Migreeniä potevat saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan saada helpotusta statiini-kolesterolilääkkeiden ja D-vitamiinin yhdistelmästä. Havainto on vielä alustava ja pitää varmistaa lisätutkimuksissa.

Annals of Neurology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat puolivuotiseen kokeeseen, jossa 57 episodista migreeniä sairastavaa satunnaistettiin D-vitamiini-statiiniryhmään tai verrokkiryhmään, joka sai lumevalmisteita.

Statiineja ja vitamiineja saaneiden migreenioireet vähenivät tutkimuksen aikana selvästi enemmän kuin verrokkien. Kolmen kuukauden hoidon jälkeen joka neljäs lääkeryhmäläinen koki migreenipäivien vähentyneen puoleen entisestä. Puolen vuoden kuluttua niin koki jo kolmannes lääkeryhmäläisistä, kun verrokkiryhmässä niin kävi vain yhdelle potilaalle.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimuksen tulokset viittaavat statiinien ja D-vitamiinin mahdollisesti auttavan migreenioireiden vähentämisessä, mutta tuloksista ei voi päätellä mistä mahdollinen vaikutus johtuu. Epäselvää on myös kuinka suurelta osin tulokset johtuivat statiineista ja miten suuri vaikutus D-vitamiinilla oli.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Migreeniä sairastaa noin 5 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista.

Uutispalvelu Duodecim
(Annals of Neurology 2015;DOI:10.1002/ana.24534)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24534/abstract

Sisältö jatkuu mainoksen alla