoluulojen raivaamista se on kuitenkin vaatinut.

”Lukivaikeuteni ei todellakaan ole tyypillisimmästä päästä. Opin nimittäin kirjaimet jo 2-vuotiaana ja pari vuotta myöhemmin osasin lukea sujuvasti. Tuskin kukaan arvasi, millaisia ongelmia kohtaisin koulussa.

Koulussa pärjäsin aluksi hyvin. Lukeminen ja luetun ymmärtäminen olivat ikätasoa edellä ja keskiarvoni yli 9. Silti kamppailin  vaikeuden kanssa. Sanojen toistaminen on minulle ongelmallista, ja vielä hankalampaa on muokata ne kirjoitusasuun. Äännemuistini on niin olematon, että lausun sanoja väärin varsinkin vieraissa kielissä. Äänteet eivät yksinkertaisesti merkitse minulle mitään.

Tästä johtuen kirjoitan todella hitaasti ja teen runsaasti virheitä. Silti en saanut koulussa juurikaan tukea tai ymmärrystä. Olin oppilaana hyvin ahkera ja tunnollinen ja jouduin ponnistelemaan vaikeuteni kanssa yksin aina lukiovuosiin asti. Esimerkiksi läksyihin kului aikaa moninkertaisesti ikätovereihini verrattuna.

Äitini yritti vuosien ajan hankkia minulle apua, mutta yleensä hän sai vastaansa vähättelyä. Monien mielestä äitini nimittäin vaati minulta liikaa ammattinsa vuoksi. Kun muutimme toiselle paikkakunnalle, asiat alkoivat vihdoin edetä. Siellä suostuttiin tekemään tarvittavat testit ja diagnoosiksi tuli keskivaikean ja vaikean rajamailla häilyvä lukivaikeus.

Olin tuolloin lukiossa ja diagnoosin ansiosta sain tukiopetusta muun muassa kielissä ja pystyin anomaan ylioppilaslautakunnalta erityisjärjestelyjä kirjoituksiin. Kirjallisissa kokeissa sain kaksi tuntia lisäaikaa. Kielten kuuntelukokeissa minulle annettiin nauhoitteet, joissa oli tavallista pitempiä taukoja. Koe järjestettiin erillisessä luokassa häiriötekijöiden minimoimiseksi. Äidinkielessä minun ei tarvinnut kirjoittaa ainettani puhtaaksi kuulakärkikynällä.

Ylioppilaskirjoitukset sujuivatkin sitten varsin mallikkaasti. Äidinkielestä tuloksena oli laudatur, vieraissa kielissä arvosanat olivat keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Lukion jälkeen jatkoin ammattikorkeakouluun ja opiskelen siellä sosionomiksi. Keskustelin kuraattorin kanssa heti opintojen alkaessa ja sovimme joistakin erityisjärjestelyistä, jotka helpottavat opiskeluani.
 
Olen ollut lukivaikeuteni suhteen aina erittäin avoin enkä ole kohdannut sen suhteen ennakkoluuloja. Minua ei siis ole pidetty esimerkiksi laiskana tai tyhmänä.
Joskus olen kuitenkin kohdannut ihmettelyä saamieni tukikeinojen vuoksi. Joidenkin mielestä on epäreilua, että opiskeluani helpotetaan. Itse olen sitä mieltä, että helpotusten myötä saan mahdollisuuden opiskella samalla viivalla muiden kanssa, eivätkä tukitoimet ole keneltäkään toiselta pois. Eihän likinäköiseltäkään kielletä silmälasien käyttämistä!

Terapiaa en ole tarvinnut, mutta joillekin siitä voi olla hyötyä. Raskainta saattaa olla juuri ulkopuolelta tulviva asenne, jonka mukaan suomalaisen on pärjättävä yksin ja kaikenlaiset vaikeudet kielivät heikkoudesta. Itse olen yrittänyt kitkeä pois tuollaisia asenteita ja osittain siksi olen aktiivisesti mukana Nuorten erilaisten oppijoiden eli NEO:n toiminnassa.

Toimintani tavoitteena on muiden, samanlaisessa tilanteessa olevien tukeminen. Haluaisin, ettei kaikkien tarvitsisi taistella yhtä lujasti kuin minä olen joutunut tekemään. Olemme käynnistämässä muun muassa lukilähettilästoimintaa. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, NEO:n kouluttamat nuoret jalkautuvat kouluille levittämään sanaa sekä opettajille että oppilaille lukivaikeuden kanssa selviytymisestä.
 
Uskomatonta kyllä, olen sitä mieltä, että lukivaikeuteni on antanut minulle enemmän kuin ottanut. Olen oppinut valtavasti itsestäni, ja ennen kaikkea olen oppinut tekemään töitä. Haluan näyttää, etten ole tyhmä, vaikka yhdellä osa-alueella on hankalaa.

Tulevaisuudessa haaveilen työskenteleväni esimerkiksi koulukuraattorin ammatissa.   Muille lukivaikeuden kanssa kamppaileville haluan sanoa, että apua kannattaa hakea ajoissa. Jos vanhemmat epäilevät lapsellaan olevan ongelmia, heidän täytyy vaatia testejä. Silloin kaikkien ei tarvitse kulkea yhtä kivistä tietä."

Apuvälineitä ja omia oppimisstrategioita

Lukivaikeus on vahvasti perinnöllinen ja puhtaana se esiintyy noin 7–10 prosentilla suomalaisista. Vaikeuden piirteet ovat varsin moninaiset. Joillekin lukemaan oppiminen on erityisen työlästä ja tekninen lukeminen hidasta vielä aikuisenakin. Toisille ongelmallista on luetun ymmärtäminen ja asioiden painaminen pitkäkestoiseen muistiin. Joillekin vaikeinta on kirjoittaminen.
 
Usein lukivaikeus liittyy muihin oppimisvaikeuksiin, joita on jopa 20–25 prosentilla. Oppimisvaikeuksissa on kyse varsin monitahoisesta ilmiöstä, jossa esiintyy päällekkäin erilaisia koordinaation, hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja muistin ongelmia. Ongelmien ei uskota lisääntyneen vuosikymmenten aikana, mutta niiden tunnistamisen ja diagnosoinnin ansiosta prosenttiosuudet näyttäytyvät aiempaa suurempina.
 
Lieviä lukivaikeuksia ei välttämättä tarvitse virallisesti diagnosoida. Tukitoimiksi saattaa riittää pelkkä koulun tukiopetus tai muu tehostettu tuki. Vaikea lukivaikeus sen sijaan vaatii virallisen diagnoosin, jotta henkilö voi saada erityisiä tukitoimia, kuten henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli HOJKS:in. Ylioppilaskirjoituksissa oppilaalle voidaan järjestää lisäaikaa ja rauhallisempi paikka kokeen suorittamista varten.
 
Muita tukikeinoja ovat kirjasinkoon ja -tyypin huomiointi, värivalinnat, jotka vaikuttavat tekstin lukemiseen sekä mahdollisuus suullisiin tentteihin. Opetusta saatetaan antaa muutenkin moniaistikanavaisesti, kuten kuvina ja näyttämällä. Monet hyötyvät apu¬välineistä, joita ovat esimerkiksi äänikirjat, nauhurit ja kamerat muistiinpanovälineiden korvaajina.
 
Vähintään yhtä tärkeää on asenne¬ilmapiirin muokkaaminen. Ihmiset oppivat eri tavoilla, eikä lukivaikeus ole merkki tyhmyydestä tai laiskuudesta. Vaikka asenteet ovat muuttuneet ymmärtäväisempään suuntaan ja lukivaikeuksia havaitaan ja hoidetaan yhä varhaisemmassa vaiheessa, toivomisen varaa on esimerkiksi opettajakoulutuksen tarjoamissa malleissa. Kaikilla kouluilla ei ole riittävästi testausmahdollisuuksia. Erityisen haasteellista on työelämän muokkaaminen lukivaikeuksista kärsiville ystävällisempään suuntaan.
 
Monet lukivaikeuden kanssa elävät kokevat joutuvansa taistelemaan yksin selvitäkseen ongelmansa kanssa. Joillakin riittää voimia kehittää omia oppimistapojaan ja hyödyntää vahvuuksiaan. Osa jää valitettavasti ikuisiksi alisuoriutujiksi ja pahimmillaan oppimisvaikeudet voivat johtaa mielenterveys¬ongelmiin ja syrjäytymiseen.
 
Tärkeää on kuitenkin muistaa, että oppimisvaikeudet eivät tarkoita oppimiskyvyttömyyttä. Kaikki oppivat, kun oikeat keinot ja tukitoimet löydetään. Monenlaista apua kursseista vertaistukeen ja neuvontaan tarjoavat myös lukijärjestöt eri puolilla Suomea.
 
ASIANTUNTIJA Airi Valkama, puheenjohtaja, Erilaisten oppijoiden liitto.
 
 

 

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että

ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa. Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.

 

ylihuolehtiva äiti ja tytär kuinka suhde paremmaksi

Olen 30-vuotias yksinasuva nainen, jolla on ylihuolehtiva äiti. Olen asunut 6 vuotta poissa kotoa, mutta äiti ei luota että pärjään. Olen esikoinen ja minulla on perheellinen pikkuveli. Äitini älytön tarve paapoa näkyy niin, että hän ostaa minulle usein tavaroita, vaikka olen kieltänyt sen - sekä lempeästi että napakasti. Hänen intohimonsa on kirpputorien kiertely ja sieltä sitten löytyy aina jotain - milloin tarpeellista ja milloin tarpeetonta. Tavaran tuputtamisen lisäksi minua ärsyttää hänen paimentamisensa. Kauhea poru tulee siitä, jos en ole pariin päivään soittanut. Olen sanonut että olen aikuinen ja hoidan asiani ja ostokseni, mutta viesti ei mene perille. Asumme 4 kilometrin päästä toisistamme ja näemme viikoittain. Mitä tulisi tehdä, ettei tämä loppuisi välirikkoon? MINNA

Ongelmaasi voi tarkastella saksalais-amerikkalaisen Erik H. Eriksonin elämänkaariteorian näkökulmasta. Eriksonin mukaan meidän täytyy ihmisinä kohdata kahdeksan kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen antaa eväät selvitä elämän muista haasteista ja muodostaa eheä minuus.

Aikuisuuteen liittyvät kriisit ovat oman identiteetin muodostaminen ja läheisyyden haasteen ratkaiseminen. Näitä teemoja sinä joudut nyt käsittelemään. Äitisi kehitysteemoja taas tuntuvat olevan haasteet, jotka liittyvät toisista huolehtimiseen ja elämänviisauden saavuttamiseen.

Äitisi ei luota, että sinä olisit yksinasuvana kolmekymppisenä ratkaissut kysymyksen siitä, kuka olet. Ilmeisesti pikkuveljesi perhe edustaa hänelle "oikeampaa" ratkaisua identiteetin kannalta.

Äitisi mielipidettä tärkeämpää on, että itse koet valinneesi nykyisen tiesi ja että käsittelet tietoisesti läheisyyden teemaa elämässäsi. Kaikkien ei tarvitse valita parisuhdetta, mutta jokaisen meistä täytyy lopulta tehdä valinta, haluammeko sellaista vai emme. Muuten seurauksena on jatkuva hämmennyksen tila, läheisyyden välttäminen, energian suuntaaminen korvaaviin toimintoihin elämässä kuten liialliseen työntekoon ja yksinoloon.

Eriksonin mukaan "Terveen lapsen ei tarvitse pelätä elämää jos hänen vanhempansa ovat tarpeeksi tasapainoisia ollakseen pelkäämättä kuolemaa".

Voiko olla niin, että äitisi toimintatavan taustalla on turvattomuutta, joka näyttäytyy ylihuolehtimisena. En tiedä minkä ikäinen äitisi on, mutta voi olla, että hänellä ei ole motivaatiota lähteä läpikäymään näitä omia elämänteemojaan. Mutta toivottavasti tietoisuus niistä helpottaa sinua olemaan ärsyyntymättä hänen käytöksestään.

Paapomiselle, tai pikemminkin sinun kontrolloinnillesi, voit alkaa asettamaan rajoja. Sinun on syytä selkeyttää äidillesi, että toivot aikuista suhdetta välillenne, jossa avainsanoja ovat luottamus ja kunnioitus toista kohtaan. Äitisi ei varmaankaan muutu kauheasti, mutta sinä voit sen sijaan muokata suhdettanne ja ennen kaikkea elämääsi tyydyttävämmäksi. Mikäli tarpeen, voisi olla hyvä, jos kävisit jonkun ammattilaisen kanssa vähän läpi suhdettanne ja nykyistä elämäntilannettasi.

Äitien ja tyttärien välisiä suhteita on kuvattu paljon. Hyvä kirja aloittaa on Tuula Vainikaisen Äidit ja aikuiset tyttäret - matkalla ymmärrykseen (WSOY 2011). Ingmar Bergmanin Syyssonaatti (1978) lienee yksi tunnetuimpia kuvauksia. Klassikkoja hyvistä, vaikka välillä ristiriitaisista, äideistä löytyy elokuvista Hellyyden ehdoilla (1983) ja Abba-elokuvasta Mamma Mia (2008).

Näin eteenpäin

  • Kirjoita harjoituskirjeitä (älä lähetä) äidillesi, joissa kerrot tunteesi ja toiveesi tulevasta yhteydenpidostanne.
  • Harjoittele mindfulnessin tai meditaation (YouTube) avulla tulemaan paremmin toimeen tunteittesi kanssa.
  • Opettele sanomaan ei, olemaan vastaamatta puhelimeen ja olemaan vähemmän tekemisissä äitisi kanssa.

Mikael Saarinen

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Hyvän terveyden psykologit Sanna Aulankoski ja Mikael Saarinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksesti tästä.