Kodistaan häädön saavat ovat ruotsalaistutkimuksen mukaan huomattavan suuressa vaarassa päätyä itsemurhaan. Riski on verrattavissa moniin mielenterveysongelmiin liittyvään itsemurhavaaraan.

Ruotsalaisten tutkimus on tiettävästi ensimmäinen häätöjen ja itsemurhariskin yhteyttä selvittänyt suuri tutkimus, jossa on käytetty kansallisesti kattavia rekisteritietoja. Tutkimukseen etsittiin tiedot kaikista vuosina 2009–2012 häätöpäätöksen saaneista ruotsalaisista. Vertailukohtana käytettiin satunnaisesti kokonaisväestöstä valittuja yli 16-vuotiaita.

Häädön saaneet tekivät yli neljä kertaa enemmän itsemurhia kuin muu väestö, tulokset osoittivat. Tutkittujen sosiaalinen ja taloudellinen asema, työttömyys tai mahdolliset mielenterveysongelmat tai päihdeongelmat eivät selittäneet yhteyttä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ruotsalaisten tulokset ovat huolestuttava osoitus häädön kohteeksi joutuvien tukalasta tilanteesta. Viranomaisten olisi hyvä huomioida tämä ja mahdollisuuksien mukaan varmistaa, etteivät häädön saavat jää yksin ongelmiensa kanssa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology & Community Health 2015;DOI:10.1136/jech-2015-206419)
http://jech.bmj.com/content/early/2015/11/04/jech-2015-206419.abstract

Sisältö jatkuu mainoksen alla