Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tupakointi saattaa asettaa työttömän työnhakijan savuttomia huonompaan asemaan. Uusien tutkimustulosten perusteella tupakoivat saavat töitä epätodennäköisemmin ja myös työllistyvät huonommin palkattuihin töihin.

Tutkimus julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä, ja se perustuu runsaan 200 työttömän yhdysvaltalaisen vuoden mittaiseen seurantaan. Osallistujista noin puolet tupakoi.

Seurannan päättyessä 56 prosenttia savuttomista oli löytänyt uuden työpaikan, mutta tupakoivista vain 27 prosenttia oli onnistunut työllistymään. Tupakoivat saivat lisäksi keskimäärin 5 dollaria alhaisempaa tuntipalkkaa kuin savuttomat, tutkijat havaitsivat.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tulosten perusteella on mahdollista, että tupakointi vaikeuttaa työllistymistä, mutta tupakointi voi myös olla merkki muista seikoista, jotka ovat työnantajien silmissä ongelmallisia. Tässä tutkimuksessa tupakoivilla oli esimerkiksi enemmän terveys- ja asunto-ongelmia ja he olivat keskimäärin vähemmän koulutettuja, mutta nämä eivät selittäneet tuloksia kokonaan. Senkin jälkeen, kun nämä ja monet muut taustamuuttujat huomioitiin analyysissa, tupakoivien todennäköisyys työllistyä oli noin neljänneksen pienempi kuin savuttomien.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhdysvaltalaisten tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka työttömien on tiedetty tupakoivan tavallista useammin, tutkimuksista ei ole selvinnyt voisiko tupakointi olla yksi työttömyyteen vaikuttava tekijä. Nyt julkaistujen tulosten perusteella niin saattaa olla.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2016;DOI:10.1001/jamainternmed.2016.0772)
http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.0772

Sisältö jatkuu mainoksen alla