Terveyden ylläpitäminen on yksi ihmisten tärkeimmistä tavoitteista elämässä. Terveyteen voi vaikuttaa omilla elintavoillaan todella paljon ja tästä syystä onkin tärkeää, että hyvinvointiin panostetaan erilaisin keinoin. Omia elintapoja pohtiessa on tärkeää pysähtyä ajattelemaan, ovatko elämän eri osa-alueet kunnossa, jotta mielekästä ja terveellistä elämää voi viettää?

Ihmisen hyvinvoinnin tarpeita on käsitelty kirjallisuudessa ja elämänhallintaoppaissa koko niiden olemassaolon ajan. Niissä selkeiksi keskeisiksi asioiksi ovat nousseet muun muassa terveellinen ruokavalio, riittävä uni, läheiset ihmissuhteet sekä taloudellinen turvallisuuden tunne.
Kaikkiin näihin asioihin ihminen voi lähtökohtaisesti vaikuttaa itse. Ruokavaliota voi kehittää kaupassakäynnin avulla, unen määrään voi panostaa, ihmissuhteita voi hoitaa käyttämällä niihin enemmän aikaa ja talouttaan voi turvata hakemalla joustavia taloudellisia ratkaisuja. Yksi tällainen joustava taloudenhallinnan keino on joustoluotto, jolla voi saada mielenrauhaa pahan päivän varalta.

Miten hyvinvoinnin eri osa-alueita voi hoitaa?

Ihminen on kokonaisuus, joka koostuu fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Fyysinen hyvinvointi on fyysisen toimintakyvyn perusta. Samalla voidaan sanoa, että se toimii myös henkisen hyvinvoinnin pohjana. Riittävän hyvin fyysisesti toimeentuleva ihminen on henkisesti toimintakykyinen, mutta sama pätee myös toisin päin.
Fyysinen toimintakyky muodostuu kahdesta peruspilarista, jotka ovat uni sekä ruokavalio.
Unen merkitys on erityisen tärkeä ihmisen palautumisen apukeinona. Samalla se on myös peruspilari ihmisen hyvinvoinnille. Unen aikana ihminen palautuu niin henkisesti kuin fyysisesti. Unen merkityksestä voi lukea esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran
sivuilta.

Ruokavalio on toinen peruspilari, jonka ympärille fyysinen hyvinvointi rakentuu. Ruokavalioiden osalta ei ole olemassa yhtä totuutta, vaan esimerkiksi erilaiset sairaudet voivat määrittää paljon ruokavalion hyvyyttä. Kuitenkin voidaan sanoa, että perinteinen lautasmalli on terveellisen ruokavalion hyvä perusta.
Henkisellä puolella toimintakykyä edesauttaa erityisesti kuuluvuuden ja turvallisuuden tunne. Kuuluvuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä merkityksellisten ihmissuhteiden tarjoamaa mielekkyyttä. Ihmissuhteita on syytä ylläpitää ja kehittää, sillä ne luovat merkityksellisyyttä elämään.

Turvallisuus voidaan jakaa pienempiin osiin, joista toimintakyvyn kannalta tärkeimmät ovat yleinen turvallisuus sekä taloudellinen turvallisuus. Yleisellä turvallisuudella tarkoitetaan elämän perusasioiden, kuten oman kodin ja lähipiirin kokemista turvalliseksi. Taloudellisella turvallisuudella tarkoitetaan työn tai muun taloudellisen selkärangasta kokemista luotettavaksi ja vakaaksi.

Kaikkea näistä ominaisuuksista ihminen voi itse kehittää ja niiden osalta on syytäkin pohtia, miten niitä voisi viedä eteenpäin. Kehittymisessä on tärkeä tunnistaa omat voimavaransa. Niiden pohjalta on hyvä lähteä viemään omaa kehittymistään parempaan suuntaan. Hyvinvoinnin pohjana henkinen ja fyysinen kyvykkyyss on kaiken a ja o.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat