Vierailija

_________________________________

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton

https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ
----

Arto Lauri 91. Skeleton Coast

https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4
------

TVO countdown?
romux romux

TVO counts to go more than 10 yrs on Jamie by Mokkan 2014 OL-4 nuclear power plant projects of 100 million loss payments! How will TVO plans to cope with the growing problems?

-Areva is calling for fines of nearly 3 billion of Olkiluoto-3 losses!

-Every year of delay costs the project-OL-3 1.2 billion more in lost electricity.

-If it's a wonder we can see that the OL-3 starts. The Finnish nuclear power for electricity necessary to calculate an overabundance of destroying what remains of the kannattavuudet of nuclear power in Finland.

-2020 the EU starts to demand a constant-forward billions of fines. Since Finland is not in a position to take when the required 39% is NOT a nuclear power, the provisions of the EU eco-refurbishment of enegian = request. And also, as many as the year 2050 + 80% of the minimum energy refurbishment of switchboards for eko fines
---

stuxnet 8.1.2015 15: 49

"The Olkiluoto power competitiveness has deteriorated over the past few years. Views of the future are also uncertain. Market price of electricity has fallen, and the situation is not in sight in the near future. In addition, the cost for the production of nuclear power have risen and Olkiluoto 3 project delays cause considerable additional costs, Chief Executive Jarmo Tanhua says. "

"The need for yt:t, reduction in TVO launch up to 110 man-years '

"TVO launch of almost the entire staff of the negotiations Wednesday, 14. in January. The company is planning a business improvement related changes. According to preliminary estimates, the reduction of staff need to be more than 110 man-years.
---

Mauri l. 8.1.2015 21: 59

In reality, the TVO threw hors hemmettiin month ago 70 nuclear bond. The press remained silent on the matter THAN the great wall.

Now Russian news announced that for the next 130 chuckling to cull the TVO nuclear slaves!.. For some "strange reason", the press is no longer refused to remain silent about this time? (TVO kickbacks end?)

The most fun thing was to hear how TVO, the company's first C erottamisten from continuing the cause of crying is specifically NUCLEAR POWER VIABLE! The EK siphon in the NYT, as soon as the clown at your store. "Why on earth would an pay off an alleged nuclear power has changed, thus explained?"

It should be asked, when he seemed to realize John Lauri, the job ahead of a negative energy began 2008 as well!)

Done yet continuing matter. T&T announced that the 2014 onwards, nuclear power is now more expensive than even solar power. In short, the most expensive of all the world's energy. Talvivaara uranium business, large losses in the billions of taxpayer and has already spawned a cheat the company disappeared from the press as taiottu a. Please put bets on how long it goes that TVO put the flesh and blithely for sale? The countdown is started already! Indeed, the NYT reporter Magpie said many years ago, that ownership of the TVO will ever even OL-3 along the bankruptcy.

The realism of this juggling act begins in the nuclear sector, but turn out to be more and more every day in the direction of Tartu to tell. As the online with the auvoksi the POLICE lies?... Hmmhh? The second, however, can only be properly.).
-------------------------------

TVO lähtölaskentaan?
romux romux

TVO laskee menevän yli 10v pelkkiin Janne Mokkan 2014 tekemiin OL-4 ydinvoimalan hankkeitten 100 miljoonan tappion maksuihin! Miten jatkossa TVO aikoo selvitä kasvavista ongelmistaan?

- Areva on vaatimassa lähes 3 miljardin sakot Olkiluoto-3 tappioihin!

- Jokainen OL-3 hankkeen viivästymisen vuosi maksaa menetettyinä sähkönä 1,2 miljardia lisää.

- Jos se ihme nähdään, että OL-3 käynnistyy. Suomen laskevan sähkön tarpeen ydin sähkön ylitarjonta tuhoaa loputkin Suomen ydinvoiman kannattavuudet.

- 2020- Eteenpäin  EU alkaa vaatimaan miljardien jatkuvia sakkoja. Koska Suomi ei kykene toteuttamaan silloin vaadittuja 39% EI ydinvoima= eko uudis enegian määräyksiä EU vaatimuksesta. Eikä myös vuoden 2050 peräti +80% eko uudis energian sakot tuovaa minimiä
---

stuxnet 8.1.2015 15:49

"Olkiluodon sähkön kilpailukyky on viime vuosien aikana heikentynyt. Näkymät tulevaisuuteen ovat myös epävarmat. Sähkön markkinahinta on laskenut, eikä tilanteen paranemista ole näköpiirissä lähiaikoina. Lisäksi ydinvoiman tuottamiseen kohdistuvat kustannukset ovat nousseet ja Olkiluoto 3 -projektin viivästyminen aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo. "

"TVO aloittaa yt:t, vähennystarve jopa 110 henkilötyövuotta"

"TVO käynnistää lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikkona 14. tammikuuta. Yhtiö suunnittelee toiminnan tehostamiseen liittyviä muutoksia. Alustavien arvioiden mukaan henkilöstön vähennystarve olisi enintään 110 henkilötyövuotta.
---

mauri lappi 8.1.2015 21:59

Todellisuudessa TVO heitti hevon hemmettiin kuu sitten 70 ydinorjaansa. Lehdistö vaikeni asiasta KUIN MUURI.

Nyt Venäjänkielinen uutinen ilmoitti hilpeänä, että TVO teurastaa seuraavaksi 130 ydinorjaansa! .. Jostain "kumman syystä" lehdistö ei e n ä ä suostunutkaan vaikenemaan tällä kertaa? ( TVO voitelurahat loppu?)

Hauskinta oli kuulla miten TVO Tanhua ensin itki, että yhtiön jatkuvien erottamisten syynä on nimenomaan YDINSÄHKÖN KANNATTAMATTOMUUS! YLE juoksuttikin heti EK:n pellen ihmettelemään. "Miksi ihmeessä aiemmin kannattavaksi väitetty ydinvoima on muuttunut näin kannattamattomaksi?"

Olisi kysynyt Arto Laurilta, hän kun tuntui tajuavan homman energian negatiivistumisen 2008 eteenpäin vallan HYVIN!)

Tehdään vielä jatkon kysymys. T&T ilmoitti 2014 eteenpäin ydinvoiman olevan nyt kalliimpaa kuin jopa Aurinkovoima. Suomeksi sanottuna KALLEIN kaikista maailman energiamuodoista. Talvivaaran uraanibisnes poiki jo miljardien suurtappiot veronmaksajille ja huijarifirma katosi lehdistä taiottuna.. Pankaas vetoja kauanko menee, että TVO pannaan lihoiksi ja surutta myyntiin? Lähtölaskenta on siis alkanut JO! Nimittäin YLE toimittaja Harakka sanoi JO vuosia sitten, ettei TVO saa omistukseensa ikinä EDES OL-3 konkurssipesiään.

Kummasti alkaa tämä ydinalan realismi vaan osoittautua päivä päivältä ENEMMÄN Arton kertomaan suuntaan. Kuin netti POLIISIEN valheiden mukaiseksi auvoksi?... Hmmhh? Toinen kuitenkin voi olla vain oikein..)
-------------------------------

Kommentit (1)

Vierailija

_________________________________

Arto Lauri 93. The Substance

https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow
---------------------

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton

https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ
-----

3406. Japanese MIRACLE

* Full score Stuxnet again this really loudness and positivity indicative articles!

* Professional data Finland, 100% Japan-talked-about new energy boom!

* UP TO me by surprise, (14/01/2015), it is still not the F-3 now fission EMP pulses devastation not been the only Initiating else reactors. Although the leaves of the plant tell MULTI most fair! Kaikken crowned information about it. That even Japan is going to renew energies throwing more than 20%! What is the yes's breath data with respect to what Finland hustling on the press. Apparently Japan should NOT be unspoken as the IAEA LIE! ..
-------------

People News Web magazine
Notice Tuesday, 1/13/2015

10.01.2015 13.02

Japan - to increase solar power in March
Tapani Jussila

Japan to live in renewable energy, the initial phase of the Great Leap Forward. It began at the Fukushima events in 2011. All nuclear power stations are closed and solar power will increase one hundred per cent a year.

Japanese attitudes to energy made a U-turn in 2011. The nuclear power wanted to get rid of as much as 80 percent of the people.

Attitudes were also quick to practical consequences. The authorities, who were accused of immediately following the Fukushima accident bad things on secrecy, the government drew himself up quickly, and shut all 54 nuclear power plants within the year. Some of the closures has been declared as final, part of the temporary maintenance measures and stress tests attributed. None of the plant has not been restarted, but the two were temporarily in operation since July 2012 to September 2013.

Restart is so sensitive political issue that companies have repeatedly fallen citizens against the authorities of the claims raised, or other causes.

Kyushu plant in Satsumasendain two reactors has been authorized to start and will be launched this spring. Opinion polls show that 59 percent of citizens are opposed to power reboot. Local government has a say, and Kyushu half of the companies to resist.

The dreaded summer energy shortages have been avoided reasonable austerity measures, new sources of energy and liquefied petroleum gas acquisitions.

The long-term alignment

The big question of long-term energy policy is the practice in Japan already done. Nuclear power will be a tight schedule and fossil fuels is also designed to get rid of as quickly as possible.

Both replaced by renewable energy. The Board of Directors decided on as soon as a few months after the Fukushima disaster. Although the current Shinzo Abe's government has extended the transitional period, the basic line is clear and it has public acceptance.

The government wants to launch a number of nuclear power plants temporarily, in order to avoid the use of additional fossil energy. A small part of the population would like to use nuclear power plants to the end. Additional construction of nuclear power should not be longer practical for anyone.

Greenhouse gas emissions are energy an important element. The closure of nuclear power plants is compensated mainly LPG imports, mostly from the Persian Gulf, Malaysia and Australia. Greenhouse gas emissions have increased, therefore, by the year 2010, compared to about five per cent.

Renewable energy boom

Japan's alignment towards renewable energy launched an unprecedented activity. It is mostly focused on solar energy. Biomass, volcanic thermal energy and hydro-electric power may still waiting for your buumeja.

Before Fukushima Japan invested modestly in renewable energy, at least compared to Europe, but in the period 2011-2014 investment and output growth has been dramatic.

Japan's strategy includes a strong state aid for decentralized renewable energy production.

The crucial importance of small solar, wind, geothermal, biomass and hydroelectric power plants owners the opportunity to sell their electricity to the public network. This can be utilized in homes, companies but the parking lots and the rest of the energy produced, even when it is not actually needed.

A similar system has been in Germany since the 1980s. In addition, the renewable energy installation costs supported by tax deductions.

In 2014, solar energy tariff fell to 37 yen domestic power plants and 32 yen for others. It is still a good deal, because the market price is 10-26 yen (depending on, among other things, the time of day).

Electricity bills minus sign, therefore,
At the same time opened a new wind energy feed-in tariff for offshore wind power plants: 36 yen / kWh, which is guaranteed for 20 years. A country built the wind forces will 22

Many e-invoice amount has changed negative. Since the tariff is good and big productions favors some, investing in alternative energy is good business.

Home power plants have been built in addition to thousands of households energy needs satisfactory so-called mega-solar projects, such as solar power plants in abandoned factories and built during the bubble economy of huge golf courses on.

The roofs of hire for solar panels has also become a good business opportunity. Japanese wind energy projects have recently received a lot of investors, as well as in Japan and abroad, such as wind energy from Mecca to Spain.

Solar energy model country
Solar energy is a renewable energy in Japan in the front line, because in the 2010s the power of solar panels has risen, and the price dropped to the world much faster than expected. Forecasts have been achieved ten years ahead of schedule.

It may seem surprising that the world is already built nearly 200 gigawatts (GW) of solar power. Solar energy, global annual growth of about 30 per cent. The largest solar power producers are China, Germany, the United States and Japan.

In Japan, solar energy annual growth rate of the samurai-like 100 per cent. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) published in July survey, according to which in 2010 the production capacity was 2015 increased tenfold in 37 GW. It is likely to raise the Japanese world leader, unless China still excited to a higher speed.

Japan made from half of all solar panels.
---

Yet undeveloped solar and wind energy licenses have been granted to about 60 GW more, and only they raise the share of renewable energy for more than twenty percent, and Japan undertook immediately after Fukushima achieved in 2020.

If the solar energy generated in all of Japan's electricity, power would need around 1 000 GW, which is five times the world's current solar power plants. Japan's current annual solar power growth target, in fact, be achieved in the 2020s the first half, and the world average of 30 per cent growth in 2027.

Wind power in all of Japan's power generation would address the 600 GW of power. Toshiba, Hitachi and Sumitomo are now investing in wind power, the offshore potential of the Japanese Ministry of the Environment evaluated as high as 1 600 GW onshore and potential of 280 GW. They have utilized only 2.7 GW.

Too many alternative energy?
Before Fukushima in Japan 31 per cent of the electrical energy obtained from nuclear power plants, 57 per cent of fossil fuels and 12 percent from renewable sources. Then the planned nuclear power to increase to 50 per cent. Now, readings and plans have changed.

Electricity has been saved by 6 per cent compared to the 2010 consumption, the share of nuclear power is zero,
________________________________________

fossil 80 per cent and 14 per cent renewable.

Renewable energy, with its 30 per cent would be realistic in around 2020. If the energy saving increased by 10 per cent would reduce the use of fossil share of 55 per cent in 2020. Further afield is the prediction of a lottery, because renewable growth may be so rapid that fossil fuel energy sources disposed of in full, at least for electricity generation.

Alternative energy is considered by some up too soar. IEEJ warns.

Renewable energy, however, the price will fall all the time and tariffs will fall towards the market prices, so the burden on the state economy runs out.

Renewable energy is a competitive market in the future in any case overwhelming. Fukushima traumatized by the Japanese majority of the liver like 20 years, a little bit more about that as soon as the energy is produced cleanly and safely.

Ph. D. Tapani Jussila is a Finnish mathematician and Japan expert.
---------

3406. Japanin IHME

OsaI

*Täydet pisteet Stuxnetille jälleen tästä t o d e l l a tasokkaasta ja positiivisuutta antavasta artikkelistaan!

*Ammattitason dataa Suomessa 100% vaietusta Japanin uudisenergian buumista!

*JOPA minut yllätti,(14.01.2015), ettei EDELLEENKÄÄN F-3 laitoksen fission EMP pulssien tuhoista ole kyetty käynistää ainoaakaan reaktoria. Vaikka lehdet kertovat USEAN voimalan muka käyvän! Kaikken kruunaa tieto siitä. Että jopa Japani on menossa uudis energioilla heittämällä yli 20%! Mikä ON kyllä mykistävää dataa siihen nähden mitä Suomessa asiasta vedättää lehdistö. Näköjään Japanista EI saa uutisoida kuin IAEA VALHEET!..
-------------

Kansan Uutiset Verkkolehti
Ilmoitus Tiistaina 13.1.2015

10.1.2015 13.02

Japani – nousevan aurinkovoiman maa
Tapani Jussila

Japani elää uusiutuvan energian Suuren Harppauksen alkuvaihetta. Se alkoi Fukushiman tapahtumista vuonna 2011. Kaikki ydinvoimalat ovat suljettuina ja aurinkovoima kasvaa sata prosenttia vuodessa.

Japanilaisten asenteet energiaan tekivät täyskäännöksen vuonna 2011. Ydinvoimasta halusi eroon jopa 80 prosenttia kansalaisista.

Asenteilla oli myös nopeita käytännön seurauksia. Viranomaiset, joita syytettiin heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen ikävien asioiden salailusta, hallitus ryhdistäytyi nopeasti ja sulkivat kaikki 54 ydinvoimalaa vuoden sisällä. Osa sulkemisista on julistettu lopullisiksi, osa tilapäisiksi huoltotoimenpiteistä ja stressitesteistä johtuviksi. Yhtään voimalaa ei ole käynnistetty uudelleen, mutta kaksi oli tilapäisesti toiminnassa heinäkuusta 2012 syyskuuhun 2013.

Uudelleenkäynnistys on niin arka poliittinen kysymys, että yritykset ovat toistuvasti kaatuneet kansalaisten viranomaisia vastaan nostamiin kanteisiin tai muihin syihin.

Kyushulla sijaitsevan Satsumasendain voimalan kahdelle reaktorille on käynnistyslupa ja ne saatetaan käynnistää tänä keväänä. Mielipidemittausten mukaan 59 prosenttia kansalaisista vastustaa voimaloiden uudelleenkäynnistystä. Paikallishallinnollakin on sananvaltaa, ja Kyushun yrityksistäkin puolet vastustaa.

Pelätyt kesäiset energiapulat on vältetty järkevien säästötoimien, uusien energianlähteiden ja nestekaasuostojen avulla.

Pitkän aikavälin linjaus

Suuri kysymys eli pitkän aikavälin energialinjaus on Japanissa jo käytännössä tehty. Ydinvoimasta luovutaan nopealla aikataululla ja fossiilisista polttoaineista pyritään myös eroon mahdollisimman nopeasti.

Molemmat korvataan uusiutuvalla energialla. Hallitus päätti siitä heti muutama kuukausi Fukushiman katastrofin jälkeen. Vaikka nykyinen Shinzo Aben hallitus on pidentänyt siirtymäaikaa, peruslinja on selkeä ja sillä on kansalaisten hyväksyntä.

Hallitus haluaa käynnistää joitakin ydinvoimaloita väliaikaisesti, jotta vältettäisiin fossiilisen energian lisäkäyttö. Pieni osa kansalaisista haluaisi käyttää ydinvoimalat loppuun. Lisäydinvoiman rakentamista ei kannata käytännössä enää kukaan.

Kasvihuonekaasujen päästöt ovat energiaratkaisujen tärkeä elementti. Ydinvoimaloiden sulkeminen kompensoidaan lähinnä nestekaasun tuonnilla, enimmäkseen Persianlahdelta, Malesiasta ja Australiasta. Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet tästä syystä vuoteen 2010 verrattuna noin viisi prosenttia.

Uusiutuvan energian buumi

Japanin linjaus kohti uusiutuvaa energiaa käynnisti ennennäkemättömän toimeliaisuuden. Se on enimmäkseen kohdistunut aurinkoenergiaan. Biomassa, vulkaaninen lämpöenergia ja ehkä vesivoimakin odottavat vielä omia buumeja.

Ennen Fukushimaa Japani panosti vaatimattomasti uusiutuvaan energiaan, ainakin Eurooppaan verrattuna, mutta vuosina 2011–2014 panostus ja tehon kasvu on ollut raju.

Japanin strategiaan kuuluu valtion voimakas tuki hajautetulle uusiutuvalle energiatuotannolle.

Ratkaisevan tärkeä on pienten aurinko-, tuuli-, maalämpö-, biomassa- ja vesivoimaloiden omistajien mahdollisuus myydä tuottamaansa sähköä yleiseen verkkoon. Näin saadaan hyötykäyttöön kodeissa, firmoissa, parkkipaikoilla ja muualla tuotettu energia silloinkin, kun sitä ei itse tarvita.

Samantapainen systeemihän on ollut Saksassa jo 1980-luvulta alkaen. Lisäksi uusiutuvan energian asennuskuluja tuetaan verovähennyksillä.

Vuonna 2014 aurinkoenergian tariffi aleni 37 jeniin kotivoimaloille ja 32 jeniin muille. Se on edelleen hyvä diili, koska markkinahinta on 10–26 jeniä (riippuen muun muassa vuorokaudenajasta).

Sähkölaskut miinusmerkkisiksi
Samalla avattiin uusi tuulienergian syöttötariffi merelle rakennettaville tuulivoimaloille: 36 jeniä/ kWh, joka taataan 20 vuodeksi. Maalle rakennettavat tuulivoimat saavat 22

Monilla sähkölaskun loppusumma on muuttunut miinusmerkkiseksi. Koska tariffi on hyvä ja isoja tuotantoja suositaan jonkin verran, sijoittaminen vaihtoehtoiseen energiaan on hyvä bisnes.

Kotivoimaloiden lisäksi on rakennettu tuhansien kotitalouksien energiantarpeen tyydyttäviä niin sanottuja megasolarprojekteja eli esimerkiksi aurinkovoimaloita hylättyihin tehtaisiin ja kuplatalouden aikana rakennettujen valtavien golfkenttien päälle.

Kattojen vuokraus aurinkopaneeleja varten on myös muodostunut hyväksi bisnekseksi. Japanin tuulienergiaprojektit ovat viime aikoina saaneet runsaasti sijoittajia sekä Japanista että ulkomailta, kuten tuulienergian mekasta Espanjasta.

Aurinkoenergian mallimaa
Aurinkoenergia on Japanissa uusiutuvien energiamuotojen etulinjassa, koska 2010-luvulla aurinkopaneelien teho on noussut ja hinta pudonnut maailmanlaajuisesti paljon ennakoitua nopeammin. Ennusteet ovat toteutuneet toistakymmentä vuotta etuajassa.

Voi kuulostaa yllättävältä, että maailmaan on jo rakennettu lähes 200 gigawatin (GW) aurinkoenergiateho. Aurinkoenergian globaali vuosittainen kasvu on noin 30 prosenttia. Suurimmat aurinkoenergian tuottajat ovat Kiina, Saksa, Yhdysvallat ja Japani.

Japanissa aurinkoenergian vuosittainen kasvu on samuraimainen 100 prosenttia. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) julkaisi heinäkuussa katsauksen, jonka mukaan vuoden 2010 tuotantoteho oli vuoteen 2015 mennessä kasvanut kymmenkertaiseksi 37 gigawattiin. Se nostanee Japanin maailman kärkeen, ellei Kiina innostu vielä kovempaan vauhtiin.

Japanissa valmistetaan puolet maailman kaikista aurinkopaneeleista.
---

Vielä rakentamattomia aurinko- ja tuulienergian lupia on myönnetty noin 60 GW lisää, ja pelkästään ne nostavat uusiutuvan energian osuuden yli kahdenkymmenen prosentin, minkä Japani lupasi heti Fukushiman jälkeen saavuttaa vuonna 2020.

Jos aurinkoenergialla tuotettaisiin kaikki Japanin sähkö, tehoa tarvittaisiin noin 1 000 GW eli viisi kertaa maailman nykyisten aurinkovoimaloiden teho. Nykyisellä Japanin vuosittaisella aurinkovoiman kasvulla tavoite itse asiassa saavutettaisiin jo 2020-luvun alkupuolella, ja maailman keskimääräisellä 30 prosentin kasvulla vuonna 2027.

Tuulivoimalla koko Japanin sähköntuotanto hoituisi 600 GW:n teholla. Toshiba, Hitachi ja Sumitomo ovat nyt investoimassa tuulivoimaan, jonka offshore-potentiaaliksi on Japanin ympäristöministeriö arvioinut peräti 1 600 GW ja onshore-potentiaaliksi 280 GW. Niistä on hyödynnetty vasta 2,7 GW.

Liikaa vaihtoehtoenergiaa?
Ennen Fukushimaa Japanin sähköenergiasta 31 prosenttia saatiin ydinvoimaloista, 57 prosenttia fossiilisista polttoaineista ja 12 prosenttia uusiutuvista lähteistä. Silloin suunniteltiin ydinvoiman lisäämistä 50 prosenttiin. Nyt lukemat ja suunnitelmat ovat muuttuneet.

Sähköä on säästetty 6 prosenttia verrattuna vuoden 2010 kulutukseen, ydinvoiman osuus on nolla,
________________________________________

fossiilisten 80 prosenttia ja uusiutuvien 14 prosenttia.

Uusiutuvan energian, sen 30 prosentin osuus voisi olla realistinen vuoden 2020 paikkeilla. Jos energiansäästöä lisätään 10 prosentin tasolle, laskisi fossiilisten osuus 55 prosentin tasolle vuonna 2020. Kauemmaksi ennustaminen on arpapeliä, sillä uusiutuvien kasvu saattaa olla niin nopeaa, että fossiilisista energianlähteistä luovutaan kokonaan ainakin sähköntuotannossa.

Vaihtoehtoenergia on joidenkin mielestä jopa liian kovassa kasvussa. IEEJ varoittaa.

Uusiutuvan energian hinta kuitenkin laskee koko ajan ja tariffit putoavat kohti markkinahintoja, joten rasitus valtiontalouteen loppuu.

Uusiutuvan energian kilpailukyky markkinoilla on tulevaisuudessa joka tapauksessa ylivoimainen. Fukushiman traumatisoima japanilaisten enemmistö maksanee mielellään 20 vuoden aikana hieman lisää siitä, että mahdollisimman pian energia tuotetaan puhtaasti ja turvallisesti.

Fil. tri Tapani Jussila on suomalainen matemaatikko ja Japani-asiantuntija.
---------

 

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat