Vierailija

_______________

Arto Lauri 96. Ionic air

https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8
-----------------------------------

Arto Lauri 95. WTC F-4

https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0
-----------------------------------------

No wonder the CIA / SUPO struck the video downloads JO twice (02/01/2015).! In addition, the entire internet outages were also Huavei modems for hours! SUPO Vuojoki banking runs high-quality, efficient demos in respect of hitting flabbergasted already!
---------------------

Ilmankos CIA/SUPO iskeneet videon latauksiin JO kahdesti (01.02.2015).! Lisäksi koko nettiyhteys katkottiin myös Huavei modeemeista tuntikausiksi! SUPO Vuojoen paniikit tasokkaiden ja tehokkaiden demojen osalta lyövät ällistyksellä jo!
---------------------

How do I free to pay for it?
free free free

Very simple and basic reference says more than a thousand words. The old hydroelectric power station on the price of energy is calculated 1-2snt / kWh between. As a know it all. Free fuel power plant to rotate the old prices back to the producing power plant the price is incredibly cheap. Annual stability of the hydroelectric power station is not the order of 33%. Subjects to be discussed incredibly low.

A key question. Why constantly hears the argument that the same 100% free use of wind power would cost orders of magnitude MORE than hydroelectric power? Finland Pori wind turbines is essentially hydroelectric power plants in better use of the annual rates of more than 43%. Megawatt hydropower plant price is around one million problems. Especially when we consider the lack of wind power really expensive and massive dam structures on top! Let's make a couple of comparison:

- Hydropower utilization of 33% - 43% of wind power

- 1 MW hydroelectric power station on the price 1,5milj. -1MW Wind turbine 1,2milj.

- Hydroelectric power station fuel + 0 e-waste workshops
Wind power outages waste bunkers + 0e

- Staff costs 0e- Hydropower Wind power 0e

- Maintenance Expenses percent hydropower and wind power.

- Return on capital repayment term. The hydroelectric plant 5vuotta- wind turbine 5 years.

TVO nuclear power plants have been systematically carried out the radiation loss from the erosion of parts, such as changes to the new turbines as often as 7 years! Really expensive. In addition, nuclear power plant, the share of fuel in the order of 30% in operating costs. Also, a thousand-class continuous maintenance costs of the occupation of more than 30%. On another ten miljardinen return of capital payments. TVO has not been able to pay even invested their capital back almost 40 years! The company's core is forced to drive a large osaelintärkeästä convenience will scrap out of the profitability of changes in these costs completely!

As we see does not exist any objection to what is already in the Japanese government fell in 2011. Wind power (5snt / kWh) production is 3 times cheaper than nuclear power! Decreased, approaching or ynnää power plants the actual costs way you like. Result: The Old amortized hydropower 2snt / kWh. Old price slain wind 2NT / kWh. Old price slain nuclear uranium 15snt / kWh. Current expensive MOX fuel to increase this in the future price of 2.5 times!
----------

Miten ilmainen voisi maksaa?
ilmainen on ilmainen on ilmainen

Hyvin yksinkertainen perus vertailu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Vanhan vesivoimalan energian hinta lasketaan 1-2snt/kWh välille. Tämän tietävät kaikki. Ilmaisen polttoaineen voimalan pyörittämän vanhan hintansa takaisin tuottaneen voimalan hinta on uskomattoman halpa. Vesivoimalan vuosittainen pysyvyys ei kuitenkaan ole kuin luokkaa 33%. Asia josta keskustellaan uskomattoman vähän.

Keskeinen kysymys. Miksi jatkuvasti kuulee väitteen, että samanlaisen 100% ilmaisen tuulivoiman käyttö maksaisi kertaluokkia ENEMMÄN kuin vesivoima? Suomen Pori tuulivoimaloissa on oleellisesti vesivoimaloita paremmat vuosikäytön asteet, yli 43%. Megawatin vesivoimalan hinta on miljoonan luokkaa ongelmitta. Varsinkin, kun huomioimme tuulivoimasta puuttuvat todella kalliit ja massiiviset patojen rakenteet päälle! Tehdään pari vertailua:

- Vesivoiman käyttöaste 33% - Tuulivoima 43%

- 1 MW vesivoimalan hinta 1,5milj. -1MW tuulivoimala 1,2milj.

- Vesivoimalan polttoaine+ jätehuollot 0 e-
Tuulivoiman polttoaineet+ jätehuollot 0e

- Henkilökuntakulut Vesivoimalla 0e- Tuulivoimalla 0e

- Huoltokulut prosentteja vesivoimalla ja tuulivoimalla.

- Sijoitetun pääoman kuoletusaika. Vesivoimala 5vuotta- Tuulivoimala 5 vuosi.

TVO ydinvoimaloissa on systemaattisesti tehtävä säteilyn eroosiossa tuhoutuvien osien, kuten turbiinien vaihdot uusiin niinkin usein kuin 7 vuoden välein! Todella kallista. Lisäksi ydinvoimalan polttoaineen osuus on luokkaa 30% voimalan käyttökuluista. Myös tuhat luokkainen jatkuva huoltomiehitys lisää kuluja yli 30%. Päälle vielä kymmen miljardinen sijoitetun pääoman takaisin maksut. TVO EI ole kyennyt maksamaan EDES sijoitettua pääomaansa takaisin lähes 40 vuodessa! Ydinyhtiön onkin pakon edessä ajaa suuri osaelintärkeästä henkilökunnastaan ulos kannattavuuden romuttuessa näissä kuluissa täysin!

Kuten huomaamme ei löydy MITÄÄN vastaväitettä sille, mitä jo Japanin hallitus laski 2011. Tuulivoiman (5snt/kWh) tuotanto ON 3- kertaa halvempaa kuin ydinvoima! Laski, lähestyi tai ynnää voimaloiden todellisia kuluja miten päin vaan. Tulos: Vanha kuoletettu vesivoima 2snt/kWh. Vanha hintansa kuolettanut tuulivoima 2nt/kWh. Vanha hintansa kuolettanut ydinvoima uraanilla 15snt/kWh. Nykyinen kallis MOX polttoaine nostaa tätä jatkossa hintana 2,5 kertaa!
----------

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat