Muistan elävästi... Tapahtumamuisti arkistoi kokemuksemme mutta ei aina eikä välttämättä oikein. Tästä syystä sisarukset saattavat muistaa lapsuutensa tapahtumat aivan erilaisina.

Säädän uutta digiboksia niin hartaasti ja käyttöohjeeseen paneutuen, että päätä alkaa särkeä. Haen vettä ottaakseni särkylääkkeen. Selviydyttyäni tehtävästä huomaan puoliksi juodun vesimukin pöydälläni. Mutta en muista, otinko sen lääkkeen vai en. Miksi näin kävi, neuropsykologi Taina Nybo?

– Ilmeisesti se oli vain hajamielisyyttä, jos ennenkin on käynyt samansuuntaisesti eikä muistin toiminta ole muuten muuttunut, Nybo rauhoittaa.

Tämänkertaisen hajamielisyyteni hän uskoo johtuneen siitä, että ajatukseni olivat aivan muualla. Keskittymisen kohde toimi niin sanottuna tarkkaavaisuuskaapparina ja sitoi huomioni. Senhetkiset epäolennaiset asiat eivät siksi rekisteröityneet tapahtumamuistiini.

Viekö masennus muistin?

Tapahtumamuistiin tallentuvat aikaan ja paikkaan liittyvät henkilökohtaiset kokemukset. Se liittyy ihmiseen itseensä toisin kuin rinnakkainen ja osin päällekkäinenkin muistijärjestelmä, semanttinen eli tietomuisti.

Tietomuistin toiminnan voi pukea sanoiksi ”tiedän että vuorokaudessa on 24 tuntia”. Tapahtumamuistia käytetään silloin, kun sanotaan esimerkiksi ”muistan, kun sain elämäni ensimmäisen polkupyörän”.

– Mutta jos jatkaa, että se oli silloin, kun Kennedy murhattiin, huomaa, että nämä kaksi muistijärjestelmää pelaavat myös yhteen, Nybo sanoo.

Muisti ei asu aivoissa vain yhdessä paikassa, ja lisäksi erilaiset muistitoiminnot limittyvät toisiinsa. Tutkijat olettavat, että tapahtumamuistilla on tunne-elämän alueelle vahvat yhteydet.

– Esimerkiksi masentuneet ihmiset väittävät usein, että eivät muista juuri mitään elämästään. Kuitenkin heillä on hämmästyttävänkin tarkkoja, negatiivisesti värittyneitä muistikuvia. Se, miten uutta tietoainesta syväprosessoidaan ja mihin se liitetään vanhassa tietojärjestelmässä, liittyy todennäköisesti mielialaan. Jos on alavireinen, uusi muistiaines kiinnittyy todennäköisimmin ikäviin muistoihin ja negatiivisiin asioihin.

Mieliala voi vaikuttaa myös oppimiseen, joten esimerkiksi tunnuslukuja ja salasanoja ei kannata opetella väsyneenä ja kärttyisenä.

Surussa kuin sumussa

Joskus aivan normaalimuistisenkin ihmisen tapahtumamuisti voi kieltäytyä ottamasta vastaan mitään. Näin dramaattisesti saattaa käydä, kun todella voimakkaat tunteet sitovat kaiken psyykkisen energian. Tällainen on mahdollista esimerkiksi rakkaan ihmisen hautajaisissa. Jälkeen päin koko tilaisuus tuntuu olevan kuin usvan takana, eikä yksityiskohtia pysty tavoittamaan.

Tarkkaavaisuuskaappaus suojaa siis myös liian voimakkailta kokemuksilta. Esimerkkinä tästä on vaikkapa kipu. Se tuntuu vähemmän tai ehkä unohtuu kokonaan, kun kivun piinatessa kiinnittää huomionsa johonkin mieluisaan puuhaan.

Mutta voi tarkkaavaisuutta kaapata ja käyttää hyväksi hupimielessäkin: taikurien temput perustuvat usein siihen, että katsojien huomio käännetään pois illuusion perimmäisestä olemuksesta.

Kumpi muistaa oikein?

Koska ihminen luontaisesti pyrkii muodostamaan asioista ja tapahtumista loogisia kokonaisuuksia, tapahtumamuisti palvelee myös tätä tarvetta. Se paikkaa muistikuvien aukkoja ja luo jopa vääriä, täydentäviä muistoja. Tämä tapahtuu tiedostamattomasti ja joskus on lähes mahdotonta päätellä ja selvittää, mitkä muistot ovat todellisia, oikeasti tapahtuneita asioita.

Kokonaisuuksien muodostamisesta on kysymys muun muassa silloin, kun sisarukset muistavat saman lapsuuden asian aivan eri tavoin.

– Kumpikin yrittää muistaa, ja mielestään muistaakin oikein. Kummankin muistikuva kuitenkin syntyy mielessä jo olemassa olevalle kokemuspohjalle, ja käsitys menneestä värittyy sen mukaan.

Myös ennakko-oletus voi vaikuttaa: toinen sisaruksista voi muistaa, että se oli isä, joka vuosia sitten kerran heitti maitolasin seinään, toinen, että se oli äiti.

– Tässä tapauksessa muistikuva riippuu esimerkiksi siitä, miten vanhempiin suhtautuu. Lasinheittäjäksi muistetaan vanhemmista todennäköisesti se, joka on etäisempi tai pelottavampi. Tapahtunut yhdistetään siihen, mitä mielessä jo on valmiina.

Monenlaiset reunaehdot siis vaikuttavat muistin toimintaan. Taina Nybo painottaa, että tämä täytyy pitää mielessä varsinkin, kun tutkitaan menneisyyden traumaattisia tapahtumia.

Turha tieto tarttuu huonosti

Mielenvire vaikuttaa keskeisesti siihen, miten maailmaa havainnoidaan ja mitä havaitusta tallentuu muistiin. Mutta toisaalta kukaan ei pysty ottamaan vastaan kaikkia tarjolla olevia havaintoja.

– Kaikkea ei tarvitsekaan muistaa. Esimerkiksi epäolennainen sirpaletieto kuormittaa nykyihmisen muistia aivan turhaan. Armeliasta ja järkevää on myös se, että mieli suojaa muistamasta liian järkyttäviä asioita.

Mutta muistiin tallentuu sellaistakin, mitä emme tiedosta sinne painuvan. Tätä ei-tahdonalaista, tahatonta mieleenpainumista tutkitaan neuropsykologisesti esimerkiksi niin, että tutkittavaa pyydetään mekaanisesti kopioimaan tietty teksti tai kuvio.

Kopioinnin jälkeen kysytään, mitä hän muistaa asiasisällöstä. Usein käy ilmi, että paljonkin, vaikka tutkittava ei ole tietoisesti painanut muistiinsa mitään. Tämä alkukantaisin muistijärjestelmä käynnistyy etenkin, kun on kyse elämän kannalta olennaisimmista asioista.

– Kopioitaessa vaikkapa jonkin sairauden hoitoa käsittelevää tekstiä siitä jää todennäköisesti tiedostamatta mieleen enemmän kuin jonkin laitteen monimutkaisesta käyttöohjeesta, Taina Nybo havainnollistaa.

Liika tieto vie muistin

Kuten muutkin muistamisen muodot myös tapahtumamuisti vaihtelee paljon ihmisten välillä.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa Taina Nybo kysyy tutkittavaltaan, onko tämä havainnut huolestuttavia muutoksia muistinsa toiminnassa.

– Vastaus on joskus, että mistä sen voi tietää, kun ei tiedä, miten ikätoverien muisti on muuttunut. Tämä toteamus havainnollistaa hyvin muistamisen yksilöllisyyttä.

Suuri osa ihmisten muistihäiriöistä johtuu siitä, että tauotta toimiva yhteiskunta kuormittaa muistin äärimmilleen. Taina Nybon kokemuksen mukaan muistiongelmien hoidoksi riittää usein se, että perusterveydenhuollossa kartoitetaan tausta- ja stressitekijät, minkä jälkeen voidaan keskustella ja antaa tietoa näiden vaikutuksesta muistiin. Tällainen mini-interventio saattaa olla riittävä apu.

Jos nämä keinot eivät riitä, avuksi voidaan tarvita neuropsykologia.

Apukeinot sallittuja

– Yleisesti käytetty tapahtumamuistin tutkimismenetelmä on, että neuropsykologi lukee tutkittavalle sanomalehtiuutismaisen kertomuksen.

Tutkittavan tehtävänä on lukemisen jälkeen toistaa tekstin sisältö mahdollisimman tarkasti. Neuropsykologi seuraa, miten tarkkaavaisuus ja loogisen asiakokonaisuuden hallinta on toiminut, muistaako tutkittava tekstin alun, muistaako lopun, täydentääkö muistiaukkoja, sekoittuvatko yksityiskohdat ja vääristyykö kokonaisuus.

Nämä laadulliset tiedot kertovat tutkijalle, mihin jatkotutkimusta on syytä suunnata.

Jos kohennettavaa on, paljonkin on tehtävissä. Tapahtumamuistia voi nimittäin parantaa kuten muitakin muistin osa-alueita. Tärkeintä on, että tavalla tai toisella ensin katkaistaan esimerkiksi stressin aiheuttama huonomuistisuuden kierre.

Apua on silloin kalenterin ja muistilappujen lisäksi mielikuvien liittämisestä muistettaviin asioihin: jos sinulle esittäytyy herra Pääskynen, ajattele pääsky istumaan hänen olkapäälleen. Muistettavat asiat kannattaa myös järjestää loogisiksi kokonaisuuksiksi: ruokakaupasta kaikki tarpeellinen tulee todennäköisimmin mukaan, kun etukäteen hahmotat, missä järjestyksessä ostettavat tavarat ovat kulkureittisi varrella. Lisäksi on tärkeää opetella tunnistamaan muistinsa heikkoudet ja varsinkin vahvuudet.

– Vahvuuksien varaan rakentamisesta on aina enemmän hyötyä kuin ongelmiin tuijottamisesta, Taina Nybo sanoo.

Tapahtumamuisti

  • voi kieltäytyä ottamasta vastaan mitään, kun voimakkaat tunteet sitovat psyykkisen energian.
  • paikkaa tiedostamattomasti muistikuvien aukkoja ja luo jopa vääriä, täydentäviä muistoja.
  • säilyttää huonosti epäolennaisia asioita ja sirpaletietoa.
  • voi parantua, kun stressi vähenee.
  • keskittyy myönteisiin asioihin, jos mieliala on hyvä, ja ikäviin asioihin, jos mieliala on alavireinen.
terveystekoja itselle, koko kansalle ja ympäristölle: kasvissyönti, polkupyöräily ja puun polton vähentäminen

Pienillä teoilla on mahdollista sekä parantaa omaa että koko kansan terveyttä. Lisäbonuksena hillitset ilmaston lämpenemistä. Win-win-elämänmuutoksia sinulle ja maapallolle ovat:

  1. Auton vaihtaminen pyörään -> Terveys paranee, kun polkijan kunto nousee ja kilot karisevat. Kun yhä useampi pyöräilee, pakokaasut vähenevät ja ilmanlaatu paranee.
  2. Kasvisten syönnin lisääminen -> Terveys paranee, koska liian eläintuotteiden ja -rasvan syömisen aiheuttamat sairaudet (esim. sepelvaltimotauti, sappikivitaudit ja suolistosyövät) vähenevät. Samalla ympäristö kuormittuu vähemmän, sillä kasvisruoan tuottaminen rasittaa sitä vähemmän kuin lihan tuottaminen.
  3. Puun polton vähentäminen -> Pienhiukkasten aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat vähenevät. Samalla myös ilmastonmuutos hidastuu, koska esimerkiksi noki ei enää ime lämpöä ilmakehään.

 

Vinkit antoi tutkimusprofessori Juha Pekkarinen Helsingin yliopistosta

kylmä suihku piristää ja kiihdyttää aineenvaihduntaa sekä aktivoi vastustuskykyä

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Onko alakuloinen olo? Täsmäkeino terveyden parantamiseen löytyy omasta kylppäristä.

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Täsmäkeino vireyden lisäämiseen löytyy omasta kylppäristä, nimittäin kylmä suihku. Viileä vesi herättää peiton alla uinuneen kehon hetkessä ja lisää terveyttä tavoilla, joista et ehkä tiennyt.

1. Verenkierto tehostuu, sillä kylmän vaikutuksesta valtimot alkavat pumpata verta toden teolla. Tällä on merkitystä etenkin, jos kärsit palelevista varpaista ja sormista.

2. Ruskea rasva lisääntyy. Kehossamme on kahdenlaista rasvakudosta, valkoista ja ruskeaa. Ruskea rasva on näistä se, jota kannattaa tavoitella, sillä se synnyttää kehoomme lämpöä ja polttaa rasvaa. Ruskea rasva aktivoituu, kun keho altistuu kylmälle. Tällöin myös energian kulutus ja painonhallinta tehostuvat.

3. Vastustuskyky kasvaa. Kylmä aktivoi elimistön puolustusjärjestelmää toimimaan entistä tehokkaammin. Kylmässä stressi vähenee, jolloin elimistö ei ole niin altis sairastumaan.

4. Alakulo helpottuu. Kylmien suihkujen on osoitettu lievittävän masennuksen oireita. Tämä saattaa selittyä sillä, että kylmä lisää mielihyvähormonien erittymistä. Kylmällä on myös käytännönläheinen, myönteinen vaikutus mielelle. Jos olet tähän saakka uskaltautunut vain lämpimään suihkuun, niin viileään veden alle astumalla voitat itsesi.

Viileyteen totutteleminen kannattaa aloittaa vähitellen. Kasta ensin vaikkapa niska, sitten jalat pohkeista alaspäin ja astu vasta sitten kokonaan suihkun alle. Lyhytkin aika riittää: sopiva kesto kylmää on puolesta minuutista viiteen. Sisukkuus kannattaa, sillä toistuvat kylmäsuihkut parantavat kylmänsietokykyä.

Olen 46-vuotias nainen. Ongelmani on kuristava tunne kaulalla, joka ilmenee etukumarassa työskennellessä, kuten sänkyä pedatessa ja käsiä pestessä. Samoin käy staattisissa liikkeissä, kuten porkkanan raastamisessa, ja liikkeissä, joissa käsiä pyöritellään voimakkaasti. Kuristustunteen lisäksi kaulasuonet pullistuvat, naaman väri muuttuu vähän sinipunertavaksi ja silmämunat ihan verenpunaisiksi. Pää tuntuu räjähtävän. Vaiva on todella kiusallinen ja jokapäiväinen. Minulla on sydämen vajaatoiminta mutta en usko että se on syynä, koska oireet eivät tule esimerkiksi kävelyssä. Kaulasuonet ja kaularanka ovat ok.

Oireisto on varsin dramaattinen ja haittaa kysyjän kotitöitä. Se tuo mieleen oireyhtymän, jossa yläonttolaskimon virtaus sydämeen on hidastunut (vena cava superior syndrooma). Kyseinen laskimo kokoaa sydämeen pään ja vartalon yläosan alueelta takaisin tulevan veren lähetettäväksi keuhkoihin hapettumaan.

Kokoomalaskimon toimintahäiriön voivat aiheuttaa rintaontelon sisällä olevat tekijät, jotka joko tukkivat laskimoa sisältä tai likistävät sitä. Niitä voivat olla suurentuneet imusolmukkeet, kasvaimet, laskimotukos, anatomiset poikkeavuudet ja tulehduksen jälkitilat.

Tällainen oireyhtymä on harvinainen. Sydämen kaikututkimus ja rintakehän tietokonekuvaus auttavat sydänlääkärin tutkimuksen ohella arvioimaan tilannetta. Tutkimuksissa selviää myös onko sydänpussissa nestettä tai muuta poikkeavuutta, mikä voisi selittää ainakin osan oireista.

Ylipaino, keuhkosairaudet ja veritaudit voivat nekin aiheuttaa kysyjän kuvaamia oireita.
 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.