Murhat ja niistä uutisointi saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan suurentaa sydänkohtausten ja muiden iskeemisten sydänoireiden vaaraa.

Tutkimuksen perusteella näin on ainakin käynyt Meksikossa, missä huumekartellien ja viranomaisten välinen sota kolminkertaisti maan murhaluvut vuosina 2007–2011.

Tutkijat yhdistivät kuukausittaiset tiedot murhista ja iskeemisistä sydänoireista vuosilta 2000–2012 ja havaitsivat sydänoireiden lisääntyvän sitä enemmän mitä enemmän murhia kyseisen kuukauden aikana tehtiin. Analyysissa huomioitiin monia sydänoireiden riskiin vaikuttavia tekijöitä, mutta tulokset pysyivät ennallaan.

Huumeväkivalta ja murhat olivat varsinkin väkivaltaisuuksien alkuaikoina kaikkien meksikolaismedioiden mielenkiinnon kohteena ja niistä uutisoitiin laajasti ja yksityiskohtaisesti.

Tutkijoiden mukaan nyt havaittu murhien ja sydänoireiden yhteys kuvastaakin todennäköisesti yleistä turvattomuutta, turvattomuuden tunnetta, stressiä ja ahdistusta, minkä murhat ja niistä tehtyjen uutisten seuraaminen aiheuttavat. Stressin ja psyykkisen ahdingon tiedetään voivan laukaista sydänoireita.

Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös muualla, ja niiden perusteella sairastumisia ei tapahdu vain ihmisillä, jotka asuvat vakivaltaisten tapahtumien lähellä, vaan myös median kautta tapahtumia seuraavat oireilevat.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(International Journal of Epidemiology2016;DOI:10.1093/ije/dyw110)
http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyw110

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.