Eikö ole kummallista, että muistat lapsuudenkotisi puhelinnumeron, mutta juuri tapaamasi henkilön nimi unohtuu muutamassa minuutissa? Voimme kuitenkin oppia uusia asioita koko elämämme ajan, sillä muistiin mahtuu.

Lähes kaikki muistavat missä olivat kun kuulivat Jokelan kouluammuskelusta tai New Yorkin terrori-iskusta. Muistaminen johtuu siitä, että tunne vahvistaa aivoihin jäävää muistijälkeä.

– Tunnetta voi toisaalta olla liikaakin: joskus voi esimerkiksi järjettömästi pelätä jotakin, muttei välttämättä tiedä miksi. Silloin tunteet ylittävät kyvyn käsittää tapahtunutta, ja se saattaa pudota pois tietoisesta muistista, sanoo psykologi Hely Kalska.

Hän kertoo kollegastaan, joka oli ollut Kaliforniassa pahassa maanjäristyksessä. Palattuaan Helsinkiin kollega säikkyi ikkunan takana kolistelevaa raitiovaunua.

Ensirakkaus jää mieleen

Hippokampus, jonka kautta tieto aivoihin tallentuu, on hermoratojen välityksellä yhteydessä aivojen tunnekeskukseen, mantelitumakkeeseen. Sen ansiosta ihmiset osaavat henkeä uhkaavissa tilanteissa pelätä. Ja tarvittaessa pinkaista pakoon.

Tieto vaikkapa isän kuolemasta tai omasta syövästä aiheuttaa usein niin vahvan tunnereaktion, ettei ihminen muista oikeastaan mitään, mitä tapahtui juuri ennen ja heti sen jälkeen, kun hän sai tiedon.

Parikymppinen saattaa Kalskan mukaan muistaa joitakin tilanteita elämässään tarkasti siksi, että ensimmäistä kertaa elämässä tapahtuvat asiat vaikuttavat niin paljon tunteisiin.

Kun ensimmäisiä kertoja kokeilee aikuisen roolissa olemista, ovat uusiin tilanteisiin liittyvät odotukset ja pelot paljon suurempia kuin keski-ikäisenä tai vanhempana. Ensimmäinen oma kämppä, parisuhde tai työpaikka ovat niitä jotka voimakkaimmin jäävät mieleen.

Vauva muistaa vaikkei tiedosta

Ihmisellä on kyky palata muistoihin ja verrata niitä tämän päivän kokemuksiin. Osa esimerkiksi lapsuusmuistoista on tietoisia havaintoja vaikkapa siitä, miltä lapsuudenkodissa näytti. Suurin osa ihmisistä pystyy myös muistamaan ainakin jonkun lapsuudenaikaisen tapahtuman, ja kertomaan siitä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Muistia tarvitaan myös tulevaisuuden suunnitteluun.

Ilman muistia ei pysty kertomaan elämäntarinaansa. Ihmisen koko persoonallisuus, käsitys itsestä, perustuu hyvin pitkälti muistiin. Jos ei muista, ei ole identiteettiäkään, ei tiedä kuka on.

Ihminen muistaa kaikilla aisteillaan, ja siksi osa muistamisesta on tiedostamatonta tuttujen asioiden tunnistamista. Esimerkiksi alkavan sateen tuoksu tuntuu tutulta ja sen avulla voi tavoittaa jotakin lapsuudesta tai nuoruudesta. Samalla tavalla mieleen painuu ääniä, sanoja, tunneaistimuksia ja kuvia.

– Emme kulje ympäriinsä painamassa mieleen asioita, mutta osa aistihavainnoista jää mieleen, Hely Kalska kertoo.

Aivan pienellä vauvalla ei vielä ole aivoissaan tietoista käsiteverkkoa, vaan lapsi oppii tiedostamattaan.

– Vaikka vauva ei rakenna tietoisia muistijälkiä, muokkaavat kokemukset alusta alkaen hänen persoonallisuuttaan, Hely Kalska sanoo.

Jos pienellä lapsella on paljon kokemuksia hylkäämisestä, se voi jättää häneen pysyvän turvattomuuden tunteen. Toisaalta taas se, että on aina ollut turvallinen aikuinen saatavilla, edesauttaa perusturvallisuuden rakentamista.

– Monet aikuisena omaksutut toimintamallit lähtevät lapsuudesta, ovat osa ei-tietoista muistia, Kalska sanoo.

Esimerkiksi traumaattisen kokemuksen voi muistaa myöhemmin järjettöminä pelkoina, vaikka tuo tilanne, joissa pelko on syntynyt, ei muistuisi mieleen.

Unenpuute häiritsee muistia

Pieni koululainen oppii helposti ulkoa. Vaikkapa vieraan kielen sanoja, kasvien nimiä tai loruja. Hely Kalska kertoo, että lapsen muistamisen ongelmat liittyvät lähes poikkeuksetta keskittymiskyvyn puutteeseen.

Lapsi ei oppimistilanteessa jaksa painaa mieleen tai ymmärtää asiaa, jolloin se ei jää helposti mieleen.

Aivotutkija, professori Synnöve Carlsonin mukaan unenpuute häiritsee koululaisten oppimiskykyä ja muistamista. Unenpuute lisää myös lasten levottomuutta.

Väsymys haittaa aikuisenkin keskittymiskykyä ja sitä kautta muistia.

– Aikuisen muistin vahvuus lapseen verrattuna on se, että aikuisella on pitkäkestoisessa muistissaan kokemuksista ja käsitteistä koostuva kehikko, johon uuden tiedon voi sijoittaa, Kalska sanoo.

Aivojen arkistoissa kaikki kokemamme, tuntemamme, oppimamme ja kuulemamme joko tallentuu tai pyyhkiytyy pois. Muistaminen etenee aistihavaintojen kautta aivojen sisäosiin joko lyhytkestoiseen työmuistiin tai pitkäkestoiseen muistiin.

– Tieto kilpailee aivoissa niin, että vähempiarvoinen tieto häviää kilpailun, Synnöve Carlson sanoo.
Aistit vastaanottavat koko ajan tietoa, mutta sekin valikoituu. Näemme tutut kasvot, kuulemme yllättävän äänen. Jos vaikkapa pienen lapsen näköaisti ei toimi, muiden aistien kautta tulevan tiedon käsittely aivoissa tehostuu.

Utelias muistaa paremmin

Muistin eri osa-alueet sijaitsevat eri puolilla aivoja. Monimutkainen aivosoluverkosto kytkeytyy toisiinsa kemiallisten välittäjäaineiden välityksellä. Aivosolujen liitoskohtia kutsutaan synapseiksi, joita on aikuisen aivoissa biljoonia. Se mitä ihminen muistaa, riippuu muun muassa aivojen eri osien yhteispelistä.

Suurin osa ihmisistä ei pysty muistamaan alle 3–4-vuotiaana kokemiaan asioita, koska aivojen kehitys on vielä kesken. On kuitenkin ihmisiä, jotka kertovat kokemuksistaan kaksivuotiaana. Hely Kalskan mukaan joillakin voi jonkin verran muistikuvia ollakin, mutta pitkälti varhaislapsuuden muistot perustuvat kertomuksiin ja valokuviin.

Lyhytkestoisessa työmuistissa asiat säilyvät vain rajoitetun ajan, sekunteja. Lisäksi työmuistissa säilytettävän tiedon määrä on rajallinen.

Aikuinen pystyy muistamaan jonkin aikaa seitsemän numeron sarjan, jos oikein keskittyy painamaan ne mieleensä. Esimerkiksi puhelinnumero myös pysyy lyhytkestoisessa muistissa paremmin, jos sitä kerrataan mielessä tai jos se sanotaan ääneen. Pelkästään paperilta katsottuna se unohtuu nopeammin.

Työmuistissa tietoa kerrataan, muokataan ja yhdistetään jo aiemmin opittuun. Lisäksi tarkkaavaisuus vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä esimerkiksi luennolta tai oppitunnilta jää mieleen. Jos luentosalissa on hälyä eikä luennon aihe kiinnosta, on hyvin työlästä muistaa siitä kovinkaan paljon.

– Ihminen, joka muistaa asioita tarkasti ja yksityiskohtaisesti on utelias ja motivoitunut, Hely Kalska kertoo.

Ihmiset ovat kiinnostuneita asioista, ottavat selvää ja keskustelevat , jolloin ne myös painuvat pitkäkestoisempaan muistiin.

Pitkäkestoisessa muistissa voi olla rajattomasti asioita. Niitä voi käyttää hyväksi, kun opettelee uusia asioita, esimerkiksi liittämällä asiat joihinkin tuttuihin muistivihjeisiin. Jos pitää muistaa vaikkapa kuusi elintarviketta kaupassa, voi luoda mielikuvia siitä, miten liikkuu kaupassa tai mitä illalla syödään.

Opiskelija voi toisaalta opetella muistamaan lukemastaan 15 ydinasiaa tekemällä alkukirjaimista tai ydinsanoista lorun. Jos loru on vielä hauska tai tunteisiin vetoava, sen muistaa paremmin: Lassie raatelee lampaan, kissa oksentaa matolle...

Ohimolohkojen sisäosassa sijaitsee hippokampus, jonka kautta muistojen ja opittujen asioiden pitää kulkea, jotta ne tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin. Jos hippokampus tai sen lähialueet vaurioituvat, mieleen painaminen vaikeutuu. Pitkäkestoisessa muistissa on tallessa lapsuusmuistot, pyörällä ajamisen taito ja jopa tunteet, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen.

Puhe häiritsee kirjoittamista

Hälyinen työ- ja oppimisympäristö häiritsee keskittymiskykyä: asioita on vaikea tallettaa muistiin tai toisaalta palauttaa mieleen.

– Puheensorina, josta voi erottaa sanoja, häiritsee lukemista enemmän kuin vaimea musiikki taustalla, Synnöve Carlson kertoo.

Muisti kärsii, jos on väsynyt ja stressaantunut. Myös runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa hermosolujen toimintaan ja heikentää muistia.

Muistot voivat myös haalistua ja unohtuvat, kun uusia muistettavia asioita tulee koko ajan lisää.

Se ei tarkoita sitä, etteikö muistia voisi koko ajan kuormittaa uusilla tiedoilla. Muisti ei tule täyteen. Jos vaikkapa vietit lapsuutesi Afrikassa ja opit swahilia, sillä kuinka monta kieltä opit sen jälkeen ei ole merkitystä swahilin kielen unohtamisessa tai muistamisessa. Kielen mieleenpalauttaminen vaikeutuu, jos sitä ei käytetä.

Vanhan luokkatoverin nimi, jota ei ole tarvinnut pitkään aikaan voi palautua mieleen vasta useiden muistivihjeiden avulla. Mieleenpalauttaminen voi tavallaan lukkiutua tilapäisesti, niin että tietää tietävänsä, muttei saa asiaan mieleensä. Mieleenpalauttamisen ongelma voi olla myös siinä, ettei henkilön nimi tai jokin tapahtuma ole alun perinkään jäänyt kunnolla mieleen.

Muistijäljet haalistuvat niin, että lopulta joitakin asioita on enää vaikea palauttaa mieleen. Ajan kuluessa erilaisten tapahtumien yksityiskohdat unohtuvat tai ne saatetaan muistaa jopa väärin. Tapahtumien muistamista häiritsee aiemmin opittu tai koettu ja uudet kokemukset, jotka kaikki sekoittuvat keskenään.

Muistot eivät ole valokuvia, ne eivät pysy samankaltaisina. Esimerkiksi nuoruuden urheilusaavutukset saatetaan helposti muistaa väärin.

Tutkimuksissa on vertailtu silminnäkijähavaintoja ja tiedetään, että kaikki ihmiset eivät muista ollenkaan samoja asioita. Jos itsellä on lapsia, huomaa varmasti ensimmäisenä lapsen hädän. Toinen muistaa onnettomuuspaikalta paenneen auton merkin ja mallin. Kolmas muistaa, että radiossa soi samaan aikaan Eppu Normaali.

– Mielenterveyden kannalta kyky olla muistamatta ikäviä asioita tai omia mokiamme on tärkeää, Hely Kalska sanoo.

– Masennuksessa kielteiset muistot tunkevat mieleemme, masennuksen väistyessä huomaamme elämässä mukavatkin asiat.

Jos eilinen unohtuu

On vaikea määritellä, mikä on normaalia unohtelua. Kaikki unohtavat esimerkiksi nimiä.

– Jos menee kauppaan, eikä sieltä lähtiessään heti muista mihin pysäköi autonsa, ei vielä kannata huolestua, Synnöve Carlson sanoo.

Jos unohtelu alkaa häiritä työtä tai arkisissa askareissa selviytymistä, pitää asiaan alkaa kiinnittää huomiota.

Carlsonin mukaan huolestuttavaa on, jos toistuvasti käy niin, että ulos lähdettyään ei ulkona enää muistakaan mihin oli menossa. Tai jos toistuvasti panee tavaroita vääriin paikkoihin, esimerkiksi avaimet ruokakaappiin. Huolestuttavaa on myös, jos alkaa unohdella tuttujen esineiden nimiä. Nostaa pöydältä vaikkapa silmälasit, muttei muista mitkä ne olivatkaan.

Ylipäätään jos ihminen havaitsee muutoksia muistamisessaan ja on siitä huolissaan, sitä on parasta selvittää – huolissaan olokin stressaa ja stressi häiritsee keskittymistä.

– Terveetkin keski-ikäiset alkavat monet huomata, etteivät muista enää yhtä hyvin kuin nuorempana, mutta se ei välttämättä huononna toimintakykyä eikä huolestuta, Hely Kalska sanoo.

– Huolestuttavaa on, jos alkaa kadota ihan lähipäivien tapahtumia. Yleensä ihminen muistaa mitä teki eilen.

Muistin testaamisen voi aloittaa työterveys- tai terveyskeskuslääkärin tekemällä yksinkertaisella muistikyselyllä.

Muistin käyttö vetreyttää

Vanhus voi tavallaan elää muistoissa eikä häntä häiritse, että uuden tiedon tallentaminen on entistä vaikeampaa. Vanhat asiat myös pysyvät kirkkaina muistissa, kun niitä muistellaan.

Vanhemmiten mieleen painaminen vaikeutuu, kun hermoyhteyksien välinen toiminta aivoissa heikkenee. Vanhuksen suuntavaisto saattaa hieman heikentyä ja esimerkiksi kasvoja voi olla vaikea palauttaa mieleen, vaikka ne nähdessään tunnistaisikin.

Tavallisesta muistin huononemisesta selviää, kun käyttää esimerkiksi muistilappuja ja muistikirjaa apunaan. Eläkeiässä kannattaa myös keskittyä yhteen muistettavaan asiaan kerralla.

Jos aivot pysyvät terveinä, ihminen voi kuitenkin oppia uusia asioita koko elämänsä ajan. Pitämällä huolta itsestään nukkumalla riittävästi ja liikkumalla mahdollisuuksien mukaan, myös aivot pysyvät vetreänä.
– Ajattelun joustavuutta voi trimmata, Hely Kalska sanoo.

Sen voi tehdä lueskelemalla ja seuraamalla ympärillä tapahtuvia asioita. Keskustelut, sanaristikot ja erilaiset pelit ovat hyvää aivojumppaa ja auttavat muistia pysymään kunnossa. Myös kielien tai muiden uusien asioiden opiskelua voi jatkaa niin kauan kuin kiinnostusta riittää.

– Motivaatiota pitää olla, Hely Kalska muistuttaa.

Pakottamalla opiskelusta voi tulla vain stressiä. Muisti harjaantuu, kun oppiminen on mielenkiintoista ja mukavaa.

Tunteisiin vetoavat konkreettiset asiat muistaa paljon paremmin kuin abstraktit käsitteet. Kun olet lukenut tämän jutun loppuun, muistat siitä luultavasti alkavan sateen tuoksun, lapsuudenkotisi puhelinnumeron, kolisevan raitiovaunun ja oksentavan kissan.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Merivuokosta uusia lääkkeitä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin

Valtamerissä, sademetsissä ja talojen takapihoilla voi piillä parannus niin MS-tautiin kuin HIViin. Luontaistuote ei silti ole yhtä kuin lääke: vuosien tutkimus ja kehittely muovaavat luonnon yhdisteet uudenlaisiksi.

Lääkkeet vastaan luonto, tiede vastaan usko. Väittely on tuttu, mutta todenvastainen. Tieteessä lääkkeet ja luonto kulkevat tiiviisti käsikkäin — tulevaisuudessa ehkä vielä tiiviimmin.

Luonto osaa sekoittaa tappavan myrkyllisiä kemikaaleja, mutta myös rohtoja vakaviin sairauksiin. Näissä yhdisteissä saattaa piillä ratkaisu moniin nykylääketieteen merkittävimpiin haasteisiin, kuten autoimmuunisairauksiin ja antibioottiresistenssiin.

Farmakognosian dosentti Yvonne Holm puhuu luontotrendistä: tutkijat kartoittavat koluamattomia maailmankolkkia uusien lääkkeiden toivossa ja seulovat kehittyneillä tekniikoilla yhdisteitä tutuista eliölajeista.

— Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi betuliinihappoa, jota saadaan koivun kaarnasta. Se saattaa tehota ihosyöpään ja HIViin, Holm kertoo.

Maapallolla elelee arviolta noin 250 000 kasvilajia, 30 miljoonaa hyönteislajia ja vastaavat määrät sieniä, leviä ja bakteereita. Valtaosa niissä lymyävistä yhdisteistä on vielä tutkimatta. Toisinaan uusi lääke löytyy läheltä: vastikään yhdysvaltalaistutkijat löysivät
tehokkaan antibiootin tuiki tavallisesta maaperänäytteestä.

— Luonnon potentiaali on valtava. Uusia aineita löytyy kaiken aikaa suurennuslasin alle.

Syvyydet syynissä

Nykytutkijoita kiehtovat pimeät syvyydet. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtamerten peitossa, ja nuo kolkat ovat vielä pitkälti tutkimattomia.

Teknologian kehitys on helpottanut merenpohjien tavoittamista. Tutkimuskohde on hankala, mutta hedelmällinen: monilla merenelävillä on esimerkiksi antibakteerisia ja syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia.

— Alan konferensseissa puhutaan jatkuvasti merestä ja kaikesta, mitä sieltä löytyy: kasveista, kotiloista, molluskeista, mikrobeista, Holm sanoo.

Yhdysvalloissa on menossa tutkimus, jossa testataan merivuokon myrkystä eristettyä lääkettä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin sekä tulehduksellisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin ja punahukkaan.

Osa merenpohjasta on jo ongittu apteekin hyllylle. Merietanan myrkystä, konotoksiinista, onnistuttiin 2000-luvulla valmistamaan tuhat kertaa morfiinia vahvempi kipulääke.

— Toinen merkittävä tutkimuskohde ovat sademetsät. Hirveän pieni osa metsien lajeista tutkitaan kemiallisesti, ja vain murto-osasta kartoitetaan vaikutukset.

Luonnon lääkeaineiden metsästyksestä saattaa kuitenkin tulla kilpajuoksu ajan kanssa. Sademetsiä harvennetaan kiihtyvää tahtia, ja liikakalastus ja saastuminen uhkaavat merien rikasta eliöstöä.

Kaarnasta pilleriksi

Lääkekaappimme sisällöstä suuri osa on alun perin luonnon omia yhdisteitä. Yhä useampi lääke valmistetaan teollisesti, mutta ilman luontoa lääketiede tuskin olisi kehittynyt nykyisenlaiseksi.

— Vastikään kaksi yhdysvaltalaistutkijaa kävi läpi viimeisten 20 vuoden aikana lanseerattujen lääkkeiden molekyylit. He päättelivät, että noin puolet on peräisin luonnosta, Holm kertoo.

Kaikista syöpälääkkeistä noin 65 prosenttia on ainakin välillisesti luonnosta peräisin, antibiooteista peräti 75 prosenttia.

Lääkeaineita etsitään luonnosta kahta reittiä: näytteitä poimimalla ja niiden tehoa testaamalla tai kansanlääkintäperinnettä tutkimalla.

Tuhatvuotinen käyttöperinne ei vielä yksinään todista aineen tehoa, mutta toisinaan kokemustieto osuu oikeaan.
Näin kävi esimerkiksi aspiriinin kohdalla. Muinaiset egyptiläiset pureksivat pajunkaarnaa kuumeeseen ja päänsärkyyn autuaan tietämättöminä siitä, että he nielivät samalla salisiinia, joka muuntuu kehossa salisyylihapoksi. Salisiini onnistuttiin eristämään pajusta 1800-luvulla. Asetyylisalisyylihappo, maailman yleisin tulehduskipulääke, tuli markkinoille saman vuosisadan vaihteessa.

Tie metsänreunasta apteekin hyllylle on kuitenkin pitkä ja mutkikas: aikaa kuluu keskimäärin 15—20 vuotta ja karsinta on armoton. Matkan varrella tuhannet ja taas tuhannet lääkeainekokelaat hylätään, jos ne eivät osoita toivottua tehoa ihmisillä tai myrkyllisyys peittoaa hyödyt. Arviolta noin yksi tuhannesta testatusta yhdisteestä osoittaa jonkinlaista tehoa, ja näistäkin vain murto-osa päätyy lääkkeinä markkinoille.

Joskus luonnon seos on mysteeri, jota lääketiede ei pysty jäljittelemään. Esimerkiksi mäkikuisman tehosta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa on näyttöä, mutta vaikuttavia aineita ei ole onnistuttu selvittämään. Mäkikuisma näyttäisi olevan sellaisenaan ainutkertainen sekoitus yhdessä toimivia, toisiaan tehostavia aineita.

Terveyden ylläpitoon

Jos luonto on niin verraton lääketehdas, miksi emme hylkäisi teollisia lääkkeitä kokonaan ja popsisi vaivoihimme luontaistuotteita?
Yvonne Holm muistuttaa, ettei lääkeyrtti ole yhtä kuin tutkittu ja testattu lääke. Luontaistuotteet ovat usein teollisesti valmistettuja seoksia tai uutteita, joissa on monia vaikuttavia aineita. Noiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat, eikä teho ole yhtä ennustettava kuin lääkkeellä.

— Päälinjaus on, että luontaistuotteita käytettäisiin terveyden ylläpitämiseen, lääkkeitä sairauksiin. Tätä kautta molemmat löytäisivät oman kolonsa, Holm toteaa.

Luontaistuotteiden pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti, eikä niitä valvota kuten lääkkeitä. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa ovat riski etenkin sairaille ja useita lääkkeitä käyttäville. Luontaistuotteen käyttö on esimerkiksi johtanut verenohennushoidon vaaralliseen tehostumiseen. Leikkauksiin meneviä neuvotaankin toisinaan lopettamaan omega 3 -valmisteiden käyttö, koska ne lisäävät vuotoriskiä.

Lääkeaineen kerääminen luonnosta on hidasta ja usein kallista. Siksi lääkkeiden valmistaminen teollisesti on monella tapaa järkevää. Jos lääke on vaikkapa yhden harvinaisen kasvilajin varassa, sekä lääkkeen että kasvin tulevaisuus saattavat vaarantua.

Toisinaan luonnosta eristetyt molekyylit ovat niin mutkikkaita, että niiden valmistaminen laboratorioissa on hankalaa tai mahdotonta. Avuksi ovat tulleet biotekniikan keksinnöt: Suomessakin tutkitaan paraikaa, miten kasvisolut voitaisiin valjastaa lääketehtaiksi, jotka tuottaisivat haluttuja yhdisteitä nopeasti ja suuria määriä. Jo nyt monet mikrobilajit on saatu tuottamaan antibiootteja.

Kuplia ja uusia lupauksia

Raflaaviin väitteisiin luontaistuotteiden sairauksia parantavasta voimasta kannattaa Holmin mukaan suhtautua kriittisesti. Vaikka jokin pakurikäävän tai valkosipulin yhdiste tappaisi tiettyjä syöpäsoluja laboratoriokokeissa, se ei välttämättä tehoa muihin solutyyppeihin saati kukista syöpää ihmiselimistössä.

— Esimerkiksi trooppisesta noni-hedelmästä kehkeytyi aikanaan iso kohu, kun sen mainostettiin tehoavan syöpään ja moneen muuhun sairauteen. Ihmiskokeista saatua näyttöä ei kuitenkaan ollut.

Sama pätee toisinkin päin: jos luontaistuotteen tehoa ei vielä olisi todettu tutkimuksissa, se ei automaattisesti tarkoita, että tuote ei tehoaisi.

Luonnosta löytyy jatkuvasti uusia yhdisteitä, jotka voidaan valjastaa tehokkaiksi lääkkeiksi. Aina ei tarvitse mennä kotikeittiötä kauemmas. Yksi lupaavimmista on hunaja, joka on jo sellaisenaan superruokaa antioksidantteineen ja antibakteerisine ominaisuuksineen. Tulevaisuudessa teekupillisen makeuttajasta saattaa olla aseeksi jopa pelättyjä superbakteereja vastaan.  

Mikä on sarkoidoosi, miten sitä hoidetaan?

Minulla on todettu sarkoidoosi. Lääkäri ilmoitti, että seurataan sairautta. Missä vaiheessa hoito aloitetaan? Yli vuoteen en ole tuntenut itseäni terveeksi.

Sarkoidoosi on tulehdussairaus, jossa elimiin muodostuu tulehdussolukertymiä eli granuloomia. Niitä voi esiintyä lähes missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa ja ihossa. Sarkoidoosin aiheuttamat oireet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, missä tulehdussolu­kertymiä on.
Sarkoidoosiin sairastuu vuosittain Suomessa noin 500 henkilöä ja yleisin sairastumisikä on 20—40 vuotta. Kysymyksestä ei ilmene minkä elimen sarkoidoosi kysyjällä on. Kaikista potilaista yli puolet paranee ilman hoitoa. Akuutissa taudissa lähes kaikki paranevat ilman hoitoa.

Hoito aloitetaan yleensä aina jos todetaan sydän-, neuro-, silmä- tai ylähengitysteiden sarkoidoosi sekä oireisessa tai etenevässä keuhkosarkoidoosissa.
Hoito aloitetaan yleensä suun kautta otettavalla kortisonilla. Myös muita lääkkeitä voidaan käyttää jos kortisonille ei tule toivottua vaikutusta. Aktiiviin tai etenevään tautiin sairastunutta seurataan yleensä erikoissairaanhoidossa kunnes tauti on sammunut. Suosittelen kysyjää keskustelemaan hoitavan lääkärinsä kanssa asiasta.   
 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Tinnitusta helpottaa luonnon äänien kuuntelu

Tinnituksessa korvissa kuuluu ääntä, esimerkiksi huminaa, kohinaa, suhinaa tai vihellystä. Sitä ei kannata jäädä kuuntelemaan.

Tinnitus saattaa liittyä kuulojärjestelmän sairauksiin, kuten  Ménièren tautiin, mutta usein sille ei löydy selkeää syytä.

Joskus korvat alkavat soida melualtistuksen tai tapaturman jälkeen.

Myös purentahäiriöt tai niskalihasten jännitys voivat olla yhteydessä korvien soimiseen. Korva voi humista myös nuhassa tai jos korvakäytävä on täynnä vaikkua.

Hoito

Tinnituksesta tulee herkästi itseään ruokkiva kierre. Jos tinnituspotilas alkaa suojautua kaikilta ääniltä, hän päätyy ojasta allikkoon.

Parasta lääkettä on äänimaailman rikastaminen, koska se vie huomion muualle ja poistaa tinnitukseen liittyviä negatiivisia tunnelatauksia. Myös luonnon äänet, kuten sateen ropina tai veden liplatus, rauhoittavat.

Sekin helpottaa, kun lääkäri kertoo, ettei vaiva ole vaarallinen. Jos tinnitukseen liittyy kuulon alenema, kuulokoje helpottaa.