Kiire ja paine tuntuvat koko kehossa. Päätä vihloo, älli ei leikkaa, veto on poissa – tahdon kotiin! Työtoveri vieressä käärii hihoja ja alkaa vasta lämmetä – mikä haaste!

Tiukassa tilanteessa yksi innostuu, toinen ahdistuu. Reaktiot kertovat ihmisten erilaisuudesta: saman asian voi kokea eri tavoin.

Työpaikkailmoituksissa korostetaan usein paineensietokykyä. Sitä vaille jäänyt voi tuntea itsensä vajavaiseksi, mutta kyseessä saattaakin olla näköharha:

– Yleishyvää stressinsietäjää ei ole, muistuttaa stressin fyysisiä seurauksia tutkiva Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Harri Lindholm.

– Jokaisella on jokin vahvuus ja heikkous. Johtajapaineista nauttiva ei välttämättä kestäisi päivää pitempään dementoituneen vanhuksen rinnalla.

Luonteenlaatu vaikuttaa

Suuren osan kyvystämme sietää stressiä saamme syntymässä. Synnynnäinen temperamentti eli luonteenlaatu ohjaa ihmisen reagointia myös paineen alla. Sen vuoksi eri ihmiset voivat tulkita saman ärsykkeen ahdistavaksi, neutraaliksi tai jopa miellyttäväksi.

Stressin sietämisessä keskeisiä temperamentin piirteitä kutsutaan taipumuksiksi lähestymiskäyttäytymiseen ja välttämiskäyttäytymiseen. Termit kuvaavat arjessa näkyvää suhtautumistamme maailmaan: etsimmekö jatkuvasti uutta, josta innostua, vai pitäydymmekö mieluummin tutussa ja turvallisessa. Näin äärimmäisiä ovat vain harvat, valtaosa sijoittuu jonnekin välille.

Lähestymiskäyttäytymiseen taipumuksen saaneita luonnehditaan optimistisemmiksi. Uudessa tilanteessa he näkevät sen tuomat mahdolliset hyödyt ja pitävät niitä kannustavina. He etsivät aktiivisesti uusia haasteita ja ajattelevat mieluummin voittoa kuin häviötä.

Välttämiskäyttäytyminen taas vie ihmistä päinvastaiseen suuntaan. Uusi tilanne synnyttää kielteisiä tunteita, ja mietteet kiertyvät voittojen sijaan mahdollisiin epäonnistumisiin: mikä voi mennä pieleen, ja miten siitä rangaistaan?

Ei vain elämänasenne

Sanoja optimisti ja pessimisti käytetään kuvaamaan ihmisen yleistä elämänasennetta. Ero on kuitenkin syvemmällä, sillä välttämispiirteellä on pohjansa ihmisen fysiologiassa, kirjoittaa professori Liisa Keltikangas-Järvinen kirjassaan Temperamentti, ihmisen yksilöllisyys. Hän siteeraa tutkimustuloksia, joiden mukaan välttämispiirre löytyy joka neljänneltä valkoihoiselta.

Temperamentin ja stressin yhteyden totesi myös psykologian tohtori Tarja Heponiemi tutkiessaan vajaan sadan nuoren aikuisen reaktioita stressaavissa tilanteissa: Lähestymiskäyttäytymiseen taipuvaiset tunsivat paineen allakin itsensä pirteiksi, tarmokkaiksi, onnellisiksi, tyytyväisiksi ja levollisiksi. Myönteiset tunteet nousivat pintaan, vaikka tilanne oli tiukka.

Välttämiskäyttäytymiseen taipuvaisille kävi toisin. Stressi nostatti kielteisiä tunteita. He tunsivat itsensä ahdistuneiksi, pelokkaiksi, surullisiksi, masentuneiksi ja väsyneiksi. Jos kokeet sisälsivät rangaistuksen mahdollisuuden, kielteinen kokemus vahvistui entisestään.

Temperamentti näyttää myös vaikuttavan siihen, kuinka helposti ihminen uupuu. Heponiemen tutkimuksen mukaan vaarassa ovat etenkin välttämiskäyttäytymiseen taipuvaiset. Heille uupumus ei ole vain pitkittyneen stressin päätepiste, vaan temperamentti sinänsä lisää vaaraa uupua.

Töitä temperamentin mukaan

Synnynnäinen temperamentti näkyy ihmisessä muulloinkin kuin stressattuna. Se vaikuttaa koko elämään, eikä sitä voi juuri muuttaa. Siksi Tarja Heponiemi kehottaa esimerkiksi uraa miettiessään valitsemaan työn, joka sopii omalle temperamentille.

– Herkästi stressaantuvan ei kannata hakeutua ympäristöön, jossa on koko ajan uutta.

Hän korostaa kuitenkin, ettei kaikkien tarvitse kestää kovia paineita. Hyviin tuloksiin tarvitaan myös joutilaita hetkiä!

Stressi tuntuu kehossa

Ihmisessä on viisi fysiologista stressiä välittävää järjestelmää:

– Aivolisäkkeen ja lisämunuaisen tuottama kortisoli, autonominen hermosto, immuunijärjestelmä, keskushermosto sekä hormonit ja niiden kaltaiset aineet , Harri Lindholm luettelee. Pahimmillaan ne kaikki häiriintyvät.

Stressi näyttää löytävän jokaisesta heikoimman kohdan. Paine sekoittaa yhdeltä vatsan ja nostattaa toiselle ihottuman. Näihin ”valuvikoihin” vaikuttavat niin syntymässä saadut ominaisuudet kuin elämäntavat ja kertyneet kokemukset.

– Ihminen on aika hyvä sopeutumaan. Stressiä tarvitaan, että elimistö kehittyy monipuolisesti ja toimintakyky paranee, Lindholm muistuttaa.

Haitalliseksi stressi muuttuu pitkittyessään, mutta vaaran merkkejä ei aina tunnista.

– Stressin alkuvaiheessa elimistön mekanismit suojaavat ylikierroksilta. Kun stressi jatkuu, haitalliset tuntemukset vaimenevat, eikä niihin reagoi vaikka pitäisi.

Paineista sairaaksi

Vaaran merkit ovat niin yleisluontoisia, että niille keksii muitakin selityksiä: Unettomuuden ja aamuöisen heräilyn kuittaa sillä, että kaikki nukkuvat joskus huonosti. Epämääräisen väsymyksen ja yllättävän hengästymisen portaissa taas tulkitsee kunnon romahtamiseksi.

– Kovan stressin ja ylikunnon kokeneet kertovat, että molemmat tuntuvat samalta. Olo on huono ja epämiellyttävä, väsyttää, eikä pysty normaaliin toimintaan, Harri Lindholm sanoo.

Kuntoilun lisääminen ei silloin auta, vaan on pidettävä täydellinen tauko.

Pitkään jatkuessaan stressi vaikuttaa koko elimistöön. Viikkojen, kuukausien ja vuosien hellittämätön paine tuottaa jo elimellisiä sairauksia. Niitä ovat ärtynyt paksusuoli, korkea verenpaine, reuman kaltainen autoimmuunitauti ja sokeriaineenvaihdunnan häiriö.

Pitkästä kuormituksesta saattaa seurata myös sepelvaltimotauti tai sydänkohtaus.

Itsenäinen terveyshaitta

Stressi tiedetään ylipainon kaltaiseksi terveyshaitaksi. Ne muut ovat runsas alkoholinkäyttö, tupakointi ja vähäinen liikunta. Voimakas stressi voi uhata terveyttä, vaikka elämäntavat muuten olisivat kunnossa.

Liikunta taas on monipuolisin suoja stressiä vastaan. Jonkin verran voi myös vahvistaa itseään syömällä monipuolisesti ja välttämällä tupakkaa ja runsasta alkoholinkäyttöä.

Nämä tukipönkätkään eivät riitä, kun kova stressi pyyhkäisee yli. Vastaan voi yrittää taistella, jos voimia riittää. Keho saattaa kuitenkin tehdä tenän, sillä stressattuna se ei jaksa tsempata.

Silloin tarvitaan ulkopuolista apua.

– Työterveyshuollon pitäisi hoksata, että työstressiä on vähennettävä. Se onnistuu kyllä, kunhan ryhdytään toimeen, Harri Lindholm lohduttaa.

Palautuminen tärkeää

Raskaitakin jaksoja kestää, jos pääsee välillä palautumaan.

– Stressitutkimus palautuu itämaiseen filosofiaan. Tasapaino on tärkeä, Lindholm hymähtää.

Elpymisen hetkiä tarvitaan työpäiviin ja työviikkoihin. Kehitys näyttää kuitenkin menevän toiseen suuntaan, ja palautuminen kärsii, kun töitä jatketaan kotona. Ikääntyvä taas osaa työnsä paremmin kuin muinoin keltanokkana, mutta tarvitsee pitemmän palautumisajan. Sitä ei oteta aina huomioon.

– Kiehtovakin työ on pantava välillä poikki, vaikka inspiraatio vaatisi jatkamaan. Rytmin löytäminen on tärkeää.
Tietotekniikka toi monen asian tekemisen yhtä aikaa. Lindholm arvioi, että työskentelytavan muutokseen liittyy myös terveydelle haitallisia seurauksia, jotka näkyvät kymmenen vuoden kuluttua.

Stressin herättämiä fysiologisia reaktioita voi vähentää rentoutumistekniikoiden avulla.

– Tuoreessa tutkimuksessa tekniikat vähensivät hermoston hälytysreaktioita, ja ihmiset tunsivat pystyvänsä hallitsemaan stressiä, Harri Lindholm kertoo.

Tekniikoita pitää tosin harjoittaa säännöllisesti, että ne tehoaisivat. Kovassa stressissä pitää muutenkin varjella itseään. Lindholm rinnastaa stressin flunssaan.

– Flunssaisena ei saa lähteä lenkille, ja silloin pitää yrittää välttää myös kovaa henkistä stressiä. Elimistö tarvitsee voimansa paranemiseen.

Pahenevasta stressistä kertovat

 • päänsärky
 • jatkuva kipu
 • sydämen rytmihäiriöt
 • pyörrytys
 • uni- ja keskittymisvaikeudet
 • vatsavaivat
 • epämääräinen fyysisen suorituskyvyn lasku

Hoida aivojasi

 • Ajattele, pohdi, ideoi ja opettele uutta.
 • Elä kohtuullisesti
 • Käytä kypärää, älä ota riskejä.
 • Asennoidu elämään myönteisesti.
 • Muista riittävä lepo ja mieluiset harrastukset

Stressitaudit

 • päänsärky
 • korkea verenpaine
 • sokeriaineenvaihdunnan häiriö
 • sepelvaltimotauti
 • sydänkohtaus
 • ihottuma
 • ylävatsan epänormaalit oireet
 • ärtynyt paksusuoli
 • makuaistin katoaminen
 • reuman kaltainen autoimmuunitauti
voimaannuttava kirjoittaminen ja kirjallisuusterapia apuna muutoksessa

Voimaannuttava kirjoittaminen on ikkuna omaan mieleen. Se voi olla hyvä apu myös silloin, kun kaipaa elämäänsä muutosta.

Junnaako elämäsi paikoillaan? Kaipaatko arkeesi uusia tuulia, muttet tiedä, mistä lähtisit niitä etsimään? Aloita vaikka itsestäsi.

Näin kehottaa voimaannuttavaa kirjoittamista opettava Tarja Kerttula. Kerttulan mukaan etenkin kriiseissä ja elämän muutostilanteissa itselleen kirjoittamisesta voi olla suurta hyötyä. Joskus kirjoittaminen toimii ratkaisun avaimena, sillä se avaa sisäiset lukkomme, voi antaa rohkeutta ja sysätä meidät lempeästi kohti muutosta.

- Avioeron tai läheisen sairastumisen aikaansaamaa tunnekuormaa voi tarkastella uusin silmin, kun pukee ajatukset paperille.

Kirjoittaa voi mistä tahansa. Jos et keksi, mistä aloittaa, kysy itseltäsi vaikka, mitä minulle kuuluu juuri nyt. Kirjaa ajatuksia ylös sellaisina, kuin ne tulevat, älä suodata. Kun saa luvan kirjoittaa tajunnanvirtaa vapaasti, tekstit syntyvät aina siitä, mikä itselle on tärkeää.

Tekstejään voi tutkiskella ystävällisesti ja uteliaasti. Kirjoittaminen tekee armolliseksi itselle, kun ymmärtää, mitä tuntee ja käy läpi. Mitä enemmän kirjoitat, sitä avoimemmaksi tulet ja sitä paremmin opit tuntemaan itsesi ja voimavarasi.

- Hyvät asiat elämässä tulevat näkyviksi, ja ikävät kutistuvat sen kokoisiksi, että niiden kanssa voi elää, kirjallisuusterapiaohjaaja Kerttula sanoo.

nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
 1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
 2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
 3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
 1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
 2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
 3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
 4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.

 

 

Ajan nuoli osoittaa vain yhteen suuntaan. Toisin sanoen me vanhenemme ja nuoruus haihtuu kuin nähty uni.

Se on sietämätöntä.

Voimme tietenkin muistella menneitä ja lehteillä vanhaa albumia ja lausua toiveikkaasti: "Tallessa eletty elämä."

Mutta eletty elämä ei ole tallessa. Se on poissa kuin menneen talven lumet.

Josta pääsenkin varsinaiseen tarinaani.

 

Viisi kuukautta sitten järveä peitti vielä puolimetrinen jää. Minä hiihdin tämän jään lumista pintaa. Pääsin yllättävän lujaa.

"Pääsen yllättävän lujaa", sanoin itsekseni, ja ohitin saaren ja ohitin toisen.

Siinä hiihtäessäni mielessäni ei liikkunut mitään erityistä. Paitsi tietysti se, että täytän tänä vuonna 50 vuotta, sillä se on liikkunut tänä vuonna mielessäni jatkuvasti.

 

Neljännen saaren kohdalla pidin tauon. Saaren rantaa peittivät suuret pyöreät kivet. Aurinko oli sulattanut lumet kivien pinnalta.

Juuri pyöreistä kivistä muistin, että olin käynyt tällä samalla paikalla aikaisemminkin, parikymmentä vuotta sitten. Siitä oli kauan.

"Siitä on kauan", ajattelin haikeana, ja katselin rannan kiviä. Muistelin aikaa silloin parikymmentä vuotta sitten ja muistinkin jotain, mutta sitten muistot katosivat, ja oli taas tämä hetki ja minun tuli kylmä.

Lähdin hiihtämään kotiin päin.

 

Silloin tapahtui jotakin yllättävää. Minut valtasi tavattoman hyvä mieli. En tiedä miksi, oli vain helppo olla. Ikään kuin olisin tehnyt sovinnon itseni kanssa.

"Olen tehnyt sovinnon itseni kanssa", sanoin oikein ääneen. Lauseen juhlavuus huvitti minua.

Aurinko laski. Saaret heittivät pitkät kylmät varjonsa valkealle jäälakeudelle, mutta sekään ei nyt haitannut. Tunsin että kaikki tämä kuuluu paluumatkaan.

 

Kun saavuin kotiin, kuvailin tuntemuksiani vaimolle. Erityisesti kuvailin paluumatkan hyvää mieltä ja julistin, että olin saanut suuren oivalluksen: Myös viidenkymmenen vuoden ikä oli eräänlainen elämän kääntöpaikka. Myös me voisimme nyt lähteä pitkälle hyvälle paluumatkalle, ikään kuin kohti kotia.

Minusta tuntui, että minulla oli hallussani keski-iän mielenrauhan salaisuus.
– Hyi että, vaimo irvisti.
– Miten niin, minä hämmästyin.
– Paluumatkalle, vaimo toisti inhoa äänessään.
– Minä en ole todellakaan lähdössä millekään paluumatkalle. Minä menen eteenpäin ja nyt minä lähden jumppaan.

 

Pidin vaimon vastausta ensin tylynpuoleisena, mutta syötyäni ja saatuani verensokerini taas kohoamaan myönsin, että vaimon näkökulmassa oli ideaa. Kun olin levännyt vielä hetken, tajusin itsekin, että olin tainnut hiihtää hiukan liian kovaa.

Kesällä siirryinkin sitten pyöräilyyn. Olen nyt polkenut pitkiäkin lenkkejä, mutta pidän aina purtavaa mukanani enkä vedä itseäni aivan piippuun.

Lisäksi suunnittelen reitin niin, ettei synny vaarallisen vertauskuvallisia, edestakaisia osuuksia, vaan lenkistä muodostuu ympyränmallinen, jatkuvaa eteenpäin menon tunnetta vahvistava.
 

Petri Tamminen on vääksyläinen kirjailija, joka tekee taidetta nolostelustaan.