Nuoruustyypin diabetesta potevat sairastuvat sydämen vajaatoimintaan huomattavasti tavallista todennäköisemmin, ruotsalaistutkimus vahvistaa. Riski on suuri etenkin potilailla, joiden diabetes on huonolla hoidolla.

Ruotsalaisten tulosten perusteella sadasta nuoruustyypin diabetesta sairastavasta keskimäärin kolme sairastuu sydämen vajaatoimintaan, kun sadasta samanikäisestä terveestä sairastuu vain yksi. Kun analyysissa huomioidaan potilaiden sukupuoli, diabeteksen kesto ja monia muita taustatekijöitä, nuoruustyypin diabetesta sairastavien sairastumisriski on lähes viisi kertaa suurempi kuin terveiden.

Riski sairastua suurenee tasaisesti mitä huonommassa tasapainossa potilaan diabetes on. Myös albuminuria eli valkuaisvirtsaisuus, joka on merkki pahemmasta diabeteksesta, liittyy sydämen vajaatoiminnan vaaraan.

Diabeteksen on tiedetty suurentavan sydämen vajaatoiminnan vaaraa tätä ennenkin. Nuoruustyypin diabetekseen liittyvät riskit ovat kuitenkin jääneet epäselviksi, koska suuri osa vajaatoimintaan sairastuvista on jo iäkkäitä.

Tutkimuksessa käytettiin 33 000 nuoruustyypin diabeetikon ja 150 000 terveen verrokin rekisteritietoja. Osallistujat olivat keskimäärin 35-vuotiaita noin kahdeksanvuotisen seurannan alkaessa. Potilaat olivat sairastaneet nuoruustyypin diabetesta keskimäärin 20 vuoden ajan.

Tulokset julkaistiin Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Diabetes & Endocrinology 2015;DOI.10.1016/S2213-8587(15)00292-2
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2815%2900...

Autoliikenteen päästöjen on monissa tutkimuksissa osoitettu altistavan sydän- ja verisuonitaudeille ja myös aivoverenkierron häiriöille. Tuore yhdysvaltalaistutkimus lisää näyttöä entisestään, ja osoittaa suurten katujen lähellä asuvien kaupunkilaisten sairastuvan muita todennäköisemmin aivoinfarkteihin.Tulokset julkaistiin Stroke-lehdessä, ja ne perustuvat pitkäaikaisen Northern Manhattan Studyn aineistoihin. Tutkimuksessa 3 300 manhattanilaista miestä ja naista seurattiin 15 vuoden ajan, ja tuona aikana heistä 11 prosenttia sairastui aivoinfarktiin.Riski sairastua aivoinfarktiin oli 40 prosenttia suurempi osallistujilla, jotka asuivat alle 100 metrin päässä suuresta ja tiheästi liikennöidystä kadusta, kun vertailukohtana olivat osallistujat, joiden koti oli ainakin 400 metrin päässä. Tarkemmassa analyysissa sairastumisriski oli kuitenkin suurentunut vain savuttomilla osallistujilla. Toisin sanoen tupakoivien sairastumisriskiin suuren kadun läheisyys ei vaikuttanut. Yhdysvaltalaisten tulokset lisäävät todisteita ilmansaasteiden terveyshaitoista ja osoittavat niiden vaihtelevan jopa saman kaupunginosan sisällä. Joidenkin arvioiden mukaan mahdollisesti jopa kolmannes kaikista aivoverenkiertohäiriöistä olisi yhteydessä ilmansaasteisiin. Erityisesti saasteet ovat ongelma köyhissä ja kehittyvissä maissa.Uutispalvelu Duodecim(Stroke 2018;49:835–841)http://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.019580

(2018522) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Diabeteksen taloudelliset vaikutukset mittavia – näkyy myös tuottavuudessa

Diabeteksesta aiheutuu suuria taloudellisia menetyksiä, ja ne tulevat myös jatkossa kasvamaan, tuore selvitys osoittaa. Jos arviot pitävät paikkansa, vuonna 2030 diabetekseen saattaa upota globaalisti jopa 2 200 miljardia euroa vuosittain.Tiedot perustuvat 180 maata kattavaan mallinnukseen, jossa arvioitiin aikuisten diabeteksen vaikutuksia bruttokansantuotteeseen.Mallinnuksen perusteella vuonna 2015 diabetes aiheutti maiden bruttokansantuotteisiin arviolta 1 100 miljardin euron loven, mutta vuoteen 2030 mennessä vuosittainen summa tulee kasvamaan positiivisimmissa laskelmissa 1 800 miljardiin ja nykytahdilla 2 200 miljardiin euroon.Samassa lehdessä julkaistiin myös australialaisselvitys, jossa arvioitiin diabeteksen vaikutuksia tuottavuuteen. Arvion perusteella diabetes ja siitä aiheutuvat kuolemat vähentävät tuottavuutta noin 12 prosenttia, ja vaikutus nähdään varsinkin nuorilla potilailla.Arvioiden mukaan globaalisti noin 425 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta. Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, mutta luku on todennäköisesti suurempi eikä merkittävä osa potilaista tiedä sairastuneensa. Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 suomalaista. Uutispalvelu Duodecim(Diabetes Care 2018;41:963–970) http://doi.org/10.2337/dc17-1962(Diabetes Care 2018;41:979–984)http://doi.org/10.2337/dc17-2138

(2018522) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.