Yöllinen verenpaine voi tutkimusten mukaan kertoa monien sydänoireiden riskistä enemmän kuin tavanomainen päivällä mitattu verenpaine. Olennaista on laskeeko verenpaine yöllä ja miten paljon, Hypertension-lehdessä julkaistu meta-analyysitutkimus osoittaa.

Verenpaineen yölliset muutokset on aiemminkin yhdistetty sydänriskeihin, mutta nyt julkaistussa tutkimuksessa yhteys todettiin riippumatta siitä, millä tasolla potilaan verenpaine on vuorokausimittauksissa. Tutkimuksessa analysoitiin 17 000 verenpainepotilaan tietoja.

Normaalisti ihmisen verenpaine laskee 10–20 prosenttia unen aikana, mutta joillain tämä lasku jää vähäiseksi. Nyt julkaistujen tulosten perusteella heidän riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitautioireisiin on noin kolmanneksen suurempi kuin potilaiden, joiden verenpaine laskee normaalisti. Myös erittäin paljon putoava verenpaine liittyi hoitamattomien potilaiden sairastumisriskiin, mutta suurimmassa vaarassa olivat kuitenkin potilaat, joiden verenpaine nousi yön aikana.

Tulokset varmistavat yöllisen verenpaineen laskun merkityksen sydänriskien arvioimisessa ja osoittavat ilmiön olevan riippumaton päiväaikaisesta ja vuorokausiverenpaineesta. Seuraavaksi olisikin selvitettävä voiko yöllisiin verenpainemuutoksiin vaikuttamalla myös ehkäistä sairastumisia. Ainakin yhden tutkimuksen perusteella se saattaisi onnistua ennen nukkumaanmenoa otettavalla verenpainelääkkeellä, mutta asiaa on tutkittava vielä lisää.

Korkea verenpaine aiheuttaa maailmassa vuosittain noin 9,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa ja se onkin maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysongelmia. Noin 2 miljoonan suomalaisaikuisen verenpaine on liian korkea. Korkea verenpaine altistaa mm. aivoverenkiertohäiriöille, sydän- ja verisuonitaudeille ja lukuisille muille sairauksille.

Uutispalvelu Duodecim
(Hypertension 2016;DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06981)
http://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06981

Tekoäly-algoritmit voivat tulevaisuudessa auttaa patologeja tunnistamaan rintasyövän etäpesäkkeet kudosnäytteistä. Tällä hetkellä tekoäly näyttäisi suoriutuvan tehtävästä ainakin yhtä hyvin kuin ihminen, mutta tämä havaittiin keinotekoisessa koetilanteessa.
JAMA-lehden julkaisemassa tutkimuksessa 32 eri tekoälyn arvioita verrattiin kokeneiden patologien arvioihin samoista kudosnäytteistä. Digitaalisista näytekuvista piti onnistuneesti tunnistaa, oliko potilaan rintasyöpä lähettänyt etäpesäkkeitä imusolmukkeisiin.Tulosten perusteella parhaat tekoälyt olivat yhtä hyviä kuin kokenut patologi, joka sai tutkia näytteitä vapaasti niin pitkään kuin halusi. Tekoälyt sen sijaan päihittivät yhdentoista patologin ryhmäarvioinnin tilanteessa, jossa patologien piti tehdä arvionsa kiireessä.Tutkijat pitävät havaintojaan osoituksena syväoppimiseen perustuvien tekoälyjen soveltuvuudesta syövän kudosnäytteiden arviointiin, mutta näiden tulosten perusteella tekoälyt eivät vielä ole korvaamassa patologeja. Jos tulokset kuitenkin varmistuvat lisätutkimuksissa, jotka paremmin kuvaavat käytännön hoitotyössä vastaan tulevia tapauksia, tekoäly voi tulla patologien avuksi hyvinkin pian.Tekoälyjä on kokeiltu menestyksekkäästi myös mm. diabeettisen retinopatian eli verkkokalvotaudin tunnistamisessa.Uutispalvelu Duodecim (JAMA 2017;318:2199–2210)http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2017.14585

(20171212) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lääkärien kannattaisi kysyä potilailtaan heidän kävelyvauhdistaan, brittitutkimus vihjaa. Tutkimuksen mukaan tämä voisi paljastaa, ketkä potilaat ovat suurentuneessa vaarassa menehtyä seuraavien vuosien aikana. Brittien tulokset julkaistiin European Heart Journal -lehdessä, ja niiden perusteella potilaat, jotka arvioivat kävelevänsä hitaasti, menehtyivät seuraavien kuuden vuoden aikana todennäköisemmin kuin potilaat, jotka kävelivät mielestään ripeästi.Yhteys havaittiin varsinkin potilailla, joiden painoindeksi oli alhainen. Heillä hidas kävely liittyi kaksi kertaa suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana verrattuna samanpainoisiin nopeisiin kävelijöihin. Käden puristusvoima, joka kuvaa laajasti lihaskuntoa ja terveydentilaa, ennusti sekin kuolleisuutta, mutta pääasiassa vain miehillä.Hidas kävely on aiemminkin yhdistetty suurentuneeseen kuolleisuuteen, mutta lähinnä tutkimuksissa, joissa kävelyä on mitattu kokeellisesti. Nyt julkaistut tulokset laajentavat tietämystä ja osoittavat myös potilaiden omien arvioiden usein riittävän. Tuloksia kannattaa silti tulkita varoen, sillä kävelynopeuden lisäksi moni taustamuuttuja on voinut vaikuttaa yhteyteen. Tulokset perustuvat 230 000 naisen ja 190 000 miehen terveystietoihin. Kuusivuotisen seurannan aikana heistä 8 600 menehtyi. Osallistujista nuorimmat olivat 39-vuotiaita ja vanhimmat 74-vuotiaita. Keskimääräinen ikä oli 56 vuotta.Uutispalvelu Duodecim (European Heart Journal 2017;38:3232–3240)https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/43/3232/4090989#100582361

(20171211) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.