Epilepsiaan sairastutaan edelleen yhtä usein kuin neljäkymmentä vuotta sitten, vaikka monet epilepsian riskitekijät ovat vähentyneet. Yli 65-vuotiailla epilepsia on jopa yleistynyt, suomalaisaineistoon perustuva tutkimus osoittaa.

Tutkimuksen perusteella vuosina 1973 ja 2013 sadastatuhannesta alle 65-vuotiaasta suomalaisesta noin 60 sairastui epilepsiaan eli sairastuneiden määrä pysyi suurin piirtein samana. Yli 65-vuotiaiden sairastumiset sen sijaan yleistyivät huomattavasti. Vuonna 1973 epilepsiaan sairastui keskimäärin 57 yli 65-vuotiasta sadastatuhannesta, kun vuonna 2013 sairastuneita oli jo 217 sadastatuhannesta.

Vuosikymmenten aikana monet epilepsialle altistavat seikat kuten liikenneonnettomuudet ja jotkin muut päävammoja aiheuttavat onnettomuudet ovat vähentyneet, joten myös epilepsian olisi voinut olettaa vähentyneen. Toisaalta parantuneen hoidon ansiosta entistä useammat aivovammapotilaat ja epilepsialle alttiit pikkukeskoset jäävät henkiin, mikä voi selittää kehitystä.

Epilepsian yleistyminen yli 65-vuotiailla ei ole yllättävää, sillä entistä suurempi osa väestöstä on yli 65-vuotiaita, ja he myös usein sairastuvat aivoverenkierron häiriöihin ja muihin sairauksiin, jotka voivat aiheuttaa epilepsiaa.

Tutkimus julkaistiin Jama Neurology -lehdessä, ja siinä hyödynnettiin yli viiden miljoonan suomalaisen rekisteritietoja vuosilta 1973–2013. Tänä aikana epilepsia todettiin hieman yli sadallatuhannella suomalaisella.

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jonka voivat aiheuttaa erilaiset synnynnäiset ja muut tekijät. Sen oireisiin kuuluu muun muassa tajuttomuuskohtauksia, mutta myös osittaista tajunnan hämärtymistä. Epilepsian oireita ja kohtauksia pystytään tehokkaasti hallitsemaan lääkkeillä, mutta parantavaa tai ehkäisevää hoitoa ei vielä ole. Ehkäisyyn tähtääviä lääkkeitä on kuitenkin kehitteillä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Neurology 2016;DOI:10.1001/jamaneurol.2015.4515)
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2015.4515

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.