Diabeteksen hoidossa käytettävä metformiini saattaa yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan haittavaikutuksena aiheuttaa potilaille B12-vitamiinin puutosta ja anemiaa. Yhteydet havaitaan, kun lääkitys kestää vuosikausia.

Metformiini on aiemminkin yhdistetty B12-vitamiinin vajaukseen, mutta tätä ennen on ollut epäselvää näkyykö yhteys myös pitkäkestoisissa lääkityksissä.

Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat tutkimukseen, jossa runsaat 2 000 potilasta satunnaistettiin metformiini- tai lumelääkitykselle kolmeksi vuodeksi. Alkuperäistä tutkimusta seuraavassa jatkotutkimuksessa metformiinilääkityksiä jatkettiin vielä yhdeksän vuotta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Mittausten perusteella B12-vitamiinitasot laskivat viidessä vuodessa alhaisiksi runsaalla 4 prosentilla metformiiniryhmäläisistä ja runsaalla 2 prosentilla lumeryhmäläisistä. B12-vitamiinin vajaus oli sitä todennäköisempää mitä pitempään metformiinilääkitys jatkui, tutkijat havaitsivat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vuosikausia metformiinilääkityksellä olleilla oli myös muita enemmän anemiaa sekä neuropatiaa eli ääreishermojen sairautta. Neuropatia-tapauksia oli aineistossa kuitenkin niin vähän, etteivät tulokset ole välttämättä luotettavia tältä osin.

B12-vitamiinin puutos voi aiheuttaa anemiaa ja mm. lihasheikkoutta tai tunnon ja muistin häiriöitä, jotka saattavat myös jäädä pysyviksi. Harvinaisempia oireita ovat kielitulehdus, hedelmättömyys, verisuonitukokset ja ihon pigmentin lisääntyminen.

Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat lääkäreitä seuraamaan metformiinia käyttävien potilaidensa B12-vitamiinitasoja, jotta vajaukset voitaisiin ehkäistä ja korjata ajoissa. Metformiini on yleisin tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävä lääke, joten tulokset koskevat hyvin monia potilaita.

Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2016;DOI:10.1210/jc.2015-3754)
http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-3754

Sisältö jatkuu mainoksen alla