Ruusufinniä sairastavat saattavat sairastua dementiaan ja varsinkin Alzheimerin tautiin tavallista todennäköisemmin. Riski ei käytännössä ole kovin suuri, mutta ruusufinnin yleisyyden vuoksi se voi koskea monia.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tanskalaistutkimuksesta, jossa hyödynnettiin lähes 5,6 miljoonan tanskalaisen rekisteritietoja vuosilta 1997–2012. Ruusufinniä sairasti 82 000 osallistujaa ja 99 000 sairastui dementiaan seurantavuosien aikana.

Tulosten perusteella yli 60-vuotiaiden ruusufinnipotilaiden riski sairastua Alzheimerin tautiin oli noin 20 prosenttia suurempi kuin samanikäisten terveiden. Yhteys oli vielä vahvempi, kun analyysissa keskityttiin potilaisiin, joiden ruusufinnin oli diagnosoinut sairaalan ihotautilääkäri. Tällöin ruusufinniin liittyi 40 prosenttia suurempi riski sairastua mihin tahansa dementiaan ja 90 prosenttia suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin.

Ruusufinnin ja dementioiden yhteys on periaatteessa mahdollinen, sillä ruusufinniä potevan kehossa on tulehduksen lisäksi antimikrobisia peptidejä sekä MMP-entsyymejä, jotka osallistuvat myös joidenkin hermostollisten sairauksien ja dementioiden syntymekanismiin. On silti mahdollista, että nyt julkaistuihin tuloksiin on vaikuttanut hyvin moni muukin seikka ruusufinnin lisäksi, joten tulokset pitää vielä varmistaa uusissa tutkimuksissa.

Ruusufinniin sairastutaan yleensä 30–60-vuotiaana. Se aiheuttaa punoitusta, pienten verisuonten laajentumista ja märkäpäitä poskiin ja joskus myös muualle kasvoihin. Viidesosalla potilaista on myös silmäoireita kuten kuivasilmäisyyttä ja silmäluomien reunan tulehdusta.

Tutkimus julkaistiin Annals of Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Annals of Neurology 2016;DOI:10.1002/ana.24645 )
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24645/abstract

Lihavat ja ylipainoiset ovat tuoreen tutkimuksen perusteella hoikkia ihmisiä alttiimpia aloittamaan tupakoinnin. Havainto on mielenkiintoinen, sillä tupakoinnin tiedetään myös hillitsevän painon kertymistä.BMJ-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 450 000 britin terveys- ja geenitietoihin. Geenitietojen avulla tutkijat pystyivät tunnistamaan kaikki perimänsä takia lihavuudelle alttiit, mikä tekee analyysista luotettavan.

Tulosten perusteella osallistuja alkoi tupakoida sitä todennäköisemmin mitä lihavampi hän oli, ja hän myös poltti enemmän. Yhteys koski painoindeksiä, vyötärölihavuutta ja rasvaprosenttia eli lihavuutta monin eri tavoin mitattuna. Brittien havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä tupakoitsijat ovat aiempien tutkimusten valossa usein hoikempia kuin savuttomat, mutta lihovat herkästi lopettamisen jälkeen. Paljon tupakoivat ovat puolestaan usein muita lihavampia, tutkimukset ovat osoittaneet. Nyt julkaistut tulokset viittaavat siihen, että yhteydet ovat kuitenkin vielä monimuotoisempia. Lihavat aloittavat tupakoinnin muita todennäköisemmin, mutta koska tupakointi vähentää nälän tunnetta, se saattaa myös laihduttaa heitä.Tupakointi ja lihavuus ovat merkittäviä terveysongelmia ympäri maailmaa, joten havainnoilla on myös merkitystä maailman väestön terveyden kannalta. Jos lihavuuden vähentäminen ehkäisee myös tupakoinnin aloittamista, sillä voi olla suuremmat terveysvaikutukset kuin on luultu.Suomalaisista aikuisista miehistä 13 prosenttia ja naisista 10 prosenttia tupakoi päivittäin. Lihavia on noin neljännes suomalaisista työikäisistä, mutta huomattavasti useammat ovat lievemmin ylipainoisia. Vuonna 2017 ylipainoisia oli lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista. Uutispalvelu Duodecim(BMJ 2018;361:k1767)https://www.bmj.com/content/361/bmj.k1767

(2018518) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Intensiivinen statiinilääkitys tavanomaista parempi – erityisesti kun LDL-pitoisuus on alkujaan suuri

Statiini-kolesterolilääkkeet pidentävät niitä käyttävien elinikää, mutta tämän hyödyn saavat lähinnä potilaat, joiden LDL-kolesterolitasot ovat korkeat hoidon alkaessa. Tiedot käyvät ilmi Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka statiinien tiedetään ehkäisevän sydänoireita, lääkityksen kuolleisuusvaikutuksista on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Nyt julkaistut tulokset perustuvat 34 satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen ja 270 000 potilaan tietoihin.Verrattuna tavanomaiseen lääkitykseen intensiivinen lääkitys pienensi riskiä menehtyä tutkimusten seurantojen aikana, mutta tämä havaittiin vain potilailla, joiden veren LDL-pitoisuus oli ollut yli 2,6 mmol/l lääkitystä aloittaessa. Tämä koski kokonaiskuolleisuutta eli kaikista eri syistä johtuvia kuolemia sekä erikseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta.Intensiivinen statiinilääkitys vähensi odotetusti myös sydäninfarkteja ja muita sydän- ja verisuonitautien oireita, pallolaajennuksia ja ohitusleikkauksia, mutta näissä vaikutus suureni tasaisesti riippumatta LDL-kolesterolin lähtötasosta. Tämä todettiin verrattuna tavanomaiseen lääkitykseen.Statiinit ovat maailmanlaajuisesti yksi eniten käytettyjä lääkkeitä. Ne alentavat kolesterolia, mutta niiden on havaittu myös vähentävän tulehdusta.Uutispalvelu Duodecim(JAMA 2018;319:1566–159)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2678614

(2018518) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.