Mindfulness-meditaatioon perustuva kognitiivinen terapia olisi monille potilaille lääkkeiden veroinen keino ehkäistä masennuksen uusiutumista. Erityisesti se näyttää sopivan potilaille, joiden masennusoireet ovat olleet kovia.

Tuoreen tutkimuksen tulokset julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä, ja niiden perusteella mindfulness-pohjaista terapiaa saavien masennus uusiutuu noin kolmanneksen harvemmin kuin potilaiden, jotka eivät sitä saa. Samanlainen ero havaitaan verrattuna masennuslääkkeisiin, tulokset osoittavat.

Mindfulness-meditaatioharjoitusten tarkoitus on auttaa ihmistä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tähän hetkeen ja meneillään olevaan toimintaan. Menetelmää sovelletaan laajalti kognitiivisen psykoterapian piirissä, ja sen tiedetään lievittävän masennusta ja ahdistusta. Nyt julkaistut tulokset osoittavat menetelmästä olevan apua myös suuressa uusiutumisvaarassa olevien masennuspotilaiden hoidossa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tulokset perustuvat kymmenen aikaisemman tutkimuksen aineistoihin ja niiden yhteisanalyysiin. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 300 uusiutuvaa masennustyyppiä sairastavaa aikuista. Potilaita seurattiin 60 viikon ajan. Mindfulness-terapia tehosi potilaan iästä, sukupuolesta ja monista muista taustamuuttujista riippumatta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Psychiatry 2016;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2016.0076)
http://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0076

Sisältö jatkuu mainoksen alla