Unet auttavat elämässämme tässä ja nyt, mutta niissä on kaikuja myös menneisyydestämme ja ihmislajin alkuhämärästä. Niitä kannattaa siis tutkia.

Yksi tuntee unissaan olevansa kuin elokuvissa, näkee paljon kaikenlaista kiehtovaa. Toisen unet ovat yksitoikkoisia, tuskin niitä muistaakaan.

– Unielämäänsä voi monipuolistaa ja rikastuttaa. Se tapahtuu, kun kiinnostuu itsestään ja muista ihmisistä, inhimillisyydestä yleensä, ja kun hyväksyy sen, että elämässä tapahtuu monenlaista, sanoo psykologi ja psykoanalyytikko Leena Klockars.

Unien vilkastumisen hän selittää johtuvan siitä, että osa päivän tapahtumista tulee uniin niin sanottuina päiväjäänteinä. Oma yksilöllisyys määrää, minkälaisia nämä unien jatkokäsittelyyn siirtyvät tapahtumat ovat. Aina ne kuitenkin ovat tunnepitoisia, mutta tunne voi olla mikä vain mukavasta pelottavaan. Päiväjäänteet voivat myös ilmetä hyvinkin tuntemattomassa muodossa, vaikkapa vain pieninä unen sivujuonteina.

– Kun terapiassa puhutaan unista, yhtymäkohta arkeen löytyy yleensä aina, Klockars sanoo.

Uhat hallintaan

Unennäköä neurotieteen ja kognitiivisen psykologian näkökulmasta tutkiva psykologian professori Antti Revonsuo on osittain samaa mieltä.

– Unien näkeminen kuuluu ilmeisesti ihmisen biologiseen olemukseen, sillä ihmiset näkevät unia kaikissa kulttuureissa ja täysin automaattisesti. Unien näkemistä ei tarvitse lapsille opettaa, hän sanoo.

– Keskustelemme unissa toisten uni-ihmisten kanssa, eikä meillä ole aavistustakaan siitä, mitä he aikovat sanoa tai tehdä, vaikka he ovat oman mielemme tuotteita.

Revonsuon mielestä unissa esiintyvät tunteet ovat enimmäkseen negatiivisia. Näin on, koska unennäkö pohjaa ihmisen evoluutioon. Tämän tutkimiseksi Revonsuo on kehittänyt niin sanotun uhkasimulaatioteorian.

– Unen perimmäisiin tehtäviin kuuluu opettaa selviytymään mahdollisista uhista. Uni treenaa meitä tulevaisuutta varten siltä varalta, että jokin uhista sattuu toteutumaan, hän selittää teoriaansa.

Unista Revonsuon erikoisalaa ovat painajaiset. Niissä yleisintä ainesta ovat takaa-ajo, hyökkäys, kaatuminen, lapsilla yksinjääminen ja eksyminen. Nämä kaikki ovat olleet hengenvaarallisia tilanteita ihmisen alkuhistoriassa, kun vielä elettiin luonnon ehdoilla.

Yliedustettuja unien uhkakuvia ovat putoamiset.

– Ehkä siksi, että ne todennäköisesti ovat vanhempia kuin ihmislaji. Homo sapiensin edeltäjät nukkuivat puissa, koska se oli turvallisinta. Puusta putoaminen tiesi joutumista pimeässä pedon ateriaksi.

Tästä on jäänyt kaikuja nykyihmisenkin reaktioihin. Putoamisunesta säpsähtää nukahtamisvaiheessa herkästi hereille, koska sisäinen apinamme on silloin valppaana.

Tutki unen tunteita

Kun psykoanalyysissa tutkitaan putoamisunia tai unia yleensä, niitä lähestytään yksilön oman elämän ja tunteiden kautta.

– Mietitään, onko kysymyksessä ehkä putoaminen unelmista maan pinnalle. Se voi selvitä, kun vielä muistelee, onko hiljan kokenut vaikkapa pettymyksen, jonka käsittely ajatuksissa ja tunteiden tasolla on kesken, Leena Klockars sanoo.

Kun kuulostelee, minkälainen tunnetila unessa vallitsi, voi oppia ymmärtämään paremmin itseään. Tuoko tuore pettymys ehkä mieleen jotain aiemmin elämässä tapahtunutta ikävää? Toistuiko siinä jokin jo unohtunut, ikävä tunne?

Unien tunnetiloja on Antti Revonsuonkin mielestä hyödyllistä tutkia.

– Unet näyttävät, minkälaista tunnepitoista, tiedostamatontakin ainesta päässä liikkuu. Vain voimakkaimmat tunteet tarttuvat unennäön haaviin.

Unia kannattaa hänen, kuten Leena Klockarsinkin mielestä kirjoittaa muistiin. Silloin alkaa nähdä toistuvia teemoja ja saa selvyyttä siihen, miksi jonain tiettynä aikana pitää katsella tietynlaisia painajaisia.

Vanha pelko palaa

– Painajaiset eivät tule tyhjästä vaan ne nousevat muistiin arkistoituneista peloista. Ne aktivoituvat, jos hiljattain on esimerkiksi tapahtunut jotain, joka on nostanut pintaan vanhan trauman.

Näin voi käydä, jos vaikka raiskattu pitkienkin aikojen kuluttua näkee jotain raiskaajasta muistuttavaa. Painajaisten aktivoitumiseen riittää, että muistijälki vain välähtää mielessä. Se voi tapahtua niin nopeasti, ettei siitä ehdi tulla tietoiseksi. Tämäkin on loogista evoluution kannalta: kun näkyy pienikin vihje vihollisheimosta tai leijonasta, uni käynnistää puolustautumisharjoitukset.

Painajaisten määrä lisääntyy myös stressin alla yleensä. Silloinkin kokee itsensä uhatuksi.

– Kroppa on tilassa, joka tuntuu samalta kuin uhattuna olo, vaikka konkreettista uhkaa ei ehkä oikeasti ole. Tunnemuistista alkaa kuitenkin pulpahdella esiin mahdollisia uhan aiheuttajia.

Luovuutta tulkintaan

Leena Klockars ottaa painajaisen tapaisista, psykoanalyysissa usein puheena olevista unista esimerkin, joissa päällimmäinen tunnetila on häpeä.

– Lähes kaikki ihmiset ovat joskus unissaan vähissä vaatteissa tai alasti katuvilinässä tai muualla, missä se ei ole sopivaa. Usein tällainen vähäpukeisuus on muistuma menneestä elämästä, jostain, mikä on hävettänyt. Samoin kuin se, että unessa ollaan kahdenkeskisessä tilanteessa toisen ihmisen kanssa, mutta paikalla yksityisiä asioita näkemässä on muutakin väkeä.

Kiinnostavia näkymiä saattaa avautua, kun pohtii, miksi tällainen uni tuli uudelleen juuri nykyisessä elämänvaiheessa. Tuntuuko ehkä nytkin olevan jotain häpeämistä? Ja vielä tärkeä jatkokysymys itselle: onko häpeämiseen todella syytä ja mistä tämä häpeä oikein tulee?

Omien unien tulkinnassa Leena Klockars neuvoo muistamaan luovuuden ja vapauden. Niitä voi harjoitella uskaltautumalla miettimään, mitä kaikkea – vaikka nolostuttavaakin – unesta tulee mieleen.

– Tärkeää on antaa ajatuksissaan tilaa sille, että unen symbolisilla elementeillä voi olla monia erilaisia merkityksiä. Niitä ei pitäisi lähestyä tiukan älyllisesti vaan vapaina mielteinä.

Symboleihin ei siis pitäisi suhtautua yksioikoisesti, vaikka unientulkintaoppaat niin neuvovat, Leena Klockars sanoo.

Käärmeen kuuluu pelottaa

– Käärme ei ole unessa aina seksuaalisuuden symboli eivätkä portaat aina tarkoita astumista johonkin uuteen. Merkitykset löytyvät todennäköisemmin unennäkijän oman persoonallisuuden, unen ajankohdan ja siihen liittyvien muiden asioiden mukaan, hän sanoo.

Ihmiskunnan muinaishistorian kannalta katsottuna unen käärme tai vaikka hämähäkki on pelkästään se, miltä näyttää ja mitä reaktioita saa aikaan.

– Myrkylliset otukset merkitsivät muinoin suurta vaaraa. Ihmiskunnasta ovat luonnonvalinnan kautta karsiutuneet ne, jotka eivät niitä pelänneet. Jäljelle jääneillä elämää suojaava pelko vaikuttaa yhä myös unissa.

Joskus uni toteutuu

Sen lisäksi, että unet lisäävät itsetuntemusta, ne aivan järkiperäisestä syystä myös vähän ennustavat.

– Tämä on mahdollista, koska unet pohjaavat muun muassa näkijänsä ajatuksiin ja tunteisiin. Ne taas ainakin jonkin verran ennustavat, mitä hän tulee tekemään, Leena Klockars sanoo.

Totta kognitiivisen psykologiankin näkökulmasta. Uni ottaa aineksensa muistista. Usein aineksiin liittyy negatiivisia latauksia, joiden ympärille uni kehittyy.

– Kun on itse lähdössä lentomatkalle, näkee herkästi unta lento-onnettomuudesta, jos sellainen on samoihin aikoihin tapahtunut. Tässäkin uni esittää uhat äärimuodossa. Se opettaa valmistautumaan pahimpaan mahdolliseen, Revonsuo sanoo.

Mutta ei uni ole väylä tulevaisuuden tapahtumiin.

– Koska unia nähdään paljon, jokin niistä toteutuu tilastollisen todennäköisyyden mukaisesti, kuten lottovoitto. Silloin voi tulla voimakas tunne, että uni tiesi jotain, Revonsuo sanoo.

Näin unet koostuvat

 • uniminä, unennäkijä itse, on 90 prosentissa unista
 • lisäksi pari kolme muuta elollista hahmoa
 • miesten unet tapahtuvat useimmiten ulkoilmaympäristössä, naisten sisätiloissa tai kotona
 • seksiä on miesten unista kymmenessä prosentissa, naisten unista viidessä prosentissa
 • näköaistimuksia on lähes kaikissa unissa
 • kehoon liittyviä aistimuksia, kuten kosketusta, noin yhdessä unessa kymmenestä
 • haju- ja makuaistimuksia yhdessä unessa sadasta
 • unet ovat harvoin utuisia, eivätkä koskaan täysin epäselviä tai kaoottisia

Kun tutkit uniasi

 1. opit ymmärtämään itseäsi. Kuulostele, minkälainen tunnetila unessa vallitsi.
 2. kirjoita unet muistiin, niin alat nähdä niissä toistuvia teemoja.
 3. mieti miksi tietty uni tuli uudelleen. Onko jokin vanha vaikea tunne taas ajankohtainen.
 4. tulkitse unia luovasti, päästä mieleen niistä nousevat nolotkin ajatukset.
 5. älä ota unien symboleita liian vakavasti. Ne merkitsevät eri ihmisille erilaisia asioita.
terveystekoja itselle, koko kansalle ja ympäristölle: kasvissyönti, polkupyöräily ja puun polton vähentäminen

Pienillä teoilla on mahdollista sekä parantaa omaa että koko kansan terveyttä. Lisäbonuksena hillitset ilmaston lämpenemistä. Win-win-elämänmuutoksia sinulle ja maapallolle ovat:

 1. Auton vaihtaminen pyörään -> Terveys paranee, kun polkijan kunto nousee ja kilot karisevat. Kun yhä useampi pyöräilee, pakokaasut vähenevät ja ilmanlaatu paranee.
 2. Kasvisten syönnin lisääminen -> Terveys paranee, koska liian eläintuotteiden ja -rasvan syömisen aiheuttamat sairaudet (esim. sepelvaltimotauti, sappikivitaudit ja suolistosyövät) vähenevät. Samalla ympäristö kuormittuu vähemmän, sillä kasvisruoan tuottaminen rasittaa sitä vähemmän kuin lihan tuottaminen.
 3. Puun polton vähentäminen -> Pienhiukkasten aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat vähenevät. Samalla myös ilmastonmuutos hidastuu, koska esimerkiksi noki ei enää ime lämpöä ilmakehään.

 

Vinkit antoi tutkimusprofessori Juha Pekkarinen Helsingin yliopistosta

kylmä suihku piristää ja kiihdyttää aineenvaihduntaa sekä aktivoi vastustuskykyä

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Onko alakuloinen olo? Täsmäkeino terveyden parantamiseen löytyy omasta kylppäristä.

Heräsitkö aamulla taas väsyneenä? Täsmäkeino vireyden lisäämiseen löytyy omasta kylppäristä, nimittäin kylmä suihku. Viileä vesi herättää peiton alla uinuneen kehon hetkessä ja lisää terveyttä tavoilla, joista et ehkä tiennyt.

1. Verenkierto tehostuu, sillä kylmän vaikutuksesta valtimot alkavat pumpata verta toden teolla. Tällä on merkitystä etenkin, jos kärsit palelevista varpaista ja sormista.

2. Ruskea rasva lisääntyy. Kehossamme on kahdenlaista rasvakudosta, valkoista ja ruskeaa. Ruskea rasva on näistä se, jota kannattaa tavoitella, sillä se synnyttää kehoomme lämpöä ja polttaa rasvaa. Ruskea rasva aktivoituu, kun keho altistuu kylmälle. Tällöin myös energian kulutus ja painonhallinta tehostuvat.

3. Vastustuskyky kasvaa. Kylmä aktivoi elimistön puolustusjärjestelmää toimimaan entistä tehokkaammin. Kylmässä stressi vähenee, jolloin elimistö ei ole niin altis sairastumaan.

4. Alakulo helpottuu. Kylmien suihkujen on osoitettu lievittävän masennuksen oireita. Tämä saattaa selittyä sillä, että kylmä lisää mielihyvähormonien erittymistä. Kylmällä on myös käytännönläheinen, myönteinen vaikutus mielelle. Jos olet tähän saakka uskaltautunut vain lämpimään suihkuun, niin viileään veden alle astumalla voitat itsesi.

Viileyteen totutteleminen kannattaa aloittaa vähitellen. Kasta ensin vaikkapa niska, sitten jalat pohkeista alaspäin ja astu vasta sitten kokonaan suihkun alle. Lyhytkin aika riittää: sopiva kesto kylmää on puolesta minuutista viiteen. Sisukkuus kannattaa, sillä toistuvat kylmäsuihkut parantavat kylmänsietokykyä.

Olen 46-vuotias nainen. Ongelmani on kuristava tunne kaulalla, joka ilmenee etukumarassa työskennellessä, kuten sänkyä pedatessa ja käsiä pestessä. Samoin käy staattisissa liikkeissä, kuten porkkanan raastamisessa, ja liikkeissä, joissa käsiä pyöritellään voimakkaasti. Kuristustunteen lisäksi kaulasuonet pullistuvat, naaman väri muuttuu vähän sinipunertavaksi ja silmämunat ihan verenpunaisiksi. Pää tuntuu räjähtävän. Vaiva on todella kiusallinen ja jokapäiväinen. Minulla on sydämen vajaatoiminta mutta en usko että se on syynä, koska oireet eivät tule esimerkiksi kävelyssä. Kaulasuonet ja kaularanka ovat ok.

Oireisto on varsin dramaattinen ja haittaa kysyjän kotitöitä. Se tuo mieleen oireyhtymän, jossa yläonttolaskimon virtaus sydämeen on hidastunut (vena cava superior syndrooma). Kyseinen laskimo kokoaa sydämeen pään ja vartalon yläosan alueelta takaisin tulevan veren lähetettäväksi keuhkoihin hapettumaan.

Kokoomalaskimon toimintahäiriön voivat aiheuttaa rintaontelon sisällä olevat tekijät, jotka joko tukkivat laskimoa sisältä tai likistävät sitä. Niitä voivat olla suurentuneet imusolmukkeet, kasvaimet, laskimotukos, anatomiset poikkeavuudet ja tulehduksen jälkitilat.

Tällainen oireyhtymä on harvinainen. Sydämen kaikututkimus ja rintakehän tietokonekuvaus auttavat sydänlääkärin tutkimuksen ohella arvioimaan tilannetta. Tutkimuksissa selviää myös onko sydänpussissa nestettä tai muuta poikkeavuutta, mikä voisi selittää ainakin osan oireista.

Ylipaino, keuhkosairaudet ja veritaudit voivat nekin aiheuttaa kysyjän kuvaamia oireita.
 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.