Kysyjä Lapista pyytää tietoa keuhkoverenpainetaudista, josta viestin lähettäjän kokemuksen mukaan on huonosti tietoa jopa hoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Kysyjän mielestä sairaus sekoitetaan usein keuhkoahtaumatautiin tai astmaan.

Keuhkoverenpainetaudilla tarkoitetaan keuhkovaltimoiden normaalia korkeampaa painetasoa. Keuhkovaltimopaine on yleensä viidennes verenpaineen normaalitasosta, mutta vaikeassa keuhkoverenpainetaudissa paine keuhkovaltimoissa voi olla jopa samalla tasolla kuin verenpainemittauksessa mitattava ”suuren verenkierron” taso. Iän mukana keuhkovaltimopaine hieman nousee ja vuoristossa asuvilla keuhkovaltimopaine on muuta väestöä korkeampi.

Keuhkoverenpaineen nousuun voivat johtaa monet tekijät. Yleisimpiä ovat sydämen vasemman kammion toimintahäiriöt ja keuhkosairaudet. Sydänperäisistä syistä oikovirtaukset, läppäviat ja sepelvaltimotaudista tai muista syistä johtuneet sydänlihaksen toimintahäiriöt ovat tärkeimpiä. Erilaiset keuhkosairaudet, joiden johdosta valtimoveren happipitoisuus on normaalia matalampi, ovat toinen tärkeä keuhkoverenpainetautiin johtava sairausryhmä.

Yleisin keuhkovaltimopaineen nousuun johtava keuhkosairaus on tupakoinnin aiheuttama ahtauttava keuhkosairaus. Lihavuus ja sen aiheuttama hengitysvajaus on lisääntyvä keuhkoverenpainetaudin syy, samoin unihäiriöstä johtuva hengitysvaihtelu.
Matala valtimoveren happipitoisuus on voimakas keuhkovaltimopainetta nostava tekijä, mutta myös keuhkokudoksen ja keuhkoverisuonien alan väheneminen, hiilidioksidin kertyminen elimistöön ja veren happamoituminen samoin kuin veren juoksevuutta vähentävä korkea hemoglobiinitaso supistavat keuhkoverenkiertoa ja nostavat sen seurauksena painetasoa keuhkovaltimoissa.

Embolia eli laskimoverenkierron mukana keuhkovaltimoihin tuleva verihyytymä voi myös johtaa keuhkovaltimoiden paineen nousuun aiheuttamansa virtausesteen takia. Joillakin potilailla keuhkoverenkiertoon voi tulla toistuvasti hyytymiä laskimoverenkierrosta ennen kuin tapahtuma tunnistetaan ja tukosta estävä hoito osataan aloittaa. Sidekudossairauksiinkin liittyy joskus keuhkovaltimopaineen nousu.

Jos keuhkovaltimon painetaudille ei löydetä erityistä syytä, puhutaan idiopaattisesta eli ilman erityistä tai tunnettua syytä kehittyvästä keuhkoverenpainetaudista. Potilaat ovat yleensä nuorehkoja naisia, keski-iältään 35 vuotta. Oireena on aluksi rasitushengenahdistus. Tämä oire on hyvin yleinen ylipainon ja vähäisen ruumiillisen harjoittelun takia, ja niinpä keuhkoverenpainetaudin diagnoosi usein viivästyy.

Rintakehän röntgenkuvaus ja EKG (elektrokardiografia) eivät aina paljasta keuhkoverenpainetautia, etenkään silloin, jos tauti ei vielä ole vaikea. Sydämen kaikututkimus on herkin keuhkovaltimopaineen nousun toteamisessa ja antaa yleensä myös lisätietoa keuhkovaltimotaudin syystä.

Sydämen oikea kammio on ohutseinäinen eikä ole tottunut työskentelemään keuhkovaltimon korkeaa painetta vastaan. Niinpä sen toiminta ennen pitkää pettää, jos keuhkovaltimopaine on huomattavan korkea. Oikean kammion vajaatoiminta ilmenee kaulalaskimopaineen nousuna, maksan suurenemisena ja alaraajojen turvotuksena.

Keuhkovaltimotaudin diagnoosi viivästyy usein, koska oireisto ja löydökset ovat epätarkkoja ja koska tauti on harvinainen eläkeikää nuoremmilla. Kun tauti on löydetty, on sen syyn selvittäminen tärkeää oikean hoidon ja seurannan järjestämiseksi. Verikaasuanalyysi valtimoverinäytteestä, keuhkojen ja sen valtimoiden tietokonekuvaus, unirekisteröinti ja veritutkimukset ovat osa taudin vaikeusasteen ja sen syyn selvittelyä.

Taudin hoito kohdistuu sen syyhyn. Keuhkosairaus hoidetaan, sisältäen tupakan polton lopettamisen. Mahdollinen sydänsairaus hoidetaan niin ikään. Antikoagulaatio eli veren hyytymistä estävä lääkitys aloitetaan, jos on syytä epäillä keuhkoveritulppaa tai vaikeaa sydämen oikean puolen vajaatoimintaa. Jälkimmäisen tiedetään lisäävän hyytymän kehittymisriskiä kammiossa ja siten keuhkoveritulppia. Jatkuva happihoito happirikastimella aloitetaan jos veren happipitoisuus on huomattavan matala ja se helpottaa etenkin yöllisiä oireita. Veren juoksevuutta lisätään vuodattamalla verta laskimosta, jos veren hematokriitti eli punasolupitoisuus on korkea. Syyhyn kohdistuvaa hoitoa on lisäksi siihen soveltuvissa tapauksissa keuhkovaltimoiden vanhojen veritulppien kirurginen kuorinta.

Keuhkovaltimon painetta laskevasta lääkehoidosta on hyötyä varsinkin idiopaattisessa keuhkoverenpainetaudissa. Kalsiumin salpaajien tai uudemmista lääkkeistä fosfodiesteraasin estäjien esimerkiksi sildenafiililin (erektiohäiriölääke) tai endoteelireseptorin estäjä bosentaanin on raportoitu madaltavan keuhkovaltimopainetta ja vähentävän oireita.

Sydämen oikean kammion toimintaa voidaan kuormitustilanteissa tukea digitalis- ja nesteenpoistolääkityksellä. Lääkehoidon osoittautuessa riittämättömäksi tulee kyseeseen sydän- tai keuhkosiirre.

Merkittävä keuhkoverenpainetauti ilman vaikeaa ahtauttavaa keuhkosairautta on melko harvinainen. Oikean ja parhaan hoidon järjestäminen edellyttää riittävää asiantuntemusta ja mahdollisuutta erikoistutkimuksiin. Tästä syystä keuhkoverenpainetaudin hoito on keskitetty Suomessa yliopistollisiin keskussairaaloihin.

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Kun verensokeri on pysyvästi koholla, olet sairastunut tyypin 2 diabetekseen. Mikä siihen johtaa, miten sitä voi välttää?

Millaisia ovat alkavan tyypin 2 diabeteksen oireet?

Erityisesti syömisen jälkeen saattaa vähän väsyttää ja raukaista. Suu tuntuu kuivalta ja janottaa, voi ilmetä keskittymisvaikeuksia ja levottomuutta, näön sumentumista sekä jalkojen puutumista ja pistelyä.

Kun verenkierrossa on paljon ylimääräistä glukoosia, sitä alkaa erittyä myös virtsaan, jolloin virtsaamistarve voimistuu.

Aiemmin puhuttiin vanhuustyypin diabeteksesta, mutta termi on vanhentunut, sillä osa sairastuneista on nuoria. Yhdysvalloissa ja Englannissa sairastuneiden joukossa on myös lapsia ja teiniikäisiä.

Onko löytynyt uusia tekijöitä, jotka vaikuttavat sairastumiseen?

Diabeteksen puhkeamisessa on vielä paljon tuntematonta, mutta ylipainon, vähäisen liikkumisen ja perintötekijöiden lisäksi yksi vähemmän tunnettu riskitekijä on pitkään jatkunut univaje. Jo yksi huonosti nukuttu yö voi pistää verensokeritasot hetkeksi hyrskyn myrskyn. Unen puute kääntää hormonitoiminnan sellaiseksi, että ruokahalu voimistuu, kylläisyyden tunne vähenee ja insuliinin toimintaa heikkenee.

Myös ympäristömyrkyt, kuten raskasmetallit ja torjunta-aineet muuttavat hormonien ja geenien toimintaa. Ympäristömyrkkyjä on esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmateriaaleissa, hygieniatuotteissa, muoveissa ja kaloissa.

Voiko sairastaa tietämättään?

Voi, jopa vuosia tai vuosikymmeniä, sillä tyypin 2 diabetes on usein petollisen vähäoireinen tai oireeton.

Ei ole lainkaan tavatonta, että silmälääkäri huomaa taudin ensimmäisenä. Liika sokeri verenkierrossa saa silmänpohjan pienet verisuonet ratkeilemaan ja vuotamaan.

Joskus äkillisen sydäninfarktin takaa paljastuu tyypin 2 diabetes.

Miksi huomaamaton tautikin on vaarallinen?

Pitkään jatkuessaan korkea verensokeri vahingoittaa verisuonia, sydäntä ja hermostoa.

Silmänpohjan verisuonten vaurioituminen voi jopa sokeuttaa. Jos munuaisten verisuonet vaurioituvat, ihminen voi joutua keinomunuaishoitoon tai elinsiirtoon.

Hermovauriot taas aiheuttavat erimuotoisia tuntohäiriöitä, kuten puutumista, pistelyä ja lämpötunnon vaihtelua raajoissa. Hermojen vaurioituminen voi tehdä myös sen, että ihminen ei tunne esimerkiksi kengässään hiertävää kiveä, jolloin jalat voivat haavautua.

Diabeetikoita myös ientulehdukset piinaavat terveitä enemmän.

Jopa 60–70 prosenttia aikuisiän diabeetikoista kuolee sydän- ja verisuonitauteihin.

Voiko diabeteksesta parantua?

Tyypin 2 diabetesta pidetään elämänmittaisena sairautena, mutta sen voi hoitaa erinomaiseen tasapainoon syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin ja liikkumalla tarpeeksi.

Osa pääsee lihavuusleikkauksen jälkeen eroon diabeteslääkkeistä. Leikkaus parantaa insuliinin toimintaa ja lisää kylläisyyden tunnetta.

Voidaan ajatella, että jos verensokeri on pysynyt vuoden normaalina ilman lääkitystä, on parantunut.


Mikä on tehokkainta tyypin 2 diabetesta hoitoa?

Tärkeintä on painonpudotus. Tutkimusten mukaan tyypin 2 diabeetikoilla laihduttaminen on kuitenkin terveitä vaikeampaa. Silloin, kun laihtumisesta olisi eniten hyötyä, elimistö pistää kaikin keinoin hanttiin.

Taivaita ei kuitenkaan tarvitse tavoitella, sillä jo pieni, noin viiden prosentin painonpudotus voi saada ihmeitä aikaan.

Lääkehoidossa pyritään valitsemaan valmisteita, jotka eivät lihota tai altista hypoglykemioille ja jotka jopa auttavat laihtumaan. SGLT2-estäjäryhmän lääkkeet poistavat myös glukoosia virtsaan, ja osa diabeetikoista saattaa keventyä sen vaikutuksesta jopa parikymmentä kiloa.

Asiantuntija: Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto.

Lue lisää tyypin 2 diabeteksesta Käypä hoito -suosituksesta.

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Terveellä verensokeriarvot eivät suuresti vaihtele. Liian korkea verensokeri merkitsee diabetesta, mutta mistä liian matala arvo kertoo?

HYPOGLYKEMIASSA

verensokeripitoisuus laskee liian alas. Tällöin veren glukoositaso on yleensä alle neljä millimoolia litrassa.

Terveellä ihmisellä verensokeritaso on taidokkaasti säädelty, mutta diabeetikolla verensokeri voi laskea liikaa, jos pistää liikaa insuliinia, harrastaa rankkaa liikuntaa tai syö liian vähän hiilihydraatteja suhteessa insuliinimääriin. Hypoglykemia voi kehittyä jo muutamassa minuutissa.

HYPERGLYKEMIASSA

verensokeri pomppaa liian ylös. Näin voi tapahtua aterian jälkeen, mutta myös stressi nostaa verensokeria.

Korkeasta verensokerista vihjaavat väsymys, janon tunne, suun kuivuminen ja virtsaamistarpeen lisääntyminen.

Hyperglykemia voi johtaa kehon happamoitumiseen eli ketoasidoosiin. Tällöin hengityksessä on asetonin haju.

REAKTIIVISESTA HYPOGLYKEMIASTA

puhutaan, kun verensokeri syömisen jälkeen hyppää ylös ja sitten putoaa nopeasti. Olo tulee levottomaksi ja ärtyneeksi, jopa näköhäiriöitä ja sekavuutta saattaa ilmetä.

Herkkyys reaktiiviseen hypoglykemiaan on yksilöllistä terveillä ihmisillä.

SOKERIHEMOGLOBIINI

eli HbA1c-arvo kertoo siitä, kuinka paljon glukoosia on tarttunut veren punasolujen hemoglobiiniin.

Korkea sokerihemoglobiinin arvo nostaa vaaraa sairastua diabeteksen lisäsairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin sekä munuaisten vajaatoimintaan, sillä verensokerilla on taipumus ”ripustautua” myös muihin kehon valkuaisaineisiin.

INSULIINISOKKI

tulee, jos verensokeri on pitkään ollut vaarallisen alhainen insuliinipistoksen seurauksena. Ihminen menettää silloin tajuntansa ja hänet pitää toimittaa välittömästi sairaalaan. Tajuttomalle ei saa laittaa suuhun mitään.

Ensiapuna voidaan käyttää pistoksensa annettavaa glukagonia, insuliinin vastavaikuttajaa, joka vapauttaa maksan verensokerivarastoja.

Asiantuntija: Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto.

Artikkeli jatkuu alapuolella
Milloin verensokeri on normaali?
Terveys
Milloin verensokeri on normaali?
Vierailija

Mistä on kyse, kun verensokeri heittelee?

Verensokerin heittelystä pääsee eroon vähähiilihydraattisella dieetillä. Sopii hyvin myös sekä 1- että 2-tyypin diabeetikoille. Tieteellinen tutkimusaineito on kiistaton, vaikka ne suomessa uutisoinnista sensuroidaankin. On lisäksi hyvä muistaa, että maksa kyllä tuottaa loput elimistön mahdollisesti tarvitsemasta glukoosista ja diabeetikoilla hypot johtuvat aina liiasta lääkityksestä, ei liian vähäisestä hiilihydraatin syömisestä.
Lue kommentti