Vierailija

_________________________________

 Arto Lauri 91. Skeleton Coast

https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4
 ------

 Arto Lauri 90.Pu-239 economy

https://www.youtube.com/watch?v=xCdoefNxcTY
 ---------

 For once, Western Finland core murderers cult Journal article showed correctly:

 - On the right side of the page to open the "TVO achieve a good production year" ..

 - On the left side of the "West Coast Hautaustoimistoja ARE MET THE DEAD! So bad crowded that the corpses no longer even have time to bury!"

 TVO / Posiva therefore REALLY put their best!
 ----------------

 What makes a nuclear power?

 The same time, the instantaneous wind power. Year certainties when it moves around 43%, that is twice as nice as the reactors stitch-return.))

 Wind and solar power plants in the current market power of the suction because they represent more than + 200% more than the market, even if a jumbo core slob cult.

 Where then new energy superiority consist of?

 - New Energy NOT need nuclear power by law to squander billions of tons of water
 - New energy is 3 times cheaper than nuclear power.
 - New energy can be a few days to look out for to make energy deficits obsessed with consumption points. (Compare OL-3 type decades of waiting for!)

 - New energy radiation NOT sterilize the billions of sterile, does not burn your eyes with cataract blind. NOT the other kids octopus look like ameboiksi. NOT fry your kids off my brain for more than 30%! NOT require a million salary from the army and the police state terror machineries ..!
 ----------------------------------

 Kerrankin Länsi Suomi ydin murhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein:

 - Oikealla puolella sivun aukeamalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden"..

 - Vasemmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUS TOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!"

 TVO/ Posiva siis panevat TODELLA parastaan!
 ----------------

 Mitä tekee ydinvoima?

 Aika samaa, mitä tuulivoiman hetkellinen teho on. Vuosi pysyvyydet kun sillä liikkuu 43% paikkeilla, eli TUPLASTI parempina kuin reaktorien kyhäämä tuotto.))

 Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tämänhetkisen markkinavoiman imun takia ne edustavat yli +200% enemmän kuin vaikka markkinoiden jumbo ydin sikailu kultti.

 Mistä sitten uudisenergian ylivertaisuus koostuu?

- Uudisenergia EI tarvitse ydinvoiman lailla vettä miljardeja tonneja haaskattavaksi
 - Uudisenergia on 3- kertaa halvempaa ydinvoimaa.
- Uudisenergiaa voidaan muutamien päivien varoajoilla tehdä energiavajeiden riivaamiin kulutuskohtiin. ( Vertaa OL-3 tyyppisiin vuosikymmenien odotteluihin!)

- Uudisenergia EI säteilyyn sterilisoi miljardeja steriiliksi, EI polta silmiäsi kaihi sokeiksi. EI muuta lapsiasi mustekalojen näköisiksi ameboiksi. EI paista lastesi aivokapasiteeteistä pois yli 30%! EI vaadi miljoonapalkkaista armeijaa ja poliisivaltion terrorin koneistoja.. !

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat