Seuraa 
Liittynyt5.10.2014

_________________________________

Arto Lauri 77. NATO, TVO night

https://www.youtube.com/watch?v=OC1bDxHzDY8
-------------------------------

Arto Lauri 76. FUUSIO-ION IV

https://www.youtube.com/watch?v=oEtNmJWdrd0
-----------------------------------

T&T YDINJÄTEJanne

Luotola, 11: 15

There is a risk of an accident in a nuclear power state – tilapäisvarastot chock-full of nuclear waste, the final solution still does not exist. South Korea is the world's fifth largest nuclear power – and at the same time, the nuclear waste-producer. The country generated nearly 750 tons of spent fuel each year, says Scientific American.

A part of the nuclear waste is stored in a temporary storage facility, where waste management has had to wait for the final ranking of the five or six years. At the end of the year 2016, the warehouses are filling up and the more waste is coming.

Nuclear power stations are stored, the existing stores are planning more waste than originally planned, at a time when the nuclear power companies will get extra time to solve the problem.

According to experts, the stocks are veterinary personnel, because their structures are not fixed, the steel shell. Fukushima nuclear power plant accident in 2011, the environment, the spread of radiation because, inter alia, that the radioactive material was maintained in a nuclear power station and the earthquake was interrupted by cooling down the waste.

Asanin think-tank, the Director of the science and Technology Park Ji-young says that the country should stop the production of nuclear power, if it is not able to solve nuclear waste, what used to be made. The Government has refused to comment on what think-tank featurette arguments.

* LEGENDARY! No country in the world has not solved the problem of nuclear waste. Even Finland smartly! So, after waiting for the Swedish and the French by this now for South Korea as well.

South Korea has relied on for a long time that the United States prosessoisi nuclear waste harmless. So not happening. Also in the United Kingdom, which developed the technology for the use of nuclear waste as fuel, has begun to be once again reluctantly abroad to receive nuclear waste produced. It seems that South Korea must cope with alone with the waste.

The current interim storage of waste management method would be to close the stores longer metal concrete barrels, which would last for about a hundred years.

* This is an otherwise descriptive! In Finland, the metal into the mätkityn nuclear waste warehouse forever lie DOWN for 100 000 years. And now in this matter OPENLY are said to be the truth. The nuclear waste will remain in metallic astiassaan, therefore, the 50-100y if even that! Posiva lies disappear like ashes.

However, the country's nuclear waste would cost about two billion barrels to sullominen million, according to Reuters data.

* The figure for the same price is, indeed, the project became a Posivan in magnitude. What underlines that both methods are carried out with the same sort of techniques. Why in Finland the matter, therefore, THERE is NO MENTION of?

----------------

Europe's biggest uranium producer a. ..

.. .. .. .. .

 

It Is Winter In Danger. We have just heard from the NYT coverage of the uranium, the MOST IMPORTANT of the European jätteisiinsä drowning uraanintuottaja by far the largest and is growing in difficulty.

Talvivaara bankruptcy liquidator Jaatinen is directly thrown a donkey at the head of the Finnish master bedroom from:

"If the rights of 18 times higher than the amounts in the winter to let the risk waste in the Baltic Sea are not in conformity with the requirements of unfiltered 20 times. The plight of unsustainable economic danger, washed up in the winter and go bankrupt. The company is planning to implement for the growth of their emissions, either legally or without!.. "

In short, the State of Finland paid the taxpayer crashes also this ydinvoimaloittemme of the corner-stone. And please note that this is the whole continent, the MOST SIGNIFICANT uranium producer company.

That is at the heart of the boom in the fire for a couple of years ago was still producing in the speeches of ALL the Finnish 000kg 500/y required uranium fuels!. . Most of your actual productions was the 200 kg/y and m a h d o would reportedly l l i s t (a) raise up parts of the objective milligrams of 400kg/y!

PS. of course, YLE the same news announced at the TVO and Areva to pass too, who even was surprised at the OL-3 plant to start from the beginning of the end of the year 2018 RIGHT!..) But t s l l a i s i i n jobinposteihin nuclear industry indefinitely, we have already begun to "get used to"!

-----------------

T&T YDINJÄTEJanne
Luotola, 11:15

Tässä ydinvoimavaltiossa muhii onnettomuuden vaara – tilapäisvarastot pursuavat ydinjätettä, lopullista ratkaisua ei vieläkään ole. Etelä-Korea on maailman viidenneksi suurin ydinvoiman – ja samalla ydinjätteen – tuottaja. Maassa syntyy lähes 750 tonnia käytettyä polttoainetta vuosittain, kertoo Scientific American.

Osa ydinjätteestä on varastoitu väliaikaiseen varastoon, jossa jätteen on pitänyt odottaa lopullista sijoitusta viisi tai kuusi vuotta. Varastot ovat täyttymässä vuoden 2016 lopussa, ja lisää jätettä on tulossa.

Ydinvoimalat suunnittelevat, että olemassa oleviin varastoihin säilötään enemmän jätettä kuin on alun perin suunniteltu, jolloin ydinvoimayhtiöt saavat lisäaikaa ongelman ratkaisemiseksi.

Asiantuntijoiden mukaan välivarastot ovat epäturvallisia, koska niiden rakenteita ei ole vahvistettu teräskuorella. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudessa vuonna 2011 ympäristöön levisi säteilyä muun muassa siksi, että radioaktiivista materiaalia säilytettiin ydinvoimalassa ja maanjäristys keskeytti jätteen jäähdyttämisen.

Asanin ajatushautomon tiede- ja teknologiajohtaja Park Ji-young sanoo, että maan pitää lopettaa ydinvoiman tuottaminen, jos se ei pysty ratkaisemaan, mitä käytetylle ydinjätteelle tehdään. Maan hallitus on kieltäytynyt kommentoimasta ajatushautomon lyhytelokuvassa esitettyjä väitteitä.

* LEGENDAARISTA! Yksikään maailman maa EI ole ratkaissut ydinjätteen ongelmaa. Edes Suomi asiallisesti! Joten Ruotsin ja Ranskan perään odotellaan tällä ilmoituksella nyt Etelä- Koreaa myös.

Etelä-Korea on luottanut pitkään siihen, että Yhdysvallat prosessoisi ydinjätteet vaarattomiksi. Niin ei ole käymässä. Myös Britannia, joka kehittää tekniikkaa ydinjätteen käyttämiseksi jälleen polttoaineena, on alkanut suhtautua vastentahtoisesti ulkomailla tuotetun ydinjätteen vastaanottamiseen. Näyttää siltä, että Etelä-Korean on selvittävä yksin jätteidensä kanssa.

Nykyisiä välivarastoja pitkäaikaisempi säilytyskeino olisi sulkea jäte metallibetonitynnyreihin, jotka kestäisivät noin sata vuotta.

* TämäON muuten kuvaavaa! Suomessa metallilieriöön mätkityn ydinjätevaraston iäksi valehdellaan TIETEN 100 000vuotta. Ja nyt tässä AVOIMESTI sanotaan asiasta totuutta. Ydinjäte säilyy metallisessa astiassaan siis 50-100v jos edes sen! Posivan valheet kaikkoavat kuin tuhka tuuleen.

 Maan ydinjätteen sullominen tynnyreihin maksaisi kuitenkin noin kaksi miljardia euroa Reutersin tietojen mukaan.

* Kuvaava luku tuokin Posivan hankkeen hinta on tosiaan samoissa  suuruusluokissa. Mikä alleviivaa, että molemmat menetelmät ovat toteutettu samantyyppisillä tekniikoilla. Miksi Suomessa asiasta siis EI PUHUTA?
----------------

Euroopan suurin uraanintuottaja..

.. .. .. .. .

On Talvivaara. Kuulimme juuri YLE uutisoinnista, että uraanijätteisiinsä hukkuva Euroopan ylivoimaisesti SUURIN ja MERKITTÄVIN uraanintuottaja on kasvavissa vaikeuksissa.

Talvivaaran konkurssipesän selvitysmies Jaatinen on suoraan heittänyt aasinpään suomalaisten makuuhuoneisin:

"JOS Talvivaaran oikeuksia päästää 18 kertaiset määrät jätteitään suodattamatta Itämereen EI kasvateta vaatimuksien mukaiseksi 20- KERTAISIKSI. Talvivaara ajautuu kestämättömään talouden ahdinkoon ja konkurssiin. Yhtiö aikoo toteuttaa päästöjensä kasvun joko luvallisesti TAI ILMAN!.."

Suomeksi sanottuna Suomen valtion veronmaksajien maksettavaksi kaatuu MYÖS tämä ydinvoimaloittemme kulmakivi. Ja huomatkaa, että kyseessä on koko maanosamme MERKITTÄVIN uraanintuottaja yhtiö.

Jota ydinbuumin kirkkaimmissa palopuheissa vielä parisen vuotta sitten ilmoitettiin tuottavan KAIKEN Suomen vaatiman 500 000kg/y uraanipolttoaineet!. . Viimeisin tieto toteutuneista tuotannoista oli 200kg/y ja olisi kuulemma m a h d o l l i s t a  nostaa jopa tavoitteen promillen osiin 400kg/y!

PS. TIETENKIN YLE sama uutinen ilmoitti TVO ja Arevan siirtävän myös, kuka edes yllättyi OL-3 laitoksen startin vuoden 2018 alusta AIVAN vuoden loppuun!..) Mutta t ä l l a i s i i n ydinteollisuuden loputtomiin jobinposteihin olemme jo alkaneet "tottua"!
-----------------

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat