Suomalaistutkijoiden mukaan nelivuotiaiden lasten käytösongelmia voidaan vähentää internetpohjaisella tukiohjelmalla. Ohjelma tukee vanhempia ja antaa heille työkaluja kohdata ja vähentää lastensa ongelmakäytöstä. Professori Andre Souranderin johtama tutkijaryhmä julkaisi tuloksensa arvostetussa JAMA Psychiatry -lehdessä.

Lapsuusiän käytösongelmat usein ennakoivat aikuisiän mielenterveysongelmia ja myös rikollisuutta, joten varhainen oireilun vähentyminen on erittäin tervetullutta. Internetpohjainen ohjelma on myös edullinen ja monissa oloissa ja maissa helposti sovellettava keino, joka todennäköisesti madaltaa myös vanhempien kynnystä hankkia apua.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 730 neljävuotiaan käytösongelmaisen lapsen ja heidän vanhempiensa seurantaan. Perheet värvättiin neuvolan vuosikäynneillä. Puolet perheistä satunnaistettiin verrokkiryhmään ja puolet 11-kohtaiseen internet-ohjelmaan. Osana ohjelmaa vanhemmat kävivät viikoittain puhelimitse myös 45-minuuttisen tukikeskustelun koulutetun asiantuntijan kanssa. Ohjelman tavoite oli muun muassa opastaa vanhempia positiivisiin kasvatuskeinoihin, vähentää konfliktitilanteita, vahvistaa lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja tukea vanhempia hankalissa arkitilanteissa.

Vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta hoito-ohjelmaan satunnaistettujen lasten oireilu oli vähentynyt huomattavasti. Verrattuna vertailuryhmän lapsiin heidän vanhempansa raportoivat lasten aggressiivisen käytöksen, tunteiden käsittelyn ongelmien, ahdistuneisuuden sekä uniongelmien vähentyneen huomattavasti. Vanhemmat kokivat myös omien kasvatuskeinojensa ja vanhemmuutensa parantuneen enemmän kuin verrokkiryhmäläiset.

Tutkijat pitävät tuloksia rohkaisevana esimerkkinä internetpohjaisten tukiohjelmien tehosta ja soveltuvuudesta lasten käytöshäiriöiden ehkäisyyn. Lasten psykiatriset palvelut ovat harvoissa maissa riittävät, joten tarve edullisille ja vähällä henkilökunnalla toteuttaville palveluille on suuri.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Psychiatry 2016;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2015.3411)
http://archpsyc.jamanetwork.com/onlineFirst.aspx

Lihavat ja ylipainoiset ovat tuoreen tutkimuksen perusteella hoikkia ihmisiä alttiimpia aloittamaan tupakoinnin. Havainto on mielenkiintoinen, sillä tupakoinnin tiedetään myös hillitsevän painon kertymistä.BMJ-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 450 000 britin terveys- ja geenitietoihin. Geenitietojen avulla tutkijat pystyivät tunnistamaan kaikki perimänsä takia lihavuudelle alttiit, mikä tekee analyysista luotettavan.

Tulosten perusteella osallistuja alkoi tupakoida sitä todennäköisemmin mitä lihavampi hän oli, ja hän myös poltti enemmän. Yhteys koski painoindeksiä, vyötärölihavuutta ja rasvaprosenttia eli lihavuutta monin eri tavoin mitattuna. Brittien havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä tupakoitsijat ovat aiempien tutkimusten valossa usein hoikempia kuin savuttomat, mutta lihovat herkästi lopettamisen jälkeen. Paljon tupakoivat ovat puolestaan usein muita lihavampia, tutkimukset ovat osoittaneet. Nyt julkaistut tulokset viittaavat siihen, että yhteydet ovat kuitenkin vielä monimuotoisempia. Lihavat aloittavat tupakoinnin muita todennäköisemmin, mutta koska tupakointi vähentää nälän tunnetta, se saattaa myös laihduttaa heitä.Tupakointi ja lihavuus ovat merkittäviä terveysongelmia ympäri maailmaa, joten havainnoilla on myös merkitystä maailman väestön terveyden kannalta. Jos lihavuuden vähentäminen ehkäisee myös tupakoinnin aloittamista, sillä voi olla suuremmat terveysvaikutukset kuin on luultu.Suomalaisista aikuisista miehistä 13 prosenttia ja naisista 10 prosenttia tupakoi päivittäin. Lihavia on noin neljännes suomalaisista työikäisistä, mutta huomattavasti useammat ovat lievemmin ylipainoisia. Vuonna 2017 ylipainoisia oli lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista. Uutispalvelu Duodecim(BMJ 2018;361:k1767)https://www.bmj.com/content/361/bmj.k1767

(2018518) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Intensiivinen statiinilääkitys tavanomaista parempi – erityisesti kun LDL-pitoisuus on alkujaan suuri

Statiini-kolesterolilääkkeet pidentävät niitä käyttävien elinikää, mutta tämän hyödyn saavat lähinnä potilaat, joiden LDL-kolesterolitasot ovat korkeat hoidon alkaessa. Tiedot käyvät ilmi Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka statiinien tiedetään ehkäisevän sydänoireita, lääkityksen kuolleisuusvaikutuksista on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Nyt julkaistut tulokset perustuvat 34 satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen ja 270 000 potilaan tietoihin.Verrattuna tavanomaiseen lääkitykseen intensiivinen lääkitys pienensi riskiä menehtyä tutkimusten seurantojen aikana, mutta tämä havaittiin vain potilailla, joiden veren LDL-pitoisuus oli ollut yli 2,6 mmol/l lääkitystä aloittaessa. Tämä koski kokonaiskuolleisuutta eli kaikista eri syistä johtuvia kuolemia sekä erikseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta.Intensiivinen statiinilääkitys vähensi odotetusti myös sydäninfarkteja ja muita sydän- ja verisuonitautien oireita, pallolaajennuksia ja ohitusleikkauksia, mutta näissä vaikutus suureni tasaisesti riippumatta LDL-kolesterolin lähtötasosta. Tämä todettiin verrattuna tavanomaiseen lääkitykseen.Statiinit ovat maailmanlaajuisesti yksi eniten käytettyjä lääkkeitä. Ne alentavat kolesterolia, mutta niiden on havaittu myös vähentävän tulehdusta.Uutispalvelu Duodecim(JAMA 2018;319:1566–159)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2678614

(2018518) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.