Jokainen voi tehdä elinsiirtotestamentin äkkikuolemansa varalta ja tallettaa kupongin lompakkoonsa. Testamentilla voi pelastaa jopa kuuden ihmisen hengen.

Siirtoelimistä on jatkuva pula ja useita elinsiirtoa odottavia potilaita menehtyy jonoihin tai siihen, että sopivaa siirtoelintä ei vain löydy. Munuaissiirtojonoissa on tällä hetkellä runsaat 300 potilasta, ja sopivaa maksaa etsitään parhaillaan 2-10 potilaalle. Keuhkonsiirtojonoa ei juurikaan ole.

Elinsiirtoon ryhdytään, kun korvaavaa hoitoa ei ole tiedossa ja ilman siirtoelintä potilas pian menehtyisi. Elinsiirtoa joudutaan kuitenkin harkitsemaan tarkkaan jo senkin takia, että potilaan iällä ja yleiskunnolla on väliä: korkea ikä ja elinikäinen hyljinnänestolääkitys nostavat kuolemanriskiä siirtoelimestä huolimatta.

Siirtoelimet saadaan aivokuolleilta, äkkikuoleman kohdanneilta vainajilta - tavallisimmin aivoverenvuoto-, liikennetapaturma- sekä kaatumistapaturmien uhreilta. Lähtökohta on, että luovuttaja on ollut perusterve. Pahanlaatuiset kasvaimet tai infektiot ovat este elinten luovutukselle. Sen sijaan iäkkäämmänkin elimiä voidaan siirtää: vanhimmat luovuttajat ovat olleet yli 70-vuotiaita.

Ei irroteta ilman lupaa

Kun potilas on menehtynyt ja lääkäri arvioi, että hänen elimiään voitaisiin käyttää elinsiirtoihin, potilaan omaisilta kysytään, onko heillä tietoa siitä, miten vainaja olisi siirtoelinten irrottamiseen suhtautunut. Entä vastustavatko omaiset sitä, että vainajan elimiä siirrettäisiin niitä tarvitseville potilaille?

Helpommaksi asian tekee vainajalta löytynyt elinsiirtotestamentti. Kyse on valmiiksi painetusta kortista, jollaisen kuka tahansa voi hankkia ilmaiseksi vaikkapa apteekista. Siinä kortinhaltija ilmaisee allekirjoituksellaan tahtonsa luovuttaa elimiään kuolemansa jälkeen.

Paperi on hyvä tallettaa esimerkiksi lompakkoon. Kannattaa kuitenkin keskustella läheisten kanssa testamentin olemassaolosta ennakkoon.

Elinsiirroissa on kyse yleensä tunneista. Elinten irrotuksesta ja siirrosta aina verenkierron palautukseen ei pitäisi kulua muutamaa tuntia kauempaa, kun on kyse sydämen, maksan tai keuhkojen siirrosta. Munuaissiirroissa tähdätään korkeintaan 36 tuntiin.

Yhdeltä luovuttajalta voidaan yleensä irrottaa useita elimiä, siispä liikenneonnettomuuden uhri voi pelastaa jopa kuusi elinsiirtoa odottavaa potilasta.

Elimistä on pula

Suomessa siirtoelimille olisi suurempikin tarve. Elimiä otetaan talteen vain noin sadalta vainajalta vuosittain, vaikka mahdollisia luovuttajia olisi kaksinkertaisesti.

Osasyy vajeelle on terveydenhuoltohenkilökunnan tietopuute siirtoelinten tarpeesta. Aina ei tehohoitoyksiköissä myöskään ole tilaa aivokuolleille potilaille. Elinsiirron varalta täytyy potilaan hengitystä ja verenkiertoa pitää yllä.

Joskus sopivien siirtoelinten irrotus tyssää vainajan omaisten vastustukseen. Elimiä ei irroteta kysymättä omaisten mielipidettä - ei automaattisesti edes silloin, kun vainajalta löytyy elinsiirtotestamentti.

Eturistiriitojen välttämiseksi elinsiirtokirurgit eivät saa olla hoitamassa mahdollisia elintenluovuttajia. Elinsiirtotestamentin tehnyt voi siten luottaa siihen, että ensiksi tehdään kaikki voitava hänen auttamisekseen.

Sydän

 • Sydänsiirtoja tehtiin Suomessa toissa vuonna 17 potilaalle. Siirrot tehdään Helsingissä, Meilahden sairaalassa.
 • Siirtosydämiä voivat saada potilaat, joilla on sydäntauti, jota muuten ei voida korjata. Sellainen on esimerkiksi dilatoiva kardiomyopatia, jossa sydän laajenee ja sen pumppausvoima heikkenee. Usein sydänsiirron aiheena on sepelvaltimotauti tai jotkin harvinaisemmat sairaudet.
 • 5 vuoden kuluttua sydänsiirrosta on elossa noin 75 prosenttia potilaista. 5-vuotiseloonjäämisennuste on jatkuvasti parantunut siitä, kun sydänsiirrot aloitettiin Suomessa 90-luvun alussa. Siirron onnistumisessa on monia ratkaisevia kysymyksiä: yksi on se, onnistutaanko alkuvaiheessa pitämään elimistön hyljintäreaktio vierasta elintä kohtaan aisoissa. Hyljinnänestoon käytetään vahvaa lääkitystä.

Keuhkot

 • Keuhkonsiirtoja tehtiin toissa vuonna 14 potilaalle ja sydän-keuhkosiirtoja yhdelle potilaalle. Siirrot tehdään Helsingissä.
 • Siirtokeuhkoja tarvitaan useissa aineenvaihduntapohjaisissa keuhkosairauksissa kuten kystisessä fibroosissa. Keuhkot saattavat vaurioitua myös erilaisten sydänvikojen seurauksena, jolloin saatetaan päätyä samanaikaiseen sydän-keuhkosiirtoon.
 • 5-vuotiseloonjäämisennuste keuhkosiirrossa on ollut noin 60 prosenttia. Potilas voi elää elinsiirrännäisten kanssa periaatteessa kymmeniä vuosia.

Munuaiset

 • Toissa vuosi oli munuaissiirtojen ennätysvuosi: 210 munuaissiirtoa. Siirrot tehdään Helsigissä, Kirurgisessa sairaalassa.
 • Munuaissiirtoja tarvitaan eniten ykköstyypin diabetespotilailla, joskus myös aikuis- eli kakkostyypin diabetestapauksissa. Kaksi muuta isoa siirtomunuaisen saajaryhmää ovat munuaiskerästulehdus- sekä rakkulamunuaistautipotilaat.
 • Yli 90 prosenttia siirtomunuaisen saajista on elossa vielä 5 vuoden kuluttua elinsiirrosta. Ennuste kertoo, että reilun 20 vuoden kuluttua nykyisistä yhden vuoden toimineista siirtomunuaisista toimii vielä puolet. Suomen vanhin toiminnassa oleva siirtomunuainen on jo yli 40-vuotias.

Maksa

 • Vuonna 2006 tehtiin maksansiirtoja 53 potilaalle Helsingissä.
 • Syitä maksansiirtoon ovat monet maksatuhoja aiheuttavat sairaudet, kuten vakavat myrkytystilat, maksan arpikudostauti, krooninen sappitietulehdus tai jotkut aineenvaihduntasairaudet. Joskus maksansiirrolla voidaan hoitaa myös sellaisia alkoholikirroosipotilaita, jotka pystyvät osoittamaan lopettaneensa juomisen.
 • Maksansiirron 5-vuotiseloonjäämisennuste on 80 prosentin luokkaa.

Haima

 • Maailmalla on tehty haimansiirtoja jo kauan, Suomessa on tehty haiman saarekesiirtoja pohjoismaisena yhteistyönä.
 • Saarekesiirto on vielä kokeiluvaiheessa. Siirtoja tehdään niille diabetespotilaille, joilla tauti on vaikeahoitoinen. Suomessa saarekesiirrot on tehty sellaisille potilaille, joille on aiemmin siirretty munuainen tai samanaikaisesti munuaissiirron kanssa.
 • Haimansiirrosta ei tule yleistä diabeteksen hoitoa, sillä sopivia luovuttajia on vähän, ehkä vain 50 vuosittain.

Suoli

 • Maailmalla tehty suolensiirtoja esimerkiksi silloin, kun suolta on joidenkin tautien vuoksi jouduttu poistamaan pitkän matkaa. Suomessa ei vielä ole tehty suolensiirtoja.

Kudossiirrot

 • Elinten lisäksi siirretään kudoksia, kuten silmän sarveiskalvoja ja ihoa.
 • Sarveiskalvosiirteitä tarvitsevat ihmiset, joilla on jokin sarveiskalvovaurio. Siirtoja tehdään useissa yliopistoklinikoissa.
 • Ihosiirteitä tarvitaan, jos potilaalta ei voida ottaa omaa ihoa ja siirtää sitä tarvittuun kohtaan. Ihosiirteitä käytetään runsaasti esimerkiksi leikkausten yhteydessä ja palovammojen hoidossa.

Asiantuntijana dosentti, kirurgian erikoislääkäri Lauri Kyllönen HYKSin munuaissiirto-osastolta.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Merivuokosta uusia lääkkeitä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin

Valtamerissä, sademetsissä ja talojen takapihoilla voi piillä parannus niin MS-tautiin kuin HIViin. Luontaistuote ei silti ole yhtä kuin lääke: vuosien tutkimus ja kehittely muovaavat luonnon yhdisteet uudenlaisiksi.

Lääkkeet vastaan luonto, tiede vastaan usko. Väittely on tuttu, mutta todenvastainen. Tieteessä lääkkeet ja luonto kulkevat tiiviisti käsikkäin — tulevaisuudessa ehkä vielä tiiviimmin.

Luonto osaa sekoittaa tappavan myrkyllisiä kemikaaleja, mutta myös rohtoja vakaviin sairauksiin. Näissä yhdisteissä saattaa piillä ratkaisu moniin nykylääketieteen merkittävimpiin haasteisiin, kuten autoimmuunisairauksiin ja antibioottiresistenssiin.

Farmakognosian dosentti Yvonne Holm puhuu luontotrendistä: tutkijat kartoittavat koluamattomia maailmankolkkia uusien lääkkeiden toivossa ja seulovat kehittyneillä tekniikoilla yhdisteitä tutuista eliölajeista.

— Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi betuliinihappoa, jota saadaan koivun kaarnasta. Se saattaa tehota ihosyöpään ja HIViin, Holm kertoo.

Maapallolla elelee arviolta noin 250 000 kasvilajia, 30 miljoonaa hyönteislajia ja vastaavat määrät sieniä, leviä ja bakteereita. Valtaosa niissä lymyävistä yhdisteistä on vielä tutkimatta. Toisinaan uusi lääke löytyy läheltä: vastikään yhdysvaltalaistutkijat löysivät
tehokkaan antibiootin tuiki tavallisesta maaperänäytteestä.

— Luonnon potentiaali on valtava. Uusia aineita löytyy kaiken aikaa suurennuslasin alle.

Syvyydet syynissä

Nykytutkijoita kiehtovat pimeät syvyydet. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtamerten peitossa, ja nuo kolkat ovat vielä pitkälti tutkimattomia.

Teknologian kehitys on helpottanut merenpohjien tavoittamista. Tutkimuskohde on hankala, mutta hedelmällinen: monilla merenelävillä on esimerkiksi antibakteerisia ja syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia.

— Alan konferensseissa puhutaan jatkuvasti merestä ja kaikesta, mitä sieltä löytyy: kasveista, kotiloista, molluskeista, mikrobeista, Holm sanoo.

Yhdysvalloissa on menossa tutkimus, jossa testataan merivuokon myrkystä eristettyä lääkettä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin sekä tulehduksellisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin ja punahukkaan.

Osa merenpohjasta on jo ongittu apteekin hyllylle. Merietanan myrkystä, konotoksiinista, onnistuttiin 2000-luvulla valmistamaan tuhat kertaa morfiinia vahvempi kipulääke.

— Toinen merkittävä tutkimuskohde ovat sademetsät. Hirveän pieni osa metsien lajeista tutkitaan kemiallisesti, ja vain murto-osasta kartoitetaan vaikutukset.

Luonnon lääkeaineiden metsästyksestä saattaa kuitenkin tulla kilpajuoksu ajan kanssa. Sademetsiä harvennetaan kiihtyvää tahtia, ja liikakalastus ja saastuminen uhkaavat merien rikasta eliöstöä.

Kaarnasta pilleriksi

Lääkekaappimme sisällöstä suuri osa on alun perin luonnon omia yhdisteitä. Yhä useampi lääke valmistetaan teollisesti, mutta ilman luontoa lääketiede tuskin olisi kehittynyt nykyisenlaiseksi.

— Vastikään kaksi yhdysvaltalaistutkijaa kävi läpi viimeisten 20 vuoden aikana lanseerattujen lääkkeiden molekyylit. He päättelivät, että noin puolet on peräisin luonnosta, Holm kertoo.

Kaikista syöpälääkkeistä noin 65 prosenttia on ainakin välillisesti luonnosta peräisin, antibiooteista peräti 75 prosenttia.

Lääkeaineita etsitään luonnosta kahta reittiä: näytteitä poimimalla ja niiden tehoa testaamalla tai kansanlääkintäperinnettä tutkimalla.

Tuhatvuotinen käyttöperinne ei vielä yksinään todista aineen tehoa, mutta toisinaan kokemustieto osuu oikeaan.
Näin kävi esimerkiksi aspiriinin kohdalla. Muinaiset egyptiläiset pureksivat pajunkaarnaa kuumeeseen ja päänsärkyyn autuaan tietämättöminä siitä, että he nielivät samalla salisiinia, joka muuntuu kehossa salisyylihapoksi. Salisiini onnistuttiin eristämään pajusta 1800-luvulla. Asetyylisalisyylihappo, maailman yleisin tulehduskipulääke, tuli markkinoille saman vuosisadan vaihteessa.

Tie metsänreunasta apteekin hyllylle on kuitenkin pitkä ja mutkikas: aikaa kuluu keskimäärin 15—20 vuotta ja karsinta on armoton. Matkan varrella tuhannet ja taas tuhannet lääkeainekokelaat hylätään, jos ne eivät osoita toivottua tehoa ihmisillä tai myrkyllisyys peittoaa hyödyt. Arviolta noin yksi tuhannesta testatusta yhdisteestä osoittaa jonkinlaista tehoa, ja näistäkin vain murto-osa päätyy lääkkeinä markkinoille.

Joskus luonnon seos on mysteeri, jota lääketiede ei pysty jäljittelemään. Esimerkiksi mäkikuisman tehosta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa on näyttöä, mutta vaikuttavia aineita ei ole onnistuttu selvittämään. Mäkikuisma näyttäisi olevan sellaisenaan ainutkertainen sekoitus yhdessä toimivia, toisiaan tehostavia aineita.

Terveyden ylläpitoon

Jos luonto on niin verraton lääketehdas, miksi emme hylkäisi teollisia lääkkeitä kokonaan ja popsisi vaivoihimme luontaistuotteita?
Yvonne Holm muistuttaa, ettei lääkeyrtti ole yhtä kuin tutkittu ja testattu lääke. Luontaistuotteet ovat usein teollisesti valmistettuja seoksia tai uutteita, joissa on monia vaikuttavia aineita. Noiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat, eikä teho ole yhtä ennustettava kuin lääkkeellä.

— Päälinjaus on, että luontaistuotteita käytettäisiin terveyden ylläpitämiseen, lääkkeitä sairauksiin. Tätä kautta molemmat löytäisivät oman kolonsa, Holm toteaa.

Luontaistuotteiden pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti, eikä niitä valvota kuten lääkkeitä. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa ovat riski etenkin sairaille ja useita lääkkeitä käyttäville. Luontaistuotteen käyttö on esimerkiksi johtanut verenohennushoidon vaaralliseen tehostumiseen. Leikkauksiin meneviä neuvotaankin toisinaan lopettamaan omega 3 -valmisteiden käyttö, koska ne lisäävät vuotoriskiä.

Lääkeaineen kerääminen luonnosta on hidasta ja usein kallista. Siksi lääkkeiden valmistaminen teollisesti on monella tapaa järkevää. Jos lääke on vaikkapa yhden harvinaisen kasvilajin varassa, sekä lääkkeen että kasvin tulevaisuus saattavat vaarantua.

Toisinaan luonnosta eristetyt molekyylit ovat niin mutkikkaita, että niiden valmistaminen laboratorioissa on hankalaa tai mahdotonta. Avuksi ovat tulleet biotekniikan keksinnöt: Suomessakin tutkitaan paraikaa, miten kasvisolut voitaisiin valjastaa lääketehtaiksi, jotka tuottaisivat haluttuja yhdisteitä nopeasti ja suuria määriä. Jo nyt monet mikrobilajit on saatu tuottamaan antibiootteja.

Kuplia ja uusia lupauksia

Raflaaviin väitteisiin luontaistuotteiden sairauksia parantavasta voimasta kannattaa Holmin mukaan suhtautua kriittisesti. Vaikka jokin pakurikäävän tai valkosipulin yhdiste tappaisi tiettyjä syöpäsoluja laboratoriokokeissa, se ei välttämättä tehoa muihin solutyyppeihin saati kukista syöpää ihmiselimistössä.

— Esimerkiksi trooppisesta noni-hedelmästä kehkeytyi aikanaan iso kohu, kun sen mainostettiin tehoavan syöpään ja moneen muuhun sairauteen. Ihmiskokeista saatua näyttöä ei kuitenkaan ollut.

Sama pätee toisinkin päin: jos luontaistuotteen tehoa ei vielä olisi todettu tutkimuksissa, se ei automaattisesti tarkoita, että tuote ei tehoaisi.

Luonnosta löytyy jatkuvasti uusia yhdisteitä, jotka voidaan valjastaa tehokkaiksi lääkkeiksi. Aina ei tarvitse mennä kotikeittiötä kauemmas. Yksi lupaavimmista on hunaja, joka on jo sellaisenaan superruokaa antioksidantteineen ja antibakteerisine ominaisuuksineen. Tulevaisuudessa teekupillisen makeuttajasta saattaa olla aseeksi jopa pelättyjä superbakteereja vastaan.  

Mikä on sarkoidoosi, miten sitä hoidetaan?

Minulla on todettu sarkoidoosi. Lääkäri ilmoitti, että seurataan sairautta. Missä vaiheessa hoito aloitetaan? Yli vuoteen en ole tuntenut itseäni terveeksi.

Sarkoidoosi on tulehdussairaus, jossa elimiin muodostuu tulehdussolukertymiä eli granuloomia. Niitä voi esiintyä lähes missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa ja ihossa. Sarkoidoosin aiheuttamat oireet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, missä tulehdussolu­kertymiä on.
Sarkoidoosiin sairastuu vuosittain Suomessa noin 500 henkilöä ja yleisin sairastumisikä on 20—40 vuotta. Kysymyksestä ei ilmene minkä elimen sarkoidoosi kysyjällä on. Kaikista potilaista yli puolet paranee ilman hoitoa. Akuutissa taudissa lähes kaikki paranevat ilman hoitoa.

Hoito aloitetaan yleensä aina jos todetaan sydän-, neuro-, silmä- tai ylähengitysteiden sarkoidoosi sekä oireisessa tai etenevässä keuhkosarkoidoosissa.
Hoito aloitetaan yleensä suun kautta otettavalla kortisonilla. Myös muita lääkkeitä voidaan käyttää jos kortisonille ei tule toivottua vaikutusta. Aktiiviin tai etenevään tautiin sairastunutta seurataan yleensä erikoissairaanhoidossa kunnes tauti on sammunut. Suosittelen kysyjää keskustelemaan hoitavan lääkärinsä kanssa asiasta.   
 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Tinnitusta helpottaa luonnon äänien kuuntelu

Tinnituksessa korvissa kuuluu ääntä, esimerkiksi huminaa, kohinaa, suhinaa tai vihellystä. Sitä ei kannata jäädä kuuntelemaan.

Tinnitus saattaa liittyä kuulojärjestelmän sairauksiin, kuten  Ménièren tautiin, mutta usein sille ei löydy selkeää syytä.

Joskus korvat alkavat soida melualtistuksen tai tapaturman jälkeen.

Myös purentahäiriöt tai niskalihasten jännitys voivat olla yhteydessä korvien soimiseen. Korva voi humista myös nuhassa tai jos korvakäytävä on täynnä vaikkua.

Hoito

Tinnituksesta tulee herkästi itseään ruokkiva kierre. Jos tinnituspotilas alkaa suojautua kaikilta ääniltä, hän päätyy ojasta allikkoon.

Parasta lääkettä on äänimaailman rikastaminen, koska se vie huomion muualle ja poistaa tinnitukseen liittyviä negatiivisia tunnelatauksia. Myös luonnon äänet, kuten sateen ropina tai veden liplatus, rauhoittavat.

Sekin helpottaa, kun lääkäri kertoo, ettei vaiva ole vaarallinen. Jos tinnitukseen liittyy kuulon alenema, kuulokoje helpottaa.