Riidelläänkö teillä? Hyvä, sillä silloin perheessänne ei pelätä puuttua hankaliinkaan asioihin. Paljon varallisempaa on välinpitämätön hiljaisuus tai kuristava riippuvaisuus.

Ihannetapauksessa perheessä on äiti ja isä, ja heidän välillään on avoin, voimakas ja eroottinen tunnesuhde. Perheessä voi puhua periaatteessa kaikista asioista ja kaikkia tunteita saa ilmaista. Ongelmat tiedostetaan ja ne pyritään ratkaisemaan. Eri-ikäisillä lapsilla on ihanneperheissä erilaisia rooleja. Tällaisissa perheissä on yleensä aika mukavaa.

Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, ja onkin. Täydellisiä ihanneihmisiä ei ole, on korkeintaan ”normaalineuroottisia”. Normaalineuroottisuuden ja varsinaisen neuroottisuuden raja kulkee muun muassa tavassa käsitellä ongelmia.

– Normaalineuroottisessa perheessä ongelmien olemassaolo tiedetään ja ne halutaan ratkaista. Neuroottisessakin perheessä ongelmat nähdään. Niitä ei kuitenkaan yritetä ratkaista, koska pelätään puhumista ja sitä, että muut suuttuvat, jos hankalia asioita otetaan esille, kuvailee lastenpsykiatri ja perheterapeutti Esko Varilo.

Huolella hallitsemista

Jos perheenjäsenten välisiä jännitteitä on jostakin syystä todella paljon, aiheuttajana voivat olla vaikeasti lähestyttävät tunnevammat. Niitä saattaa syntyä, kun perheen sisäiset suhteet ovat liian karkottavia tai liian sitovia.

Patosymbioottisiksi nimitetään perheitä, joissa ihmisten väliset kontaktit olivat hyvin tiheitä. Perheenjäsenet voivat olla sielullisesti niin tiukasti kiinni toisissaan, ettei kukaan voi liikahtaakaan ilman että muut hälyttyivät. Läheisyys ei kuitenkaan johdu rakkaudesta, vaan se on tuskaista, syyllistävää ja huolestunutta. Lapset huolestuttavat vanhempiaan, vanhemmat lapsiaan ja kaikki pelkäävät koko ajan, että jotain pahaa tapahtuu. Sukupolvien väliset rajat eivät näissä perheissä ole selviä, vaan lapset ja vanhemmat pyrkivät ennemminkin olemaan kavereita keskenään. Vanhempien seksisuhde on myös usein epätyydyttävä.

Huolestuttamalla hallitseminen on näissä perheissä tyypillistä. Keinoksi sopii erinomaisesti uhkaaminen fyysisellä sairastumisella tai masentumisella: joku perheenjäsenistä saattaa turvautua näihin aseisiin, jos muut eivät toimi hänen tahtonsa mukaan.

– Masentuva saa yleensä aluksi tukea muilta, syyllistämiltään perheenjäseniltä. Jos depressio ei ylimääräisen huolenpidon avulla poistu ja tilanne helpotu, perhe vähitellen väsyy ja kyllästyy tukemaan. Silloin depressiota poteva tuntee tulleensa hylätyksi, jolloin hänen tilanteensa pahenee ja avun tarve kasvaa entisestään.

Jos patosymbioottisen perheen lapsi kieltäytyy menemästä kouluun, kuten usein tapahtuu, syynä on koulupelko. Hän on mieluiten kotona, vaikka yksinkin. Huolestuneisuudessaan hän on tottunut ajattelemaan, ettei kotona voi tapahtua mitään pahaa, jos hän on paikalla. Isä tai äiti ei yllättäen sairastu, ei ryyppää liikaa, he eivät tappele tai muuta pelottavaa ei tapahdu.

– Tietenkin huolestuneet ajatukset saattavat juontua lapsen todellisista kokemuksista, mutta yleistä on, että hän on huolissaan aivan kaikesta ja uskoo, että kaikki mahdollinen paha on hänen syytään.

Vaikeissa avioeroissa patosymbioottisten perheiden lapset hakeutuvat usein heikomman vanhemman luo, koska haluavat suojella tätä. Heistä saattaa tuntua, ettei tämä heikompi saa edes ruokaansa hankituksi, jos he eivät ole siitä huolehtimassa. Lapset yleensä, mutta nämä lapset erityisesti, ovat järkyttävän valmiita uhrautumaan vanhempiensa eteen. Patosymbioottisten perheiden oloa helpottaa, jos sukupolvien rajaa onnistutaan selkiyttämään ja vanhemmat alkavat arvostaa omaa suhdettaan, Varilo sanoo. Siitä hyötyvät kaikki osapuolet.

– Silloin lasten ei enää tarvitse olla huolissaan vanhemmistaan, vaan he uskaltavat muodostaa omia porukoita sisarusten ja kavereiden kanssa.

Kun tilannetta lähdetään korjaamaan, unohdetaan vapaan kasvatuksen periaatteet. Perheterapiassa tavoitteena ei siksi suinkaan ole pehmoileva demokratia vaan se, että vanhempien suhteesta pyritään kehittämään perheen ydinsuhde. Vanhempien kuuluu määrätä, miten perheessä ollaan. Niin on lapsille turvallista, koska he eivät vielä itse tiedä, mikä on hyväksi, mikä vahingoksi.

Ohuet tunnesiteet

Toisessa ääripäässä ovat perheet, joissa yhteydet ovat etäiset ja harvat. Näiden perheiden tunnevammoja kutsutaan autistisiksi. Perheenjäsenet eivät pysty kiinnittymään toisiinsa tunteilla ja kun psyykkistä kosketusta on liian vähän, ei tiedetä, mitä toisen mielessä tapahtuu. Myös näiden perheiden lapset ovat paljon pois koulusta, mutta syynä ei ole koulupelko vaan he todella pinnaavat.

– Koululaiset ajelehtivat elämässään ilman kiinnekohtia. Se, ollaanko koulussa vai ei, on heille samantekevää. He eivät ole kiinnostuneet koulunkäynnistä eivätkä erityisemmin kunnioita muitakaan pelisääntöjä ja ovat siksi suuressa syrjäytymisvaarassa.

Autistisissa perheissä on usein toisena vaikeutena aleksitymia, kykenemättömyys puhua tunteista.

– Tavallisesti se on elämän koettelemuksissa syntynyttä pelkoa tunnekieltä kohtaan, ei tunteiden puuttumista, Varilo sanoo.

Aleksityymisyys voi myös olla sukupolvesta toiseen kulkeva ominaisuus. Se on syntynyt pahasta asiasta, josta ei ole saanut puhua. Kauhun ilmapiirin on saattanut alun perin saada aikaan esimerkiksi perheessä tapahtunut itsemurha. Kaikesta siihen liittyvästä puhuminen on vähitellen tullut kielletyksi.

Jos ollaan vähän yhdessä ja kiellettyjä puheenaiheita on paljon, perheenjäsenten riski sairastua johonkin käytöshäiriöön on vielä suurempi kuin patosymbioottisissa perheissä. Ongelmaa vaikeuttaa myös se, että autistisia perheitä on vaikea auttaa terapiassa.

– He eivät yleensä halua ottaa apua vastaan, eivätkä useimmiten hakeudu hoitoonkaan. Perheterapeutit eivät siksi useinkaan tapaa näitä ihmisiä, vaan he ajautuvat todennäköisemmin sosiaaliviranomaisten asiakkaiksi. Perheterapeutin näkökulmasta patosymbioottiset tunnevammat ovatkin yleisempiä kuin autistiset, mutta sosiaaliviranomaiset saattavat olla toista mieltä.

Periytyykö paha?

Jos on sattunut elämään varhaisvuotensa kovin vaikeissa perhesiteissä, mitä voisi tehdä, ettei siirrä tunne-elämän ongelmiaan eteenpäin? Varilon mielestä ne siirtyvät jossain määrin, tekipä mitä hyvänsä.

– Useinhan käy niin, että kun vanhemmat oikein yrittävät olla siirtämättä vaikka oman nuoruutensa fanaattisuutta lastensa käyttäytymismalleiksi, lapsista tulee kapinoimisvaiheessaan erityisen fanaattisia, mutta päinvastaisella tavalla.

– Ihmisellä on kyky muuttua elämäntilanteiden vaatimusten mukaan. Kun vähitellen oppii hallitsemaan omia epäkypsiä ominaisuuksiaan, niitä toivottavasti siirtyy seuraavaan sukupolveen vain kohtuullinen määrä. Väistämättä aina kuitenkin jonkin verran.

Lue lisää rakentavasta riitelystä.

nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
  1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
  2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
  3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
  1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
  2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
  3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
  4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.