Diabetekseen liittyvät amputaatiot ovat vähentyneet tasaisesti jo kahden vuosikymmenen ajan, tuore tanskalaistutkimus osoittaa. Suotuisa kehitys johtuu todennäköisesti diabeteksen hoidon parantumisesta.

Alaraajojen amputaatiot johtuvat diabeetikoilla jalkahaavaumista, jotka seuraavat diabeteksen liitännäissairauksista.

Tanskalaiset selvittivät rekistereistä Fyn-saarella asuville noin 500 000 asukkaalle tehdyt amputaatiot vuosilta 1996–2011. Amputaatio tehtiin yhteensä 2 800 henkilölle, joista 1 300 sairasti diabetesta.

Diabetesta sairastaville tehtiin nilkan ja polven välinen amputaatio kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin terveille. Nilkan alapuolelle tehtävä amputaatio tehtiin puolestaan diabeetikkomiehille 15 kertaa todennäköisemmin ja naisille kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin terveille.

Vaikka diabeetikoille tehtiin enemmän amputaatioita, niiden määrä tippui tasaisesti vuosien varrella. Nilkan alapuolelle tehdyt amputaatiot vähenivät vuosittain 10 prosenttia ja nilkan ja polven väliset 15 prosenttia vuodesta 1990 lähtien. Muista kuin diabeteksesta johtuvat amputaatio eivät vähentyneet tarkastelujaksona.

Tutkijat uskovat amputaatioiden vähentymisen johtuvan todennäköisesti diabeteksen hoidon parantumisesta ja varsinkin moniammatillisen hoidon kehityksestä. Jos taustalla olisivat leikkausmenetelmien parannukset, samat hyödyt olisi nähty myös muilla kuin diabetesta sairastavilla.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Diabetologia-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Diabetologia 2015;DOI:10.1007/s00125-015-3781-79
http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-015-3781-7

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.