Aamulla matkalla töihin mieltäni kalvaa epäilys, että kahvinkeitin jäi päälle. Töissä löydän itseni printterin luota, vaikka varsinaisesti oli tarkoitus käydä hakemassa postit. Töistä tullessa käyn ruokaupassa, mutta kotona huomaan, että unohdin ostaa sen, mitä piti. Onneksi sentään totean, että kahvinkeitin on sittenkin sammuksissa. Tällaista sattuu, nuorena harvoin ja vanhempana päivittäin.

Kun ikää tulee lisää, lähes jokainen joutuu kiinnittämään muistinsa toimintaan entistä enemmän huomiota. Asioiden muistiinpainaminen hidastuu vähitellen ja saattaa olla hankalaa palauttaa mieleen vaikka tuttavan nimi, kun häneen törmää kaupungilla. Moni on ollut tilanteessa, jossa kyselee kuulumisia ja kautta rantain kaikenlaista, mistä voisi saada johtolankoja toisen henkilöllisyydestä. Kun ei kehtaa sanoa, että anteeksi nyt, mutta mistä me tunnemme toisemme.

Tai melkein nolompaa on, jos iloisesti tervehtii tutun näköistä ihmistä ja on pysähtymäisillään juttelemaan, kun viime hetkellä muistaa, että kasvot ovatkin tutut televisiosta.

Asioiden muistissa säilymistä ikääntyminen ei sinänsä heikennä, mutta niiden löytäminen muistista hidastuu. Silloin on hyötyä muistivinkeistä.

Neuropsykologi Hely Kalska Helsingin yliopistosta kertoo keinon, jolla kadonnutta nimeä voi hakea.

- Usein auttaa, kun alkaa mielessään luetella aakkosia. Kun tulee oikean kirjaimen kohdalle, saattaa välähtää: "Ai juu, K niin kuin Kalle." Pienikin vihje helpottaa muistiin palauttamista yllättävästi.

- Muistin muuttumiseen on viisainta sopeutua mutta ei alistua, hän sanoo.

Jokaisen muisti muuttuu

Muistin muuttuminen näkyy enemmän tilanteissa, joiden kohtaamiseen ei ole kunnolla harjaantunut. Syy on se, että asioiden käsittely mielessä ja uusien asioiden oppiminen vie entistä enemmän aikaa. Samoin heikkenee kyky vaihtaa nopeasti näkökulmaa, käsitellä samanaikaisesti ja rinnakkaisesti monia asioita. Mitä enemmän ikävuosia, sitä tärkeämpää siis on, että voi keskittyä rauhassa.

Sen sijaan rutiineihin perustuva muistaminen toimii ikääntyessäkin hyvin. Se jopa kehittyy, koska se perustuu elämän varrella harjaantuneisiin taitoihin.

- Jos on vuosikymmeniä työkseen pyörittänyt numeroita päässään, ajanut autoa, puhunut oppilaille, valmistanut aterioita tai tehnyt mitä hyvänsä, jossa tietyt peruskuviot toistuvat, ei ehkä huomaakaan, miten itsestään nämä asiat edelleen sujuvat. Tällöin muistiaines tulee, kuten sanotaan selkäytimestä, mihin se on junttaantunut, Kalska havainnollistaa.

Myös lyhytkestoinen, väliaikainen muistivarasto pysyy lähes muuttumattomana. Se pystyy vastaanottamaan ja palauttamaan melkein saman määrän asiaa kuin nuorempanakin, mutta tiedon käsittelykyky tässä varastossa hidastuu. Samoin väliintulevat, häiritsevät asiat pyyhkivät herkästi lyhytaikamuistista sinne hetkeä aiemmin vastaanotettua tietoa. Jos vaikka tervehdin kaupassa ystävääni kiikuttaessani porkkanoita punnitukseen numerokoodi mielessäni, saatan vaa’alla huomata koodin kadonneen mielestäni.

Ei vain huonompaan päin

Yhteistä kaikille muistin ikääntymismuutoksille on hidastuminen, joka kuitenkin parhaassa tapauksessa on vähäistä. Neurofysiologisesti muutokset johtuvat siitä tosiasiasta, että aivotkin vanhenevat. Niin myös muistin kannalta erityisen tärkeä otsalohko, joka osallistuu monimutkaisten henkisten toimintojen, kuten abstraktin, joustavan ajattelun säätelyyn. Vanhenemismuutoksien aikatauluun vaikuttavat luonnollisesti elämäntavat, psyykkinen rakenne, ympäristötekijät ja perimä vaikeasti selviteltävänä vyyhtinä.

Muistin hidastuminen ja heikentyminen eivät ole mukavia tulevaisuudennäkymiä. Mutta onneksi se ei ole koko totuus. Asian toista puolta ei vain nykyisin arvosteta.

Hely Kalskan mielestä olisikin syytä puhua enemmän siitä, mikä kaikki ikääntymisen myötä muistissa säilyy ja kehittyy parempaan suuntaan.

- Nuoret ovat ikääntyneitä kyvykkäämpiä irtotietojen oppimisessa. Vanhempi ihminen taas pystyy kiinnittämään tällaiset uudet irtotiedot jo olemassa olevaan muistinsa verkkoon. Silloin uusi tieto suhteutuu oikein verrattuna jo olemassa olevaan tietovarastoon.

Aikuisten muisti myös toimii tietyissä asioissa paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin kuin nuorten.
- Kun elämään kertyy asioita, joista täytyy vastata, yleensä niistä sitten myös muistaa huolehtia. Nuorille ihmisille ominainen huolettomuus ei ole enää mahdollista.

Niin nuorten kuin aikuistenkin muistamisominaisuuksia pitäisi Hely Kalskan mielestä arvostaa työelämässä yhtä lailla.

- Nykyisin yliarvostetaan kuitenkin nopeutta, kaikkea uutta ja kykyä muuttua nopeasti. Silloin voivat jäädä huomaamatta ja hyödyntämättä laajat tietokannat, joita vanhemmat ihmiset ovat muistiinsa rakentaneet. Parasta olisi, jos ymmärrettäisiin nivoa nuorten nopeus ja innovatiivisuus vanhempien ihmisten kokemusperäiseen kykyyn yhdistää asioita. Ikääntyville työntekijöille hankalia kun ovat lähinnä vain sellaiset työt, joissa muutospaine on koko ajan kova tai jos on kaiken aikaa suoriuduttava nopeasti.

Kun muutokset huolestuttavat

Monia työikäisiä oman muistin muutokset mietittyvät, eikä ihme, sillä dementoivat sairaudet voivat joskus alkaa jo työiässä. Ainakin silloin pitäisi mennä lääkäriin, jos muisti ei enää toimi kyllin hyvin omien tavoitteiden kannalta tärkeissä asioissa. Se tarkoittaa, että elämän tavallisista asioista selviytyminen on käynyt pysyvästi vaikeaksi.

Lääkärille kerrottavat muistioireet ovat usein oppimisvaikeuksia vaativissa työtehtävissä. Ajatusten punainen lanka katkeaa: välillä unohtuu, mitä oli tekemässä, ja työ on siksi katkonaista. Sovittuja tärkeitäkin tehtäviä ja tapaamisia saattaa unohtua ja työssä tarvittavia tavaroita tai esineitä voi olla kadoksissa.

Vaikka miesten ja naisten muisti toimii samalla tavalla, työterveyslääkärit tietävät, että muistiongelmistaan huolestuneet miehet usein painottavat eri asioita kuin naiset.

- Miehet kertovat lääkärille tavallisesti ensin esimerkiksi päänsärystä, unettomuudesta, päiväaikaisesta väsymyksestä, mahaoireista, huimauksesta, jotka eivät helpota asianmukaisella hoidolla. Sitten sivulauseessa sanotaan, että on kai tuo muistikin muuttunut. Täytyy turvautua kalenteriin entistä useammin ja tärkeitäkin asioita unohtuu, sanoo muistiongelmiin erikoistunut neurologian erikoislääkäri Kari Alhainen.

Toinen tavallinen syy tutkimuksiin hakeutumiseen on huolestuneen vaimon painostus. Työikäisiä naisia käy muistin takia lääkärissä monta kertaa enemmän kuin miehiä.

- Se ei johdu heidän huonommasta muististaan vaan siitä, että naiset hakeutuvat muutenkin vastaanotolle miehiä useammin, Alhainen sanoo. Nainen kertoo huolistaan toisenlaisista lähtökohdista. Jos muisti tuntuu temppuilevan, moni nainen toivoo tutkimusta. Sitten on vertailuainesta, jos joskus tulee jokin todellinen muistisairaus. Naiset hakeutuvat melko herkästi lääkäriin myös, jos joku tuttava tai sukulainen on sairastunut dementoivaan sairauteen. Oma tilanne halutaan selvittää varmuuden vuoksi.

Miten menee töissä ja kotona

Lääkärin kanssa keskustellaan yleensä aluksi siitä, minkälaista töissä oikeasti on, stressaako yksityiselämä tai jokin muu.

- Usein lääkäri toteaakin, että muistamiskykyä verottaa työuupumus ja erilaiset elämän ristiriidat. Muistiongelmiin perehtynyt erikoislääkäri pystyy jo potilaan vastauksista päättelemään, onko tilanne vakava vai onko kysymys esimerkiksi siitä, että töissä on liikaa muistettavaa ja rajat ovet tulleet vastaan. Ongelman syyn selvittämisessä auttaa myös se, kun mietitään, minkälaisissa tilanteissa muistin temppuilu vaivaa. Jos oireita on myös hyvin levänneenä ja rentoutuneena, kyse voi olla alkavasta muistisairaudesta, Alhainen selventää.

- Dementoiville sairauksille on ominaista myös se, että jo melko varhaisessa vaiheessa potilas ei pysty muistamaan, mitä pitäisi muistaa. Jos huonomuistisuus sen sijaan johtuu työstressistä tai muusta raskaasta elämäntilanteesta, hän osaa hyvinkin tarkkaan kertoa, minkälaisia asioita on huomannut unohtelevansa. Samoin on myös silloin, kun muistivaikeudet johtuvat depressiosta, joka onkin niiden yleinen syy.

Muisti kärsii masennuksesta

Depression keskeisiä oireita on, että sitä poteva kokee muistinsa toimivan huonosti. Lääkäri epäilee muistivaikeuksien syyksi depressiota, kun potilas vastaa hänen kysymyksiinsä usein "en tiedä" tai "en muista". Dementiaa sairastava sen sijaan ei epäile vastauksiaan, vaikka ne olisivat täysin vääriä, Alhainen selittää.

Masentunutta huolestuttaa usein erityisesti se, että varsinkin viimeaikaisia tapahtumia on vaikea muistaa eikä uuden oppiminen tunnu onnistuvan. Myös arkimuisti, kuten suunniteltujen tehtävien muistaminen, takkuaa.

Sekin, miten vakavana muistiongelmaansa pitää, johtaa lääkärin arvioimaan, onko taustalla masentuneisuus. Tarkemmat neurologin ja neuropsykologin tutkimukset auttavat selvittämään mistä on kyse.

- Kun terve keski-ikäinen valittaa muistinsa huonontuneen, hän ei koe siitä koituvan kovinkaan tuntuvaa käytännön haittaa eikä ole mielestään sen huonomuistisempi kuin muutkaan samanikäiset. Masentunut sitävastoin pitää itseään muita huonomuistisempana ja kokee käytännön toimintakykynsä heikentyneen huomattavasti, Hely Kalska sanoo.

- Muistitesteissä ei kuitenkaan välttämättä havaita, että depressiivinen suoriutuisi huonommin kuin muut. Kyky käyttää muistia arkielämän tilanteissa voi sen sijaan olla heikentynyt. Kun masennus saadaan hoidetuksi, muisti palaa yleensä ennalleen. Henkinen toimintakyky korjautuu kuitenkin yleensä hitaammin kuin masennus.

Työhönpaluu voikin aiheuttaa yllätyksiä, ja mielialassa tulee takapakkia, kun työkyky ei olekaan vielä entisellään.

Auta muistia toimimaan

Jos lääkäri toteaa, että muistiongelma on hyvänlaatuinen eikä johdu muistisairaudesta, kannattaa aloittaa muistin itsehoito. Jos pätkiminen johtuu vaikka hajamielisyydestä tai siitä, että unohtelua pelkää, kannattaa mieleen painaa ainakin seuraavat neuvot. Ne antaa gerontologian professori Antti Hervonen kirjassaan Muisti pettää, jättääkö järki.

  • Valitse tietoisesti asiat, jotka haluat muistaa. Vaivaa kannattaa nähdä sellaisten asioiden puolesta, jotka ovat itselle tärkeitä.
  • Keskity asioihin, jotka todella haluat muistaa. Unohtaminen on paljolti tarkkaavaisuuden puutetta. Ennen kuin syytät huonoa muistiasi, kysy itseltäsi, olitko todella tarkkaavainen.
  • Poista häiriötekijät. Muista, että ikääntymisen myötä voi olla vaikeampaa keskittyä moneen asiaan kerralla.
    Jos unohtamisen mahdollisuus ahdistaa, saatat uppoutua ahdistuneisuuteen, etkä pysty keskittymään tarvitun tiedon muistiinpalauttamiseen. Sitä helpottaa, kun hengität syvään ja rentoudut.
  • Tunnista ja hoida tekijät, jotka vaikuttavat kielteisesti muistiisi. Jos esimerkiksi stressi tai unen puute aiheuttaa hajamielisyyttä tai huonomuistisuutta, huolehdi riittävästä levosta.
  • Naura. Nauraminen laukaisee unohtamisen pelosta johtuvan jännityksen ja pitää asiat oikeissa suhteissaan. Kun kerrot ystävällesi lukemastasi kirjasta, tai haluat esitellä jonkun, mutta et muista nimeä, naura ja sano suoraan, ettet muista. Jokainen on kokenut saman ja tietää, miltä se tuntuu.

Hely Kalska täydentää listaa muistuttamalla, että unohtaminen kuuluu muistin toimintaan. - Itse asiassa se on siunaus. Kukaan ei jaksaisi eikä haluaisikaan pitää mielessään kaikkea.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Merivuokosta uusia lääkkeitä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin

Valtamerissä, sademetsissä ja talojen takapihoilla voi piillä parannus niin MS-tautiin kuin HIViin. Luontaistuote ei silti ole yhtä kuin lääke: vuosien tutkimus ja kehittely muovaavat luonnon yhdisteet uudenlaisiksi.

Lääkkeet vastaan luonto, tiede vastaan usko. Väittely on tuttu, mutta todenvastainen. Tieteessä lääkkeet ja luonto kulkevat tiiviisti käsikkäin — tulevaisuudessa ehkä vielä tiiviimmin.

Luonto osaa sekoittaa tappavan myrkyllisiä kemikaaleja, mutta myös rohtoja vakaviin sairauksiin. Näissä yhdisteissä saattaa piillä ratkaisu moniin nykylääketieteen merkittävimpiin haasteisiin, kuten autoimmuunisairauksiin ja antibioottiresistenssiin.

Farmakognosian dosentti Yvonne Holm puhuu luontotrendistä: tutkijat kartoittavat koluamattomia maailmankolkkia uusien lääkkeiden toivossa ja seulovat kehittyneillä tekniikoilla yhdisteitä tutuista eliölajeista.

— Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi betuliinihappoa, jota saadaan koivun kaarnasta. Se saattaa tehota ihosyöpään ja HIViin, Holm kertoo.

Maapallolla elelee arviolta noin 250 000 kasvilajia, 30 miljoonaa hyönteislajia ja vastaavat määrät sieniä, leviä ja bakteereita. Valtaosa niissä lymyävistä yhdisteistä on vielä tutkimatta. Toisinaan uusi lääke löytyy läheltä: vastikään yhdysvaltalaistutkijat löysivät
tehokkaan antibiootin tuiki tavallisesta maaperänäytteestä.

— Luonnon potentiaali on valtava. Uusia aineita löytyy kaiken aikaa suurennuslasin alle.

Syvyydet syynissä

Nykytutkijoita kiehtovat pimeät syvyydet. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtamerten peitossa, ja nuo kolkat ovat vielä pitkälti tutkimattomia.

Teknologian kehitys on helpottanut merenpohjien tavoittamista. Tutkimuskohde on hankala, mutta hedelmällinen: monilla merenelävillä on esimerkiksi antibakteerisia ja syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia.

— Alan konferensseissa puhutaan jatkuvasti merestä ja kaikesta, mitä sieltä löytyy: kasveista, kotiloista, molluskeista, mikrobeista, Holm sanoo.

Yhdysvalloissa on menossa tutkimus, jossa testataan merivuokon myrkystä eristettyä lääkettä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin sekä tulehduksellisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin ja punahukkaan.

Osa merenpohjasta on jo ongittu apteekin hyllylle. Merietanan myrkystä, konotoksiinista, onnistuttiin 2000-luvulla valmistamaan tuhat kertaa morfiinia vahvempi kipulääke.

— Toinen merkittävä tutkimuskohde ovat sademetsät. Hirveän pieni osa metsien lajeista tutkitaan kemiallisesti, ja vain murto-osasta kartoitetaan vaikutukset.

Luonnon lääkeaineiden metsästyksestä saattaa kuitenkin tulla kilpajuoksu ajan kanssa. Sademetsiä harvennetaan kiihtyvää tahtia, ja liikakalastus ja saastuminen uhkaavat merien rikasta eliöstöä.

Kaarnasta pilleriksi

Lääkekaappimme sisällöstä suuri osa on alun perin luonnon omia yhdisteitä. Yhä useampi lääke valmistetaan teollisesti, mutta ilman luontoa lääketiede tuskin olisi kehittynyt nykyisenlaiseksi.

— Vastikään kaksi yhdysvaltalaistutkijaa kävi läpi viimeisten 20 vuoden aikana lanseerattujen lääkkeiden molekyylit. He päättelivät, että noin puolet on peräisin luonnosta, Holm kertoo.

Kaikista syöpälääkkeistä noin 65 prosenttia on ainakin välillisesti luonnosta peräisin, antibiooteista peräti 75 prosenttia.

Lääkeaineita etsitään luonnosta kahta reittiä: näytteitä poimimalla ja niiden tehoa testaamalla tai kansanlääkintäperinnettä tutkimalla.

Tuhatvuotinen käyttöperinne ei vielä yksinään todista aineen tehoa, mutta toisinaan kokemustieto osuu oikeaan.
Näin kävi esimerkiksi aspiriinin kohdalla. Muinaiset egyptiläiset pureksivat pajunkaarnaa kuumeeseen ja päänsärkyyn autuaan tietämättöminä siitä, että he nielivät samalla salisiinia, joka muuntuu kehossa salisyylihapoksi. Salisiini onnistuttiin eristämään pajusta 1800-luvulla. Asetyylisalisyylihappo, maailman yleisin tulehduskipulääke, tuli markkinoille saman vuosisadan vaihteessa.

Tie metsänreunasta apteekin hyllylle on kuitenkin pitkä ja mutkikas: aikaa kuluu keskimäärin 15—20 vuotta ja karsinta on armoton. Matkan varrella tuhannet ja taas tuhannet lääkeainekokelaat hylätään, jos ne eivät osoita toivottua tehoa ihmisillä tai myrkyllisyys peittoaa hyödyt. Arviolta noin yksi tuhannesta testatusta yhdisteestä osoittaa jonkinlaista tehoa, ja näistäkin vain murto-osa päätyy lääkkeinä markkinoille.

Joskus luonnon seos on mysteeri, jota lääketiede ei pysty jäljittelemään. Esimerkiksi mäkikuisman tehosta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa on näyttöä, mutta vaikuttavia aineita ei ole onnistuttu selvittämään. Mäkikuisma näyttäisi olevan sellaisenaan ainutkertainen sekoitus yhdessä toimivia, toisiaan tehostavia aineita.

Terveyden ylläpitoon

Jos luonto on niin verraton lääketehdas, miksi emme hylkäisi teollisia lääkkeitä kokonaan ja popsisi vaivoihimme luontaistuotteita?
Yvonne Holm muistuttaa, ettei lääkeyrtti ole yhtä kuin tutkittu ja testattu lääke. Luontaistuotteet ovat usein teollisesti valmistettuja seoksia tai uutteita, joissa on monia vaikuttavia aineita. Noiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat, eikä teho ole yhtä ennustettava kuin lääkkeellä.

— Päälinjaus on, että luontaistuotteita käytettäisiin terveyden ylläpitämiseen, lääkkeitä sairauksiin. Tätä kautta molemmat löytäisivät oman kolonsa, Holm toteaa.

Luontaistuotteiden pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti, eikä niitä valvota kuten lääkkeitä. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa ovat riski etenkin sairaille ja useita lääkkeitä käyttäville. Luontaistuotteen käyttö on esimerkiksi johtanut verenohennushoidon vaaralliseen tehostumiseen. Leikkauksiin meneviä neuvotaankin toisinaan lopettamaan omega 3 -valmisteiden käyttö, koska ne lisäävät vuotoriskiä.

Lääkeaineen kerääminen luonnosta on hidasta ja usein kallista. Siksi lääkkeiden valmistaminen teollisesti on monella tapaa järkevää. Jos lääke on vaikkapa yhden harvinaisen kasvilajin varassa, sekä lääkkeen että kasvin tulevaisuus saattavat vaarantua.

Toisinaan luonnosta eristetyt molekyylit ovat niin mutkikkaita, että niiden valmistaminen laboratorioissa on hankalaa tai mahdotonta. Avuksi ovat tulleet biotekniikan keksinnöt: Suomessakin tutkitaan paraikaa, miten kasvisolut voitaisiin valjastaa lääketehtaiksi, jotka tuottaisivat haluttuja yhdisteitä nopeasti ja suuria määriä. Jo nyt monet mikrobilajit on saatu tuottamaan antibiootteja.

Kuplia ja uusia lupauksia

Raflaaviin väitteisiin luontaistuotteiden sairauksia parantavasta voimasta kannattaa Holmin mukaan suhtautua kriittisesti. Vaikka jokin pakurikäävän tai valkosipulin yhdiste tappaisi tiettyjä syöpäsoluja laboratoriokokeissa, se ei välttämättä tehoa muihin solutyyppeihin saati kukista syöpää ihmiselimistössä.

— Esimerkiksi trooppisesta noni-hedelmästä kehkeytyi aikanaan iso kohu, kun sen mainostettiin tehoavan syöpään ja moneen muuhun sairauteen. Ihmiskokeista saatua näyttöä ei kuitenkaan ollut.

Sama pätee toisinkin päin: jos luontaistuotteen tehoa ei vielä olisi todettu tutkimuksissa, se ei automaattisesti tarkoita, että tuote ei tehoaisi.

Luonnosta löytyy jatkuvasti uusia yhdisteitä, jotka voidaan valjastaa tehokkaiksi lääkkeiksi. Aina ei tarvitse mennä kotikeittiötä kauemmas. Yksi lupaavimmista on hunaja, joka on jo sellaisenaan superruokaa antioksidantteineen ja antibakteerisine ominaisuuksineen. Tulevaisuudessa teekupillisen makeuttajasta saattaa olla aseeksi jopa pelättyjä superbakteereja vastaan.  

Mikä on sarkoidoosi, miten sitä hoidetaan?

Minulla on todettu sarkoidoosi. Lääkäri ilmoitti, että seurataan sairautta. Missä vaiheessa hoito aloitetaan? Yli vuoteen en ole tuntenut itseäni terveeksi.

Sarkoidoosi on tulehdussairaus, jossa elimiin muodostuu tulehdussolukertymiä eli granuloomia. Niitä voi esiintyä lähes missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa ja ihossa. Sarkoidoosin aiheuttamat oireet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, missä tulehdussolu­kertymiä on.
Sarkoidoosiin sairastuu vuosittain Suomessa noin 500 henkilöä ja yleisin sairastumisikä on 20—40 vuotta. Kysymyksestä ei ilmene minkä elimen sarkoidoosi kysyjällä on. Kaikista potilaista yli puolet paranee ilman hoitoa. Akuutissa taudissa lähes kaikki paranevat ilman hoitoa.

Hoito aloitetaan yleensä aina jos todetaan sydän-, neuro-, silmä- tai ylähengitysteiden sarkoidoosi sekä oireisessa tai etenevässä keuhkosarkoidoosissa.
Hoito aloitetaan yleensä suun kautta otettavalla kortisonilla. Myös muita lääkkeitä voidaan käyttää jos kortisonille ei tule toivottua vaikutusta. Aktiiviin tai etenevään tautiin sairastunutta seurataan yleensä erikoissairaanhoidossa kunnes tauti on sammunut. Suosittelen kysyjää keskustelemaan hoitavan lääkärinsä kanssa asiasta.   
 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Tinnitusta helpottaa luonnon äänien kuuntelu

Tinnituksessa korvissa kuuluu ääntä, esimerkiksi huminaa, kohinaa, suhinaa tai vihellystä. Sitä ei kannata jäädä kuuntelemaan.

Tinnitus saattaa liittyä kuulojärjestelmän sairauksiin, kuten  Ménièren tautiin, mutta usein sille ei löydy selkeää syytä.

Joskus korvat alkavat soida melualtistuksen tai tapaturman jälkeen.

Myös purentahäiriöt tai niskalihasten jännitys voivat olla yhteydessä korvien soimiseen. Korva voi humista myös nuhassa tai jos korvakäytävä on täynnä vaikkua.

Hoito

Tinnituksesta tulee herkästi itseään ruokkiva kierre. Jos tinnituspotilas alkaa suojautua kaikilta ääniltä, hän päätyy ojasta allikkoon.

Parasta lääkettä on äänimaailman rikastaminen, koska se vie huomion muualle ja poistaa tinnitukseen liittyviä negatiivisia tunnelatauksia. Myös luonnon äänet, kuten sateen ropina tai veden liplatus, rauhoittavat.

Sekin helpottaa, kun lääkäri kertoo, ettei vaiva ole vaarallinen. Jos tinnitukseen liittyy kuulon alenema, kuulokoje helpottaa.