Sähkötupakkaa kokeilevat teinit saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan olla muita kiinnostuneempia kokeilemaan myös varsinaisia savukkeita. Heidän tutkimuksensa perusteella pelkkä sähkötupakan satunnainen kokeileminen ei kuitenkaan ennusta säännöllistä tupakointia.

Tutkijat kyselivät sähkötupakan ja oikeiden savukkeiden polttamisesta 2 300 keskimäärin 15-vuotiaalta koululaiselta vuonna 2013 ja uudelleen vuotta myöhemmin.

Sähkötupakkaa kokeilleet nuoret olivat vuotta myöhemmin kokeilleet varsinaisia savukkeita kolme kertaa todennäköisemmin kuin nuoret, jotka eivät olleet koskeneet sähkötupakkaan.

Nuorista 31 prosenttia oli kokeillut sähkötupakkaa ensimmäisen kyselyn aikoihin ja 15 prosenttia oli polttanut savukkeita. Vuonna 2014 sähkötupakkaa kokeilleita oli 38 prosenttia ja tupakkaa polttaneita 21 prosenttia.

Valtaosa sähkötupakkaa tai savukkeita kokeilleista oli polttanut niitä vain 1–4 kertaa elämänsä aikana. Hyvin harva nuorista tupakoi tai poltti sähkötupakkaa edes kuukausittain. Säännöllisesti sähkötupakkaa tai savukkeita polttaneet kuitenkin todennäköisesti jatkoivat säännöllistä tupakointia seurantakyselyn aikoihin.

Tulosten perusteella on mahdollista, että sähkötupakka alentaa nuorten kynnystä kokeilla varsinaisia savukkeita, mutta yhtä hyvin on mahdollista, että samat nuoret olisivat kokeilleet savukkeita ilman sähkötupakkaakin.

Sähkötupakka ei ole lyhytaikaisessa käytössä yhtä haitallista terveydelle kuin tupakka, mutta sen pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tiedetä.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Tobacco Control -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Tobacco Control 2016;DOI:10.1136/tobaccocontrol-2015-052705)
http://tobaccocontrol.bmj.com/lookup/doi/10.1136/tobaccocontrol-2015-052705

Runsaasti kahvia juovien on useissa tutkimuksissa nähty välttyvän mm. diabetekselta muita todennäköisemmin, mutta kahvilla saattaa olla suotuisia vaikutuksia myös suolistosyöpää sairastaviin. Tuoreessa tutkimuksessa säännöllinen kahvinjuonti yhdistettiin pienempään riskiin menehtyä suolistosyöpään.Havainnot perustuvat tunnettujen Nurse’s Health Study ja Health Professionals Follow-up Study -tutkimusten aineistoihin. Keskimäärin kahdeksan vuoden seurannan aikana osallistujista 800 menehtyi. Kuolemista 190 johtui suolistosyövästä.Verrattuna osallistujiin, jotka eivät juoneet lainkaan kahvia, vähintään neljä kahvikupillista päivittäin juovien riski menehtyä suolistosyöpään oli 50 prosenttia pienempi. Myös muista syistä aiheutuvat kuolemat olivat heillä vähäisempiä seurannan aikana.Samanlainen yhteys havaittiin analyysissa, jossa huomioitiin syöpädiagnoosia edeltävä ja sen jälkeinen kahvinkulutus. Sekä ennen diagnoosia että sen jälkeen yli kaksi kuppia päivässä kahvittelevien kuolleisuus oli 30–40 prosenttia vähäisempää kuin tasaisesti korkeintaan kaksi kuppia päivässä juovien.Havainnot ovat uusin viittaus kahvin mahdollisiin moninaisiin terveysvaikutuksiin, mutta lukuisista tutkimuksista huolimatta vieläkään ei tiedetä, mistä yhteydet tarkalleen johtuvat. Kahvin lisäksi hyvin moni muu seikka, joka erottaa paljon kahvia juovat kahvia vieroksuvista, voi selittää tulokset, ja tämän takia tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella.Tutkimus julkaistiin Gastroenterology-lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Gastroenterology 2017;DOI:10.1053/j.gastro.2017.11.010)http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)36368-0/fulltext

(20171214) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Vuosittain noin yksi tuhannesta suomalaisvangista päätyy itsemurhaan, Oxfordin yliopiston tutkimus osoittaa. Luku on kansainvälisesti korkeahko, mutta samaa tasoa mm. Ruotsin kanssa.
Tutkimuksessa analysoitiin 24 suhteellisen varakkaan maan vankilaviranomaisten tietoja vuosilta 2011–2014. Tänä aikana 3 900 vankia teki itsemurhan. Monien Euroopan maiden lisäksi analyysissa oli mukana Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada.Hieman yllättäen vankien itsemurhat olivat suhteellisesti yleisimpiä Pohjoismaissa - missä joka vuosi noin yksi tuhannesta vangista päätyi itsemurhaan – ja Länsi-Euroopassa, Belgiassa, Ranskassa ja Portugalissa. Suurimmat luvut olivat Norjassa ja Ranskassa, missä vuosittain sadasta vangista keskimäärin 1,7 teki itsemurhan. Kun kaikkia maita tarkasteltiin yhdessä, miesvangit päätyivät itsemurhaan kolme kertaa todennäköisemmin ja naisvangit yhdeksän kertaa todennäköisemmin kuin samanikäinen väestö keskimäärin.Tutkimuksessa ei löytynyt yhtä selittävää tekijää maiden välisille eroille, mutta vankien itsemurhat näyttivät olevan yleisempiä maissa, joissa vankeja on väestöön nähden suhteellisesti vähän. Tutkijat pitävät mahdollisena, että näissä maissa vankiloihin päätyy ongelmaisempia vankeja, mutta varmaa tietoa tästä ei ole.Suomessa vuosina 2011–2014 yhteensä 13 vankia teki itsemurhan, joten tapauksia on noin kolme vuodessa. Itsemurha on Suomessa vankien yleisin kuolinsyy.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim (Lancet Psychiatry 2017;4:946–952)http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30435-2/abstract

(20171214) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.