Sähkötupakkaa kokeilevat teinit saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan olla muita kiinnostuneempia kokeilemaan myös varsinaisia savukkeita. Heidän tutkimuksensa perusteella pelkkä sähkötupakan satunnainen kokeileminen ei kuitenkaan ennusta säännöllistä tupakointia.

Tutkijat kyselivät sähkötupakan ja oikeiden savukkeiden polttamisesta 2 300 keskimäärin 15-vuotiaalta koululaiselta vuonna 2013 ja uudelleen vuotta myöhemmin.

Sähkötupakkaa kokeilleet nuoret olivat vuotta myöhemmin kokeilleet varsinaisia savukkeita kolme kertaa todennäköisemmin kuin nuoret, jotka eivät olleet koskeneet sähkötupakkaan.

Nuorista 31 prosenttia oli kokeillut sähkötupakkaa ensimmäisen kyselyn aikoihin ja 15 prosenttia oli polttanut savukkeita. Vuonna 2014 sähkötupakkaa kokeilleita oli 38 prosenttia ja tupakkaa polttaneita 21 prosenttia.

Valtaosa sähkötupakkaa tai savukkeita kokeilleista oli polttanut niitä vain 1–4 kertaa elämänsä aikana. Hyvin harva nuorista tupakoi tai poltti sähkötupakkaa edes kuukausittain. Säännöllisesti sähkötupakkaa tai savukkeita polttaneet kuitenkin todennäköisesti jatkoivat säännöllistä tupakointia seurantakyselyn aikoihin.

Tulosten perusteella on mahdollista, että sähkötupakka alentaa nuorten kynnystä kokeilla varsinaisia savukkeita, mutta yhtä hyvin on mahdollista, että samat nuoret olisivat kokeilleet savukkeita ilman sähkötupakkaakin.

Sähkötupakka ei ole lyhytaikaisessa käytössä yhtä haitallista terveydelle kuin tupakka, mutta sen pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tiedetä.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Tobacco Control -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Tobacco Control 2016;DOI:10.1136/tobaccocontrol-2015-052705)
http://tobaccocontrol.bmj.com/lookup/doi/10.1136/tobaccocontrol-2015-052705

Masentuneet iäkkäät pärjäävät muistikokeissa ikätovereitaan heikommin, tuore tutkimus vahvistaa. Masennus saattaa olla muistisairauksien ensioireita, mutta myös seuraus heikentyneestä toimintakyvystä, aiemmista tutkimuksista tiedetään.Nyt Neurology-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 1 100 terveen keskimäärin 71-vuotiaan aivotutkimuksiin ja psykologisiin arviointeihin. Muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja tutkittiin uudelleen viiden vuoden seurannan päätteeksi.

Tutkimuksen alussa viidennes osallistujista poti masennusoireita. Kun analyysista suljettiin pois monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja, kuten osallistujien ikä ja lääkitykset, masennusoireita potevien tapahtumamuisti havaittiin heikommaksi kuin osallistujien, jotka eivät olleet masentuneita.Masennuksesta kärsivien aivoissa oli lisäksi rakenteellisia muutoksia. Muun muassa aivojen tilavuus oli heillä pienempi kuin oireettomilla. Heillä oli myös todennäköisemmin aivojen pienten verisuonten vaurioita, tutkijat havaitsivat.

Aiemmissa tutkimuksissa masennus on yhdistetty muistisairauksiin, mutta tutkimuksista riippuen tuloksia on tulkittu eri tavoin. On viitteitä siitä, että monien Alzheimerin tautiin sairastuvien masennusoireet alkavat jo ennen kuin varsinaiset muistioireet tunnistetaan, mikä viittaa masennuksen olevan mahdollisesti ensimmäisiä dementian merkkejä. Toisaalta on mahdollista, että masennuksella ja muistisairauksilla on yhteisiä aiheuttajia ja riskitekijöitä, jotka selittävät yhteydet.

Arviolta 15–20 prosenttia iäkkäistä sairastaa masennusta. Muistin ja muiden tiedonkäsittelykykyjen heikentymää on noin 200 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä moni sairastaa varsinaista dementiaa.

Uutispalvelu Duodecim(Neurology 2018)www.neurology.org

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Maatilalla kasvaneiden tiedetään sairastuvan muita harvemmin allergioihin ja atopiaan, mutta sama näyttäisi koskevan myös eläintilojen lähettyvillä asuvia, vaikka he eivät itse olisi mukana maanviljelyssä. Hollantilaistutkimuksen tulokset perustuvat 2 400 aikuisen terveystietoihin ja vasta-ainetutkimuksiin. Osallistujat olivat 20–72-vuotiaita.Tulokset osoittivat atooppisen ihottuman ja allergioiden olevan noin viidenneksen harvinaisempia osallistujilla, jotka asuivat noin 300 metrin päässä eläintilasta, kuin osallistujilla, jotka asuivat ainakin 500 metrin päässä. Yhteys oli vielä jonkin verran voimakkaampi osallistujilla, jotka olivat viettäneet lapsuutensa maatilalla.

Havainnot tukevat ns. hygieniahypoteesia, jonka mukaan lapsuuden infektioiden vähentyminen on lisännyt monia sairauksia, mm. allergioita ja astmaa. Jos lapset altistuvat monipuolisesti erilaisille bakteereille, eläinhilseelle ja muille allergeeneille, heidän sairastumisriskinsä on pienempi. On kuitenkin myös mahdollista, että eläintilojen lähettyville valikoituu ihmisiä, joilla ei ole atooppisia sairauksia. Tutkimus julkaistiin Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Occupational & Environmental Medicine 2018;DOI:10.1136/oemed-2017-104769)http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2017-104769

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.