Hollantilaistutkimuksen mukaan äidin oireeton bakteerivirtsaisuus ei välttämättä suurenna ennenaikaisen synnytyksen vaaraa, vaikka sitä ei hoidettaisi. Tällä hetkellä oireettomatkin tapaukset hoidetaan antibiooteilla juuri ennenaikaisten synnytysten ehkäisemiseksi.

Tulosten perusteella oireettoman bakteerivirtsaisuuden hoitaminen antibiooteilla ei vähennä ennenaikaisen synnytyksen riskiä verrattuna lumelääkkeeseen tai naisiin, joita ei hoideta lainkaan. Eroja ei ole myöskään verrattuna naisiin, joilla ei ole oireetonta bakteerivirtsaisuutta.

Hoitamattomat naiset sairastuvat kuitenkin munuaisallastulehdukseen todennäköisemmin kuin naiset, joilla ei ole bakteerivirtsaisuutta. Tapauksia oli tässä tutkimuksessa hyvin vähän, joten käytännössä riski ei ollut kovin suuri, tutkijat kirjoittavat.

Lancet Infectious Diseases -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 4 300 vuosina 2011–2013 ensimmäistä kertaa raskaana olleen naisen seurantatietoihin. Naisista 250 todettiin oireeton bakteerivirtsaisuus ja heistä 40 satunnaistettiin antibioottikuurille, 45 lumeryhmään ja loppuja seurattiin ilman hoitoja.

Hollantilaisten tulokset ovat uskottavia, mutta tutkimuksen pienen koon vuoksi ne olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. Nykyiset hoitosuositukset perustuvat yli 30 vuotta vanhoihin tutkimuksiin, joten uusille tutkimuksille on tarvetta.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Infectious Diseases 2015;11:1324–1333)
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(15)00070-5/abstract

Tekoäly-algoritmit voivat tulevaisuudessa auttaa patologeja tunnistamaan rintasyövän etäpesäkkeet kudosnäytteistä. Tällä hetkellä tekoäly näyttäisi suoriutuvan tehtävästä ainakin yhtä hyvin kuin ihminen, mutta tämä havaittiin keinotekoisessa koetilanteessa.
JAMA-lehden julkaisemassa tutkimuksessa 32 eri tekoälyn arvioita verrattiin kokeneiden patologien arvioihin samoista kudosnäytteistä. Digitaalisista näytekuvista piti onnistuneesti tunnistaa, oliko potilaan rintasyöpä lähettänyt etäpesäkkeitä imusolmukkeisiin.Tulosten perusteella parhaat tekoälyt olivat yhtä hyviä kuin kokenut patologi, joka sai tutkia näytteitä vapaasti niin pitkään kuin halusi. Tekoälyt sen sijaan päihittivät yhdentoista patologin ryhmäarvioinnin tilanteessa, jossa patologien piti tehdä arvionsa kiireessä.Tutkijat pitävät havaintojaan osoituksena syväoppimiseen perustuvien tekoälyjen soveltuvuudesta syövän kudosnäytteiden arviointiin, mutta näiden tulosten perusteella tekoälyt eivät vielä ole korvaamassa patologeja. Jos tulokset kuitenkin varmistuvat lisätutkimuksissa, jotka paremmin kuvaavat käytännön hoitotyössä vastaan tulevia tapauksia, tekoäly voi tulla patologien avuksi hyvinkin pian.Tekoälyjä on kokeiltu menestyksekkäästi myös mm. diabeettisen retinopatian eli verkkokalvotaudin tunnistamisessa.Uutispalvelu Duodecim (JAMA 2017;318:2199–2210)http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2017.14585

(20171212) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lääkärien kannattaisi kysyä potilailtaan heidän kävelyvauhdistaan, brittitutkimus vihjaa. Tutkimuksen mukaan tämä voisi paljastaa, ketkä potilaat ovat suurentuneessa vaarassa menehtyä seuraavien vuosien aikana. Brittien tulokset julkaistiin European Heart Journal -lehdessä, ja niiden perusteella potilaat, jotka arvioivat kävelevänsä hitaasti, menehtyivät seuraavien kuuden vuoden aikana todennäköisemmin kuin potilaat, jotka kävelivät mielestään ripeästi.Yhteys havaittiin varsinkin potilailla, joiden painoindeksi oli alhainen. Heillä hidas kävely liittyi kaksi kertaa suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana verrattuna samanpainoisiin nopeisiin kävelijöihin. Käden puristusvoima, joka kuvaa laajasti lihaskuntoa ja terveydentilaa, ennusti sekin kuolleisuutta, mutta pääasiassa vain miehillä.Hidas kävely on aiemminkin yhdistetty suurentuneeseen kuolleisuuteen, mutta lähinnä tutkimuksissa, joissa kävelyä on mitattu kokeellisesti. Nyt julkaistut tulokset laajentavat tietämystä ja osoittavat myös potilaiden omien arvioiden usein riittävän. Tuloksia kannattaa silti tulkita varoen, sillä kävelynopeuden lisäksi moni taustamuuttuja on voinut vaikuttaa yhteyteen. Tulokset perustuvat 230 000 naisen ja 190 000 miehen terveystietoihin. Kuusivuotisen seurannan aikana heistä 8 600 menehtyi. Osallistujista nuorimmat olivat 39-vuotiaita ja vanhimmat 74-vuotiaita. Keskimääräinen ikä oli 56 vuotta.Uutispalvelu Duodecim (European Heart Journal 2017;38:3232–3240)https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/43/3232/4090989#100582361

(20171211) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.