Rahariidat ovat parisuhteen vallan väline. Ne voi välttää sopimalla molempien tarpeita kunnioittaen selkeästi, miten raha jaetaan ja mihin sitä käytetään.

Raha aiheuttaa eniten ongelmia silloin, kun sitä ei ole tarpeeksi. Niin myös parisuhteessa.

– Mitä korkeammat tulot ja korkeampi koulutus, sitä tasaisempi rahanjako perheissä on, psykologi Kaisa Malinen Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksesta kertoo.

Puolisonkin palkka on tärkeä. Varsinkin nuorissa perheissä moni sanoo, että parisuhde on muiden asioiden lisäksi tärkeä taloudellisen turvan antaja.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kun tulot pienenevät

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Raha ja rakkaus on joskus vaikea yhdistää. Siksi raha-asioista parisuhteessa voi olla vaikea sopia. Malisen mukaan hyvin tyypillinen tilanne on vauvan syntymä, kun yleensä äiti jää hoitamaan lasta kotiin. Isän tulot ovat silloin selvästi isommat.

– Moni äitikään ei koe niissä tilanteissa oikeutta miehen rahoihin. Äitien kuuluu hoivata ilman palkkaa, on aika yleinen asenne.

Varsinkin, jos molemmat ovat olleet töissä ja maksaneet omat menonsa ennen lapsen syntymää, voi miehen olla vaikea jakaa palkkaansa. Nainen taas saattaa ajatella elävänsä toisen siivellä, jos saa mieheltään rahaa henkilökohtaisiin hankintoihin.

Suomalaiset parit puhuvat useinkin rahasta jonkun tietyn ihmisen omaisuutena. Minun tai sinun rahat. Vaikka niitä käytettäisiinkin yhdessä.

– Kun ihmisiltä kysytään asiasta, sanotaan että perheen rahat ovat meidän. Niin ei kuitenkaan toimita, Malinen sanoo.

Hänen mielestään ei ole ollenkaan harvinaista, että nainen kertoo, kuinka hänen rahatilanteensa on ihan hyvä mutta miehellä on velkoja tai toisinpäin.

Raha on valtaa

Tasa-arvo on suomalaisille pareille tärkeää. Toisaalta pariskunta voi päätyä siihen, että tasa-arvoa on kummankin oikeus omiin rahoihin. Joillekin taas on tärkeää molempien tasa-arvoinen toimeentulo

.Kaisa Malisen mielestä raha-asioista on pystyttävä sopimaan, koska niillä on aina merkitystä arjessa.

– Voisiko esimerkiksi ajatella, että kotona oleva puoliso tekee myös arvokasta työtä perheen rahojen eteen, Malinen ehdottaa.

Raha on myös vallan väline. Käytännössä neljästä parisuhteesta keskimäärin kolmessa puolisot sanovat päättävänsä rahoistaan yhdessä. Silti miehistä yli kolmannes kertoo päättävänsä perheen rahoista enemmän kuin vaimonsa. Naisista vain joka viides ajattelee, että etupäässä hän sanelee sen mihin yhteiset rahat käytetään.

– Perinteiset sukupuoliroolitkin vaikuttavat edelleen.

Naiset ostavat usein suurimman osan arjen tavaroista, kuten ruokaa ja lasten vaatteita, ja miehet enemmän elektroniikkaa ja esimerkiksi perheen auton. Nämä roolit tosin sekoittuvat yhä enemmän.

Raha-asiat paperille

Yhdessä kymmenestä suomalaisessa lapsiperheessä riidellään raha-asioista viikoittain. Eronneiden parien kohdalla luku on kolminkertainen.

Malisen mukaan tämä kertoo lähinnä siitä, että kun menee huonosti, riidellään rahasta. Hän ei usko, että riidat rahasta kovinkaan usein aiheuttaisivat eroja. Rahasta kinataan monessakin perheessä, mutta jos se aiheuttaa isoja riitoja, on yleensä kyse jostain ihan muusta. Kun aletaan todella riidellä rahasta, riidellään yleensä aina vallasta ja omasta roolista parisuhteessa. Siitä, mihin koko parisuhde perustuu.

Siinä vaiheessa kun pariskunnalla alkaa olla yhteisiä menoja, tehdään päätös siitä, onko yhteistä tiliä vai pelkästään omat. Luonne-erot vaikuttavat paljon siihen, miten rahankäyttöön suhtaudutaan. Jos toiselle on tärkeää, että ostetaan luomuruokaa, mutta toinen haluaisi käyttää kaiken ylimääräisen rahan matkusteluun, on riita ehkä edessä. Silloin pitää miettiä, miten tärkeä tämä asia on minulle, entä toiselle.

Kaisa Malinen ehdottaa, että raha-asioista tehdään sopimuksia sillä periaatteella, että vaikkapa ruokaostopäätökset tekee se, jolta ne helpoimmin ja järkevimmin sujuvat. Periaatteista on tietysti sovittava yhdessä.

– Myös vaikeissa riidoissa rahasta on muistettava kunnioittaa toisen näkökulmaa.
Raha-asioiden näkyväksi tekeminen on yksinkertaista. Kuinka paljon meillä kuluu viikossa ruokaan? Mitä auton käyttö maksaa?

Paitsi valtaan raha voi liittyä myös rooliin perheessä.

– Jos uusperheessä biologinen isä tai äiti aina maksaa oman lapsensa menot, voi tahtomattaankin korostaa kuka on kenenkin lapsi. Meidän, sinun ja minun lapsille tulee pahimmassa tapauksessa erilainen asema perheessä, Malinen sanoo.

Myös perintöihin liittyy monesti tunnesiteitä, jotka liittyvät toisen sukuun. Jos omistussuhteet ovat tärkeitä, on niistä hyvä sopia jo lähtökohtaisesti eikä vasta sitten kun asiasta tulee riitaa.

Lue lisää parisuhteesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla