Nauru pidentää ikää ja huumori helpottaa, kun elämä ei hymyile. Puolisoksikin kannattaa valita se, joka nauraa jutuillesi. Onko näin, psykiatrian erikoislääkäri Matti Huttunen?

Nauru pidentää ikää.

Osittain totta. Myönteisen huumorintajun on osoitettu ennustavan hyvinvointia eläkeiässä. Tutkimus ei silti tue tätä sanontaa yksiselitteisesti. Erään seurantatutkimuksen mukaan kouluiässä iloisiksi luokitellut lapset kuolivat aikuisiässä keskimäärin muita nuorempina. Hyväntuulisuuteen voikin liittyä terveysriskejä väheksyvä huolettomuus. Myös tunnettujen koomikkojen ja humoristien on todettu kuolevan muita näyttelijöitä ja kirjailijoita nuorempina. Kyky naurattaa muita ei siis tämän mukaan lisää elinvuosia. Jos nauru ei aina pidennäkään ikää, niin ainakin Sysmän seudulla se nuorentaa: ”Naoru nuorentoa, rakkaus kaunistoa.”

Huumorintaju riippuu enemmän geeneistä kuin ympäristöstä.

Tarua. Kyky hymyyn ja nauruun ovat geenien säätelemiä ominaisuuksia, mutta huumorintajun ja sen eri muotojen kehittyminen riippuu vain vähän perintötekijöistä. Olennaisesti enemmän vaikuttaa kasvuympäristö ja -olosuhteet, jotka ovat tärkein selitys huumorintajun muodostumisessa. Vanhempamme, ystävämme ja kulttuurimme määräävät, mikä meistä on hauskaa. Huumorintaju on siten yksi harvoista persoonallisuuden piirteistä, joissa perinnöllisillä tekijöillä ei ole olennaista osuutta.
Tosin perintötekijöiden vaikutus huumorintajuun, sen puuttumiseen tai eri muotoihin, voi välittyä epäsuorasti synnynnäisen temperamentin ja  tunneherkkyyden välityksellä. Tähän viittaa se, että identtisten kaksosten huumorintaju on samankaltaisempi kuin ei-identtisten.

Samanlainen huumorintaju on hyvä perusta ihmissuhteille ja puolison valintaan.

Totta. Avioliittoonsa tyytyväisten ihmisten mielestä puolison huumorintaju on suhteen onnistumisen kannalta tärkeä asia. Tämä pitää paikkansa kuitenkin vain, jos kummankin huumorin-taju on myönteistä ja hyväntahtoista. Sarkasmi sen sijaan on ytimeltään ilkeämielistä ja aggressiivista, eikä se siksi yhdistä vaan etäännyttää.

Huumorintajuttomuus kielii usein psyykkisistä ongelmista.

Totta. Vaikeus ymmärtää huumoria voi johtua raskaasta elämäntilanteesta tai olla vakavamielisyyteen taipuvaisen ihmisen persoonallisuuden piirre. Se voi olla myös Aspergerin oireyhtymän, masennustilan tai muun psykiatrisen häiriön oire.
Humoristisuus ei välttämättä merkitse, ettei psyykkisiä ongelmia olisi. Erityisesti sarkasmia ja itseironiaa runsaasti harrastavilla on tavallista enemmän itsetuntoon ja ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. Toisin kuin kypsä huumori, vitsailu tai itseironia voivat olla keinoja välttää näkemästä kipeitä asioita tai peittää omat todelliset tunteet.

Huumorintajuaan voi kehittää tietoisesti.

Osittain totta. Jotkut kognitiiviset psykologit ovat suunnitelleet Yhdysvalloissa huumorintajun kehittämiskursseja. Taustalla on usko, että huumorintajua voi oppia muuttamalla tietoisesti sitä rajoittavia ajatusmalleja ja käytöstä. Tulokset ovat jääneet vähäisiksi ja ristiriitaisiksi.
Psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan huumorintaju lisääntyy itsetuntemuksen kasvaessa. Kypsän huumorintajun lisääntyminen iän myötä tukee tätä ajatusta. Huumorintaju voisi siten kehittyä onnistuneen tutkivan psykoterapian sivutuotteena.
Koska leikkimielisyys on huumorintajun perusaines, osallistuminen erilaisiin leikkeihin saattaa olla keino lisätä sekä lasten että aikuisten huumorintajua.

On hyvä pystyä näkemään vaikeiden asioiden koominen puoli.

Totta. Kuin ihmeen kaupalla viisas ja rakentava huumori auttaa selviytymään elämän karikoissa. Se ilmaisee viljelijänsä tunteita niin, ettei itselle tai muille aiheudu kärsimyksiä. Elämän kipeitä puolia se ei silti kiellä.

Vahingonilo on ihmisen luontainen ominaisuus.

Osittain totta. Vahingonilon taustalla on aina kateus toisen saamasta huomiosta tai menestyksestä. Siksi ei liene ihmistä, joka ei ainakin jossain elämänsä vaiheessa olisi tuntenut vahingoniloa kadehtimansa ihmisen epäonnistumisesta. Vain vanhemmiten elämän myötä onnelliseksi kasvanut ihminen voi parhaimmillaan vapautua näistä perisynneistä.

Huumori lisää vastustuskykyä infektiosairauksille.

Osittain tarua. Nauramisen myönteisiä vaikutuksia elimistön immuunijärjestelmään ei ole kyetty vahvistamaan kaikissa seurantatutkimuksissa. Johto-päätöksiä huumorin ja huumorintajun vaikutuksesta infektioalttiuteen ei siksi voi tehdä. Vastoin odotuksia tavallista hyväntuulisemmilla ihmisillä ilmeni seuranta-aikana keskimääräistä enemmän infektioita. Ehkä siksi, että hyväntuuliset ihmiset ovat tavallista seurallisempia ja altistuvat siksi muita enemmän tartunnoille.

Itku pitkästä ilosta.

Tarua. Seurantatutkimukset tukevat tätä sanontaa, joka kuitenkin on hyvä esimerkki tutkijoiden ennakkoasenteiden vaikutuksesta tulosten tulkintaan. Ilon ja itkun välillä on kiistaton tilastollinen yhteys, josta ilottomat elämän tarkkailijat ovat kateuksissaan tehneet väärän johtopäätöksen. Tulosten perusteella voitaisiin yhtä hyvin pitää totena väitettä ”Ilo pitkästä itkusta”.
Tutkimustulokset eivät osoita ilon ja itkun syy-seuraussuhdetta. Ennakkoasenteista vapaat havainnoitsijat ovatkin kiteyttäneet johtopäätöksensä sananparteen ”Surun päivät ja ilon päivät käyvät perätysten”.

Lue lisää Huumori helpottaa elämää.

Älä naura lapselle

Lapset eivät ymmärrä ironiaa. Ironia on leikkiä sanoilla ja äänensävyillä. Siksi pienet lapset eivät ymmärrä sitä. Kyky ymmärtää sanoja ja kaksoismerkityksiä lisääntyy esikouluiässä. Silloin myös ironia ja sarkasmi alkavat avautua lapselle.

Jotkut lapset ymmärtävät jo kuuden vuoden iässä, että aikuinen voi tarkoittaa päinvastaista kuin sanat sanovat. Myönteinen ironia, esimerkiksi ”olipa tosi huono heitto”, kun lapsen pallon heitto onnistuu, on lapselle paljon vaikeampaa ymmärtää kuin kielteinen ironia kuten ”olipa tosi hieno heitto” heiton epäonnistuessa.

Ymmärtämättömän aikuisen kiusoittelevaksi leikiksi tarkoitettu ironinen lause saa lapsen helposti pillahtamaan itkuun.

Pilkallinen vitsailu on psyykkistä kaltoinkohtelua. Kasvatuskeinona se on vähintään yhtä tehokasta ja tuhoisaa kuin ruumiillinen kuritus.

Jos vanhemmat voivat saada sakkoja lapselleen antamastaan tukkapöllystä, lapsen pilkkaamisesta pitäisi tuomita ainakin ehdolliseen vankeuteen.

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.

 

ylihuolehtiva äiti ja tytär kuinka suhde paremmaksi

Olen 30-vuotias yksinasuva nainen, jolla on ylihuolehtiva äiti. Olen asunut 6 vuotta poissa kotoa, mutta äiti ei luota että pärjään. Olen esikoinen ja minulla on perheellinen pikkuveli. Äitini älytön tarve paapoa näkyy niin, että hän ostaa minulle usein tavaroita, vaikka olen kieltänyt sen - sekä lempeästi että napakasti. Hänen intohimonsa on kirpputorien kiertely ja sieltä sitten löytyy aina jotain - milloin tarpeellista ja milloin tarpeetonta. Tavaran tuputtamisen lisäksi minua ärsyttää hänen paimentamisensa. Kauhea poru tulee siitä, jos en ole pariin päivään soittanut. Olen sanonut että olen aikuinen ja hoidan asiani ja ostokseni, mutta viesti ei mene perille. Asumme 4 kilometrin päästä toisistamme ja näemme viikoittain. Mitä tulisi tehdä, ettei tämä loppuisi välirikkoon? MINNA

Ongelmaasi voi tarkastella saksalais-amerikkalaisen Erik H. Eriksonin elämänkaariteorian näkökulmasta. Eriksonin mukaan meidän täytyy ihmisinä kohdata kahdeksan kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen antaa eväät selvitä elämän muista haasteista ja muodostaa eheä minuus.

Aikuisuuteen liittyvät kriisit ovat oman identiteetin muodostaminen ja läheisyyden haasteen ratkaiseminen. Näitä teemoja sinä joudut nyt käsittelemään. Äitisi kehitysteemoja taas tuntuvat olevan haasteet, jotka liittyvät toisista huolehtimiseen ja elämänviisauden saavuttamiseen.

Äitisi ei luota, että sinä olisit yksinasuvana kolmekymppisenä ratkaissut kysymyksen siitä, kuka olet. Ilmeisesti pikkuveljesi perhe edustaa hänelle "oikeampaa" ratkaisua identiteetin kannalta.

Äitisi mielipidettä tärkeämpää on, että itse koet valinneesi nykyisen tiesi ja että käsittelet tietoisesti läheisyyden teemaa elämässäsi. Kaikkien ei tarvitse valita parisuhdetta, mutta jokaisen meistä täytyy lopulta tehdä valinta, haluammeko sellaista vai emme. Muuten seurauksena on jatkuva hämmennyksen tila, läheisyyden välttäminen, energian suuntaaminen korvaaviin toimintoihin elämässä kuten liialliseen työntekoon ja yksinoloon.

Eriksonin mukaan "Terveen lapsen ei tarvitse pelätä elämää jos hänen vanhempansa ovat tarpeeksi tasapainoisia ollakseen pelkäämättä kuolemaa".

Voiko olla niin, että äitisi toimintatavan taustalla on turvattomuutta, joka näyttäytyy ylihuolehtimisena. En tiedä minkä ikäinen äitisi on, mutta voi olla, että hänellä ei ole motivaatiota lähteä läpikäymään näitä omia elämänteemojaan. Mutta toivottavasti tietoisuus niistä helpottaa sinua olemaan ärsyyntymättä hänen käytöksestään.

Paapomiselle, tai pikemminkin sinun kontrolloinnillesi, voit alkaa asettamaan rajoja. Sinun on syytä selkeyttää äidillesi, että toivot aikuista suhdetta välillenne, jossa avainsanoja ovat luottamus ja kunnioitus toista kohtaan. Äitisi ei varmaankaan muutu kauheasti, mutta sinä voit sen sijaan muokata suhdettanne ja ennen kaikkea elämääsi tyydyttävämmäksi. Mikäli tarpeen, voisi olla hyvä, jos kävisit jonkun ammattilaisen kanssa vähän läpi suhdettanne ja nykyistä elämäntilannettasi.

Äitien ja tyttärien välisiä suhteita on kuvattu paljon. Hyvä kirja aloittaa on Tuula Vainikaisen Äidit ja aikuiset tyttäret - matkalla ymmärrykseen (WSOY 2011). Ingmar Bergmanin Syyssonaatti (1978) lienee yksi tunnetuimpia kuvauksia. Klassikkoja hyvistä, vaikka välillä ristiriitaisista, äideistä löytyy elokuvista Hellyyden ehdoilla (1983) ja Abba-elokuvasta Mamma Mia (2008).

Näin eteenpäin

  • Kirjoita harjoituskirjeitä (älä lähetä) äidillesi, joissa kerrot tunteesi ja toiveesi tulevasta yhteydenpidostanne.
  • Harjoittele mindfulnessin tai meditaation (YouTube) avulla tulemaan paremmin toimeen tunteittesi kanssa.
  • Opettele sanomaan ei, olemaan vastaamatta puhelimeen ja olemaan vähemmän tekemisissä äitisi kanssa.

Mikael Saarinen

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Hyvän terveyden psykologit Sanna Aulankoski ja Mikael Saarinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksesti tästä.

Aivotutkija Miia Kivipelto Tukholma

Aivotutkija Miia Kivipelto tapaa viisikymppisiä, jotka valittelevat, ettei muisti pelaa. Syynä voi olla voimat vienyt stressi. Vaikka elimistö olisi muuten palautunut, pää tarvitsee lisäaikaa toipumiseen.

Aivot ovat Miia Kivipellon, 42, mielestä kiehtova elin. Ne ovat tutkijoillekin edelleen aika mystinen juttu, universumin monimutkaisin koneisto. Ne säätelevät elimistön koko toimintaa. Sitä, kuinka reagoimme ärsykkeisiin, käyttäydymme, tunnemme, muistamme, kommunikoimme...

– Tuskin koskaan pystytään täysin ymmärtämään, kuinka aivot toimintaamme säätelevät. Niissä sijaitsee kuitenkin iso osa ihmisyyttä, sanoo geriatrian professori ja palkittu aivotutkija Miia Kivipelto.

Vielä muutama vuosikymmen sitten aivoja pidettiin koneistona, joka raksuttaisi kelvollisesti niin kauan kuin öljyt kiertäisivät mekanismissa eikä pääkoppaan kohdistuisi kovia kolauksia. Nykyisin aivoja pidetään paljon muovautuvampina, ja juuri muovautuvuus kiinnostaa Kivipeltoa.

Ylirasitus on tunnollisen vaiva

Monta vuotta aivotutkijan pitämiin esitelmiin kuului kaksi vakiovalokuvaa. Aivot terveinä, elinvoimasta punertavina ja alzheimerin harmaannuttamina. Kivipelto työskenteli tutkijaryhmineen selvittääkseen, mikä saa aikaan muutoksen. Miten muistisairaus etenee ja mitä sen hidastamiseksi ellei peräti ehkäisemiseksi voidaan tehdä?

Muistin heikkeneminen ei ole pelkästään vanhusten huoli. Viime vuosina Kivipelto on tavannut viisikymppisiä naisia, jotka kertovat muistipoliklinikalla hieman nolostellen, että pää ei tunnu toimivan kuten pitäisi. He ihmettelevät, että päässä pätkii, vaikka muuta vaivaa ei olisi.

On tyypillistä, että nämä naiset käyvät töissä ja hoitavat tunnollisesti velvollisuutensa. Ehkä liiankin tunnollisesti – aivan kuin olisi oltava vaikuttamassa joka kentällä. Mutta moni on väsynyt, alakuloinen, masentunutkin. Joku on palannut äskettäin töihin burn out -lomalta ja todennut, että vaikka hän on muuten palautunut ylirasituksesta, muisti ei pelaa entiseen tapaan.

Stressi vie muistista herkkyyden

Yksi aivotutkimuksen uusista alueista onkin stressihormonien vaikutus muistamiseen. Sitä selvitetään kansainvälisessä tutkimuksessa.

–Muistista voi kadota herkkyys. Pään sisälläkin tarvitaan palautumisaikaa, kun elämään on tullut voimat tyhjentänyt kriisi. Vaikka aivoissa on luontaisesti reservikapasiteettia ja ne joustavat tiukassa paikassa, niin pitkään kestävä stressi muokkaa niitä. Samoin tekee esimerkiksi unettomuus.

Välittäjäaineiden toiminnassa nähdään silloin muutoksia.

–Ehkä aivojen palautuminen vaatiikin pidemmän ajan kuin on ajateltu, ja ehkä palautumista voi edistää omilla toimillaan, mutta millä tavoin ja kuinka paljon? Tätä vielä tutkitaan, sanoo Kivipelto.

Tutkijaa itseäänkin mietityttää varmasti kymmenen-kahdenkymmenen vuoden kuluttua, kuinka oma pää toimii.

 

Lue koko juttu: Hyvä terveys 12/2016

thefinn

Miia Kivipelto: ”Keski-iän stressi panee muistin koetteille”

Mielestäni vaikea stressi lisää mahdollisuutta kilpirauhasen alitoimintaan. Tämä myös aiheuttaa muistiongelmia. Valitettavasti Suomen terveydenhoito ei tunnista alitoimintaa ja ainoa tapa on käydä yksityisellä endokrinologilla. Mikäli ongelmana on muisti, suolanhimo, väsymys tai jatkuva kylmän tunteminen (tai yksi näistä) suosittelen käymistä endokrinologilla. Myös korkeat sokeri- ja kolesteroliarvot voivat johtua kilpir.alitoiminnasta
Lue kommentti