Jos käyttäytyy kuin olisi nuorempi kuin onkaan, kokee itsensä terveemmäksi. Ja saattaa jopa elää pidempään, ihmiskoe todistaa.

Harvardin yliopiston psykologian professori Ellen Langer teki jo vuonna 1979 kokeen, jossa ryhmä 70—90-vuotiaita miehiä teki aikamatkan 20 vuoden taakse. Miehet pantiin elämään vuotta 1959. Heidät vietiin ympäristöön, jossa kaikki oli tuolta vuodelta: huonekalut, radio- ja tv-ohjelmat, lehdet. Miehet kävivät keskusteluja vuoden 1959 tapahtumista, muun muassa Kuuban vallankumouksesta ja Nasan uusimmasta kantoraketin laukaisusta. Keskusteltiin ikään kuin asiat tapahtuisivat tässä ja nyt. Miesten tuli myös käyttäytyä kuin he olisivat edelleen terveitä ja reippaita. Heillä ei ollut käytössään samanlaisia apuvälineitä kuin kotona eikä kukaan ollut auttamassa arjen askareissa.

Langerin ajatuksena oli tutkia, tapahtuisiko miesten elimistössä mitattavia muutoksia, kun he eläisivät mielessään uudelleen 20 vuoden takaista aikaa eli kuvittelisivat itsensä 20 vuotta nuoremmiksi.

Tulokset paranivat heti

Ihmiskokeen tulokset olivat mullistavia. Miesten liikkumisnopeus, näppäryys ja muisti paranivat. Fyysinen voima, energia ja mieliala kohosivat. Verenpaine laski ja jopa näkö ja kuulo terävöityivät. 60 prosenttia ryhmästä paransi tulostaan myös älykkyystestissä.

Miehet alkoivat pian valmistaa itse oman ruokansa ja tehdä omat päätöksensä, kun heihin ei suhtauduttu kyvyttöminä ja sairaina. Kokeen viimeisenä aamuna yksi luopui kävelykepistäkin, kun tunsi pärjäävänsä ilman.

Langer uskoo, että kun miehiä rohkaistiin pitämään itseään nuorempina kuin he todellisuudessa olivat, keho tuli perässä ja reagoi ”nuorentumalla”.

Vaikuta vanhenemiseesi

Kun Langer julkaisi tuloksensa vuonna 1981, hän jätti radikaaleimmat tulokset raportoimatta. Nuorena tutkijana hän pelkäsi niiden vaikuttavan epäuskottavilta ja haittaavan urakehitystä.

Nyt, tutkittuaan yli 30 vuoden ajan mielen ja ajatusten vaikutuksia terveyteen, hän uskaltaa väittää, että voimme itse vaikuttaa vanhenemiseemme. Monet vaivat, joita etukäteen pelkäämme, voi välttää yksinkertaisesti elämällä täyttä elämää loppuun saakka.

BBC teki samanlaisen kokeen kuudelle brittijulkkikselle, joiden kello käännettiin vuoteen 1975. Tulokset olivat samankaltaisia. Koehenkilöt nuortuivat mitattavasti. Kokeesta tehtiin 5-osainen tv-sarja, Aikamatka nuoruuteen, joka on nähty Yle Teemalla.

Positiivisuuden voima

Richard Wiseman, psykologian yleistajuisen viestinnän professori Hertfordshiren yliopistosta Britanniasta, arvioi BBC:n haastattelussa Langerin tuloksia. Hän epäilee, että ne saattavat osittain johtua niin sanotusta itsensä havaitsemisen teoriasta.

— Kun hymyilet, tunnet itsesi onnellisemmaksi. Tässä tapauksessa kyseessä voi olla sama ilmiö. Kun ihminen käyttäytyy kuin olisi nuorempi kuin onkaan, hän alkaa tuntea itsensä nuoremmaksi.

Wisemanin mukaan kyse saattaa olla samantyyppisestä ilmiöstä kuin hypnoosissa, jossa ihmiset saavat muistitesteistä parempia tuloksia, kun heille kerrotaan heidän muistinsa parantuneen.

— Positiivisella ajattelulla on roolinsa vanhenemisessa ja sydäntautien ehkäisyssä. Vaikkei positiivisuus sellaisenaan paranna, se johtaa sydämen kannalta myönteiseen toimintaan, esimerkiksi terveellisempään ruokavalioon ja aktiivisempaan elämään.

Optimisti pärjää aina

Yleislääketieteen professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta on tutkinut positiivisen elämänasenteen vaikutusta elinvuosiin ja toimintakykyyn ja todennut niillä olevan vahva vaikutus. Myönteinen elämänasenne, elämänhalu, tyytyväisyys elämään ja tarpeellisuuden tunne tuovat lisää elinvuosia.

— Positiivista asennetta voi myös oppia, Kaisu Pitkälä sanoo.

Langerin aikamatkatutkimuksen tuloksia hän pitää mielenkiintoisina.

— Ihminen rakentaa todellisuutta omista lähtökohdistaan käsin. Tiedämme, että samankuntoiset vanhukset voivat pärjätä aivan eri tavalla. Optimistiset ja ongelmanratkaisutaidoiltaan vahvat pärjäävät sairainakin, toiset taas lamaantuvat pienistäkin vastoinkäymisistä.

Nuori seura nuorentaa

Langer on havainnut vanhenemista koskevissa tutkimuksissaan myös sen, että lasten keskellä eläminen nuorentaa: myöhään lapsia saaneiden naisten eliniänodote on korkeampi kuin nuorena äidiksi tulleiden tai lapsettomien naisten.

Myös pariskunnilla, joiden keskinäinen ikäero on enemmän kuin neljä vuotta, vanhemman puolison eliniänodote on korkeampi kuin nuoremman. Langerin mukaan ilmiö selittyy sillä, että nuorempi puoliso todennäköisesti käyttäytyy itseään vanhemman tavoin ja vanhempi vastaavasti kuin olisi nuorempi kuin onkaan.

Dosentti Tiina-Mari Lyyra Jyväskylän yliopistosta on tutkinut, miten koettu terveydentila ja elämän mielekkyyden kokemukset vaikuttavat elinikään. Myös hän pitää Langerin tutkimuksia kiinnostavina ja toteaa, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus.

— Jos elää aktiivista elämää nuoren puolison kanssa tai ympärillä on nuoria ihmisiä, toki elämä on silloin aktiivisempaa, mikä tuo todettavissa olevia terveyshyötyjä.

Arvostus tuo vuosia

Tiina-Mari Lyyran mukaan sekä tutkimukset että vanhojen ihmisten omat kertomukset tukevat ajatusta, että sosiaaliset ja henkiset tekijät, kuten kanssakäyminen muiden kanssa ja oma suhtautuminen vanhenemiseen ja elämään ylipäätään, vaikuttavat terveyteen, toimintakykyyn ja jopa eliniän pituuteen.

— Kun hyvin iäkkäiltä kysytään pitkän iän salaisuutta, he vastaavat tyypillisesti ”tämä minun positiivinen elämäasenteeni”. Siitä on olemassa tieteellistäkin näyttöä. Erään teorian mukaan positiivisilla ihmisillä on tietynlaiset selviytymismekanismit eivätkä he luovuta vaikeuksien edessä, Lyyra sanoo.

Paljon vaikuttaa myös se, että tuntee itsensä arvostetuksi ja tarpeelliseksi.

— Omassa tutkimuksessani havaitsin niiden vanhusten elävän pidempään, jotka kokivat elämänsä merkitykselliseksi, Tiina-Mari Lyyra kertoo.

Älä alistu raihnaiseksi

Asenteiden vaikutus terveyteen ja elinikään on osoitettu monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi amerikkalainen psykologiryhmä havaitsi, että vanhenemiseen positiivisesti suhtautuvat elivät 7,5 vuotta pidempään kuin ne, jotka murehtivat vuosien kulumista.

Psykologian tohtori Virpi Uotinen seurasi omassa väitöskirjassaan kahdeksan vuoden ajan ryhmää 65—84-vuotiaita ja havaitsi, että oma ikäkokemus oli yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja terveyteen. Koettu ikä vaikutti myös kuolleisuuteen: seurantaryhmän jäsenistä ne, jotka tunsivat itsensä ikäistään vanhemmaksi, kuolivat ikätovereitaan aiemmin.

Kannattaa siis torjua mielestään vanhuuteen liitetyt stereotypiat raihnaisuudesta ja toimintakyvyn menettämisestä ja suhtautua tulevaisuuteen valoisasti. Edessä voi olla hyvinkin nuorekas vanhuus!

Lue lisää
Ikä tuntuu eri tahtia
Pitkän elämän salaisuus
Ikä ei vie intohimoa
Ikä ei estä liikuntaa

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että

ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa. Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.

 

ylihuolehtiva äiti ja tytär kuinka suhde paremmaksi

Olen 30-vuotias yksinasuva nainen, jolla on ylihuolehtiva äiti. Olen asunut 6 vuotta poissa kotoa, mutta äiti ei luota että pärjään. Olen esikoinen ja minulla on perheellinen pikkuveli. Äitini älytön tarve paapoa näkyy niin, että hän ostaa minulle usein tavaroita, vaikka olen kieltänyt sen - sekä lempeästi että napakasti. Hänen intohimonsa on kirpputorien kiertely ja sieltä sitten löytyy aina jotain - milloin tarpeellista ja milloin tarpeetonta. Tavaran tuputtamisen lisäksi minua ärsyttää hänen paimentamisensa. Kauhea poru tulee siitä, jos en ole pariin päivään soittanut. Olen sanonut että olen aikuinen ja hoidan asiani ja ostokseni, mutta viesti ei mene perille. Asumme 4 kilometrin päästä toisistamme ja näemme viikoittain. Mitä tulisi tehdä, ettei tämä loppuisi välirikkoon? MINNA

Ongelmaasi voi tarkastella saksalais-amerikkalaisen Erik H. Eriksonin elämänkaariteorian näkökulmasta. Eriksonin mukaan meidän täytyy ihmisinä kohdata kahdeksan kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen antaa eväät selvitä elämän muista haasteista ja muodostaa eheä minuus.

Aikuisuuteen liittyvät kriisit ovat oman identiteetin muodostaminen ja läheisyyden haasteen ratkaiseminen. Näitä teemoja sinä joudut nyt käsittelemään. Äitisi kehitysteemoja taas tuntuvat olevan haasteet, jotka liittyvät toisista huolehtimiseen ja elämänviisauden saavuttamiseen.

Äitisi ei luota, että sinä olisit yksinasuvana kolmekymppisenä ratkaissut kysymyksen siitä, kuka olet. Ilmeisesti pikkuveljesi perhe edustaa hänelle "oikeampaa" ratkaisua identiteetin kannalta.

Äitisi mielipidettä tärkeämpää on, että itse koet valinneesi nykyisen tiesi ja että käsittelet tietoisesti läheisyyden teemaa elämässäsi. Kaikkien ei tarvitse valita parisuhdetta, mutta jokaisen meistä täytyy lopulta tehdä valinta, haluammeko sellaista vai emme. Muuten seurauksena on jatkuva hämmennyksen tila, läheisyyden välttäminen, energian suuntaaminen korvaaviin toimintoihin elämässä kuten liialliseen työntekoon ja yksinoloon.

Eriksonin mukaan "Terveen lapsen ei tarvitse pelätä elämää jos hänen vanhempansa ovat tarpeeksi tasapainoisia ollakseen pelkäämättä kuolemaa".

Voiko olla niin, että äitisi toimintatavan taustalla on turvattomuutta, joka näyttäytyy ylihuolehtimisena. En tiedä minkä ikäinen äitisi on, mutta voi olla, että hänellä ei ole motivaatiota lähteä läpikäymään näitä omia elämänteemojaan. Mutta toivottavasti tietoisuus niistä helpottaa sinua olemaan ärsyyntymättä hänen käytöksestään.

Paapomiselle, tai pikemminkin sinun kontrolloinnillesi, voit alkaa asettamaan rajoja. Sinun on syytä selkeyttää äidillesi, että toivot aikuista suhdetta välillenne, jossa avainsanoja ovat luottamus ja kunnioitus toista kohtaan. Äitisi ei varmaankaan muutu kauheasti, mutta sinä voit sen sijaan muokata suhdettanne ja ennen kaikkea elämääsi tyydyttävämmäksi. Mikäli tarpeen, voisi olla hyvä, jos kävisit jonkun ammattilaisen kanssa vähän läpi suhdettanne ja nykyistä elämäntilannettasi.

Äitien ja tyttärien välisiä suhteita on kuvattu paljon. Hyvä kirja aloittaa on Tuula Vainikaisen Äidit ja aikuiset tyttäret - matkalla ymmärrykseen (WSOY 2011). Ingmar Bergmanin Syyssonaatti (1978) lienee yksi tunnetuimpia kuvauksia. Klassikkoja hyvistä, vaikka välillä ristiriitaisista, äideistä löytyy elokuvista Hellyyden ehdoilla (1983) ja Abba-elokuvasta Mamma Mia (2008).

Näin eteenpäin

  • Kirjoita harjoituskirjeitä (älä lähetä) äidillesi, joissa kerrot tunteesi ja toiveesi tulevasta yhteydenpidostanne.
  • Harjoittele mindfulnessin tai meditaation (YouTube) avulla tulemaan paremmin toimeen tunteittesi kanssa.
  • Opettele sanomaan ei, olemaan vastaamatta puhelimeen ja olemaan vähemmän tekemisissä äitisi kanssa.

Mikael Saarinen

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Hyvän terveyden psykologit Sanna Aulankoski ja Mikael Saarinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksesti tästä.