Ystäväni on reilu parikymppinen nainen. Meillä on hyvin tiivis ystäväpiiri, joka nyt on kuitenkin jo pitkään ollut lukossa. Tuntematon mies raiskasi ystäväni reilu pari vuotta sitten, onnistui siinä toisenkin kerran ja yritti vielä kerran uudestaan. Koko tapahtumasarja oli kamala, ja menimme kaikki jonkinlaiseen sokkiin, ehkä olemme siinä vieläkin.

Meidän olisi ystävinä ehkä pitänyt ottaa ohjat tiukemmin käsiimme, sillä emme saaneet ystäväämme menemään heti poliisin puheille, ja kun tutkintailmoitus viimein tehtiin, miestä ei enää saatu kiinni. Ystäväni on päättänyt unohtaa koko asian ja jatkaa elämää eteenpäin. Toki juttelemme aiheesta aina silloin tällöin, mutta se on aika vaikeaa.

Jollain tasolla ystävämme on pettynyt meihin ja reaktioomme, sillä tapaus taisi olla teinityttölaumalle hyvin vaikea paikka. Olimme ehkä liian pehmeitä satutetun ihmisen omia mielihaluja kohtaan.

Nykyään ongelma on se, että ystäväni tuntuu törmäävän tähän mieheen jatkuvasti eri tilanteissa. Raiskausten käsittely, unohtaminen ja niiden yli pääseminen käyvät mahdottomiksi. Psykologille hän ei koe voivansa mennä. Ystäväni on luonteeltaan melko ujo ja vaikeasti lähestyttävä, eikä hän usko kykenevänsä juttelemaan asioista tuntemattomalle, vaikka tähän häntä olemme patistaneet.

On vaikeaa katsoa, kuinka ystäväni oma elämä rajoittuu, ja normaalit arkielämän tilanteet muodostuvat mahdottomiksi vain tämän yhden ihmisen läsnäolon takia. Mekään emme pääse asiaan enää käsiksi, sillä silminnäkijöitä ja näyttöä ei ole, on vain tieto.

Käsittääkseni ystäväni mieli on jo alkanut reagoida tilanteeseen kehon kautta: törmätessään tähän mieheen hän pian oksentaa tai lamaantuu toimintakyvyttömäksi. Hän tuntee olonsa täysin puolustuskyvyttömäksi. Me ystävät näemme oireet, mutta emme tiedä, mitä hänen päässään liikkuu.

Kaipaan kipeästi neuvoa ystävälleni, itselleni, meille kaikille: kuinka tästä liian pitkälle päätyneestä tilanteesta päästään eteenpäin, miten löydämme ratkaisun?

Ystäväsi on joutunut traumaattisen tapahtuman uhriksi. Tilanteen vaikeutta ja vakavuutta lisää tilanteen uusiutuminen. Yksikin raiskaus riittää tuhoamaan uhrin elämän pitkäksi aikaa ja jättää syvät arvet hänen sisimpäänsä lopuksi ikää.
Seksuaalinen väkivalta vahingoittaa uhrin elämää hyvin kokonaisvaltaisesti ja vaikuttaa minäkuvaan, mielenterveyteen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, työkykykyyn ja elämänhallintaan.

Seksuaalisen väkivallan kokeminen on aina traumaattista. Uhri voi yrittää unohtaa ja torjua koko asian. Muistot ja kokemukset ovat niin ahdistavia ja järkyttäviä, että ihmisen mieli tavallaan suojautuu ylivoimaiselta tuskalta torjumalla ja yrittämällä unohtaa. Asia on liian kauhea työstettäväksi tietoisella tasolla.

Valitettavasti asia ei ratkea unohtamalla eikä trauma parane torjumalla. Uhri saattaa selviytyä jonkin aikaa, joskus vuosiakin, mutta yleensä tapahtuma tunkeutuu tajuntaan jonkin muun elämänkriisin yhteydessä ja aiheuttaa silloin monenlaisia oireita.

Asioiden välttäminen ja torjuminen vie valtavasti psyykkistä energiaa, mikä on siten poissa muusta elämästä.
Jo muutenkin vaikea tilanne vaikeutuu edelleen, kun ystäväsi joutuu kohtaamaan raiskaajansa. Ilmeisesti he asuvat samalla paikkakunnalla. Kerrot kuinka ystäväsi lamaantuu toimintakyvyttömäksi ja tuntee olevansa täysin puolustuskyvytön näissä tilanteissa. Tämä kuvaa myös raiskauksen aiheuttamaa traumaa. Tilanteen traumaattisuutta lisää se, jos uhri kokee olevansa täysin avuton ja toimintakyvytön. Hänellä ei silloin tunnu olevan mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä hänelle tapahtuu.

Suojakeinona lamaantuminen

Yksi tapa suojautua tällaisessa sietämättömässä tilanteessa on "itsestään irtautuminen": uhri katsoo tilannetta ulkopuolisena (dissosiaatio). Tällöin ihminen reagoi paitsi mielen tasolla myös fysiologisella tasolla.
Ihminen lamaantuu, ja jälkeenpäin uhri voi kokea monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Ystäväsi kärsii selvästi traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD). Sen oireita ovat mieleen väkisin tunkeutuvat muistumat itse tilanteesta, joita ihminen ei voi itse hallita.

Välttämiskäyttäytyminen on myös tavallista: uhri pyrkii välttämään ihmisiä, paikkoja tai asioita, jotka voivat laukaista tilanteeseen liittyvät muistot. Uhri kärsii usein ylivireystilasta, missä hän tarkkailee jatkuvasti ympäristöään ja säpsähtelee esimerkiksi kovia ääniä. Samalla hän pelkää, että jotain pahaa tapahtuu taas. Unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet ja painajaisunet ovat tavallisia. Tunne-elämässä uhrilla on usein voimakkaita ahdistustiloja, ärtyisyyttä ja hermostuneitta.
Hänellä saattaa olla myös ulkopuolisuuden tunteita ja keskittymisvaikeuksia. Mielenkiinto normaaleihin asioihin vähenee, ja ihmisen on vaikea tuntea mielihyvää ja nautintoa.

Koska raiskaus on nimenomaan väkivaltaa ja siihen usein liittyy kuolemanvaara tai ainakin kuolemanpelko, tilanteen vaarallisuus laukaisee äärimmäisen voimakkaan tunnetilan, joka puolestaan vaikuttaa tapaan, miten muistiaines jäsentyy aivoissa.

Traumaattiset kokemukset tallentuvat muistiin eri tavalla kuin arkipäivän tapahtumat. Voimakkaat tunteet voivat aiheuttaa jopa muistihäiriöitä. Toisaalta voimakkaassa pelkotilassa havainnot voivat terävöityä ja piirtyä mieleen hyvinkin tarkasti. Tällöin muistiaines ei menekään normaaliin kielelliseen päivämuistiin vaan painuu syvemmälle ei-kielelliseen muistiin, johon liittyy hyvin vahvat kehonaistimukset ja tunnetilat.

Traumaattista tapahtumaa onkin usein vaikea käsitellä kielellisellä tasolla, varsinkin jos se on onnistuttu torjumaan päivätietoisuudesta. Mieli ei anna uhrille kuitenkaan rauhaa, vaan asia tunkeutuu öisin uniin tai päiväsaikaan ahdistavina takaumina.

Ystävien vaikea auttaa

Kirjoitat kuinka koko ystäväpiirinne joutui aikanaan eräänlaiseen sokkiin tai toimintakyvyttömyyden tilaan. Syytät itseäsi, että teidän olisi pitänyt ottaa ohjaat tiukemmin käsiinne ja epäilet teidän olleen liian pehmeitä asian viemiseksi eteenpäin.
Ymmärrettävästi tilanne on ollut teille kaikille vaikea, kaikista vaikein tietenkin itse raiskauksen uhrille. Nuorilla ei ole valmiuksia vielä käsitellä ja kohdata tällaisia asioita, kun ne ovat usein aikuisillekin ylivoimaisen vaikeita.

Ketään ei tietenkään voi väkisin pakottaa hakemaan apua, jos hän ei itse sitä halua. Voisitteko silti sinnikkäästi yrittää saada ystäväänne ymmärtämään, että asian sulkeminen sisään vain pahentaa hänen tilannettaan nyt ja tulevaisuudessa.
Olet syystäkin huolestunut ystäväsi tilanteesta, sillä hän yrittää selviytyä elämässä eteenpäin omin voimin unohtamalla koko asian.

Se ei kuitenkaan ole paras keino käsitellä asiaa. Parhaiten traumaattisista tapahtumista selviävät henkilöt, jotka ovat itse valmiita tekemään paljon työtä asian eteen ja käyttävät siihen useita eri tapoja. Raiskaukseen liittyy aina paljon vaikeita tunteita, mm. syyllisyyttä, häpeää, vihaa, pelkoa ja avuttomuutta. Näiden tunteiden työstäminen on usein pitkä ja monivaiheinen prosessi.

Trauman selvittely asiantuntijan kanssa jäsentää tapahtuman kaoottisesta möykystä erillisiksi asioiksi, jolloin se antaa ihmiselle parempia keinoja käsitellä ja hallita traumaattiseen tapahtumaan liittyviä muistoja ja tunteita. Trauman hoito vaatii kuitenkin paljon aikaa, taitoa ja kärsivällisyyttä.

Onneksi traumojen hoidon merkitys on kymmenen viime vuoden aikana tiedostettu entistä paremmin, ja ainakin suuremmilla paikkakunnilla on saatavissa asiantuntevaa apua ja hoitoa. Monilla paikkakunnilla on myös ryhmiä, jotka on tarkoitettu nimenomaan raiskauksen uhreille. Voisitko auttaa ystävääsi ja etsiä tietoa paikkakunnallanne olevista hoitopaikoista ja mahdollisista ryhmistä.

Traumaterapiaa

Toivon, että ystäväsi saa asiantuntevaa apua, esimerkiksi juuri traumaterapiaa. Traumaterapiakeskuksen toimipisteet ovat Oulussa ja Helsingissä, ja nettisivuilta löydät paikkakuntaasi lähinnä toimivat traumaterapeutit. Raiskauskriisikeskus Tukinainen järjestää erilaisia ryhmiä raiskauksen tai raiskausyrityksen kokeneille. Viikonloppuryhmissä tavoitteena on työstää omia kokemuksia ja etsiä uusia voimavaroja selviytymiseen. Joissakin ryhmissä käytetään menetelmänä myös psykodraamaa tai kognitiivisen terapian periaatteita.

Vaikeissa elämän kriisitilanteissa ihminen tarvitsee apua ja tukea. Aina sitä ei kuitenkaan ole helppo pyytää tai ottaa vastaan. On tärkeintä, että pysytte ystävänne vierellä ettekä jätä häntä yksin, vaikka hän pyrkisikin eristäytymään eikä osaisikaan arvostaa ponnistelujanne.

Hienotunteisuus on aina paikallaan silloin, kun puhutaan näin vaikeista asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että olette hänen saatavillaan silloin, kun hän teitä tarvitsee, ja kuuntelette silloin, kun hän itse haluaa asiasta puhua. Usein vaikeista asioista on parempi puhua vieraan ja tässä tapauksessa ammatti-ihmisen kanssa. Raiskaukseen liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää, mikä myös estää avun hakemisen. Monet ovat kokeneet helpottavana puhua omista kokemuksista toisten saman kokeneen kanssa.

Epäilet ettei ystäväsi pysty puhumaan asiasta ventovieraalle. Itsehoitovinkkinä voisit neuvoa ystävääsi kokeilemaan parantavaa kirjoittamista. Parantavan kirjoittamisen menetelmää on tutkinut amerikkalainen psykologi James W. Pennebaker, joka on todennut sen vaikuttavan myönteisesti ihmisen terveyteen.

Omasta kokemuksesta kirjoitetaan mahdollisimman paljaasti. Myös siihen liittyvät syvimmät tunteet ja ajatukset on hyvä saada paperille. Kirjoitusrupeamat voivat olla esimerkiksi 20 minuuttia kerrallaan neljän viiden päivän ajan. Kirjoituksia ei tarvitse näyttää kenellekään. Tai sitten ne voi – toivottavasti – työstää myöhemmin jonkun luotettavan ihmisen kanssa.

Raiskaustukipisteistä lisää tietoa löytyy verkosta Raiskauskriisikeskus Tukinaisen sivuilta sekä Traumaterapiakeskuksen sivuilta. Tukinaisen päivystävä kriisipuhelin vastaa numerossa 0800-97899.

Psykologi Teija Jokipii

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Otat ratkaisevan askelen kohti parempaa unta, kun tunnistat, mikä sinua valvottaa. Sopivatko nämä oireet sinun unettomuuteesi?

KATKEILEEKO UNI?

Uniapnea on hengityshäiriö, jossa nukkujan ylemmät hengitystiet sulkeutuvat kymmeniäkin kertoja yön aikana eri pituisiksi ajoiksi ja hän havahtuu tai herää monta kertaa yössä.

Uniapnean tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä moni ei aamulla muista havahtuneensa vähän väliä hereille. Katkonainen uni vaikuttaa kuitenkin siten, että väsymys jää päälle. Monilla myös päätä särkee ja muisti pätkii. Joskus uniapneasta kertovat vain yöhikoilu tai tihentynyt yöllinen virtsaamistarve.

Jos voimakas väsymys jatkuu, kannattaa hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Ensisijaisena hoitona uniapneassa on painonhallinta. Keskivaikeassa ja vaikeassa uniapneassa myös ylipainehoito (CPAP) on yleensä tarpeen.

Lue lisää Uniapnea pilaa yön

KUTITTAAKO JALKOJA?

Arviolta 5–15 prosenttia suomalaisista kärsii ajoittain levottomat jalat -oireyhtymästä. Jalkoja kihelmöi, polttelee tai kutittaa levossa ja nukahtaminen vaikeutuu. Reilu 20 prosenttia raskaana olevista naisista kärsii levottomista jaloista etenkin raskauden loppuvaiheessa.

Vaikka oireet olisivat lieviä, moni nukkuu jatkuvasti huonosti. Jalkojen levottomuuteen on olemassa lääkitys, joka helpottaa samalla unen saantia.

Oireyhtymän sukulaista, periodista raajaliikehäiriötä (PLMD) on vaikeampi tunnistaa, sillä se oireilee pelkästään unen aikana jalkojen liikahduksina. Oireet eivät vaikeuta nukahtamista, mutta rikkovat yöunta ja voivat siten aiheuttaa voimakasta väsymystä päiväsaikaan.

Lue lisää Levottomat jalat – misten rauhaa yöksi?

HERÄTTÄÄKÖ HIKOILU?

Vaihdevuosien alkaessa 45–55 vuoden iässä unen rakenne muuttuu. Jotkut saavat hormonikorvaushoidosta apua uniongelmiin, mutta eivät kaikki. Gynekologi voi määrätä unilääkkeitä, mutta pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon ne eivät sovi.

Menopaussi voi laukaista myös uniapnean. Jos vaihdevuosi-ikäisen naisen uni on katkonaista, hän hikoilee öisin, kuorsaa tavallista enemmän ja myös verenpaine nousee, kannattaa tarkistaa voisiko kyseessä olla uniapnea. Oireet voivat olla lieviäkin.

Lue lisää Mistä yöhikoilu keertoo?

VALVOTKO LIIKAA?

Teini-ikäiset ja nuoret aikuiset kärsivät usein unirytmin viivästymisestä. He saattavat valvova pikkutunneille, vaikka aamulla on menoa. Nuoret elävät eri rytmissä arkena ja viikonloppuna, ja rytmin kääntäminen joka maanantai on haastavaa. Jatkuvan univajeen takia moni nuori pilkkii koulussa eikä pysty keskittymään opetukseen.

Melatoniini auttaa tutkitusti vuorokausirytmin säätelyssä, mutta siitäkään ei ole apua ilman unenhuoltoa eli elämäntapojen muutosta. Vaikka melatoniini on reseptivapaa lääke, sen käytöstä olisi hyvä keskustella lääkärin kanssa.

Lue lisää Unirytmi sekaisin – tee korjausliike

KERTYYKÖ UNIVAJE?

Riittävä unensaanti on usein priorisointikysymys. Moni kärsii kroonisesta unenpuutteesta, koska nipistää jatkuvasti aikaa yöunista. Suurin osa aikuisista tarvitsee unta 7–8 tuntia yössä, mutta harva suo sen itselleen. Teinien unentarve on 9 tuntia ja peruskoululaisen 10 tuntia. Tarhaikäisten lasten tulisi nukkua 10–11 tuntia yössä ja välillä päiväunet päälle.

Unen määrästä ja laadusta huolehtimisen pitäisi olla arkista rutiinia. Jos viikolla kertyy parina yönä univajetta, tutkimusten mukaan univelkoja ei pysty kuittaamaan viikonlopun aikana. ■

Uniliiton nettisivuilta löydät paikallisten uniyhdistysten yhteystiedot. Yhdistyksistä voit saada tietoa oman alueesi unihoitajista ja muista unihäiriöihin erikoistuneista terveydenhuollon ammattilaisista.

Asiantuntija: ylilääkäri, neurologi Gabriele Sved, Helsingin Uniklinikka.

Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Rauta nousee salilla mutta kun poimit sukan lattialta, saat selkäsi jumiin. Mikä selkää oikein vaivaa? Todennäköisimmin välilevyt – nuo selkärangan iskunvaimentimet – ovat kuluneet. Silloin ei paljon tarvita, että kipu yllättää.

– Selkäkipuja ei voi kukaan kokonaan välttää, koska selkärankamme alkaa rappeutua jo keski-iässä. Samoin kuin ihoon tulee ryppyjä iän myötä, myös selkä vanhenee, sanoo fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen.

Huono uutinen on siis se, että joustavat välilevyt alkavat kuivua jo 30 ikävuoden jälkeen. Lisäksi tupakointi, tapaturmat ja raskas työ, jossa nostat, kannat, taivuttelet ja kurkottelet, huonontavat välilevyjen aineenvaihduntaa ja nopeuttavat niiden rappeutumista. Välilevyt, tarkemmin sanoen välilevyjä ympäröivät syyrustoiset renkaat, alkavat repeillä, välilevyt madaltuvat, nikamien pikkuniveliin tulee nivelrikkoa ja selän liikkuvuus rajoittuu. Selkä ajoittain alkaa kipuilla.

Hyviäkin uutisia on: rappeumakipu tulee ja menee. Se uusiutuu, mutta toipuminen on nopeaa. Eniten selkäkipuja on 40–55-vuotiailla ja lähes 90 prosenttia niistä on hyväennusteisia alaselkäkipuja.

Aamusta pehmeitä liikkeitä

Välilevyjen rappeumasta kertoo se, että selkä on aamuisin jäykkä ja kipeä. Selkä väsyy myös istumisesta ja kipu tuntuu ylös noustessa. Aamuisin selkä kuitenkin vetreytyy puolessa tunnissa, kun se on saanut liikettä.

– Kevyt aamuliikunta on hyvä tapa. Hyvä tapa on jumpata jo sängyssä ja herätellä näin kehoa, Pohjolainen sanoo.

Liian rasittava treeni, raskaat nostot ja repiminen aamutuimaan voi sen sijaan vaurioittaa välilevyjä, sillä ne ovat jäykimmillään aamulla.

– Silloin kun selkä on hyvässä kunnossa, kannattaa harrastaa monipuolisesti liikuntaa, kuitenkin sellaisia lajeja, joissa ei synny tärähdyksiä.

Pohjolainen suosittelee turvallisena lajina kävelyä ja vesijuoksua. Vesijuoksuun on hurahtanut moni sellainen mies, joka ei pysty kuivalla maalla juoksemaan.

Lue lisää Selkä kiittää liikkeestä

Noidannuolesta iskiakseen

Noidannuoli on äkillinen selkäkipu, joka kramppaa lihakset kipukohdan ympäriltä. Syy on yleensä pieni repeämä välilevyn syyrustoisessa renkaassa tai vaurio selkärangan pikkunivelessä.

Vaiva paranee muutamassa päivässä tai parissa viikossa.

Noidannuoli edeltää usein iskiasta eli välilevyn pullistumaa tai välilevytyrää. Sellainen syntyy, kun välilevyn syyrustoinen rengas repeää kokonaan, välilevyn pehmeä ydinosa pursuaa repeämästä ja alkaa painaa iskiashermoa.

Vajaalla kymmenellä prosentilla selkäkipuisista on iskiasoireita, jolloin puutuminen säteilee alaraajaan. Heistä noin puolella hermojuuri on ärtynyt välilevyrappeuman aiheuttaman kemiallisen ärsytyksen tai välilevytyrän tai -pullistuman aiheuttamana.

Timo Pohjolainen painottaa, että vaikeakin välilevytyrän tai -pullistuman aiheuttama iskias paranee useimmiten ilman leikkausta.

Kun selkä jäykistyy iän myötä, kipukin vähenee. Tosin vanhemmiten hermojuuri- tai selkäydinkanavan ahtauma eli spinaalistenoosi voi aiheuttaa selkä- ja alaraajakipua, jos rappeumamuutokset ahtauttavat hermorakenteita.

Lue lisää Selkävaivoista

Leikkausko lopullinen apu?

Leikkaus on tarpeen, jos alaraajassa on voimakas tuntohäiriö, lihasvoima heikentynyt tai on häiriöitä virtsaamisessa ja ulosteen pidätyskyvyssä. Leikkausaihe on myös, jos hermojuuren puristus on kestänyt 6–8 viikkoa, kipu on voimakasta ja magneettikuvissa näkyy selvä oireilevaan puoleen ja tasoon sopiva löydös.

Vaikea selkäydinkanavan ahtauma ja katkokävelyoire on myös tyypillinen leikkausta vaativa tilanne.

Luudutusleikkaus tehdään usein silloin, kun nikamat ovat toisiinsa nähden siirtyneet ja nikamavälissä on liiallista liikkuvuutta. Pohjolaisen mukaan luudutusleikkauksia tehdään enenevästi, vaikka niiden tehoa ei ole osoitettu.

–Tarmokas kuntoutus eli vatsa- ja selkälihasten tiivis harjoittaminen antaa yhtä hyvät tulokset kuin luudutusleikkaus. Se on myös halvempaa eikä leikkauksen riskejä, kuten infektioita, vuotoja ja hermovaurioita, tarvitse pelätä.

Timo Pohjolainen pitää tärkeänä, että leikatun selän kuntoutus tehdään tiiviissä fysioterapeutin ohjauksessa. Fysioterapeutin on hyvä tavata potilasta 3–5 kertaa ja käydä jumppaohjelma hänen kanssaan joka kerta läpi sekä kertoa, miksi mikäkin liike tehdään.

Aktiivinen selkä- ja vatsalihasten harjoittaminen tulee aloittaa viimeistään neljän viikon kuluttua välilevytyrän leikkauksesta.

Luudutusleikkauksen jälkeen muutamaan viikkoon saa tehdä vain harjoituksia, joissa lihasta jännitetään, mutta rankaa ei liikaa taivuteta tai venytetä.

Ahtaumaleikkauksen jälkeen arkiliikkuminen ja käveleminen on heti tärkeää. Selän ja vatsalihasten aktiivinen voimistaminen alkaa 5–6 viikon jälkeen leikkauksesta.

Syöpä säteilee selkään

Joskus selkäkipu liittyy vakavaan sairauteen.

– Kun 50–60-vuotias mies saa vakavia selkäoireita, on tutkittava mahdolliset eturauhasongelmat. Sekä eturauhasen tulehdus että syöpä voivat aiheuttaa kovaa selkäkipua. Eturauhasongelmiin liittyy myös virtsaamisvaikeuksia ja kirvelyä, Timo Pohjolainen sanoo.

Joskus hermojuurisäteilyn syyksi paljastuu paksusuolen syöpä.

– Vakavissa sairauksissa kipu ei helpotu yöllä eikä levossa, vaan pahenee. Yleisoireena on myös ruokahaluttomuutta ja painonlaskua.

Yksin ei saa jäädä

Eri ihmiset tuntevat ja kokevat kivun eri tavoin. Ovathan vaivatkin hyvin erilaisia. Jollakin on rappeumaa yhdessä välilevyssä, toisella useassa. Myös lääkkeet eri vaivoihin ovat erilaiset.

– Kipua ei saa kokonaan pois, jos hermojuurivaurio on syntynyt ja krooninen kipu on kehittynyt. Kipua voi kuitenkin hallita. Siihen tarvitaan lääkehoitoa, liikuntaa, selkä- ja vatsalihasten harjoitusta, helpotuksia työoloissa ja työasentojen muuttamista.

Timo Pohjolainen näkee selkälääkärin työssään, että kipu aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja pelkotiloja. Ahdistukseen liittyy liiallista pelkoa ja masennus puolestaan vahvistaa kiputuntemuksia.

–Kroonistunut kipu pahenee, jos eristäytyy neljän seinän sisään, hän sanoo ja kehottaa pitämään kiinni harrastuksista ja ihmissuhteista sekä hakemaan hauskoja asioita elämään.

–Yksin ei saa jäädä. Sosiaaliset suhteet on hoidettava kuntoon. Ja jokainen selkäkipuinen tarvitsee lääkärin, joka kannustaa ja johon voi luottaa.

Lue lisää Kipulääkärin omat keinot krooniseen selkäkipuun

Asiantuntija: Timo Pohjolainen, fysiatrian erikoislääkäri, dosentti, Helsinki Hospital.

Lue lisää Alaselän kivun käypä hoito -suositus.

Vierailija

Selkäkipu yllättää – miten siitä selviää?

Alaselän kipuilusta kirjoitetaan paljon ammattitaidotonta pötyä, vaikka tiede tuntee hyvin kipuilun ja rappeutuman syntysyyt ja myös hoidon. Niitä ei haluta nähdä, koska sairaanhoitoyhtiöt haluavat pyörittää kallista ja kannattavaa hoitorulettia. Ylivoimainen juurisyy on pitkäkestoinen pyöreäselkäinen istuminen. Tavallinen tuoli pakottaa selän siihen ja siksi meillä on n. 800.000 selkäkipuista ja n. 6000 vuodessa saa varhaiseläkkeen selkärappeuman takia. Selkäleikkauksia tehdään luokkaa 20.000...
Lue kommentti