Hengitysilman pienhiukkaset ovat tuoreen belgialaistutkimuksen mukaan merkittävä aivohalvausten riskitekijä. Pienhiukkaset altistavat sairastumiselle sekä aivohalvauksista johtuville kuolemille.

Stroke-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 20 tutkimuksen ja yli kymmenen miljoonan ihmisen aineistoihin, ja niiden perusteella pitkäaikainen altistuminen hengitysilman pienhiukkasille suurentaa sairastumisriskiä tasaisesti mitä suurempi hiukkasten pitoisuus on.

Tutkimusnäyttö on selkein Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa, mutta Aasiaa koskevat tulokset ovat hajanaisempia. Tutkimuksissa tarkasteltiin PM2,5-pienhiukkasten ja suurempien hengitettävien PM10-hiukkasten vaikutuksia.

Yksilötasolla pienhiukkasiin liittyvä sairastumisriski ei ole suuri, mutta koska niille altistuu valtaosa ihmiskunnasta, pienikin riski tarkoittaa monia sairastumisia ja kuolemia. Kaiken kaikkiaan ilmansaasteiden arvioidaan johtavan lähes 4 miljoonan ihmisen kuolemaan vuosittain. Valtaosa näistä kuolemista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista sekä aivohalvauksista.

Suomessa suurin osa hengitysilman PM2,5-pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta. Etenkin taajamissa puulämmitys on kuitenkin paikallisesti merkittävä hiukkasten lähde. Kaupungeissa merkittävä osa hengitettävistä hiukkasista on autojen nostattamaa katupölyä.

Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2015;46:3058–3066)
http://stroke.ahajournals.org/content/46/11/3058.abstract

Maitotuotteita päivittäin käyttävien on joissain tutkimuksissa havaittu olevan pienentyneessä sydänoireiden ja aivoverenkiertohäiriöiden vaarassa. Uusimmassa Lancet-lehdessä julkaistu suuri tutkimus antaa lisää näyttöä tästä, mutta tulokset eivät silti ole aukottomia.Tutkimus on tervetullut, sillä se on ensimmäinen suuri, eri ruokakulttuureja ja viisi mannerta kattava selvitys maitotuotteiden sydänvaikutuksista. Tutkimukseen osallistui lähes 140 000 henkilöä 21 eri maasta. Maat olivat pääosin köyhiä tai keskituloisia. Osallistujien maitotottumuksista kyseltiin yhdeksänvuotisen seurannan aluksi, ja seurannan aikana hieman alle 11 000 heistä sairastui tai menehtyi sydän- ja verisuonitauteihin tai aivoverenkiertohäiriöön.Analyysin perusteella päivittäin ainakin kahdesti maitotuotteita nauttivat sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin ja menehtyivät niihin noin viidenneksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka eivät käyttäneet maitotuotteita. Myös aivoverenkiertohäiriöt olivat maitoa käyttävillä harvinaisempia, ja yhteys oli jopa voimakkaampi kuin sydänoireiden kohdalla.Havainnot ovat mielenkiintoinen viittaus maitotuotteiden mahdollisista terveyshyödyistä köyhissä ja keskituloisissa maissa, joissa monissa maito ei ole keskeinen osa ruokakulttuuria. Tuloksista on kuitenkin vaikea päätellä, mikä tarkalleen maitotuotteissa tai niitä päivittäin käyttävissä selittää suotuisat vaikutukset.Yksi mahdollinen mekanismi on verenpaine, jonka hallinnassa maitotuotteilla saattaa olla osansa. Kalium, magnesium ja kalsium – joita maidossa on runsaasti – voivat laskea verenpainetta, mikä puolestaan pienentää sydänoireiden ja aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa. Hapattamalla tehty jogurtti saattaa myös vaikuttaa suoliston bakteerikantojen välityksellä.Vaikka tulokset viittaavat maitotuotteiden ja myös täysrasvaisten maitotuotteiden terveellisyyteen, tutkimuksen menetelmälliset rajoitukset, nuorehko osallistujakunta ja lyhyehkö seuranta-aika jättävät myös paljon sijaa epäilyille. Tulosten perusteella voi kuitenkin todeta, että maitotuotteiden päivittäinen käyttö ei ole ainakaan haitaksi.Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Lancet 2018;DOI:10.1016/S0140-6736(18)31812-9)http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31812-9

(000.000) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Muistisairauksia potevista suuri osa jatkaa seksielämäänsä sairaudestaan huolimatta, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Lääkärien olisi hyvä huomioida tämä muistipotilaita hoitaessaan, ja ottaa myös iän myötä yleistyvät seksielämän vaikeudet puheeksi vastaanotolla.
Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä, ja se perustuu 3 200 kotonaan asuvan keskimäärin 72-vuotiaan kyselyvastauksiin.Tulosten perusteella seksuaalisesti aktiivisia oli 59 prosenttia parisuhteessa olevista muistisairaista miehistä ja 51 prosenttia muistisairaista naisista. Yli 80-vuotiaistakin 40 prosenttia kertoi olevansa seksuaalisesti aktiivisia.Potenssihäiriöt, haluttomuus ja muut sukupuolielämän ongelmat olivat hyvin yleisiä. Niistä kärsi kolmannes dementiaa sairastavista miehistä ja joka kymmenes nainen. Suurin osa vastaajista koki seksuaalisuuden olevan merkittävä osa heidän elämäänsä.Yhdysvaltalaisten tulokset ovat tärkeä muistutus seksuaalisuuden ja seksin merkityksestä myös muistisairaille ja heidän partnereilleen. Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Geriatrics Society 2018;DOI:10.1111/jgs.15511)http://doi.org/10.1111/jgs.15511

(000.000) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.