Pitkittyneistä alaselkäkivuista kärsivien kannattaisi kokeilla mindfulness-meditaatiota tai kognitiivista terapiaa. Ne kummatkin lievittävät kipuja ja parantavat toimintakykyä enemmän kuin tavanomaiset hoidot, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tulosten perusteella meditaation tai kognitiivisen terapian avulla 59 prosenttia potilaista koki toimintakykynsä parantuneen merkittävästi, mikä oli selvästi enemmän kuin verrokkiryhmässä, jossa 44 prosenttia koki niin. Kivut lievittyivät huomattavasti noin 45 prosentilla meditaatio- ja terapiaryhmissä, mutta vain 27 prosentilla verrokeista. Vaikutukset havaittiin vielä puolen vuoden kuluttua ja meditaation osalta vielä vuodenkin kuluttua.

Tutkijat pitävät meditaation ja terapian vaikutuksia merkittävinä etenkin, kun vain noin puolet potilaista osallistui kaikkiin harjoituskertoihin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimuksessa 340 alaselkäkipuja potevaa satunnaistettiin joko kahdeksaan viikoittaiseen mindfulness-meditaatioharjoitukseen, kipujen hallintaan tähtäävään kognitiiviseen terapiaan tai verrokkiryhmään, jota hoidettiin tavanomaisin keinoin. Potilaiden selkäkivut olivat jatkuneet keskimäärin seitsemän vuotta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Suomalaisista noin 35–40 prosenttia kärsii selkäkivuista. Yleisiä selkäkipujen aiheuttajia ovat raskas työ ja mahdollisesti mm. lihavuus ja istumatyö. Alle kuusi viikkoa kestäviä alaselkäkipuja hoidetaan pääasiassa tulehduskipulääkkeillä. Potilaita kannustetaan pysymään liikkeellä, välttämään vuodelepoa ja jatkamaan normaalia elämää kipujen sallimissa rajoissa. Yleensä lyhyt sairausloma riittää.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2016;315:1240–1249)
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.2323

Sisältö jatkuu mainoksen alla