Virtuaalitodellisuutta hyödyntävä kävelyvalmennus voi tuoreen tutkimuksen mukaan vähentää ikäihmisten kaatumisia. Lancet-lehden julkaisema tutkimus on tiettävästi ensimmäinen, missä virtuaalitodellisuusteknologiaa on käytetty kaatumisten ehkäisyssä.

Osana tutkimusta tutkijat satunnaistivat kolmesataa puolen vuoden sisällä vähintään kahdesti kaatunutta 60–90-vuotiasta joko tavalliseen kävelymattoharjoitteluun tai virtuaalitodellisuusryhmään. Kummatkin ryhmät harjoittelivat kolmesti viikossa kuuden viikon ajan.

Virtuaalitodellisuusryhmässä potilaiden jalkojen liikkeet kuvattiin liikkeet tunnistavalla kameralla, joka heijasti liikkeet potilaiden edessä olevalle näytölle. Näin potilaat näkivät jalkansa kävelevän erilaisia esteitä tarjoavalla puistopolulla tai jalkakäytävällä. Ideana oli jäljitellä tosielämässä vastaan tulevia kävelytilanteita ja haasteita.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kun potilaita verrattiin toisiinsa puoli vuotta harjoittelun päätyttyä, virtuaalitodellisuusryhmään osallistuneiden kaatumisten havaittiin vähentyneen selvästi. Kun tutkimusta edeltävän puolen vuoden aikana he olivat kaatuneet keskimäärin 12 kertaa, virtuaaliavusteisen harjoittelun jälkeen he kaatuivat vain kuudesti puolen vuoden sisällä. Myös verrokkiryhmäläisten kaatumiset vähentyivät, mutta ero ei ollut kovin suuri ja se saattoi johtua myös sattumasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat pitävät tuloksiaan merkittävinä, mutta havainnot pitää silti varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa. Jos tulokset varmistuvat, virtuaalitodellisuutta hyödyntävät menetelmät voisivat tarjota huomattavan lisäavun kaatumisten vähentämisessä. Tervetullutta oli etenkin se, että virtuaalitodellisuutta hyödyntävä harjoittelu paransi potilaiden kykyä ylittää ja väistää esteitä sekä teki kävelystä muutenkin varmempaa.

Suomessa 65 vuotta täyttäneistä runsas kolmannes kaatuu ainakin kerran vuodessa ja 80 vuotta täyttäneistä ja laitoshoidossa asuvista joka toinen. Heistä merkittävä osa saa jonkin vamman ja noin joka kymmenes vakavan vamman, kuten lonkkamurtuman.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2016;DOI:10.10.1016/S0140-6736(16)31325-3)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31325-3/abstract

Sisältö jatkuu mainoksen alla