Kramppi, kipu tai ihottuma pilaa aina H-hetken. Kun sitten menet lääkäriin, sinua tutkitaan, tutkitaan ja tutkitaan, mutta mitään ei löydy. Nykylääketieteelle olet somatisoija, tulevaisuudessa oireesi voi saada osuvamman diagnoosin.

Useimmat reagoivat joskus henkiseen paineeseen fyysisellä vaivalla. He somatisoivat. Yksi saa pääkivun, toinen joutuu juoksemaan jatkuvasti vessassa, kolmannen nenänpieleen ilmestyy kutiava näppy. Tällaiset potilaat ovat tuttuja myös terveyskeskuksen vastaanotolla. Jopa joka neljäs kävijä arvioidaan jossain määrin somatisoijiksi.

– Somatisoijalla on usein takana pitkä sairaushistoria, johon kuuluu monenlaisia oireita kiputiloista suolisto- ja nivelvaivoihin. Monet ovat joutuneet käymään paljon lääkärissä varhaisaikuisuudesta lähtien ja erikoislääkärit ovat voineet tutkia oireita ilman tulosta. Yhteistä oireille on nimenomaan se, ettei niille ole löytynyt nykylääketieteen tunnistamaa biologista selitystä,  yleislääketieteen erikoislääkäri Risto Raivio kertoo.

Oireet ovat aitoja

Pitkän uran yleislääkärinä tehnyt Risto Raivio painottaa, etteivät psykosomaattiset oireet ole tahdonalaisia tai keksittyjä. Kun ihminen hakeutuu vastaanotolle, olisi aina lähdettävä siitä, että taustalla voi olla vakava fyysinen syy. Vasta kun tutkimukset todistavat, ettei ruumiillista syytä löydy, on oltava rohkeutta lopettaa tutkimukset ja keskityttävä hoitamaan oireita sekä itse somatisointia.

– Ennen tätä on kuitenkin tunnettava potilas ja hänen sairaushistoriansa todella hyvin. Pitää kuunnella ja tiedonlähteenä voi käyttää myös vähemmän perinteisiä keinoja, kuten sukupuun piirtämistä. Läheistenkin kuulemisesta voi olla apua.

Psykosomaattisia oireita pidetään silti usein vähäarvoisempina kuin diagnosoidusta sairaudesta johtuvia, ehkä jopa huomionhakukeinona. Psykiatrian professori Hasse Karlssonin mukaan näin ei saisi olla. Somatisointi on vakava tila siinä missä fyysinen sairauskin.

– Se ei johda kuolemaan, mutta voi kyllä aiheuttaa suurta kärsimystä ja olla erittäin invalidisoivaa. Somatisoiva potilas voi voida jopa huonommin kuin esimerkiksi sydänsairas tai reumaatikko.

Mielikö kaiken taustalla?

Sitä, miksi osa ihmisistä somatisoi, ei varmasti tiedetä. Tilastollisesti on voitu osoittaa, että monilla on takanaan vaikeita kokemuksia – hylkäämistä, joskus jopa hyväksikäyttöä. Negatiiviset kokemukset muuttavat ihmisen biologisia mekanismeja, kuten stressinsäätelyjärjestelmiä, vaikuttamalla geenien ilmentymiseen niin, että ne toimivat poikkeavalla tavalla.

Karlssonin mukaan ajatus siitä, että ihminen tuottaisi oireet itse pelkästään psykologisen mekanismin kautta, ei ole edes teoreettisesti mahdollista.
– On totta, että useilta löytyy taustalta psyykkisiin häiriöihin liittyviä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa somatisoinnille, mutta aina näin ei ole.

Hasse Karlsson uskoo, että taustalla on selittäviä tekijöitä, joita nykylääketiede ei vain vielä tunne.

– Somatisoijien aivojen toiminnallisissa kuvauksissa esimerkiksi löytyy paljon muutoksia. Stressinsäätely on poikkeavaa ja luultavasti myös vastustuskyky. Todennäköisesti somatisointiin liittyy myös geneettistä herkkyyttä sekä opittuja käyttäytymismalleja reagoida tietyllä tavalla tunnepuolen tapahtumiin, Hasse Karlsson sanoo.

Hasse Karlssonin mukaan se, miten ihminen somatisaatiodiagnoosiin suhtautuu, riippuu paljon tämän persoonasta. Hänen kokemuksensa mukaan potilas on yleensä vain helpottunut kuullessaan, että kroonisiin ja joskus invalidisoiviinkin oireisiin on olemassa selitys ja hoitoa, vaikkei syytä varmuudella tiedetäkään.

– Kyse on luottamuksesta. Henkilöä auttaa tieto siitä, että vaikkei hänen hankalien oireidensa taustalta löydy tunnettua fyysistä selitystä se ei tarkoita sitä, ettei hän olisi sairas ja tarvitsisi hoitoa.

Risto Raivio pitää ensiarvoisen tärkeänä myös hoitosuhteen pysyvyyttä ja turvallisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varataan kontrollikäyntejä etukäteen ja käytetään tarpeen mukaan muiden ammattilaisten, kuten fysioterapeutin, terveydenhoitajan tai psykiatrin apua.

– Mikäli oireet ovat sellaisia, että niihin tarvitaan helpotusta, ei lääkehoitoakaan pidä evätä vain siksi, ettei oireella löydy diagnoosia. Esimerkiksi krooniseen kipuun on saatava riittävä kipulääkitys.

Puskuria stressinsäätelyyn

Hoitoon voidaan käyttää myös mielialalääkkeitä. Ei siksi, että ajateltaisiin potilaan olevan psykiatrisen hoidon tarpeessa, vaan lääkkeiden laaja-alaisten vaikutusten vuoksi. Mielialalääkkeet muun muassa puskuroivat stressinsäätelyä, jolloin psykosomaattiset oireet vähenevät oleellisesti. Toisekseen ne nostavat kipukynnystä.  

Hasse Karlssonin mukaan suuri osa somatisoijista hyötyy myös kognitiivisesta psykoterapiasta.

– Terapia räätälöidään tietysti erikseen jokaiselle, mutta sen tarkoitus on vähentää tietynlaisesta ajattelusta ja käyttäytymisestä aiheutuvia haittavaikutuksia. Tärkeintä on vakuuttaa, etteivät oireet johda mihinkään vakavampaan, vaikka saattavat olla voimakkaitakin, Karlsson kuvailee.

Moni psykosomaattisista oireista kärsivä silti pelkää, että taustalta löytyy sittenkin jokin vaarallinen sairaus. Karlssonin mielestä pelko on ymmärrettävää, mutta hän tarjoaa lohdutusta: tutkimuksissa, joissa  somatisoivia potilaita on seurattu vuosien ajan on todettu, että vakavan syyn löytyminen myöhemmin on äärimmäisen harvinaista.

– Vielä 60-luvulla niin sanottujen somatisoijien oireille löytyi myöhemmin jokin biologinen selitys. Nykyään diagnostiikka on aivan eri luokkaa. Oleellista on tutkia riittävästi, jotta voidaan todella varmistua somatisoinnista. Tietenkään ei voida luvata, ettei somatisoija voisi myöhemmin sairastua vaikkapa syöpään, mutta yhteys somatisoidun oireen ja sairauden välillä on siinäkin tapauksessa hyvin epätodennäköinen, Hasse Karlsson sanoo.

Asiantuntijoina psykiatrian professori Hasse Karlsson, Helsingin yliopisto ja
yleislääketieteen erikoislääkäri Risto Raivio, Lahden terveyspalvelut

Lue lisää Keho oireilee mielen mukaan

Somatisaatiohäiriössä elämää hankaloittavat oireet ja niiden lievitys ovat potilaan merkittävin huolenaihe. Diagnoosi annetaan, jos
on vähintään kuusi erilaista, epäselväksi jäävää oiretta ja häiriö kestää vähintään kaksi vuotta.

Oireiden on haitattava potilasta, ja hän joutuu niiden vuoksi turvautumaan usein terveydenhuoltopalveluihin. Somatisaatiohäiriö annetaan diagnoosiksi verrattain harvoin verrattuna siihen, miten yleistä erilainen lievempi somatisointi on.

Useimmiten kyseessä on pelkkä psykosomaattinen oireilu.
Tämä ei poista sitä, että oireiden takana voi olla sairauksia, joista nyky­lääketiede ei vielä tiedä riittävästi. Näitä ovat muun muassa erilaiset aisti­yliherkkyydet, krooninen uupumushäiriö, fibromyalgia sekä erilaiset toiminnalliset vaivat, kuten ärtynyt paksusuoli.

toisen mitatointi vahingoittaa

Joku tekee sen tietoisesti, toinen tiedostamattaan, väheksyy kaveria vieressä. Vähättelevästä puheesta kannattaa opetella eroon.

”Mitä sä nyt tästä stressaat?” Tai ehkä vain tuhahdus. Se on toisen mitätöintiä ja vahingoittaa ihmissuhteita sekä kotona että työpaikoilla.

Vähättelevä puhe voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Olipa kumpaa tahansa, siitä voi opetella eroon, sanoo henkisestä väkivallasta esikoiskirjan tehnyt ensihoitaja Heidi Holmavuo.

1. Tietoisesti. Parisuhteessa vähättely näkyy toisen kovana arviointina: et sinä tuosta(kaan) selviä... Työpaikalla kollega saa osakseen tuhahtelua tai hänet sivuutetaan julmasti. Vähättely on lähellä kiusaamista. Molemmissa tapauksissa vähättelijä tietää käyttäytyvänsä huonosti.

2. Tiedostamattomasti. Moni väheksyy itseään, koska on oppinut ajattelemaan, ettei kuitenkaan kelpaa eikä selviydy. Mielessä on epäilys, että myös muut väheksyvät minua. Elämän isompi epäonnistuminenkin voi kalvaa ja viedä itsekunnioituksen. Vertailu muihin pahentaa tilannetta.

3. Avuksi. Mieti, mistä olet oppinut vähättelevän asenteen ja pyri siitä tietoisesti eroon. Mieti, miksi jälleen sanoit pahasti, miksi annoit toisen ymmärtää, ettei kelpaa. Tai miksi toruit itseäsi, vaikka siihen ei ollut mitään konkreettista syytä? Harjoittele näkemään ihmisissä ja itsessäsi positiivisia puolia. Keskity niihin. Kunnioittava ilmapiiri auttaa kaikkia viihtymään elämässä.

Lähteenä käytetty Heidi Holmavuon kirjaa Uskalla elää mielellään eteenpäin, Fitra, 32 e.

 

ylihuolehtiva äiti ja tytär kuinka suhde paremmaksi

Olen 30-vuotias yksinasuva nainen, jolla on ylihuolehtiva äiti. Olen asunut 6 vuotta poissa kotoa, mutta äiti ei luota että pärjään. Olen esikoinen ja minulla on perheellinen pikkuveli. Äitini älytön tarve paapoa näkyy niin, että hän ostaa minulle usein tavaroita, vaikka olen kieltänyt sen - sekä lempeästi että napakasti. Hänen intohimonsa on kirpputorien kiertely ja sieltä sitten löytyy aina jotain - milloin tarpeellista ja milloin tarpeetonta. Tavaran tuputtamisen lisäksi minua ärsyttää hänen paimentamisensa. Kauhea poru tulee siitä, jos en ole pariin päivään soittanut. Olen sanonut että olen aikuinen ja hoidan asiani ja ostokseni, mutta viesti ei mene perille. Asumme 4 kilometrin päästä toisistamme ja näemme viikoittain. Mitä tulisi tehdä, ettei tämä loppuisi välirikkoon? MINNA

Ongelmaasi voi tarkastella saksalais-amerikkalaisen Erik H. Eriksonin elämänkaariteorian näkökulmasta. Eriksonin mukaan meidän täytyy ihmisinä kohdata kahdeksan kehityskriisiä, joiden ratkaiseminen antaa eväät selvitä elämän muista haasteista ja muodostaa eheä minuus.

Aikuisuuteen liittyvät kriisit ovat oman identiteetin muodostaminen ja läheisyyden haasteen ratkaiseminen. Näitä teemoja sinä joudut nyt käsittelemään. Äitisi kehitysteemoja taas tuntuvat olevan haasteet, jotka liittyvät toisista huolehtimiseen ja elämänviisauden saavuttamiseen.

Äitisi ei luota, että sinä olisit yksinasuvana kolmekymppisenä ratkaissut kysymyksen siitä, kuka olet. Ilmeisesti pikkuveljesi perhe edustaa hänelle "oikeampaa" ratkaisua identiteetin kannalta.

Äitisi mielipidettä tärkeämpää on, että itse koet valinneesi nykyisen tiesi ja että käsittelet tietoisesti läheisyyden teemaa elämässäsi. Kaikkien ei tarvitse valita parisuhdetta, mutta jokaisen meistä täytyy lopulta tehdä valinta, haluammeko sellaista vai emme. Muuten seurauksena on jatkuva hämmennyksen tila, läheisyyden välttäminen, energian suuntaaminen korvaaviin toimintoihin elämässä kuten liialliseen työntekoon ja yksinoloon.

Eriksonin mukaan "Terveen lapsen ei tarvitse pelätä elämää jos hänen vanhempansa ovat tarpeeksi tasapainoisia ollakseen pelkäämättä kuolemaa".

Voiko olla niin, että äitisi toimintatavan taustalla on turvattomuutta, joka näyttäytyy ylihuolehtimisena. En tiedä minkä ikäinen äitisi on, mutta voi olla, että hänellä ei ole motivaatiota lähteä läpikäymään näitä omia elämänteemojaan. Mutta toivottavasti tietoisuus niistä helpottaa sinua olemaan ärsyyntymättä hänen käytöksestään.

Paapomiselle, tai pikemminkin sinun kontrolloinnillesi, voit alkaa asettamaan rajoja. Sinun on syytä selkeyttää äidillesi, että toivot aikuista suhdetta välillenne, jossa avainsanoja ovat luottamus ja kunnioitus toista kohtaan. Äitisi ei varmaankaan muutu kauheasti, mutta sinä voit sen sijaan muokata suhdettanne ja ennen kaikkea elämääsi tyydyttävämmäksi. Mikäli tarpeen, voisi olla hyvä, jos kävisit jonkun ammattilaisen kanssa vähän läpi suhdettanne ja nykyistä elämäntilannettasi.

Äitien ja tyttärien välisiä suhteita on kuvattu paljon. Hyvä kirja aloittaa on Tuula Vainikaisen Äidit ja aikuiset tyttäret - matkalla ymmärrykseen (WSOY 2011). Ingmar Bergmanin Syyssonaatti (1978) lienee yksi tunnetuimpia kuvauksia. Klassikkoja hyvistä, vaikka välillä ristiriitaisista, äideistä löytyy elokuvista Hellyyden ehdoilla (1983) ja Abba-elokuvasta Mamma Mia (2008).

Näin eteenpäin

  • Kirjoita harjoituskirjeitä (älä lähetä) äidillesi, joissa kerrot tunteesi ja toiveesi tulevasta yhteydenpidostanne.
  • Harjoittele mindfulnessin tai meditaation (YouTube) avulla tulemaan paremmin toimeen tunteittesi kanssa.
  • Opettele sanomaan ei, olemaan vastaamatta puhelimeen ja olemaan vähemmän tekemisissä äitisi kanssa.

Mikael Saarinen

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Hyvän terveyden psykologit Sanna Aulankoski ja Mikael Saarinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksesti tästä.

Aivotutkija Miia Kivipelto Tukholma

Aivotutkija Miia Kivipelto tapaa viisikymppisiä, jotka valittelevat, ettei muisti pelaa. Syynä voi olla voimat vienyt stressi. Vaikka elimistö olisi muuten palautunut, pää tarvitsee lisäaikaa toipumiseen.

Aivot ovat Miia Kivipellon, 42, mielestä kiehtova elin. Ne ovat tutkijoillekin edelleen aika mystinen juttu, universumin monimutkaisin koneisto. Ne säätelevät elimistön koko toimintaa. Sitä, kuinka reagoimme ärsykkeisiin, käyttäydymme, tunnemme, muistamme, kommunikoimme...

– Tuskin koskaan pystytään täysin ymmärtämään, kuinka aivot toimintaamme säätelevät. Niissä sijaitsee kuitenkin iso osa ihmisyyttä, sanoo geriatrian professori ja palkittu aivotutkija Miia Kivipelto.

Vielä muutama vuosikymmen sitten aivoja pidettiin koneistona, joka raksuttaisi kelvollisesti niin kauan kuin öljyt kiertäisivät mekanismissa eikä pääkoppaan kohdistuisi kovia kolauksia. Nykyisin aivoja pidetään paljon muovautuvampina, ja juuri muovautuvuus kiinnostaa Kivipeltoa.

Ylirasitus on tunnollisen vaiva

Monta vuotta aivotutkijan pitämiin esitelmiin kuului kaksi vakiovalokuvaa. Aivot terveinä, elinvoimasta punertavina ja alzheimerin harmaannuttamina. Kivipelto työskenteli tutkijaryhmineen selvittääkseen, mikä saa aikaan muutoksen. Miten muistisairaus etenee ja mitä sen hidastamiseksi ellei peräti ehkäisemiseksi voidaan tehdä?

Muistin heikkeneminen ei ole pelkästään vanhusten huoli. Viime vuosina Kivipelto on tavannut viisikymppisiä naisia, jotka kertovat muistipoliklinikalla hieman nolostellen, että pää ei tunnu toimivan kuten pitäisi. He ihmettelevät, että päässä pätkii, vaikka muuta vaivaa ei olisi.

On tyypillistä, että nämä naiset käyvät töissä ja hoitavat tunnollisesti velvollisuutensa. Ehkä liiankin tunnollisesti – aivan kuin olisi oltava vaikuttamassa joka kentällä. Mutta moni on väsynyt, alakuloinen, masentunutkin. Joku on palannut äskettäin töihin burn out -lomalta ja todennut, että vaikka hän on muuten palautunut ylirasituksesta, muisti ei pelaa entiseen tapaan.

Stressi vie muistista herkkyyden

Yksi aivotutkimuksen uusista alueista onkin stressihormonien vaikutus muistamiseen. Sitä selvitetään kansainvälisessä tutkimuksessa.

–Muistista voi kadota herkkyys. Pään sisälläkin tarvitaan palautumisaikaa, kun elämään on tullut voimat tyhjentänyt kriisi. Vaikka aivoissa on luontaisesti reservikapasiteettia ja ne joustavat tiukassa paikassa, niin pitkään kestävä stressi muokkaa niitä. Samoin tekee esimerkiksi unettomuus.

Välittäjäaineiden toiminnassa nähdään silloin muutoksia.

–Ehkä aivojen palautuminen vaatiikin pidemmän ajan kuin on ajateltu, ja ehkä palautumista voi edistää omilla toimillaan, mutta millä tavoin ja kuinka paljon? Tätä vielä tutkitaan, sanoo Kivipelto.

Tutkijaa itseäänkin mietityttää varmasti kymmenen-kahdenkymmenen vuoden kuluttua, kuinka oma pää toimii.

 

Lue koko juttu: Hyvä terveys 12/2016

thefinn

Miia Kivipelto: ”Keski-iän stressi panee muistin koetteille”

Mielestäni vaikea stressi lisää mahdollisuutta kilpirauhasen alitoimintaan. Tämä myös aiheuttaa muistiongelmia. Valitettavasti Suomen terveydenhoito ei tunnista alitoimintaa ja ainoa tapa on käydä yksityisellä endokrinologilla. Mikäli ongelmana on muisti, suolanhimo, väsymys tai jatkuva kylmän tunteminen (tai yksi näistä) suosittelen käymistä endokrinologilla. Myös korkeat sokeri- ja kolesteroliarvot voivat johtua kilpir.alitoiminnasta
Lue kommentti
Anna-Stina Nykänen:

”Liskoenergiaa olen oppinut välttämään.”

Kahvilassa kuului kiljahdus. Vanha ystäväni siellä iloitsi, kun näki minut. Hän oli juuri työkaverinsa kanssa pohtinut, mikä on tyttöenergian ja tätienergian ero – ovatko ne vastakkaisia? Tämähän on minun ydinosaamisaluettani.

Helppo kysymys, sanoin. Eivät tyttö- ja tätienergia tietenkään ole ristiriidassa, minussakin on molempia. Niin, hiuksissani oli iso ruusuke, samaa vihreää kuin sifonkimekkoni. Silkkaa tyttöenergiaa. Mutta jalassa oli mustat trikoot ja lenkkarit. Tanakkaa tätienergiaa. Ystävääni nauratti.

Toki minussa on myös äijä-, poika- ja liskoenergiaa. Kaikissa ihmisissä on.

Tyttöenergia on minulle koristusta, kikatusta ja kepeyttä. Vaalin tyttöenergiaa, kun koristelen kynsiäni tv-uutisia katsoessani.

Parasta aikuista tyttöenergiaa on elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaassa. Kuvatessaan tv-sarjaa hän letitti joka päivä tukan eri tavalla ja jakoi siitä kuvan somessa. Ja postasi uimaselfien yli sadasta järvestä kesän aikana. Tyttöys on hänelle sitä, että on aina uteliaana oppimassa uutta. Esimerkiksi viininmaistajaisissa.

Tyttöenergia murtaa jään, ihminen on helposti lähestyttävä eikä vaikuta tärkeilijältä. Kun lomalla ostin sadeviitan, jossa on vaaleanpunaisella pohjalla tummanpunaisia ruusuja, kadulla hymyiltiin ja tultiin juttelemaan.

Tätienergia on työtä mutta myös lepoa: Se vapauttaa kauneuden ja hauskuuden ja miellyttämisen paineesta. Saa olla totinen, arkinen ja järkevä.

Tätienergialla pidetään jöötä ja hoidellaan hommat, jotka eivät ole pätkääkään eksoottisia, rahakkaita tai inspiroivia. Rutiinit ja rubiinit, molempia on hyvä olla.

Äijäenergiaa opettelen, sitä tarvitaan. Kerron esimerkin. Puistossa minua ja koiraa lähestyi pelottava, sekava, iso nuorimies. Otin äijäasennon. Seisoin leveästi. Puristin leuan alas niin, että kaula näytti paksulta. Pullistin vatsaa. Olin totinen. Olin valmis.

Puhuin äijäkieleltä: ”Nee. Mekä hätänä?” Hän pyysi puhelinta. Heilautin vasemman koukun hänen nenänsä eteen, siinä oli haiseva pussi. ”Eio ku kakka ja koira”, sanoin. Tyyppi kavahti ja lähti.

Puhelimessakin äijäilen. Kun kysyn putkirempan edistymistä, käytän itsestäni vain sukunimeä, enkä puhu kodista, vaan asunnosta, jonka omistan – ikään kuin omistaisin niitä monta ja pyyhältäisin niiden väliä. ”Nykänen täs törrve...”

Kaikki miehetkään eivät osaa tätä.

Tyttöenergiaa näen miehessäni. Hän on köriläs, metsästää ja seikkailee. Mutta tykkää myös romanttisista leffoista ja itkee niitä katsoessaan. Hän ostaa kotiin kukkia ja polttaa kynttilöitä, koska itse tykkää niistä.

Ennen mieheni saattoi sanoa, että osti jonkun taulun tai kirjan, kun hänellä oli kuukautiset. Eli alakuloa. Minä sanoin, että ei ole kiva puhua julkisesti kuukautisista. Nyt kaduttaa. Mieheni oli radikaalimpi kuin minä.

Poikaenergiaa haluaisin lisää. Kimmoisuutta, jolla pogotaan ja sinkoillaan toimintaseikkailujen energiaa. Sitä on vain sielussani.

Liskoenergiaa olen oppinut välttämään. Se tulee esiin vaaratilanteissa, paniikissa – ja humalassa. Voi tapahtua kamalia.

Yhden energian varassa ei voi elää. Pelkkä tyttöenergia näyttää aikuisella naurettavalta, liika tätienergia tekee tylyksi, äijäenergiaan juuttuminen juntiksi. Sopiva energioiden sekoitus tuo säteilyä ja seksikkyyttä.

Anna-Stina Nykänen on porvoolainen toimittaja, joka ihastelee arjen rumuutta.