Kuva Shutterstock

Kun kaksi perhettä yhdistyy, onni vaatii raudanlujaa tahtoa ja hermoja. Uudet tasapuolisesti kaikkia koskevat pelisäännöt kannattaa vääntää rautalangasta. Psykoterapeutti Sanna Aulankoski ratkoo lukijoidemme uus­perheiden ongelmia.

Eri säännöillä mennään

Uusperheemme on ollut kasassa jo viisi vuotta, ja kuvioon kuuluu sun, mun ja meidän lapsia. Alussa annoin periksi joistain periaatteista, joita minulla oli oman lapsen kasvatuksen suhteen, kuten tv:n katselu tai oman huoneen siivous. Nyt isommat lapset ovat kouluiässä ja pienimmät ottavat mallia heistä.

Voiko saman perheen lapsilla olla eri sääntöjä, eli voinko vaatia omaa lastani tekemään läksyt omassa huoneessa, jos toisen lapsi saa puuhastella niitä missä haluaa? Voiko toisen kasvatusperiaatteisiin puuttua, kun kyseessä ei ole biologinen lapsi? Ja miten saada selvyys yhteisten lasten kasvatuksesta, kun vanhempien lasten kasvatuksessa on jo selvää eroavaisuutta? Miten erilainen kohtelu vaikuttaa lapsiin?

Samassa taloudessa asuville on hyvä olla samat säännöt. Niiden myötä lapset kokevat tulevansa tasavertaisesti kohdelluiksi. Sääntöjen noudattaminen edellyttää kuitenkin yhtä aikaa jämäkkyyttä ja joustavuutta; onhan joskus, esimerkiksi poikkeuksellisen tilanteen tai vaikkapa luonne-erojen vuoksi, säännöistä perusteltua poiketakin. Olennaista on, että poikkeaminen ei herätä hämmennystä ja kiistaa. Ja toki sääntöjen tulee olla erilaisia eri-ikäisille.

Oma asenne ratkaisee

Kuinka kauas tulevaisuuteen pitäisi pystyä katsomaan, kun miettii, milloin uusperheestä tulee ”perhe”. Ja minkälaisia vaiheita uusperheen syntymisessä on käytävä läpi, vai onko oiko­polkuja onneen?

Vastaus riippuu siitä, mitä perheellä tarkoitetaan. Jos tarkoitetaan suhteellisen vakiintunutta, kriisit ja kuohunnat taakseen jättänyttä sosiaalista systeemiä, on syytä varautua vuosien prosessiin. Selkeitä vaiheita on vaikea erottaa, koska vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Uusperheet voivat olla hyvin monenlaisia.

Uusperheessä, kuten kaikissa perheissä, onnen avaimet löytyvät viime kädessä ihmisten asenteista. Hyvinvoinnin luomiseksi tarvitaan samoja taitoja kuin elämässä muutenkin; myönteistä ajattelua ja optimismia, taitoa luoda ja ylläpitää arvostavia ihmissuhteita sekä kykyä antaa anteeksi ja ratkoa ongelmia rakentavasti.

Lapsi ei hyväksy minua

Emme ole uusperhe vielä, mutta piakkoin, kunhan muutamme tyttäreni kanssa yhteen miesystäväni ja hänen kahden poikansa kanssa. Mietin jo nyt ongelmatilanteita, joita siellä mahdollisesti kohtaamme. Miesystäväni pojista vanhempi ei ole hyväksynyt minua täysin. Kun olen käymässä heidän luonaan, vanhempi pojista tuskin tervehtii. Heidän ei ole tarvinnut osallistua kotitöihin juuri ollenkaan, itse taas olen opettanut lapsiani osallistumaan niihin. Meillä ei passata kaikkea valmiiksi. Voinko vaatia poikia tekemään kotitöistä oman osuutensa vai nielenkö vain kiukkuni, jos eivät tee sitä oma-aloitteisesti? Entä kotiintuloajat ja muut pelisäännöt, kuka ne sanelee? Miesystävälläni tilanne on helpompi, koska tyttäreni ovat hyväksyneet hänet ilomielin perheeseemme alusta pitäen.”

On hienoa, että mietit tulevia tilanteita jo nyt. Uusperheeseen asettautuminen tulee olemaan haasteellista teille kaikille. Prosessi on helpompi, jos siihen on valmistauduttu.

Lapsille sopeutuminen on vaikeampaa kuin aikuisille, joutuvathan lapset tilanteeseen, jota eivät ole valinneet. On aivan normaalia, ettei poika ole vielä hyväksynyt sinua. Lapsen sopeutumiseen vaikuttaa muun muassa se, minkälainen suhde hänellä on biologisiin vanhempiinsa sekä miten ja milloin ero on tapahtunut. Anna pojalle aikaa ja rakenna suhdetta kuulostellen hänen valmiuttaan.

Tulevan perheen pelisääntöjen miettiminen on hyödyllistä. Laatikaa lista odotettavissa olevista ristiriitatilanteista ja miettikää, miten toimitte niissä. Lasten kapinoinnista huolimatta teidän kahden on tärkeää toimia kasvatusasioissa tiiminä. Yhteisymmärrys kasvatusperiaatteista on hyödyksi myös parisuhteelle — ja hyvä parisuhde on toimivan perheen kulmakivi niin ydin- kuin uusperheessä.

Paljon hyvääkin

Onko uusperheessä mitään hyvää? Kun ydinperhe hajoaa, edessä näyttää olevan vain ongelmia ja huonoja vaihtoehtoja. Vaikeuksista ja ongelmista puhutaan, mutta onko uusperhe-elämässä nähtävissä jotain positiivista sen jälkeen, kun uuden pariskunnan kiihkein rakastumisvaihe muuttuu arjeksi?

Jos uusperheen haasteisiin ei kompastuta, voidaan päästä iloitsemaan ison perheen hyvistä puolista. On hyvä muistaa, että uuden perheen keskiössä on uusi  pari­suhde; onhan tilanteeseen päädytty paremman parisuhteen toivossa. Kun toiveista osataan tehdä totta, pääsevät myös lapset hyötymään aikuisten lisääntyneestä hyvinvoinnista. Laajentunut sosiaalinen verkosto voi antaa myös tukea, kokemuksia ja näkökulmia elämään.

Aina napit vastakkain

Meillä on ollut tämä uusiokokoonpano saman katon alla 2 vuotta. Tyttö on 14 eli pahimmassa murkussaan. Mies ja minun tyttäreni ovat jatkuvasti napit vastakkain, tytön on mahdotonta hyväksyä miestä. Mies on valitettavasti mennyt mukaan lapsen kiukkuiluihin vastaamalla samalla mitalla ja tilanne on vain mennyt hullummaksi. Kodin ilmapiiri ei ole normaali. Onko ainoa vaihtoehto muuttaa erilleen?

Voitte helpottaa tilannetta. Se edellyttää kuitenkin, että saat miehesi mukaan suunnitelmaan.

Toistuvista yhteenotoista huolimatta tyttäresi ja miehesi suhteessa on varmaan myös rauhallisempia hetkiä. Kiinnittäkää huomionne niihin. Pitäkää päiväkirjaa hyvistä hetkistä ja analysoikaa, mitkä tekijät — aika, paikka, muiden ihmisten toiminta, ulkoiset olosuhteet — liittyvät niihin. Näitä tekijöitä lisäämällä voitte edistää rauhanomaisen elon määrää kodissanne.

Pohtikaa yhdessä, mitä hyvä arki teille merkitsee. Kuunnelkaa huolella myös tyttärenne ajatukset asiasta. Murrosikäisen kapinointia voi vähentää se, että hänelle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja samalla ikään kuin aikuisena kohdelluksi — olkoonkin, että te aikuisina vielä viime kädessä määritätte rajat hänen toiveilleen. Voitte tehdä ideoinnin joko keskenänne tai terapeutin johdolla.

Kaipaan omaa tilaa

Olen nelikymppinen uusperheen äitihahmo. Perheessämme on minun 8 v, meidän 4 v ja mieheni 19 v ja 17 v lapset. Olemme asuneet yhdessä 4 vuotta, ja sitä ennen kolmen lapsen kanssa parisen vuotta. Ongelmana on alusta alkaen ollut se, etten minä saa osallistua isojen lasten elämään millään tavalla, sillä mieheni on sitä mieltä, että olen liian ankara heille. Olen itse puhunut yhteisen kasvatuksen puolesta ja yhteisten periaatteiden muotoilemisesta, mutta mieheni on ollut vastaan.

Olen kiukutellut asiasta välillä niin, että mieheni on ajatellut minun olevan tosi huono isojen lasten kasvattaja, kun määräilen heitä kovalla äänellä seinän takaa. Näin siksi, etten saa mennä kasvotusten kertomaan meidän talon säännöistä ja asioista. Suhteeni heihin on hyvin etäinen enkä hirveästi enää juttele kasvotusten heille eivätkä he minulle.

Tällä hetkellä suuri ongelma koskee asuntomme tilajakaumaa: vanhimmalla lapsella on asuntomme suurin huone. Me muut asumme nyt niin pienessä tilassa, että oloni tuntuu usein ahtaalta. Mieheni on sitä mieltä, että vanhin lapsi tarvitsee eniten omaa rauhaa. Minulla ja miehelläni ei ole lainkaan omaa huonetta, ja kärsin ihan hirveästi tästä järjestelystä. Vanhin lapsi on lisäksi erityislapsi, ja hänen kotoamuuttonsa voi kestää melko pitkään. Olen puhunut asiasta mieheni kanssa usein, mutta hän ei muuta mieltään. Mitä voin tehdä, jos mitään?

Olet oikeassa yhteisten kasvatusperiaatteiden merkityksestä perheen hyvinvoinnille. Tilakysymys kuvastaa konkreettisesti perheenne valtasuhteiden vääristymiä ja puuttuvia pelisääntöjä; miehesi on antanut vanhimmalle lapselleen liikaa valtaa, ettekä te pariskuntana pysty vetämään yhtä köyttä.

Teidän tulisi nyt kyetä jättämään keskinäinen valtataistelunne ja keskittyä miettimään tilannetta parisuhteen ja perheen hyvinvoinnin kannalta. Kuten todettu, hyvä parisuhde ei ole tärkeä vain vanhempien, vaan myös lasten onnellisuuden kannalta. Parisuhteen vaaliminen puolestaan edellyttää niin aikaa, tilaa kuin molemminpuolista motivaatiota.

Olet pyrkinyt keskustelemaan asiasta miehesi kanssa — toistaiseksi tuloksetta. Kannustan sinua kuitenkin vielä jatkamaan. Pyri nyt saamaan miehesi pohtimaan ennen kaikkea keskinäistä suhdettanne. Jos et yksin saa miestäsi ymmärtämään muutoksen tarvetta, voisi pariterapia olla avuksi.

Asiantuntijana psykologi ja psykotrapeutti Sanna Aulankoski

Lue lisää kuinka neuvotella järkevästi.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.

 

ylihuolehtiva äiti ja tytär kuinka suhde paremmaksi

Olen 30-vuotias yksinasuva nainen, jolla on ylihuolehtiva äiti. Olen asunut 6 vuotta poissa kotoa, mutta äiti ei luota että pärjään. Olen esikoinen ja minulla on perheellinen pikkuveli. Äitini älytön tarve paapoa näkyy niin, että hän ostaa minulle usein tavaroita, vaikka olen kieltänyt sen - sekä lempeästi että napakasti. Hänen intohimonsa on kirpputorien kiertely ja sieltä sitten löytyy aina jotain - milloin tarpeellista ja milloin tarpeetonta. Tavaran tuputtamisen lisäksi minua ärsyttää hänen paimentamisensa. Kauhea poru tulee siitä, jos en ole pariin päivään soittanut. Olen sanonut että olen aikuinen ja hoidan asiani ja ostokseni, mutta viesti ei mene perille. Asumme 4 kilometrin päästä toisistamme ja näemme viikoittain. Mitä tulisi tehdä, ettei tämä loppuisi välirikkoon? MINNA

Ongelmaasi voi tarkastella saksalais-amerikkalaisen Erik H. Eriksonin elämänkaariteorian näkökulmasta. Eriksonin mukaan meidän täytyy ihmisinä kohdata kahdeksan kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen antaa eväät selvitä elämän muista haasteista ja muodostaa eheä minuus.

Aikuisuuteen liittyvät kriisit ovat oman identiteetin muodostaminen ja läheisyyden haasteen ratkaiseminen. Näitä teemoja sinä joudut nyt käsittelemään. Äitisi kehitysteemoja taas tuntuvat olevan haasteet, jotka liittyvät toisista huolehtimiseen ja elämänviisauden saavuttamiseen.

Äitisi ei luota, että sinä olisit yksinasuvana kolmekymppisenä ratkaissut kysymyksen siitä, kuka olet. Ilmeisesti pikkuveljesi perhe edustaa hänelle "oikeampaa" ratkaisua identiteetin kannalta.

Äitisi mielipidettä tärkeämpää on, että itse koet valinneesi nykyisen tiesi ja että käsittelet tietoisesti läheisyyden teemaa elämässäsi. Kaikkien ei tarvitse valita parisuhdetta, mutta jokaisen meistä täytyy lopulta tehdä valinta, haluammeko sellaista vai emme. Muuten seurauksena on jatkuva hämmennyksen tila, läheisyyden välttäminen, energian suuntaaminen korvaaviin toimintoihin elämässä kuten liialliseen työntekoon ja yksinoloon.

Eriksonin mukaan "Terveen lapsen ei tarvitse pelätä elämää jos hänen vanhempansa ovat tarpeeksi tasapainoisia ollakseen pelkäämättä kuolemaa".

Voiko olla niin, että äitisi toimintatavan taustalla on turvattomuutta, joka näyttäytyy ylihuolehtimisena. En tiedä minkä ikäinen äitisi on, mutta voi olla, että hänellä ei ole motivaatiota lähteä läpikäymään näitä omia elämänteemojaan. Mutta toivottavasti tietoisuus niistä helpottaa sinua olemaan ärsyyntymättä hänen käytöksestään.

Paapomiselle, tai pikemminkin sinun kontrolloinnillesi, voit alkaa asettamaan rajoja. Sinun on syytä selkeyttää äidillesi, että toivot aikuista suhdetta välillenne, jossa avainsanoja ovat luottamus ja kunnioitus toista kohtaan. Äitisi ei varmaankaan muutu kauheasti, mutta sinä voit sen sijaan muokata suhdettanne ja ennen kaikkea elämääsi tyydyttävämmäksi. Mikäli tarpeen, voisi olla hyvä, jos kävisit jonkun ammattilaisen kanssa vähän läpi suhdettanne ja nykyistä elämäntilannettasi.

Äitien ja tyttärien välisiä suhteita on kuvattu paljon. Hyvä kirja aloittaa on Tuula Vainikaisen Äidit ja aikuiset tyttäret - matkalla ymmärrykseen (WSOY 2011). Ingmar Bergmanin Syyssonaatti (1978) lienee yksi tunnetuimpia kuvauksia. Klassikkoja hyvistä, vaikka välillä ristiriitaisista, äideistä löytyy elokuvista Hellyyden ehdoilla (1983) ja Abba-elokuvasta Mamma Mia (2008).

Näin eteenpäin

  • Kirjoita harjoituskirjeitä (älä lähetä) äidillesi, joissa kerrot tunteesi ja toiveesi tulevasta yhteydenpidostanne.
  • Harjoittele mindfulnessin tai meditaation (YouTube) avulla tulemaan paremmin toimeen tunteittesi kanssa.
  • Opettele sanomaan ei, olemaan vastaamatta puhelimeen ja olemaan vähemmän tekemisissä äitisi kanssa.

Mikael Saarinen

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Hyvän terveyden psykologit Sanna Aulankoski ja Mikael Saarinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksesti tästä.

Aivotutkija Miia Kivipelto Tukholma

Aivotutkija Miia Kivipelto tapaa viisikymppisiä, jotka valittelevat, ettei muisti pelaa. Syynä voi olla voimat vienyt stressi. Vaikka elimistö olisi muuten palautunut, pää tarvitsee lisäaikaa toipumiseen.

Aivot ovat Miia Kivipellon, 42, mielestä kiehtova elin. Ne ovat tutkijoillekin edelleen aika mystinen juttu, universumin monimutkaisin koneisto. Ne säätelevät elimistön koko toimintaa. Sitä, kuinka reagoimme ärsykkeisiin, käyttäydymme, tunnemme, muistamme, kommunikoimme...

– Tuskin koskaan pystytään täysin ymmärtämään, kuinka aivot toimintaamme säätelevät. Niissä sijaitsee kuitenkin iso osa ihmisyyttä, sanoo geriatrian professori ja palkittu aivotutkija Miia Kivipelto.

Vielä muutama vuosikymmen sitten aivoja pidettiin koneistona, joka raksuttaisi kelvollisesti niin kauan kuin öljyt kiertäisivät mekanismissa eikä pääkoppaan kohdistuisi kovia kolauksia. Nykyisin aivoja pidetään paljon muovautuvampina, ja juuri muovautuvuus kiinnostaa Kivipeltoa.

Ylirasitus on tunnollisen vaiva

Monta vuotta aivotutkijan pitämiin esitelmiin kuului kaksi vakiovalokuvaa. Aivot terveinä, elinvoimasta punertavina ja alzheimerin harmaannuttamina. Kivipelto työskenteli tutkijaryhmineen selvittääkseen, mikä saa aikaan muutoksen. Miten muistisairaus etenee ja mitä sen hidastamiseksi ellei peräti ehkäisemiseksi voidaan tehdä?

Muistin heikkeneminen ei ole pelkästään vanhusten huoli. Viime vuosina Kivipelto on tavannut viisikymppisiä naisia, jotka kertovat muistipoliklinikalla hieman nolostellen, että pää ei tunnu toimivan kuten pitäisi. He ihmettelevät, että päässä pätkii, vaikka muuta vaivaa ei olisi.

On tyypillistä, että nämä naiset käyvät töissä ja hoitavat tunnollisesti velvollisuutensa. Ehkä liiankin tunnollisesti – aivan kuin olisi oltava vaikuttamassa joka kentällä. Mutta moni on väsynyt, alakuloinen, masentunutkin. Joku on palannut äskettäin töihin burn out -lomalta ja todennut, että vaikka hän on muuten palautunut ylirasituksesta, muisti ei pelaa entiseen tapaan.

Stressi vie muistista herkkyyden

Yksi aivotutkimuksen uusista alueista onkin stressihormonien vaikutus muistamiseen. Sitä selvitetään kansainvälisessä tutkimuksessa.

–Muistista voi kadota herkkyys. Pään sisälläkin tarvitaan palautumisaikaa, kun elämään on tullut voimat tyhjentänyt kriisi. Vaikka aivoissa on luontaisesti reservikapasiteettia ja ne joustavat tiukassa paikassa, niin pitkään kestävä stressi muokkaa niitä. Samoin tekee esimerkiksi unettomuus.

Välittäjäaineiden toiminnassa nähdään silloin muutoksia.

–Ehkä aivojen palautuminen vaatiikin pidemmän ajan kuin on ajateltu, ja ehkä palautumista voi edistää omilla toimillaan, mutta millä tavoin ja kuinka paljon? Tätä vielä tutkitaan, sanoo Kivipelto.

Tutkijaa itseäänkin mietityttää varmasti kymmenen-kahdenkymmenen vuoden kuluttua, kuinka oma pää toimii.

 

Lue koko juttu: Hyvä terveys 12/2016

thefinn

Miia Kivipelto: ”Keski-iän stressi panee muistin koetteille”

Mielestäni vaikea stressi lisää mahdollisuutta kilpirauhasen alitoimintaan. Tämä myös aiheuttaa muistiongelmia. Valitettavasti Suomen terveydenhoito ei tunnista alitoimintaa ja ainoa tapa on käydä yksityisellä endokrinologilla. Mikäli ongelmana on muisti, suolanhimo, väsymys tai jatkuva kylmän tunteminen (tai yksi näistä) suosittelen käymistä endokrinologilla. Myös korkeat sokeri- ja kolesteroliarvot voivat johtua kilpir.alitoiminnasta
Lue kommentti
Anna-Stina Nykänen:

”Liskoenergiaa olen oppinut välttämään.”

Kahvilassa kuului kiljahdus. Vanha ystäväni siellä iloitsi, kun näki minut. Hän oli juuri työkaverinsa kanssa pohtinut, mikä on tyttöenergian ja tätienergian ero – ovatko ne vastakkaisia? Tämähän on minun ydinosaamisaluettani.

Helppo kysymys, sanoin. Eivät tyttö- ja tätienergia tietenkään ole ristiriidassa, minussakin on molempia. Niin, hiuksissani oli iso ruusuke, samaa vihreää kuin sifonkimekkoni. Silkkaa tyttöenergiaa. Mutta jalassa oli mustat trikoot ja lenkkarit. Tanakkaa tätienergiaa. Ystävääni nauratti.

Toki minussa on myös äijä-, poika- ja liskoenergiaa. Kaikissa ihmisissä on.

Tyttöenergia on minulle koristusta, kikatusta ja kepeyttä. Vaalin tyttöenergiaa, kun koristelen kynsiäni tv-uutisia katsoessani.

Parasta aikuista tyttöenergiaa on elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaassa. Kuvatessaan tv-sarjaa hän letitti joka päivä tukan eri tavalla ja jakoi siitä kuvan somessa. Ja postasi uimaselfien yli sadasta järvestä kesän aikana. Tyttöys on hänelle sitä, että on aina uteliaana oppimassa uutta. Esimerkiksi viininmaistajaisissa.

Tyttöenergia murtaa jään, ihminen on helposti lähestyttävä eikä vaikuta tärkeilijältä. Kun lomalla ostin sadeviitan, jossa on vaaleanpunaisella pohjalla tummanpunaisia ruusuja, kadulla hymyiltiin ja tultiin juttelemaan.

Tätienergia on työtä mutta myös lepoa: Se vapauttaa kauneuden ja hauskuuden ja miellyttämisen paineesta. Saa olla totinen, arkinen ja järkevä.

Tätienergialla pidetään jöötä ja hoidellaan hommat, jotka eivät ole pätkääkään eksoottisia, rahakkaita tai inspiroivia. Rutiinit ja rubiinit, molempia on hyvä olla.

Äijäenergiaa opettelen, sitä tarvitaan. Kerron esimerkin. Puistossa minua ja koiraa lähestyi pelottava, sekava, iso nuorimies. Otin äijäasennon. Seisoin leveästi. Puristin leuan alas niin, että kaula näytti paksulta. Pullistin vatsaa. Olin totinen. Olin valmis.

Puhuin äijäkieleltä: ”Nee. Mekä hätänä?” Hän pyysi puhelinta. Heilautin vasemman koukun hänen nenänsä eteen, siinä oli haiseva pussi. ”Eio ku kakka ja koira”, sanoin. Tyyppi kavahti ja lähti.

Puhelimessakin äijäilen. Kun kysyn putkirempan edistymistä, käytän itsestäni vain sukunimeä, enkä puhu kodista, vaan asunnosta, jonka omistan – ikään kuin omistaisin niitä monta ja pyyhältäisin niiden väliä. ”Nykänen täs törrve...”

Kaikki miehetkään eivät osaa tätä.

Tyttöenergiaa näen miehessäni. Hän on köriläs, metsästää ja seikkailee. Mutta tykkää myös romanttisista leffoista ja itkee niitä katsoessaan. Hän ostaa kotiin kukkia ja polttaa kynttilöitä, koska itse tykkää niistä.

Ennen mieheni saattoi sanoa, että osti jonkun taulun tai kirjan, kun hänellä oli kuukautiset. Eli alakuloa. Minä sanoin, että ei ole kiva puhua julkisesti kuukautisista. Nyt kaduttaa. Mieheni oli radikaalimpi kuin minä.

Poikaenergiaa haluaisin lisää. Kimmoisuutta, jolla pogotaan ja sinkoillaan toimintaseikkailujen energiaa. Sitä on vain sielussani.

Liskoenergiaa olen oppinut välttämään. Se tulee esiin vaaratilanteissa, paniikissa – ja humalassa. Voi tapahtua kamalia.

Yhden energian varassa ei voi elää. Pelkkä tyttöenergia näyttää aikuisella naurettavalta, liika tätienergia tekee tylyksi, äijäenergiaan juuttuminen juntiksi. Sopiva energioiden sekoitus tuo säteilyä ja seksikkyyttä.

Anna-Stina Nykänen on porvoolainen toimittaja, joka ihastelee arjen rumuutta.