Puutuminen, sydän, ohitusleikkaus, infarkti
Kuva Shutterstock

Isälleni tehtiin sydänleikkaus 4 vuotta sitten. Hänelle on alkanut tulla äkillisiä koko käden puutumisia, jotka säteilevät rintakehään ja lapaluihin. Viestivätkö oireet uudesta tukoksesta? Puutuminen ilmaantuu ilman suurempaa rasitusta.

Kysymyksestä päätellen isälle on tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus. Sepelvaltimopotilaan ja omaisten huoli uudesta tukoksesta on täysin ymmärrettävää, koska kyse on kroonisesta ja vakavasta sairaudesta, joka voi ilmetä milloin tahansa uudelleen.

Sepelvaltimotaudin oireet vaihtelevat. Useimmilla potilailla rintakipu tuntuu painona, puristuksena tai kiristyksenä keskellä rintaa säteillen ehkä käsivarteen tai leukaperiin. Joillakin oire tuntuu ylävatsalla tai hampaissa. Oire on harvemmin pelkkä rasitusahdistus tai -väsyvyys. Toistuessaan oireet liittyvät yleensä rasitukseen: ne ilmaantuvat rasituksen aikana, useimmiten samassa vaiheessa, ja loppuvat yleensä minuutti pari rasituksen jälkeen. Tiukka sepelvaltimoahtauma voi toki aiheuttaa oireita myös levossa, mutta silloin on harvinaista, että potilas pystyisi rasittamaan itseään normaalisti. Sepelvaltimo-oireisto tuntuu uusiutuessaan useimmiten samalla alueella kuin aikaisemmin, mistä on apua vaivaa arvioidessa.

Valtimotaudin (tässä tapauksessa sepelvaltimotaudin) ennusteeseen vaikuttavat oleellisesti elämäntavat: tupakoinnin lopettaminen, kohtuullinen liikunta ja ruokavalio. Kolesterolin, verenpaineen ja sokeritaudin hoito vähentävät uuden sepelvaltimokohtauksen ja siitä johtuvan kuoleman vaaraa. Vaaratekijöiden hallinta vaikuttaa potilaan ennusteeseen enemmän kuin hoitotoimenpiteet, ellei kyse ole akuutista kohtauksesta tai rasituskokeessa todetusta laaja-alaisesta hapenpuutteesta.

Tietojen perusteella vaikuttaa siltä, ettei välttämättä ole kyse uusiutuneesta sepelvaltimotaudin oireistosta - samantapaisia oireita aiheuttavat muun muassa vaivat tukikudoksissa. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan sepelvaltimopotilaan pitäisi joka tapauksessa käydä vähintään vuosittain lääkärin arviossa. Näin ollen suosittelen lääkärikäyntiä oireiden ja valtimotaudin vaaratekijöiden hallinnan arvioimiseksi.
 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

katetriablaatio. rytmihäiriö

Kuinka monta kertaa sydämen katetriablaatio voidaan tehdä? Onko poltoista haittaa sydämelle? Vaikuttaako arvet myöhemmin sydämen toimintaan? Minulle on tehty katetriablaatio 2 kertaa kammiotakykardian ja kammiolisälyöntisyyden johdosta, mutta kammiolisälyönnit jatkuvat edelleen.

Rytmihäiriöiden hoito kateriablaatiolla kehittyy koko ajan, mutta kaikkien rytmihäiriötyyppien hoito ei ole yhtä kiitollista. Kammiotason yläpuolelta lähtevien säännöllisten nopealyöntisyyskohtausten hoito on yleensä tehokasta ja vähäriskistä. Suurin osa potilaista vapautuu kertakäsittelyllä tykytyskohtauksistaan. Eteisvärinässä – vaikka sekin on eteistason rytmihäiriö – ablaatiohoito ei ole ihan yhtä tuloksekasta.

Kammiolisälyöntien ja kammiotakykardioiden katetrihoidon onnistuminen vaihtelee riippuen ongelman sijainnista sydämen johtoratoihin nähden. Lähellä johtorataa sijaitsevan rytmihäiriölähteen voimakas käsittely voi johtaa riippuvuuteen sydämen tahdistimesta. Tätä ei toivota varsinkaan, jos potilas on nuori ja jos hoidettava rytmihäiriö ei uhkaa henkeä.

Ablaatiohoidon tulos vaikuttaa tässä tapauksessa hyvältä, jos kammiotakykardiat ovat jääneet pois. Lisälyönnit eivät aina häviä katetritoimenpiteillä. Tästä mahdollisuudesta lääkärin pitäisi aina kertoa potilaalleen.

Ehdotonta ylärajaa ei ole katetritoimenpiteen uusimiselle. Siitä tulevaa säderasitusta ja kajoavan tutkimuksen välittömiä komplikaatioita pitää aina arvioida suhteessa saavutettavissa olevaan hyötyyn. Hyödyn arvioinnissa toimenpidelääkärin arvio on keskeinen, koska jokainen potilas oireineen on yksilöllinen ja lääkäri tietää parhaiten uuden toimenpiteen onnistumismahdollisuuden.

 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

vaivaisenluu, jalkakipu

Olen kuusikymppinen normaalipainoinen nainen, joka on saanut vaivaisenluut isän perintönä. Oikeasta jalasta vaiva leikattiin 30 vuotta sitten, mutta nyt isovarvas on alkanut taas kääntyä keskelle ja muiden varpaiden tyvinivelet ovat nousseet ylös eli on syntynyt ns. vasaravarpaat.

Kävelen paljon, olen voimisteluttanut varpaita lehdessänne olleiden ohjeiden mukaan ja hankkinut jaloilleni räätälöidyt pohjalliset ja varpaiden erottajat, mutta mikään ei ole auttanut. Mikä auttaisi? Olen muuten terve eikä mitään lääkitystä ole käytössä.

Vaivaisenluu ja vasaravarpaat ovat yleisiä vaivoja. Vaivaisenluulla eli hallux valguksella tarkoitetaan muiden varpaiden suuntaan taipunutta isovarvasta. Vasaravarpailla tarkoitetaan 2.–4. varpaiden koukistumista tyvi- tai kärkinivelestä tai molemmista.

Molemmat vaivat liittyvät jalkaterän lihasten, jänteiden ja nivelten toiminnan epätasapainoon. Altistavia tekijöitä ovat liian kapeat ja korkeakorkoiset kengät, perinnölliset tekijät ja tietyt sairaudet.

Sekä vaivaisenluu että vasaravarpaat aiheuttavat jalkaterään kipua, kosmeettista haittaa, hiertymiä ja ihon paksuuntumaa. Oireita ja virheasentoja hoidetaan ensisijaisesti konservatiivisesti: riittävän tilavat ja matalat jalkineet, ortoosit ja varvastuet. Kireiden lihasten (pohkeessa ja jalkaterässä) venyttäminen ja lihasepätasapainon korjaaminen sopivilla harjoituksilla auttaa. Leikkaushoitoa mietitään, jos oireet eivät konservatiivisella hoidolla riittävästi lievity. Pelkän kosmeettisen haitan takia leikkausta ei tehdä.

Kysyjä ei mainitse, aiheuttavatko vaivaisenluu ja vasaravarpaat muuta kuin kosmeettista haittaa. Leikkaushoitoon liittyvien tulehdus- ja muiden riskien vuoksi siihen ei kannata ryhtyä ellei varvasmuutosten aiheuttama haitta ole merkittävä. Kivun ja muiden oireiden lievittämiseksi suosittelen ensisijaisesti kääntymään jalkaterän toimintaan erikoistuneen fysioterapeutin puoleen. Arvion leikkaushoidon tarpeellisuudesta tekee jalkaterän vaivoihin perehtynyt ortopedi.

 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.