Säännöllisesti kirkossa käyvät kuusikymppiset saattavat yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan elää muita pitempään. Ainakin heidän riskinsä menehtyä seuraavien kuudentoista vuoden aikana on pienempi kuin ikätovereiden, jotka eivät käy kirkossa.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat 75 000 keskimäärin 62-vuotiaan naisen tietoihin. Osallistujat olivat pääasiassa valkoihoisia kristittyjä.

Tulosten perusteella kerran viikossa kirkossa käyvien riski menehtyä seurannan aikana oli neljänneksen ja tätäkin useammin kirkossa käyvien kolmanneksen pienempi kuin naisten, jotka eivät käyneet kirkossa lainkaan. Yhteys koski sydän- ja verisuonitauti- sekä syöpäkuolleisuutta, mutta myös muista syistä johtuvia kuolemia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Aineisto ei paljasta, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta kirkossa käyvät tupakoivat vähemmän, olivat positiivisempia ja heillä oli myös harvemmin masennusta. Nämä voivat selittää yhteydet ainakin osin, tutkijat kirjoittavat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta tutkimuksista ei voi päätellä, miten suurelta osin yhteydet johtuvat juuri uskonnollisuudesta tai osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin. Monissa tutkimuksissa sosiaalisesti aktiivinen elämä ja harrastukset yleensäkin on yhdistetty terveyshyötyihin.

Tutkimus julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2016;DOI:10.1001/jamainternmed.2016.1615)
http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1615

Sisältö jatkuu mainoksen alla