Vierailija

Oletko kokenut työuupumuksen tai onko Sinulla tällä hetkellä ongelmia työssä jaksamisessa? Mitä kaikkea työuupumus on merkinnyt elämässäsi? Työuupumuksen oirekuvasta ja taustatekijöistä tiedetään melko paljon. Vähemmän tutkimusta on kuitenkin tehty siitä, millä tavoin ihmiset kokevat yksilöllisesti työuupumuksen ja siitä toipumisen eletyn elämän, nykytilanteen ja tulevaisuuden kannalta.

Kutsun Sinua kirjoittamaan työuupumuksesta omassa elämässäsi. Kirjoitukset kerätään osana Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineessa tehtävää tutkimushanketta Katkokset, kehitykselliset siirtymät ja oppiminen aikuisen elämänkulussa: Laadullinen seurantatutkimus työssä uupuneiden kuntoutusinterventiosta (2016–2018). Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten ihmiset jäsentävät työuupumusta osana omaa elämänkulkuaan ja millainen prosessi työuupumuksesta toipuminen on. Tutkimuksella voidaan tuottaa sekä teoreettista että käytännön kuntoutus- ja hoitotyötä hyödyttävää tietoa. Aineistona on nyt kerättävien kirjoitusten lisäksi haastatteluja ja havainnointeja työuupumuskuntoutuskursseilta. Tutkimushankkeen vastuullinen henkilö on tutkijatohtori, psykologi Maija Korhonen. Muita tutkimusryhmän jäseniä ovat professori, psykologi Katri Komulainen ja psykologian graduntekijät.

Kirjoituksesi muodon, sisällön ja pituuden voit valita vapaasti. Pitkätkin kirjoitukset ovat tervetulleita. Jos kaipaat kirjoittamiseen viriketeemoja tai -kysymyksiä, voit pyytää niitä tutkijalta. Kirjoita työuupumuksestasi sekä eletyn elämän, nykytilanteen että tulevaisuuden näkökulmista. Voit halutessasi kirjoittaa nimettömänä.

Tutkimusryhmän jäsenet säilyttävät ja käsittelevät aineistoa ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimusjulkaisuissa aineistonäytteitä käytetään niin, ettei kirjoittajia voida tunnistaa (esim. kaikki henkilöitä ja asuin-, koulutus- ja työpaikkoja koskevat tunnistetiedot poistetaan). Tutkimushankkeen päätyttyä tunnistetietoja sisältävät kirjoitukset arkistoidaan Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineeseen tietosuojaperiaatteita noudattaen myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Ilmoita kirjoituksesi yhteydessä, mikäli et halua kirjoitustasi arkistoitavan jatkokäyttöä varten. Kerro myös, mikäli haluat että Sinua haastatellaan talvella 2016 samasta aiheesta joko puhelimitse tai kasvotusten.

Kirjoita mielellään koneella (tarvittaessa voit kirjoittaa myös käsin). Kirjoitelman voit palauttaa elokuun 2016 loppuun mennessä sähköpostilla tai kirjepostilla (yhteystiedot alla). Kaikenlaiset kokemukset liittyen työuupumukseen ovat tutkimuksen kannalta arvokkaita. Toivon, että Sinulla on aikaa ja kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta sähköpostitse tai puhelimitse.

Ystävällisin terveisin,

Maija Korhonen
Tutkijatohtori, psykologi
Itä-Suomen yliopisto
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
PL 111
80101 Joensuu
Sähköposti: maija.korhonen@uef.fi
Puhelin: 050 5626737

  • ylös 4
  • alas 5

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat