Lihasten ja aerobisen kunnon vahvistaminen eivät välttämättä ehkäise yli seitsemänkymppisten vakavia kaatumisia ja niistä johtuvia vammoja. Tuoreen tutkimuksen perusteella on kuitenkin mahdollista, että liikuntaohjelmilla voi vähentää miesten vakavia kaatumisvammoja.

British Medical Journalin julkaisemassa tutkimuksessa 1 600 vähänlaisesti liikkuvaa 70–89-vuotiasta miestä ja naista satunnaistettiin joko liikuntaryhmään tai terveysneuvontaa saaneeseen verrokkiryhmään. Liikuntaryhmäläiset kävivät ohjatussa harjoitusryhmässä kahdesti viikossa ja harjoittelivat lisäksi omatoimisesti kotonaan 3–4 kertaa viikossa. Harjoituksia jatkettiin 1–2 vuoden ajan.

Keskimäärin 2,5-vuotisen seurannan aikana kummassakin ryhmässä noin yksi kymmenestä kaatui vakavasti ja loukkasi itsensä. Erillisessä analyysissa kaatumisvammojen ja niistä aiheutuvien sairaalahoitojen havaittiin kuitenkin vähentyneen noin 50 prosenttia liikuntaryhmään satunnaistetuilla miehillä. Samanlaista muutosta ei havaittu naisilla. Ilmiö voi selittyä sillä, että tutkimuksen aikana miesten kunto ja fyysinen toimintakyky paranivat enemmän kuin naisten.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhdysvaltalaisten havainnot viittaavat siihen, etteivät ohjatut liikuntaryhmät todennäköisesti vähennä yli 70-vuotiaiden vakavia kaatumisvammoja. Tutkimuksen menetelmällisten rajoitusten vuoksi myös miehillä havaittuihin suotuisiin vaikutuksiin kannattaa suhtautua varauksella ennen lisätutkimuksia, tutkijat kirjoittavat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yli 65-vuotiaista noin 30–40 prosenttia kaatuu ainakin kerran vuodessa. Heistä merkittävä osa myös loukkaantuu kaatuessaan, mutta vakavia vammoja saa vain noin joka kymmenes.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2016;352:i245)
http://www.bmj.com/content/352/bmj.i245

Sisältö jatkuu mainoksen alla