Psykoterapeutin avun hakemista on viisasta harkita, jos vaikeat elämäntilanteet tai ihmissuhteet uhkaavat viedä voimat.

Elämästä ei selviä ilman psyykkistä kipua aiheuttavia kolhuja. Jollakin tavoin ne pitää käydä läpi ja ratkaista, muuten ne jäävät mielen painolastiksi ja estävät persoonallista kasvuamme.

Jos ratkaiseminen ei omin avuin onnistu ja psyykkiset voimat alkavat huveta, on viisasta etsiä apua. Usein riittää, että sitä antaa ymmärtävä läheinen tai vieras, joka on kokenut samantapaista ja selviytynyt siitä. Mutta voi käydä niinkin, että ajatukset vain kiertävät  kehää, ahdistuneisuus lisääntyy eivätkä ongelmat ota helpottaakseen. Silloin tasapainon palauttamiseen voidaan tarvita psykoterapiaa. Mutta minkälaista?  

– Jos ongelman voi määritellä helposti  ja sen syynä ovat satunnaiset elämän vaikeudet, lyhyt terapia useimmiten riittää. Jos taas vaikeudet ovat kerääntyneet  pitkän ajan kuluessa ja koskettavat niistä kärsivän persoonallisuutta laajasti, tarvitaan pitempää hoitoa, sanoo psykoterapeutti Mikael Saarinen.

Terapiavaihtoehtoja on paljon, mutta mihin tahansa niistä päätyyykin, tavoitteena on psyykkinen hyvinvointi tai mielen terveys ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Nämä vaikuttavat osaltaan fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiimme.

Saarinen erittelee viittä todellisesta elämästä mukaellun ihmisen tapausta ja arvioi, mikä voisi auttaa eteenpäin.

”En pysty kaikkeen, mitä pitäisi.”

Marja, 42 v: ”En saa iltaisin unta ja herään aamuyöstä miettimään, miten selviydyn kaikesta, mitä on  tehtävä ja hoidettava. Tuntuu, että minulta vaaditaan kotona ja töissä koko ajan enemmän, enkä saa tukea mistään. Voin purskahtaa itkuun  mitättömistä syistä. Toisaalta myös hävettää, etten pysty kaikkeen, mihin pitäisi. Miten lapsiinikin vaikuttaa, että olen tällainen."

Marja elää kovien paineiden alla.  Siitä kertoo itkukohtauksiin johtava riittämättömyyden tunne ja pelko, että hän aiheuttaa vahinkoa lapsilleen.
Itsestään tämä kiltti suorittaja ei näytä olevan huolissaan, enemmän häntä huolestuttaa se, mitä muut hänestä ajattelevat. Elämäänsä hän  erittelee lähinnä älyllisesti, eikä  tunteiden ja ajatusten välillä  ole juurikaan yhteyttä.

Hankalat tunteet vievät häntä mukanaan, eikä hän saa kiinni siitä, mitä tunne kertoo. Hänen olisikin hyvä huomata olevansa tunteittensa vatvomisen kehässä ja miettiä, mitä perimmiltään itkee.  Kehästä hän voisi päästä kuvailemalla sitä jollekulle muulle, tai mallintamalla itselleen paperille, miten kehä rakentuu. Helppoa se ei tosin ole, sillä tunnemyrskyn keskeltä asioita ei yleensä näe selkeästi.  

Ulkopuolinen apu voi olla tarpeen, jos hän eteenpäin pääsemättä löytää itsensä aina uudestaan hallitsemattomien tunteiden keskeltä.  

Vertaistuki, keskustelu samaa kokeneen ihmisen kanssa voisi olla sopiva keino. Myös kognitiivista terapiaa Marjan kannattaisi harkita. Siellä hän oppisi toimimaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja näkemään, mitä vaikeiden tunteiden taustalla on. 

Unilääkitys saattaa olla tarpeen vuorokausirytmin ja voimien palauttamiseksi alkuvaiheessa, sillä kovin uupuneena terapian käynnistäminen on hankalaa.

”Suren yhä enemmän”

Janne, 38 v: ”Erosin kaksi vuotta sitten ja suren tapahtunutta edelleen. Kohta en jaksa innostua enää mistään. Työnikin, josta ennen pidin, alkaa tuntua yhdentekevältä. Kohta en enää siedä muita ihmisiäkään ja tekisi mieli jättää kaikki, häipyä erakoksi jonnekin."

Janne ei ole päässyt yli eroon liittyvästä kriisistä, eikä hän ole käsitellyt tapahtunutta mielessään. Hän kuvaa mielensä liikkeitä pelkkänä tapahtumien sarjana ja kokee nyt, että toivoa ei ole.

Vihamielisyyttä Janne kokee tavalliseen miehiseen tapaan, ärtymällä, inhoamalla ja suunnittelemalla erakoksi ryhtymistä: jos suomalainen mies ei voi ilmaista suruaan tai häpeäänsä,  hän herkästi haluaa eristäytyä, esimerkiksi juuri metsään.  

Jannen pitäisi oppia näkemään, mitä todella tapahtuu hänen kuorensa alla ja ilmaisemaan se sanoilla. Kriisiterapiassa hän voisi opetella tätä ja pystyisi sitten päästämään surun ja pettymyksen pintaan. Sitten torjutut tunteet eivät enää lamaannuttaisi häntä, kuten nyt.

Eroseminaariinkin Janne voisi mennä. Se saattaisi kuitenkin olla hänelle liian kova paikka ennen kuin hän on oppinut käsittelemään tunteitaan.  
 Ensiavuksi Jannelle ehkä määrättäisiin mielialalääkettä, vaikka se ei ole kriisien hotiosuositusten mukaan ensisijainen hoito.

”Minulla ei ole ystäviä”

Sanna 56 v: ”Niin kauan kuin muistan, minulla ei ole juuri ollut ystäviä ja rakkaussuhteetkin ovat jääneet lyhyiksi. Viime aikoina on alkanut huolestuttaa se, minkälaista tulee olemaan elämä eläkkeellä, kun ei ole enää työkavereitakaan. Yritän kyllä luoda uusia ihmissuhteita, mutta jos sellainen on syntymässä, minulle tulee kuin pakko katkaista suhde ja niin myös teen.  Ja jos joku mies näyttää kiinnostuvan minusta, epäilen heti, että hänessä on jotakin vikaa.”

Sanna tulkitsee vaikeutensa kohtalokseen ja alistuu siihen. Hän tuntuu pitävän ennalta määrättynä, että yksinäisyys on hänen osansa. Mutta juuri yksin jättäytymisellä ja eristäytymisellä hän on myös pyrkinyt ratkaisemaan tätä ongelmaansa.

Aluksi Sannan pitäisi päästä luulosta, ettei hän voi millekään mitään. Näin luullen hän on tehnyt  vääriä tulkintoja tilanteista, kuten nähnyt itsensä hylättynä, vaikka niin ei ole ollut. Tästä hän on tehnyt edelleen väärän johtopäätöksen, ettei kelpaa kenellekään.

Ensiapua Sanna voisi saada, jos joku sanoisi hänelle, ettei tällaisia taakkoja tarvitse kantaa yksin ja että hän on oikeutettu saamaan tukea. Sanna siis tarvitsisi luotettavaa ihmistä, jonka kanssa voisi harjoitella avautumista ja muihin luottamista.

Vaikuttaa siltä, että hänen ongelmansa on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Siksi sitä ei voi ratkaistakaan nopeasti. Taidepsykoterapia voisi sopia Sannalle. Siinä hän saisi itseilmaisun keinoin mahdollisuuden työstää hylätyksi tulemisen ja muita vaikeita tunteitaan. Psykodynaamisessa terapiassa hänelle aukeaisi mahdollisuus käydä läpi koko elämäänsä. Se auttaisi rakentamaan tulevaisuutta uudelle pohjalle.

”Pakko raataa, vaikka en halua”

Pekka 32 v:”Minulla on hyvä koulutus ja haastava työ, jossa olen päättänyt päästä eteenpäin. Teen jatkuvasti pitkää päivää, koska haluan esimiesasemaan, mutta myös siksi, että perheellämme on iso asuntolaina. Melkein jatkuvasti teen töitä myös kotona ja tunnen syyllisyyttä siitä, että en ehdi osallistua lastemme elämään. En haluaisi luopua mistään, mutta kauan en kestä tätä painettakaan.”

Pekka näyttää ajattelevan, että teot tuovat sen arvostuksen, jota hän kaipaa elämältä. Hän kokee kuitenkin joutuvansa antamaan liikaa, eikä oikein kestä sitä. Riittämättömyys johtaa syyllisyyteen.

Hän haluaa monta asiaa yhtä aikaa, esimieheksi ja omistusasuntoon, eikä haluaisi luopua mistään päämäärästä. Samalla hän itsekin tajuaa, että  raja on tulossa vastaan. On hyvä, että raatamisen määrä harmittaa häntä, sillä tämä tunne ajaa häntä muuttamaan jotakin. Hänen olisikin syytä pysähtyä miettimään arvojaan. Tämä on tärkeää myös siksi, että hän kertoo arvostavansa kotia  ja lasten elämää.

Haluamis- ja omistautumis- eli hot-terapia voisi sopia Pekalle. Siinä hän saisi työstää arvojaan ja rohkaistuisi muuttamaan  elämäänsä arvojensa mukaiseen suuntaan.

Koska Pekka näkee tilanteensa ja tietää, mitä ei halua, lyhyehkö kognitiivinen terapia auttaisi häntä järjestelemään elämänsä palikoita mieleisekseen kuvioksi. Itsehoito-oppaita Pekan ei ehkä kannata lukea, koska raatajatyyppinä hän saattaisi vielä yrittää raataa itsensä henkisesti tasapainoisemmaksikin. Niin ongelmat eivät ratkeaisi, vaan siirtyisivät vain kauemmaksi.

”Olutta kuluu”

Lauri, 51 v: ”Työpaikallani eletään irtisanomisuhan alla. Viime yt-neuvotteluissa minun kävi hyvin eli en saanut potkuja. Lisää irtisanomisia on kuitenkin tulossa. Tämä harmittaa niin paljon, että olutta kuluu entistä enemmän, joka arki-iltakin. Vaimo huomauttelee tästä. Toinen harmittava asia on se, että viimeinenkin lapsemme on nyt lähtenyt kotoa ja nyhjötämme kaksin vaimon kanssa. Tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että loppuelämä olisi tällaista.”

Laurilla näyttää olevan elämänkriisi. Hän elää murrosaikaa töissä ja kotona. Tapahtuneita asioita hän kuvaa ulkokohtaisesti, kuin ei tuntisi itse mitään. Vaimokin vain motkottaa, mutta tätäkään Lauri ei erittele enempää.
Tahto Laurilla kuitenkin on tallella. Sen hän ilmaisee sanomalla, ettei voi ajatella  loppuelämän jatkuvan näin. Tämä asenne auttaa häntä selvittämään ongelmiaan.

Hänen olisi hyvä lukea jokin psykologinen kirja, jossa käsitellään ihmismielen olemusta. Se auttaisi häntä miettimään, johtuuko paha olo vain ulkoisista olosuhteista vaiko jostain, mikä on hänen päänsä sisällä. Niin Lauri voisi oivaltaa, että häneen sattuu, koska on irtisanomisuhan alla ja koska lapset ovat lähteneet kotoa.

Kun hän saisi annettua sanallisen hahmon voimakkaille tunteilleen, niitä ei ehkä enää tarvitsisi siirtää kaljan avulla syrjemmäksi. Laurista kuitenkin  näyttää siltä, ettei hän voi tilanteelleen mitään. Hän haluaisi hallita kaikkea, mikä ei ole elämässä mahdollista. Hän voisikin opetella elämään irtisanomisuhan kanssa. Se onnistuisi käsittelemällä pelkoa, joka liittyy työttömyyteen, ja miettimällä, mistä kaikesta se pelko perimmiltään tulee. Arvopohjaisesta kognitiivisesta terapiasta tai psykodynaamisesta lyhytterapiasta voisi olla hyötyä. Ne antaisivat eväitä tulevaisuuden rakentamista varten.

Lue lisää
Psykoterapia - matka minään
Pitkää vai lyhyttä terapiaa?
Auttaako psykoterapia masennukseen?

Mikä olisi sopivin?

 1. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan väärään suuntaan johtavia ajattelutapoja, niistä johtuvia vääriä valintoja ja tällaisen ajattelun haittavaikutuksia tunteisiin. Tässä terapiassa voidaan esimerkiksi purkaa ennakkoasenteita, kuten ”Kukaan ei välitä minusta”. Lisäksi optellaan ongelmanratkaisutaitoja.
 2. Taidepsykoterapiassa keskustelun apuna käytetään kuvaa, musiikkia, draamaa, tanssia tai kirjallisuutta. Näitä tuotetaan joko itse tai käytetään valmista materiaalia. Taidepsykoterapia soveltuu kenelle tahansa, jota kiinnostaa tarkastella ja purkaa vaikeita asioitaan luovan ilmaisun avulla.
 3. Psykodynaamisen psykoterapian  painopiste on tämänhetkisissä ongelmissa, mutta niitä tutkitaan  varhaisten ihmissuhteitten ja kokemusten kautta. Tämä keskusteleva terapia sopii silloin, kun halutaan tutkia ja ymmärtää koko persoonallsiuutta sen lisäksi, että lievitetään näkyviä pahaa oloa aiheuttavia oireita.
 4. Kriisiterapiassa keskitytään traumaattiseen tapahtumaan ja sen aiheuttamiin psyykkisiin, mutta myös fyysisiin reaktioihin. Tällainen traumakokemus voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, väkivallan uhriksi joutuminen tai se, että on itse joutunut onnettomuuteen. Koska järkyttävän tapahtuman kokeminen aiheuttaa myös fyysisiä oireita, kuten levottumuutta, hikoilua ja jopa tärinää, tavanomaisen terapiakeskustelujen lisäksi hoitoon kuuluu  kehollisia menetelmiä, rentoutusta ja silmänliiketerapiaa.
 5. Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) keskeisiä teemoja ovat tyytyminen siihen, mitä ei voi muuttaa, sen muuttaminen, mikä on mahdollista ja omistautuminen omien arvojen mukaiseen elämään. Näin siksi, että tämä terapiasuuntaus näkee ihmisten suureksi ongelmaksi arvotyhjiön, jossa ajattelu ja toiminta ohjautuu ulkoapäin. Suuri osa terapiasta on harjoituksia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta omista ajatuksista ja tunteista arvottamatta niitä. Päämääränä on oppia näkemään, että ajatukset ja tunteet ovat aivojen tuotoksia eivätkä ehdottomia totuuksia.Tyyneyteen tähtäävä hot-terapia lainaa ajatuksia zenbuddhismista.

Lisää psykoterapioita ja terapeutteja vastaamo.fi

voimaannuttava kirjoittaminen ja kirjallisuusterapia apuna muutoksessa

Voimaannuttava kirjoittaminen on ikkuna omaan mieleen. Se voi olla hyvä apu myös silloin, kun kaipaa elämäänsä muutosta.

Junnaako elämäsi paikoillaan? Kaipaatko arkeesi uusia tuulia, muttet tiedä, mistä lähtisit niitä etsimään? Aloita vaikka itsestäsi.

Näin kehottaa voimaannuttavaa kirjoittamista opettava Tarja Kerttula. Kerttulan mukaan etenkin kriiseissä ja elämän muutostilanteissa itselleen kirjoittamisesta voi olla suurta hyötyä. Joskus kirjoittaminen toimii ratkaisun avaimena, sillä se avaa sisäiset lukkomme, voi antaa rohkeutta ja sysätä meidät lempeästi kohti muutosta.

- Avioeron tai läheisen sairastumisen aikaansaamaa tunnekuormaa voi tarkastella uusin silmin, kun pukee ajatukset paperille.

Kirjoittaa voi mistä tahansa. Jos et keksi, mistä aloittaa, kysy itseltäsi vaikka, mitä minulle kuuluu juuri nyt. Kirjaa ajatuksia ylös sellaisina, kuin ne tulevat, älä suodata. Kun saa luvan kirjoittaa tajunnanvirtaa vapaasti, tekstit syntyvät aina siitä, mikä itselle on tärkeää.

Tekstejään voi tutkiskella ystävällisesti ja uteliaasti. Kirjoittaminen tekee armolliseksi itselle, kun ymmärtää, mitä tuntee ja käy läpi. Mitä enemmän kirjoitat, sitä avoimemmaksi tulet ja sitä paremmin opit tuntemaan itsesi ja voimavarasi.

- Hyvät asiat elämässä tulevat näkyviksi, ja ikävät kutistuvat sen kokoisiksi, että niiden kanssa voi elää, kirjallisuusterapiaohjaaja Kerttula sanoo.

nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
 1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
 2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
 3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
 1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
 2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
 3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
 4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.