Hedelmiä päivittäin nauttivat säästyvät muita todennäköisemmin sydän- ja verisuonitaudeilta ja monilta muilta sairauksilta. Tuoreen tutkimuksen perusteella tämä näyttäisi pätevän myös Kiinassa.

Havainto on tervetullut, sillä vaikka hedelmien terveellisyys on todettu lukuisissa tutkimuksissa, valtaosa niistä on tehty länsimaisissa väestöissä. Näin ollen on jäänyt epäselvemmäksi havaitaanko samat vaikutukset myös muualla, esimerkiksi Kiinassa.

Tutkimus perustuu lähes 500 000 kiinalaisaikuisen seitsenvuotiseen seurantaan. Osallistujat eivät sairastaneet sydän- ja verisuonitauteja tai saaneet verenpainelääkkeitä tutkimuksen alkaessa.

Päivittäin hedelmiä nauttivien verenpaine oli alhaisempi ja heidän veren glukoositasonsa olivat paremmat kuin osallistujien, jotka eivät syöneet hedelmiä. Seurannan aikana he myös sairastuivat muita epätodennäköisemmin sydänkohtaukseen tai muuhun vakavaan sydänoireeseen, aivoinfarktiin tai aivoverenvuotoon. Lisäksi heidän riskinsä menehtyä seurannan aikana oli pienempi, tulokset osoittivat. Osallistujista noin viidennes söi hedelmiä – pääasiassa omenia tai appelsiineja – päivittäin.

Tutkijat myös selvittivät olisivatko hedelmiin liitetyt hyödyt selittyneet esimerkiksi eroilla koulutustasossa tai tupakoinnissa, mutta yhteydet näkyivät senkin jälkeen, kun monet taustamuuttujat huomioitiin analyysissä. Hedelmien hyödyt sai syömällä niitä noin 100 grammaa päivittäin.

Tutkijat pitävät tuloksiaan luotettavina, mutta tutkimuksen luonteesta johtuen myös moni muu seikka hedelmien lisäksi on voinut vaikuttaa tuloksiin. Jos nyt havaitut terveyshyödyt kuitenkin johtuvat hedelmistä, niiden syömisen lisääminen voisi parantaa kiinalaisten terveyttä huomattavasti.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä.

Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2016;374:1332–1343)
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501451#t=abstract

Autoliikenteen päästöjen on monissa tutkimuksissa osoitettu altistavan sydän- ja verisuonitaudeille ja myös aivoverenkierron häiriöille. Tuore yhdysvaltalaistutkimus lisää näyttöä entisestään, ja osoittaa suurten katujen lähellä asuvien kaupunkilaisten sairastuvan muita todennäköisemmin aivoinfarkteihin.Tulokset julkaistiin Stroke-lehdessä, ja ne perustuvat pitkäaikaisen Northern Manhattan Studyn aineistoihin. Tutkimuksessa 3 300 manhattanilaista miestä ja naista seurattiin 15 vuoden ajan, ja tuona aikana heistä 11 prosenttia sairastui aivoinfarktiin.Riski sairastua aivoinfarktiin oli 40 prosenttia suurempi osallistujilla, jotka asuivat alle 100 metrin päässä suuresta ja tiheästi liikennöidystä kadusta, kun vertailukohtana olivat osallistujat, joiden koti oli ainakin 400 metrin päässä. Tarkemmassa analyysissa sairastumisriski oli kuitenkin suurentunut vain savuttomilla osallistujilla. Toisin sanoen tupakoivien sairastumisriskiin suuren kadun läheisyys ei vaikuttanut. Yhdysvaltalaisten tulokset lisäävät todisteita ilmansaasteiden terveyshaitoista ja osoittavat niiden vaihtelevan jopa saman kaupunginosan sisällä. Joidenkin arvioiden mukaan mahdollisesti jopa kolmannes kaikista aivoverenkiertohäiriöistä olisi yhteydessä ilmansaasteisiin. Erityisesti saasteet ovat ongelma köyhissä ja kehittyvissä maissa.Uutispalvelu Duodecim(Stroke 2018;49:835–841)http://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.019580

(2018522) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Diabeteksen taloudelliset vaikutukset mittavia – näkyy myös tuottavuudessa

Diabeteksesta aiheutuu suuria taloudellisia menetyksiä, ja ne tulevat myös jatkossa kasvamaan, tuore selvitys osoittaa. Jos arviot pitävät paikkansa, vuonna 2030 diabetekseen saattaa upota globaalisti jopa 2 200 miljardia euroa vuosittain.Tiedot perustuvat 180 maata kattavaan mallinnukseen, jossa arvioitiin aikuisten diabeteksen vaikutuksia bruttokansantuotteeseen.Mallinnuksen perusteella vuonna 2015 diabetes aiheutti maiden bruttokansantuotteisiin arviolta 1 100 miljardin euron loven, mutta vuoteen 2030 mennessä vuosittainen summa tulee kasvamaan positiivisimmissa laskelmissa 1 800 miljardiin ja nykytahdilla 2 200 miljardiin euroon.Samassa lehdessä julkaistiin myös australialaisselvitys, jossa arvioitiin diabeteksen vaikutuksia tuottavuuteen. Arvion perusteella diabetes ja siitä aiheutuvat kuolemat vähentävät tuottavuutta noin 12 prosenttia, ja vaikutus nähdään varsinkin nuorilla potilailla.Arvioiden mukaan globaalisti noin 425 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta. Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, mutta luku on todennäköisesti suurempi eikä merkittävä osa potilaista tiedä sairastuneensa. Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 suomalaista. Uutispalvelu Duodecim(Diabetes Care 2018;41:963–970) http://doi.org/10.2337/dc17-1962(Diabetes Care 2018;41:979–984)http://doi.org/10.2337/dc17-2138

(2018522) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.