Antikolinergisiä lääkkeitä käyttäville kehittyy tavallista enemmän dementioita, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkityksellä olevien potilaiden aivoissa on myös erilaisia haitallisia muutoksia, jotka saattavat selittää aiempia havaintoja. Antikolinergisiin lääkkeisiin kuuluu mm. trisyklisiä masennuslääkkeitä sekä virtsankarkailuun ja Parkinsonin tautiin käytettäviä lääkkeitä.

Tutkimukseen osallistui 60 keskimäärin 73-vuotiasta antikolinergisiä lääkkeitä käyttävää sekä 400 samanikäistä, jotka eivät olleet lääkityksillä. Osallistujien aivot oli tutkittu useita kertoja osana kahta aiempaa tutkimusta.

Antikolinergisiä lääkkeitä käyttävät pärjäsivät muita heikommin muistitesteissä sekä kokeissa, joilla mitattiin huomiokykyä ja psykomotorista nopeutta sekä suunnitelmallista ajattelu- ja toimintakykyä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Aivojen magneettikuvauksissa lääkkeitä käyttävien aivoista löytyi myös haitallisia muutoksia, jotka saattavat selittää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä. Kuvausten perusteella rakenteellisia muutoksia oli ainakin aivokuoressa ja aivokammioissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa nyt julkaistut tulokset viittaavat antikolinergisten lääkkeiden voivan vahingoittaa iäkkäiden potilaiden aivoja ja toimintakykyä. Vaikutukset eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta riittäviä, jotta lääkäreiden olisi hyvä miettiä tarkoin ennen kuin määräävät kyseisiä lääkkeitä iäkkäille potilailleen.

Tutkimus julkaistiin Jama Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Neurology 2016;73:721–732)
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.0580

Sisältö jatkuu mainoksen alla