Vierailija

_________________________________

Arto Lauri 90.Pu-239 economy

https://www.youtube.com/watch?v=xCdoefNxcTY
---------

Arto Lauri 88. Face of TVO

https://www.youtube.com/watch?v=HJBU6XbixwE
---------------------

The German model dazzles nuclear lobbyists
not pu pu economy is the economy

The main purpose of this article is to identify incorrect, the purpose of hakuisten tables from the crowd. Advanced knowledge of what was the German energy balance sheets ratios shortly before, as the country decided to abandon nuclear power altogether exemplary, and the launch of new energy revolution. Even without fossil power.

Which invented the growth figures for the nuclear lobbyists systematically lied deliberately! Finally found the information, according to which the German settlers of energy accounted for 6% of the class to begin with.
Interestingly, by the way how the core criminals insulting jealousy German suIted advanced EKO energy change of 100% WITHOUT nuclear power in addition.

When calculating how to make Germany (2014):

fossil 53.2
* Renewable 25.6
* Nuclear power 15.9.

(Thus the order of 3 YEARS After the abandonment of nuclear power after that situation.)

Why did not these lists otherwise NEVER dare to tell this situation before 200- 2010? Is someone "neurosis" made of those of the preceding figures TABU's?
___________________________________

So ENGLISH is slightly enlarged to the situation cau- sing the basis of the figures in Germany would have been about 2010:

Nuclear power 29%
Fossil 70%
New Development Energy 6%
__________________

* As of that JO Germany has been able to find non-existent by over three years of probation.

- Dropping a list of the most destructive nuclear power for more than 10%!

JO that requires a deep respect for some little time. But of course, the list goes on:

- Dropping the share of fossil production crush -15%. At the same time when Finland failed OL-3 project has only added to the production of fossil loads more!

Then, a real gem! Germany has been able to pay the 3 years of destructive nuclear power wastage completely and exceed the ecological production still in the fossil half clear the calculation. Previous 6% genuine pure ecological energy share has increased an incredible + 22% !!
+ 7.5% / y year.

A constant formula would go to Germany 100% domestic, clean, sustainable development, ecological energy transition LONGER categories:

100% - 28% (the current eco-energy) = 72% of the dirty energy / 7.5% = 10 years

As a model for the future development of the issuing forecasts that Germany will no longer class 10v time to reach 80-100% of the nuclear power completely free and 100% free enerioista fossil energy economy. In fact, otherwise at the same pace as Finland takes time to destroy his country's nuclear disaster.
--------------

Saksan malli häikäisee ydinlobbarit
ei pu talous ei pu talous

Kyseisen artikkelin keskeisin tarkoitus on selvittää virheellisten, tarkoitushakuisten taulukoiden joukosta. Tarkennetumpaa tietoa siitä mikä oli Saksan energian taseitten suhdeluvut hiukan ENNEN, kuin maa päätti luopua kokonaan esimerkillisesti ydinvoimasta, ja käynnistää uudisenergian vallankumous. Myös ilman fossiilivoimaa.

Jonka keksityistä kasvun luvuista ydinlobbarit systemaattisesti valehtelevat tarkoitushakuisesti! Viimein löytyi tieto, minkä mukaan Saksan uudisenergian osuus oli luokkaa 6% aluksi.
Kiinnostavaa muuten miten ydinrikolliset solvaa kateellisina Saksan ERINOMAISESTI edennyttä EKO- energiamuutostaan 100% ILMAN ydinvoimaa lisäksi.

Kun lasketaan miten Saksa sen tekee (2014):

fossiiliset 53,2
* uusiutuvat 25,6
* ydinvoima 15,9.

(Siis luokkaa 3 VUOTTA Jälkeen ydinvoimasta luopumisen jälkeen tuo tilanne.)

Miksei näissä listoissa muuten KOSKAAN uskalleta kertoa tilannetta tätä ennen 200- 2010? Onko joku "neuroosi" tehnyt noista edeltävistä luvuista TABU:n?
___________________________________

Eli SUOMENNETAAN hiukan sitä tilannetta mitä noitten lukujen perusteella Saksassa olisi ollut suunnilleen 2010:

Ydinvoima 29%
Fossiiliset 70%
Uudisenergia 6%
__________________

* Kuten tuosta JO huomaamme Saksa ON kyennyt olemattomalla reilulla 3 vuoden koeajallaan.

- Pudottamaan listan kaikkein TUHOISINTA ydinvoimaansa yli -10%!

JO tuo vaatii syvän kunnioituksen noin pienessä ajassa. Mutta lista toki jatkuu:

- Pudottamaan fossiilistensa osuutta murskaavat -15% . Samassa ajassa kun Suomi epäonnistuneen OL-3 hankkeensa kanssa on vain LISÄNNYT fossiilikuormiaan yhä!

Sitten varsinainen HELMI! Saksa on kyennyt 3 vuodessa korvaamaan tuhoisan ydinvoiman poistuman kokonaan ja ylittämään ekotuotantoaan silti myös fossiilipuolen selkeään laskemiseen. Aiempi 6% aidosti puhtaan ekoenergian osuus ON KASVANUT uskomattomat +22%!!
+7,5%/y vuosivauhtia.

Tasaisella kaavalla Saksalta menisi 100% kotimaiseen, puhtaaseen kestävän kehityksen ekoenergiaan siirtymiseen ENÄÄ luokkaa:

100%- 28% (Nykyinen eko-energia) = 72% likaista energiaa/ 7,5%= 10 vuotta

Tämän mallia tulevasta antavan kehitysennusteen mukaan Saksalta menee enää luokkaa 10v aikaa saavuttaakseen 80-100% ydinvoimasta kokonaan vapaan ja 100% fossiilienerioista vapaan energiatalouden. Itse asiassa muuten samaa tahtia kun Suomelta menee aikaa tuhota maansa ydinkatastrofiin.
--------------

 

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat