Pitkäaikainen monivuorotyö voi Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan suurentaa naisen riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Riskit havaitaan, kun monivuorotyötä on tehnyt vähintään viiden vuoden ajan.

Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat lähes 190 000 sairaanhoitajanaisen 24-vuotiseen seurantaan. Seurannan aikana yli 10 000 naista sai ensimmäisen sydäntautioireensa. Monivuorotyötä tekeviksi luokiteltiin osallistujat, jotka tekivät kuukauden aikana vähintään kolme yövuoroa sekä päivä- ja iltavuoroja.

Analyysin perusteella monivuorotyötä vähintään viisi vuotta tehneet sairastuivat sydänoireisiin noin 10–20 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset, jotka eivät tehneet monivuorotyötä. Yhteys oli voimakkaampi mitä pitempään monivuorotyö jatkui. Yli kymmenen vuotta monivuorotyötä tehneiden sairastumisriski oli korkeimmillaan noin 30 prosenttia suurempi kuin verrokkien.

Käytännössä nyt havaitut sairastumisriskit eivät ole kovin suuria. Tutkijat pitävät niitä silti huomionarvoisina, sillä ne olisivat mahdollisesti ehkäistävissä työvuoroja muuttamalla. Tulosten perusteella monivuorotyöhön liittyvä sairastumisriski pieneni vähitellen, kun työvuorot muuttuivat.

Aiemmissa tutkimuksissa vuorotyö ja yövuorot on yhdistetty sydänoireiden lisäksi myös suurentuneeseen diabetes- ja syöpäriskiin. Mahdollisia syitä ovat vuorokausirytmin häiriintyminen, ravitsemukselliset seikat ja muut elämäntavat sekä uniongelmat, mutta tarkkaa syytä ei vielä tunneta.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2016;doi:10.1001/jama.2016.4454)
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.4454

Tekoäly-algoritmit voivat tulevaisuudessa auttaa patologeja tunnistamaan rintasyövän etäpesäkkeet kudosnäytteistä. Tällä hetkellä tekoäly näyttäisi suoriutuvan tehtävästä ainakin yhtä hyvin kuin ihminen, mutta tämä havaittiin keinotekoisessa koetilanteessa.
JAMA-lehden julkaisemassa tutkimuksessa 32 eri tekoälyn arvioita verrattiin kokeneiden patologien arvioihin samoista kudosnäytteistä. Digitaalisista näytekuvista piti onnistuneesti tunnistaa, oliko potilaan rintasyöpä lähettänyt etäpesäkkeitä imusolmukkeisiin.Tulosten perusteella parhaat tekoälyt olivat yhtä hyviä kuin kokenut patologi, joka sai tutkia näytteitä vapaasti niin pitkään kuin halusi. Tekoälyt sen sijaan päihittivät yhdentoista patologin ryhmäarvioinnin tilanteessa, jossa patologien piti tehdä arvionsa kiireessä.Tutkijat pitävät havaintojaan osoituksena syväoppimiseen perustuvien tekoälyjen soveltuvuudesta syövän kudosnäytteiden arviointiin, mutta näiden tulosten perusteella tekoälyt eivät vielä ole korvaamassa patologeja. Jos tulokset kuitenkin varmistuvat lisätutkimuksissa, jotka paremmin kuvaavat käytännön hoitotyössä vastaan tulevia tapauksia, tekoäly voi tulla patologien avuksi hyvinkin pian.Tekoälyjä on kokeiltu menestyksekkäästi myös mm. diabeettisen retinopatian eli verkkokalvotaudin tunnistamisessa.Uutispalvelu Duodecim (JAMA 2017;318:2199–2210)http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2017.14585

(20171212) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lääkärien kannattaisi kysyä potilailtaan heidän kävelyvauhdistaan, brittitutkimus vihjaa. Tutkimuksen mukaan tämä voisi paljastaa, ketkä potilaat ovat suurentuneessa vaarassa menehtyä seuraavien vuosien aikana. Brittien tulokset julkaistiin European Heart Journal -lehdessä, ja niiden perusteella potilaat, jotka arvioivat kävelevänsä hitaasti, menehtyivät seuraavien kuuden vuoden aikana todennäköisemmin kuin potilaat, jotka kävelivät mielestään ripeästi.Yhteys havaittiin varsinkin potilailla, joiden painoindeksi oli alhainen. Heillä hidas kävely liittyi kaksi kertaa suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana verrattuna samanpainoisiin nopeisiin kävelijöihin. Käden puristusvoima, joka kuvaa laajasti lihaskuntoa ja terveydentilaa, ennusti sekin kuolleisuutta, mutta pääasiassa vain miehillä.Hidas kävely on aiemminkin yhdistetty suurentuneeseen kuolleisuuteen, mutta lähinnä tutkimuksissa, joissa kävelyä on mitattu kokeellisesti. Nyt julkaistut tulokset laajentavat tietämystä ja osoittavat myös potilaiden omien arvioiden usein riittävän. Tuloksia kannattaa silti tulkita varoen, sillä kävelynopeuden lisäksi moni taustamuuttuja on voinut vaikuttaa yhteyteen. Tulokset perustuvat 230 000 naisen ja 190 000 miehen terveystietoihin. Kuusivuotisen seurannan aikana heistä 8 600 menehtyi. Osallistujista nuorimmat olivat 39-vuotiaita ja vanhimmat 74-vuotiaita. Keskimääräinen ikä oli 56 vuotta.Uutispalvelu Duodecim (European Heart Journal 2017;38:3232–3240)https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/43/3232/4090989#100582361

(20171211) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.